Trebišov Nahlas

TREBIŠOV NAHLAS

Trebišovčania, prajete si, aby Vás ochraňovala rómska polícia bez vzdelania a právomocí?

Mnohí občania mesta tvrdia, že Trebišov sa mení na Cigánov. Zvýšený pohyb kontajneristov po celom meste tomu nasvedčuje. Chýbala už len rómska polícia, ktorej zriadenie navrhoval primátor. Poslanci mestského zastupiteľstva však boli proti. Rozhorčení činovníci z mestského úradu preto srdnato oslovili takmer všetky média so žiadosťou o zverejnenie informácie, že poslanci odmietli zriadenie miestnej poriadkovej služby.

Další projekt pre Trebišov padol

Trebišovčania sú opäť sklamaní, pretože ďalšia žiadosť mesta o peniaze z eurofondov, tento raz na projekt „Obnova mestského parku v Trebišove“, bola neúspešná.

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove ešte v marci 2016 schválilo zámer obnovy historického parku a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Následne v  júli  2016 zastupiteľstvo schválilo aj dohodu o spolupráci na tomto projekte medzi mestami Trebišov a Sárospatak. Poslanci urobili pre úspech žiadosti všetko, čo bolo v ich možnostiach.

Prioritou hnutia TREBIŠOV NAHLAS je aj riešenie problému komunikácii na sídlisku JUH

Ešte v roku 2014 dalo bývalé vedenie mesta vypracovať štúdiu pre investičný zámer mesta – Komunikácie sídliska JUH. Štúdia riešila prestavbu územnej časti sídliska JUH a vychádzala z úpravy dopravného riešenia obslužných komunikácií sídliska, návrhu prepojenia na neriešené plochy a vytvorenia vyššieho počtu nových parkovacích miest s bezpečnejšou prevádzkou a plochami pre parkovanie imobilných.

Kapacita parkovacích plôch by sa zvýšila z pôvodných 85 miest na navrhovaných 176 miest.

 

TREBIŠOV NAHLAS podporí prebudovanie ciest, chodníkov a parkovísk na sídlisku JUH.

 

Pozrite si FOTOGALÉRIU

Dni mesta Trebišov 2017 - guláš TREBIŠOV NAHLAS

Pozrite si FOTOALBUM

Pozvánka na guláš počas Dní mesta Trebišov - v nedeľu 27.8.2017

Dočkáme sa novej autobusovej stanice a podchodu pod železnicou?

Marián Kolesár, primátor mesta Trebišov v rokoch 2011 – 2014 a bývalé vedenie mesta už od roku 2011 vyvíjali úsilie pri koordinácii kompetentných inštitúcií pre zlepšenie dostupnosti mestskej štvrte za železnicou, zveľadenie priestorového a funkčného využitia staničného námestia a to v spojitosti s plánovaným rozvojom integrovanej osobnej prepravy. Mesto v auguste 2012 dalo vypracovať urbanisticko-architektonickú štúdiu – „Trebišov – terminál integrovanej osobnej prepravy“. Štúdia bola podkladom pre ďalší spoločný postup zainteresovaných strán.  V dôsledku sústredeného spoločného úsilia Mesta Trebišov a Košického samosprávneho kraja vydalo Generálne riaditeľstvo Železníc SR v októbri 2012  Záväzný pokyn pre investorskú prípravu stavby - ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov. V rokoch 2013 a 2014 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Trebišove niekoľko stretnutí so zástupcami projekčnej firmy PRODEX, ŽSR, KSK a aj stretnutie s verejnosťou pri prejednávaní správy EIA – vplyvu stavby na životné prostredie. Súčasťou stavby má byť aj podchod pod koľajiskom s prepojením na Štúrovu ulicu, čo znamená spojenie mesta so štvrťou za železnicou. Predpokladajú sa investičné náklady vo výške 8,3 – 12,3 mil. €.

Pohár trpezlivosti pretiekol...

Už tretí rok pokračuje za mestské peniaze podsúvanie zavádzajúcich informácii a dokonca až vyslovených klamstiev v mestskom Infoliste o minulej i súčasnej činnosti ľudí z hnutia TREBIŠOV NAHLAS. Toto sústavné, organizované a pravidelne sa opakujúce nekalé konanie vedenia mesta malo svoju dohru na 7. zasadnutí mestského zastupiteľstva 26.6.2017. Primátor bol v priamom prenose usvedčený z klamstiev. Na požiadavku poslancov za hnutie TREBIŠOV NAHLAS, aby buď predložil dôkazy potvrdzujúce poslancami spochybnené informácie uvedené v Infoliste, alebo aby sa verejne ospravedlnil, primátor nereagoval. Dôkazy predložiť nemohol, lebo neexistujú, a na ospravedlnenie sa nezmohol.

