Trebišov Nahlas

TREBIŠOV NAHLAS

Zomrel bývalý primátor Trebišova Ing. Dušan Poľacký

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 10. februára 2017 vo veku 70 rokov zomrel bývalý trebišovský primátor Ing. Dušan Poľacký.

Primátorom mesta Trebišov bol v rokoch 1990 – 1998 a 2003 – 2007.

Posledná rozlúčka bude 13.2.2017 o 14.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.


Česť jeho pamiatke!

2 % z dane pre občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS

Priatelia,

aj keď v auguste 2014 vzniklo politické hnutie TREBIŠOV NAHLAS, pôvodné občianske združenie (založené ešte v roku 2007 pre boj proti uhoľnej elektrárni) nezaniklo a naďalej pôsobí s rovnakým názvom. Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS je oprávneným prijímateľom 2% zo zaplatenej dane za rok 2016, preto Vás tak ako každoročne prosíme o podporu. V prílohe Vám zasielame tlačivo vyhlásenia pre zamestnanca, už s vyplnenými údajmi prijímateľa.

 

Ak ste zamestnanec, po vykonaní ročného zúčtovania dane si vyžiadajte od svojej mzdárky  potvrdenie pre účely 2%, vyplňte Vaše údaje vo vyhlásení a oba dokumenty nám odovzdajte na najbližšom stretnutí; zabezpečíme ich doručenie na daňový úrad do 30.4.2017. Ak sa rozhodnete doručiť tlačivá na daňový úrad sami, urobte tak prosím do 30.4.2017.

 

Ak budete podávať daňové priznanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, použite údaje o prijímateľovi z vyhlásenia do daňového priznania, ktoré doručíte na daňový úrad do 31.3.2017.

Oslovte prosím aj svoju rodinu, priateľov a známych a požiadajte ich o podporu občianskeho združenia touto formou.

 

Ďakujeme Vám.

Predstavenstvo občianskeho združenia TREBIŠOV NAHLAS

Devastácia mestského majetku – agátového lesíka za Paričovom

Starý agátový lesík východne od Paričova, na parcele zvanej Moďoroš už takmer neexistuje. Nájazdy drevorubačov z osady sú v posledných týždňoch tak intenzívne, že po zime z lesíka veľa nezostane. V minulosti sa v tejto lokalite pravidelne robili razie mestskej polície a rómskej poriadkovej služby a tak výrub nebol tak intenzívny. Súčasný stav je však neúnosný. Lesík je majetkom mesta – parcela E-KN 8696 a zrejme nikomu z kompetentných nevadí, že sa majetok mesta devastuje. V tomto lesíku v minulosti hniezdili dravé vtáky, bol útočiskom rôznych druhov zvery, slúžil na vyše 100 hektárovej parcele ako vetrolam a bol dôležitým krajinotvorným prvkom. Ochrana životného prostredia je pre súčasné vedenie mesta druhoradá. Na prvom mieste je asi ochrana voličov z osady. Palivového dreva na predaj má vraj mesto na sklade pri osade dostatok. V minulosti osadníci drevo pravidelne nakupovali, no teraz je situácia iná. Prečo asi? Niekde  sa stala chyba. Hlavnou príčinou je  benevolencia zo strany vedenia mesta k nelegálnym výrubom a zvážaniu dreva z okolitých lesov do osady. Veď aj tie „suché a spadnuté“ konáre, na ktoré sa mesto a osadníci vyhovárajú sú majetkom vlastníka lesa a nie osadníkov. Zváža sa ale vo veľkom aj čerstvo narezaná guľatina z vyťatých zdravých stromov.

FOTOALBUM

Ktoré projekty zabrzdili poslanci TREBIŠOV NAHLAS? Žiadne!

Na priamu a viackrát opakovanú otázku - "Ktoré projekty zabrzdili poslanci za TREBIŠOV NAHLAS?" - nedokáže vedenie mesta odpovedať. Nevedia odpovedať preto, lebo poslanci za TREBIŠOV NAHLAS schválili všetky predložené projekty! Podsúvanie klamstiev a zavádzanie občanov je ľuďom zo súčasného vedenia mesta vlastné už od predvolebných čias.

VIDEO

Pokojné Vianoce a šťastný nový rok

Videozáznamy z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove - 12.12.2016

