Trebišov Nahlas

TREBIŠOV NAHLAS

ČISTÉ MESTO: Čo príde po žltačke?

Jedným z prvých krokov pána PhDr. Mareka Čižmára primátora mesta po nástupe do primátorskej funkcie bola zmena nápisu na vestách aktivačných pracovníkov. Nápis PORIADOK A ČISTOTA vystriedal nápis ČISTÉ MESTO. Niektorí občania si robia posmešky, že vhodnejšia potlač na vestách by bola – ČISTO CIGÁNSKE MESTO... Dôvody tejto irónie sú všeobecne známe - primátor je vo svojej funkcii hlavne vďaka 704 hlasom z cigánskej osady, asociáli sú rozlezení po meste ako nikdy predtým, robia neporiadok a šíria infekčné choroby. Navyše mesto za posledné dva roky platí desaťtisíce eur za odpad vyvezený z osady a určite tomu nie je koniec.

Trebišovský park sa vracia do starých zlých čias?

V poslednom čase sa množia upozornenia od občanov, že s trebišovským parkom sa niečo nedobré deje a nie sú to negatíva stavebnej činnosti. Ľudia pozorujú v parku zvýšený pohyb asociálov, väčší neporiadok, poškodzovanie lavičiek, stavieb, zelene a pod. Boja sa, aby sa park nedostal do starých zlých koľají, kde bol len pred pár rokmi. Mementom pre všetkých, ktorí máme park radi, je dokumentácia o tom, ako park vyzeral ešte začiatkom roku 2011 a ako ťažko sa rodila jeho obnova.

Čižmárove eurofondové sľuby sú naplnené na 0,00%

PhDr. Marek Čižmár pred komunálnymi voľbami v roku 2014 kritizoval vtedajšie vedenie mesta, že získalo z eurofondov málo finančných prostriedkov. Vo svojom volebnom programe v hlavných cieľoch pre volebné obdobie 2015 – 2018 medzi iným sľuboval:

„Podporu rozvojovým možnostiam mesta postavených na čerpaní eurofondov a s tým súvisiacim vytváraním podmienkach pre zvyšovanie životnej úrovne, zamestnanosti a podpory mladých rodín. Pružne reagovať na výzvy jednotlivých operačných programov.“

Blíži sa koniec druhého roku Čižmárovho pôsobenia vo funkcii primátora a jeho predvolebné sľuby o čerpaní eurofondov sú naplnené na 0,00 %.

Ústavný súd bol pri rozhodovaní o výsledkoch volieb v Trebišove zavedený klamstvom!

Po komunálnych voľbách v roku 2014 podal neúspešný kandidát na primátora Trebišova Marián Kolesár na Ústavný súd volebnú sťažnosť proti výsledkom volieb, kde mimo iného poukazoval na korupciu počas volieb v cigánskej osade. Kľúčovým svedectvom predloženým Ústavnému súdu bolo aj čestné vyhlásenie obyvateľa osady Milana Šándora, ktorý v dokumente detailne opisoval korupčnú činnosť počas volieb v cigánskej osade, čo však Šándor pred Ústavným súdom poprel a povedal, že podpísal čistý papier. Neskoršia kriminalistická expertíza ale preukázala, že čestné vyhlásenie nebolo dodatočne upravované a Šándor sa policajtom priznal, že pred ústavnými sudcami klamal!

 

Ústavný súd teda rozhodol vo veci volebnej sťažnosti  proti výsledkom komunálnych volieb v Trebišove na základe krivej výpovede!

 

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trebišove konaného dňa 19. septembra 2016 o tejto kauze hovoril v diskusii Július Selecký, ktorý v tejto veci podal na Milana Šándora trestné oznámenie.

 

V primátorských voľbách v roku 2014 dosiahol Kolesár celkovo o 54 hlasov menej ako víťazný kandidát Čižmár. Čižmár však získal v cigánskej osade - volebné okrsky č. 3 a 4 spolu 704 hlasov, kým Kolesár len 99 hlasov. Terajšieho primátora Trebišova teda volili voliči z osady za veľmi podivných okolností a bez ich podpory by voľby nevyhral.