Čižmár obnovuje obnovené!

V najnovšom Mestskom INFOLISTE - č.2/2017 sa okrem iných zavádzajúcich článkov a klamstiev píše, že mesto začalo v máji 2017 s obnovou amfiteátra! Trebišovčania, ktorí majú otvorené oči a zdravý úsudok však vedia, že cigánstvo je súčasťou propagandy súčasného vedenia mesta už od predvolebnej kampane v roku 2014. Je to smutný fakt terajšieho diania v našom meste.

 

FOTOALBUM - postup prác pri obnove amfiteátra

Čižmár nepotrebuje obnovovať historické dedičstvo nášho mesta?

Pamätáte sa na predvolebné sľuby súčasného primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a jeho pestrofarebného politického zlepenca, keď sľubovali občanom získavanie financií z cudzích zdrojov, využitie všetkých  eurofondových projektov a dotačných programov? Sľubovali razantný ťah na vládu a všetky inštitúcie, lebo oni to vedia lepšie ako Kolesár a spol. Pravda je však niekde inde.

 

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trebišove 24.4.2017 v časti Interpelácie sa poslanec Marián Kolesár  spýtal – „Ministerstvo kultúry pravidelne vyhlasuje dotačný program  Obnovme si svoj dom. Zapojilo sa naše mesto v tomto roku do tohto dotačného programu?“ Odpoveď primátora PhDr. Mareka Čižmára - „ Nie nezapojilo sa.“ (Interpelácia č.69/2017)

 

Kolesár však z dotačného programu Ministerstva kultúry – Obnovme si svoj dom čerpal financie v rokoch 2012, 20132014 a to aj bez sľubovaného ťahu na vládu, bránu a všetky inštitúcie.

Aj v Trebišove sa skutok stal !!!

Až do zasadnutia mestského zastupiteľstva 24.4.2017 bol celý Trebišov presvedčený, že v našom meste nie je možné, aby poslanec s vedomím primátora prinútil zamestnanca mesta vykonať „únik“ údajov z mestského počítača a že reči o tom sú len osočovaním dobrého (bývalého) poslanca a ešte lepšieho (súčasného) primátora zo strany ich zlých (bývalých aj súčasných) neprajníkov. Po zasadnutí to už vyzerá tak, že na trebišovskom mestskom úrade nič nie je nemožné Zamračený.

Projekt  RePar – (Revitalizácia Pariča) je takmer pred ukončením

V trebišovskom parku finišujú práce na ukončení projektu RePar, na ktorý ešte v roku 2014 získalo mesto pod vedením primátora Mariána Kolesára príspevok z nórskych fondov vo výške 668.000 €. Okrem rekonštrukcie zrúcaniny hradu Parič projekt obsahoval rekonštrukciu chodníka od hlavnej brány k jazierku s použitím farbeného asfaltu a vybudovanie mlatového parkového chodníka okolo mauzólea po hrad Parič, s novými lavičkami, smetnými košmi a pod.

 

Realizáciu projektu zabezpečovalo už terajšie vedenie mesta a samotná výstavba sa zdržala takmer 2 roky. Na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa poslanci pýtali na dôvody meškania realizácie projektu a výhovorkou bolo zložité verejné obstarávanie, pri ktorom bol hlavným problémom farbený asfalt. Nakoniec v súťaži splnila všetky podmienky firma EURO-BUILDING a.s. Bratislava.  ktorá predložila aj najvýhodnejšiu cenovú ponuku. Zatiaľ je asfalt čierny, no je to len podkladová vrstva. Vrchná vrstva má byť z pigmentovaného asfaltu a má zdôrazňovať historický význam hlavného chodníka v parku.

 

FOTOALBUM

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov

BLIKA ušla, dlh 1 milión € ostal, primátor jej ho chcel odpustiť

Z trebišovského mestského priemyselného parku na Cukrovarskej ulici ušiel jediný tam vyrábajúci investor. BLIKA však k dnešnému dňu dlhuje mestu na nájomnom viac než 1 milión €. Na 4. zasadnutí mestského zastupiteľstva 29. marca 2017 sa rokovalo aj o návrhu Dohody o urovnaní medzi Mestom Trebišov a spoločnosťou BLIKA, s.r.o. Návrh dohody už po druhýkrát predložil mestskému zastupiteľstvu na schválenie pán PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta Trebišov. Urobil tak napriek tomu, že jeho prvý návrh dohody o urovnaní s BLIKOU v júli 2016 odmietli všetci poslanci.