Fáma o zruinovanosti mesta bola klamstvom od začiatku do konca

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, známy ako INEKO, aj v tomto roku vypracoval rebríček miest, obcí a VÚC na Slovensku z pohľadu ich celkového hospodárenia. Najdôležitejším pre hodnotenie je pritom ukazovateľ celkové finančné zdravie, ktoré je vyjadrené jedným súhrnným číslom na stupnici od 0 (najhoršie) po 6 (najlepšie). Za rok 2011, keď Trebišov stál na pokraji nútenej správy, bola známka 2,9. Do roku 2014 stúpla na 4,2. Mesto Trebišov už v roku 2013 bolo po Trenčíne druhým najlepším skokanom vo zvýšení skóre finančného zdravia. Celkové finančné zdravie Trebišova za rok 2015 ohodnotil INEKO známkou 4,4. Výsledok za rok 2015 je najlepším umiestnením Trebišova od roku 2009, odkedy INEKO hodnotí finančné zdravie. Známku za rok 2015 označilo súčasné vedenie mesta za historický úspech. Súhlasíme s tým, lebo čísla hovoria jasnou rečou. Rozdiel medzi rokmi 2015 a 2014 je však len 0,2. Kam sa teda podela údajná ekonomická zruinovanosť mesta, ktorú hlásal pán PhDr. Marek Čižmár v roku 2014? Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 12. decembra 2016 ju terajší primátor, ani nikto z jeho okolia, nevedeli nájsť ani vo svojej vlastnej ekonomickej analýze, ani na svojom vlastnom grafe.

ČISTÉ MESTO: Čo príde po žltačke?

Jedným z prvých krokov pána PhDr. Mareka Čižmára primátora mesta po nástupe do primátorskej funkcie bola zmena nápisu na vestách aktivačných pracovníkov. Nápis PORIADOK A ČISTOTA vystriedal nápis ČISTÉ MESTO. Niektorí občania si robia posmešky, že vhodnejšia potlač na vestách by bola – ČISTO CIGÁNSKE MESTO... Dôvody tejto irónie sú všeobecne známe - primátor je vo svojej funkcii hlavne vďaka 704 hlasom z cigánskej osady, asociáli sú rozlezení po meste ako nikdy predtým, robia neporiadok a šíria infekčné choroby. Navyše mesto za posledné dva roky platí desaťtisíce eur za odpad vyvezený z osady a určite tomu nie je koniec.

Trebišovský park sa vracia do starých zlých čias?

V poslednom čase sa množia upozornenia od občanov, že s trebišovským parkom sa niečo nedobré deje a nie sú to negatíva stavebnej činnosti. Ľudia pozorujú v parku zvýšený pohyb asociálov, väčší neporiadok, poškodzovanie lavičiek, stavieb, zelene a pod. Boja sa, aby sa park nedostal do starých zlých koľají, kde bol len pred pár rokmi. Mementom pre všetkých, ktorí máme park radi, je dokumentácia o tom, ako park vyzeral ešte začiatkom roku 2011 a ako ťažko sa rodila jeho obnova.

Čižmárove eurofondové sľuby sú naplnené na 0,00%

PhDr. Marek Čižmár pred komunálnymi voľbami v roku 2014 kritizoval vtedajšie vedenie mesta, že získalo z eurofondov málo finančných prostriedkov. Vo svojom volebnom programe v hlavných cieľoch pre volebné obdobie 2015 – 2018 medzi iným sľuboval:

„Podporu rozvojovým možnostiam mesta postavených na čerpaní eurofondov a s tým súvisiacim vytváraním podmienkach pre zvyšovanie životnej úrovne, zamestnanosti a podpory mladých rodín. Pružne reagovať na výzvy jednotlivých operačných programov.“

Blíži sa koniec druhého roku Čižmárovho pôsobenia vo funkcii primátora a jeho predvolebné sľuby o čerpaní eurofondov sú naplnené na 0,00 %.

Ústavný súd bol pri rozhodovaní o výsledkoch volieb v Trebišove zavedený klamstvom!

Po komunálnych voľbách v roku 2014 podal neúspešný kandidát na primátora Trebišova Marián Kolesár na Ústavný súd volebnú sťažnosť proti výsledkom volieb, kde mimo iného poukazoval na korupciu počas volieb v cigánskej osade. Kľúčovým svedectvom predloženým Ústavnému súdu bolo aj čestné vyhlásenie obyvateľa osady Milana Šándora, ktorý v dokumente detailne opisoval korupčnú činnosť počas volieb v cigánskej osade, čo však Šándor pred Ústavným súdom poprel a povedal, že podpísal čistý papier. Neskoršia kriminalistická expertíza ale preukázala, že čestné vyhlásenie nebolo dodatočne upravované a Šándor sa policajtom priznal, že pred ústavnými sudcami klamal!

 

Ústavný súd teda rozhodol vo veci volebnej sťažnosti  proti výsledkom komunálnych volieb v Trebišove na základe krivej výpovede!

 

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trebišove konaného dňa 19. septembra 2016 o tejto kauze hovoril v diskusii Július Selecký, ktorý v tejto veci podal na Milana Šándora trestné oznámenie.

 

V primátorských voľbách v roku 2014 dosiahol Kolesár celkovo o 54 hlasov menej ako víťazný kandidát Čižmár. Čižmár však získal v cigánskej osade - volebné okrsky č. 3 a 4 spolu 704 hlasov, kým Kolesár len 99 hlasov. Terajšieho primátora Trebišova teda volili voliči z osady za veľmi podivných okolností a bez ich podpory by voľby nevyhral.

 

Pozrite si VIDEOZÁZNAM

Verejné prerokovanie projektov prestrešenia pódia amfiteátra a rekonštrukcie plavárne

V stredu 21. septembra sa konalo prvé verejné zhromaždenie zvolané týmto primátorom mesta od volieb v r. 2014. Obsahom zhromaždenia boli dve témy: projekt prestrešenia pódia amfiteátra a projekt rekonštrukcie plavárne.