 

Pozrite si VIDEOZÁZNAM

Verejné prerokovanie projektov prestrešenia pódia amfiteátra a rekonštrukcie plavárne

V stredu 21. septembra sa konalo prvé verejné zhromaždenie zvolané týmto primátorom mesta od volieb v r. 2014. Obsahom zhromaždenia boli dve témy: projekt prestrešenia pódia amfiteátra a projekt rekonštrukcie plavárne.

Guláš TREBIŠOV NAHLAS – 28. augusta 2016  

Pozvánka na guláš TREBIŠOV NAHLAS – 28. augusta 2016

Už dosť bordelu v Trebišove: Toto jednoducho musí ísť preč!

Okresný úrad Trebišov – Odbor starostlivosti o životné prostredie dal povolenie na uloženie odpadu z cigánskej osady plnom zdochlín, výkalov a parazitov všetkého druhu na ulici Kpt. Nálepku, v lokalite, kde sú rodinné domy, záhradkárska osada, závod Vagónka a kasárne. Odpad bol uložený na nespevnenom povrchu a tým došlo ku kontaminácii zeminy a spodných vôd. Bolo porušených niekoľko zákonov. Úrady žiadne pochybenia nevidia! Prečo sa zrazu zákony nemusia dodržiavať? Prečo sa nič nedeje? Lebo ruka ruku myje a vinníci si navzájom kryjú chrbát?

VIDEO

Záchrana hradu Parič sa vlečie, 800-tisíc eur visí vo vzduchu: Prídu Trebišovčania o fondy?

Projekt v celkovej hodnote viac než 800-tisíc € mal byť hotový v auguste tohto roku, viac než 600-tisíc € získal hrad Parič z Nórskych fondov. Najnovšie by sa z obnovy mali Trebišovčania tešiť  v apríli 2017. Keďže práce momentálne stoja, na sociálnej sieti sa rozbehla búrlivá diskusia. Prídu o Nórske fondy? Bývalý viceprimátor, momentálne poslanec Gejza Gore sa obáva, že je projekt ohrozený, vedenie mesta kritiku odmieta.

Článok Nový čas

V Trebišove sa vyrovnali so stovkami ton odpadu kuriózne

V prílohe nájdete článok Nového času, ktorý sa zaoberá nezákonným nakladaním s kontaminovaným odpadom z cigánskej osady a jeho uložením v lokalite ulice Kpt. Nálepku odsúhlaseným primátorom mesta Trebišov a úradov, ktoré by mali dbať na čisté a zdravé životné prostredie.

Voliči z osady odkazujú svojmu primatorisovi – „Zaš nam treba popratac!“

Pár mesiacov po drahom vyprataní skládok odpadu z trebišovskej cigánskej osady sa potvrdzuje to, čo sme tvrdili v TREBIŠOV NAHLAS a s nami mnohí reálne zmýšľajúci Trebišovčania. Že osadníci si majú svoje odpadky upratať sami a nemá to robiť mesto za desaťtisíce eur, lebo sú to nehospodárne vynaložené prostriedky a všetko sa v konečnom dôsledku vráti do starých koľají. Koncom roka 2015 dalo vedenie mesta vypratať skládku odpadu spod okien bytoviek v osade. Stálo to 50 000 €! Dnes sa tam zase hromadí odpad. Mesto dostalo dotáciu od Enviromentálneho fondu a v zmluve sa zaviazalo, že dotácia nebude použitá nehospodárne, neefektívne, neúčinne a neúčelovo. Za stav, aký je v tejto lokalite dnes, by mohol Enviromentálny fond požadovať vrátenie dotácie!

Odchádzajúca BLIKA dlhuje mestu na nájomnom 762 tis. €, primátor na to nemá názor!

Z trebišovského mestského priemyselného parku na Cukrovarskej ulici odchádza jediný tam vyrábajúci investor - BLIKA. Odchádza však s tým, že mestu na nájomnom dlhuje 762 tis. €. Na 7. (mimoriadnom) zasadnutí mestského zastupiteľstva 20. júla 2016 sa okrem iného rokovalo aj o návrhu Dohody o urovnaní medzi Mestom Trebišov a spoločnosťou BLIKA, s.r.o. Návrh dohody predložil mestskému zastupiteľstvu na schválenie pán PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta Trebišov.

Najväčšia investícia v novodobej histórii Trebišova

Dňa 26. mája 2016 bola slávnostne uvedená do prevádzky nová centrálna kotolňa v Trebišove. Jej otvorenie je zakončením procesu, ktorý začal v r. 2012 predajom tepelného hospodárstva, pokračoval prípravou projektu a ukončený bol výstavbou novej centrálnej kotolne na biomasu na južnom okraji Trebišova.

Mesto Trebišov získalo silného partnera, ktorý nielenže v priebehu 4 rokov preinvestoval v našom meste takmer 15 miliónov Eur, ale najmä úplne zmodernizoval zastarané a stratové potrubné rozvody a vybudoval najväčšiu kotolňu na biomasu na Slovensku.

Týmto sa stal Trebišov príkladom aj pre iné mestá, o čom sa mohlo presvedčiť vyše 150 pozvaných hostí z celého Slovenska.

VIDEO

VIDEÁ – Futbalové ihrisko s umelým povrchom SLAVOJ – Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove - 25.5.2016

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trebišove po druhýkrát schválili zámer uloženia umelého trávnika na futbalovom ihrisku a jeho spolufinancovanie. Od realizácie delí projekt len podpis primátora.

VIDEO - Zaujímavé časti z prerokovania bodu programu - Futbalové ihrisko s umelým povrchom SLAVOJ – Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove – 25. 5.2016


VIDEO - Reakcie poslancov P. Bobíka a M. Kolesára po mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trebišove – 25.5.2016

Videozáznam z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove – 25.5.2016

V stredu 25.5.2016 sa uskutočnilo 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove, na ktorom poslanci prerokovali tieto body:

 

1. umelá tráva na futbalovom ihrisku

2. prenájom zimného štadióna pre seniorský hokejový klub

3. opravy ciest a chodníkov

 

Prinášame Vám kompletný videozáznam zo zasadnutia.

VIDEOZÁZNAM

Dom smútku Trebišov - poslanecký prieskum TREBIŠOV NAHLAS - 18. mája 2016

Dom smútku v Trebišove bol v pondelok 9. mája 2016 po rozsiahlej rekonštrukcii a vysvätení priestorov opätovne uvedený do prevádzky.

Táto významná rekonštrukcia bola pripravovaná od roku 2013, kedy vtedajšie vedenie mesta v spolupráci s poslancami rozhodlo, že schátranú budovu Domu smútku obnoví a zo zúboženej budovy poslednej rozlúčky urobí opäť miesto, kde sa občania nášho mesta budú môcť dôstojne rozlúčiť so svojimi najbližšími.

Konečne sa skončili časy, keď pozostalí počas rozlúčky so svojimi blízkymi odpadávali od dusna a horúčavy, či v zime naopak mrzli v podchladených priestoroch. Odteraz už aj v Trebišove bude pietny akt nielen dojímavý a bolestivý, ale súčasne aj kultúrny a v príjemnom prostredí.

Dnešné vedenie mesta odovzdalo Dom smútku do užívania doslova v pietnej tichosti a v najužšom kruhu duchovných, bez pozvania aspoň zopár tých, ktorí majú na tejto krásnej stavbe najväčšiu zásluhu.

Preto sa viacerí poslanci za Trebišov Nahlas boli 18. mája 2016 pozrieť na výsledok práce desiatok ľudí, ktorí svojim umom a úsilím prispeli k tomu, že Trebišov má opäť jednu nadčasovú, krásnu a kvalitnú budovu, ktorá bude našim ľuďom slúžiť niekoľko ďalších desiatok rokov.

Napriek tomu, že dnešné vedenie mesta to nepovažuje za potrebné, my sa chceme aspoň týmto krátkym videom poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o to, že sa táto neľahká rekonštrukcia úspešne dokončila a mesto Trebišov má opäť modernú architektonickú dominantu, na ktorú môže byť každý Trebišovčan hrdý.