Guláš TREBIŠOV NAHLAS – 28. augusta 2016  

Pozvánka na guláš TREBIŠOV NAHLAS – 28. augusta 2016

Už dosť bordelu v Trebišove: Toto jednoducho musí ísť preč!

Okresný úrad Trebišov – Odbor starostlivosti o životné prostredie dal povolenie na uloženie odpadu z cigánskej osady plnom zdochlín, výkalov a parazitov všetkého druhu na ulici Kpt. Nálepku, v lokalite, kde sú rodinné domy, záhradkárska osada, závod Vagónka a kasárne. Odpad bol uložený na nespevnenom povrchu a tým došlo ku kontaminácii zeminy a spodných vôd. Bolo porušených niekoľko zákonov. Úrady žiadne pochybenia nevidia! Prečo sa zrazu zákony nemusia dodržiavať? Prečo sa nič nedeje? Lebo ruka ruku myje a vinníci si navzájom kryjú chrbát?

VIDEO

Záchrana hradu Parič sa vlečie, 800-tisíc eur visí vo vzduchu: Prídu Trebišovčania o fondy?

Projekt v celkovej hodnote viac než 800-tisíc € mal byť hotový v auguste tohto roku, viac než 600-tisíc € získal hrad Parič z Nórskych fondov. Najnovšie by sa z obnovy mali Trebišovčania tešiť  v apríli 2017. Keďže práce momentálne stoja, na sociálnej sieti sa rozbehla búrlivá diskusia. Prídu o Nórske fondy? Bývalý viceprimátor, momentálne poslanec Gejza Gore sa obáva, že je projekt ohrozený, vedenie mesta kritiku odmieta.

Článok Nový čas

V Trebišove sa vyrovnali so stovkami ton odpadu kuriózne

V prílohe nájdete článok Nového času, ktorý sa zaoberá nezákonným nakladaním s kontaminovaným odpadom z cigánskej osady a jeho uložením v lokalite ulice Kpt. Nálepku odsúhlaseným primátorom mesta Trebišov a úradov, ktoré by mali dbať na čisté a zdravé životné prostredie.

Voliči z osady odkazujú svojmu primatorisovi – „Zaš nam treba popratac!“

Pár mesiacov po drahom vyprataní skládok odpadu z trebišovskej cigánskej osady sa potvrdzuje to, čo sme tvrdili v TREBIŠOV NAHLAS a s nami mnohí reálne zmýšľajúci Trebišovčania. Že osadníci si majú svoje odpadky upratať sami a nemá to robiť mesto za desaťtisíce eur, lebo sú to nehospodárne vynaložené prostriedky a všetko sa v konečnom dôsledku vráti do starých koľají. Koncom roka 2015 dalo vedenie mesta vypratať skládku odpadu spod okien bytoviek v osade. Stálo to 50 000 €! Dnes sa tam zase hromadí odpad. Mesto dostalo dotáciu od Enviromentálneho fondu a v zmluve sa zaviazalo, že dotácia nebude použitá nehospodárne, neefektívne, neúčinne a neúčelovo. Za stav, aký je v tejto lokalite dnes, by mohol Enviromentálny fond požadovať vrátenie dotácie!

Odchádzajúca BLIKA dlhuje mestu na nájomnom 762 tis. €, primátor na to nemá názor!

Z trebišovského mestského priemyselného parku na Cukrovarskej ulici odchádza jediný tam vyrábajúci investor - BLIKA. Odchádza však s tým, že mestu na nájomnom dlhuje 762 tis. €. Na 7. (mimoriadnom) zasadnutí mestského zastupiteľstva 20. júla 2016 sa okrem iného rokovalo aj o návrhu Dohody o urovnaní medzi Mestom Trebišov a spoločnosťou BLIKA, s.r.o. Návrh dohody predložil mestskému zastupiteľstvu na schválenie pán PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta Trebišov.

Najväčšia investícia v novodobej histórii Trebišova

Dňa 26. mája 2016 bola slávnostne uvedená do prevádzky nová centrálna kotolňa v Trebišove. Jej otvorenie je zakončením procesu, ktorý začal v r. 2012 predajom tepelného hospodárstva, pokračoval prípravou projektu a ukončený bol výstavbou novej centrálnej kotolne na biomasu na južnom okraji Trebišova.

Mesto Trebišov získalo silného partnera, ktorý nielenže v priebehu 4 rokov preinvestoval v našom meste takmer 15 miliónov Eur, ale najmä úplne zmodernizoval zastarané a stratové potrubné rozvody a vybudoval najväčšiu kotolňu na biomasu na Slovensku.

Týmto sa stal Trebišov príkladom aj pre iné mestá, o čom sa mohlo presvedčiť vyše 150 pozvaných hostí z celého Slovenska.

VIDEO


(C) 2017 TREBIŠOV NAHLAS & MP