VIDEO

FOTOGALÉRIA

Videozáznamy zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove – 18.4.2016

Najzaujímavejšie časti zasadnutia:

MsZ v TV 2016-04 – 18.4.2016 – Otvorenie a schválenie programu

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016  - Interpelácie a podnety poslancov

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016 - Informatívna správa o stave kriminality a páchaní trestnej činnosti na území mesta Trebišov za rok 2015

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016 - Správa o činnosti Mestskej polície Trebišov za rok 2015

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016 - Dotácie na športové aktivity na rok 2016

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016 - Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru Mesta Trebišov

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016 - Zámena pozemkov a stavieb medzi Mestom Trebišov a Košickým samosprávnym krajom

MsZ v TV 2016-04 – 18.4.2016 - Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Trebišov

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016 - Zmena financovania schváleného projektu Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Komenského 2 v Trebišove

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016 - Rekonštrukcia mestských komunikácií

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016 - Nákup rolby

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016 - Zámer na obstaranie projektovej dokumentácie potrebnej k pripojeniu lokality Nový Majer do distribučnej sústavy obchodnej spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice

Skaza po výrube stromov v lokalite Trebišov - Kopaný jarok

FOTOGALÉRIA

V mesiacoch február - marec 2016 bol vykonaný výrub stromov v lokalite Kopaný jarok východne od Paričova. To čo zostalo po ťažbe a preprave stromov sa nedá nazvať inak ako SKAZA! Polámané sú stromy v blízkosti ťažby, na viacerých miestach sú ponechané kopy haluzí a hlbokými koľajami sú zničené poľné cesty a úvrate poľnohospodárskych parciel. Cesta, ktorú ľudia využívali na cyklistické výjazdy smerom od Paričova k Ondave sa dnes nedá prejsť už ani pešo, nakoľko koľaje sú na niektorých miestach hlboké až 80 cm. S výrubom je spájaný pán Puci – drevorubačská elita známa svojim obchodovaním s drevom v širokom okolí. Ten asi APRÍL – MESIAC LESOV neoslavuje.

Primátor stopol umelú trávu alebo Futbalové Kocúrkovo v Trebišove

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 2.3.2016 bolo schválené uznesenie č. 22/2016, ktorým poslanci schválili zámer výstavby futbalového ihriska s umelým povrchom na Slavoji. Napriek tomu, že prítomných bolo 20 poslancov, za projekt hlasovalo len 11 z nich. Všetko to boli naši poslanci z hnutia TREBIŠOV NAHLAS. Ostatní poslanci boli proti, alebo sa zdržali, alebo jednoducho vôbec nehlasovali.

2 % z dane pre občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS

Priatelia,

aj keď v auguste 2014 vzniklo politické hnutie TREBIŠOV NAHLAS, pôvodné občianske združenie (založené ešte v roku 2007 pre boj proti uhoľnej elektrárni) nezaniklo a naďalej pôsobí s rovnakým názvom. Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS je oprávneným prijímateľom 2% zo zaplatenej dane za rok 2015, preto Vás tak ako každoročne prosíme o podporu. V prílohe Vám zasielame tlačivo vyhlásenia pre zamestnanca, už s vyplnenými údajmi prijímateľa.

Ak ste zamestnanec, po vykonaní ročného zúčtovania dane si vyžiadajte od svojej mzdárky potvrdenie pre účely 2%, vyplňte Vaše údaje vo vyhlásení a oba dokumenty nám odovzdajte na najbližšom stretnutí; zabezpečíme ich doručenie na daňový úrad do 30.4.2016. Ak sa rozhodnete doručiť tlačivá na daňový úrad sami, urobte tak prosím do 30.4.2016.

Ak budete podávať daňové priznanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, použite údaje o prijímateľovi z vyhlásenia do daňového priznania, ktoré doručíte na daňový úrad do 31.3.2016.

Oslovte prosím aj svoju rodinu, priateľov a známych a požiadajte ich o podporu občianskeho združenia touto formou.

Ďakujeme Vám.

Predstavenstvo občianskeho združenia TREBIŠOV NAHLAS


(C) 2016 TREBIŠOV NAHLAS & MP