Príjem 2. zástupcu primátora Trebišova zisťuje kontrola: Poberá multifunkčný Puci plat neoprávnene? 

Príjem druhého zástupcu primátora Trebišova Róberta Puciho, ktorý je aj poslancom NR SR (Smer-SD), je zahalený rúškom tajomstva! Mestský poslanec Marián Kolesár odhalil, že Puciho nadriadený, primátor Marek Čižmár, mu v rozpore so zásadami odmeňovania vypláca plat. Na výkon funkcie totiž nie je plne uvoľnený, ale len na 30 %.

Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS sa zapojilo do akcie Hodina Zeme 2017

Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. Zhasnutím svetla na 60 minút vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás.

 

Symbolické vypínanie svetiel na 1 hodinu, na Hodinu Zeme, v sobotu, 25. marca 2017, od 20:30 do 21:30, je poznávacím znakom celej kampane. Mnohé obce a mestá sa do Hodiny Zeme každoročne zapájajú zhasínaním svojho verejného osvetlenia na málo frekventovaných úsekoch, hotely, firmy, predajne, bary a iné budovy a zariadenia vypínajú svoje reklamy, osvetlenie budov, či zbytočné lasery na strechách.

 

Do Hodiny Zeme sa môžu zapojiť aj jednotlivci, a to zhasnutím osvetlenia vo svojej domácnosti.

 

Vypnutie osvetlenia je len symbolické, vyjadruje vieru v nejakú pozitívnu zmenu. Hodina Zeme však už nie je o jednej hodine ročne. Pomôcť našej planéte môžete vo svojom každodennom živote.

 

Zapojiť sa môžete aj Vy! V sobotu, 25. 3. 2017 o 20:30 miestneho času na hodinu, Hodinu Zeme, zhasnite svetlá vo svojej domácnosti, či firme a pridajte sa tak k miliarde ľudí po celom svete, k celosvetovej elite.

 

Oficiálna stránka Hodiny Zeme - TU

Oznam poslancov TREBIŠOV NAHLAS k neplánovanému zasadnutiu MsZ

Primátor mesta zvolal na piatok 24.3.2017 neplánované 3. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ). Opäť to bol jednostranný krok bez konzultácie s poslancami, bez dohody o najvhodnejšom termíne a tým bez zabezpečenia uznášaniaschopnosti zasadnutia MsZ. Poslanci za hnutie TREBIŠOV NAHLAS, ktorí majú na všetkých plánovaných zasadnutiach MsZ takmer 100% účasť sa kvôli neodkladným povinnostiam nemôžu v dostatočnom počte zúčastniť neplánovaného zasadnutia MsZ v termíne 24.3.2017 a rovnaká situácia bola aj 20.3.2017. Kancelárii primátora a na vedomie aj všetkým poslancom MsZ bol preto zaslaný oznam s návrhom nového termínu, ktorý vyhovuje väčšine poslancov Mestského zastupiteľstva v Trebišove.

Trebišovčania sa mohli prechádzať už druhú jar po nových chodníkoch v parku

Nové vedenie mesta Trebišov sedí na svojich stoličkách už vyše dvoch rokov a žiaľ viaznu aj práce na projektoch, pre ktoré boli získané peniaze už pred niekoľkými rokmi. V roku 2014 ešte za primátorovania Mariána Kolesára mesto získalo príspevok z nórskych fondov vo výške 668.000 € na projekt RePar – Revitalizácia Pariča. Okrem rekonštrukcie zrúcaniny hradu Parič projekt zahŕňa rekonštrukciu chodníka od hlavnej brány k jazierku s použitím farbeného asfaltu a vybudovanie mlatového parkového chodníka okolo mauzólea po hrad Parič, s novými lavičkami, smetnými košmi a pod. Nové vedenie mesta však začalo hlavnú stavebnú časť projektu realizovať až po takmer 2 rokoch od získania príspevku a to tesne pred tohtoročnou zimou. Dokončenie projektu bolo odložené na apríl 2017. V máji by sa teda Trebišovčania konečne mohli prejsť po nových chodníkoch v parku.

 

FOTOALBUM

Vyhlasujem krátku päťminútovú prestávku

Na 1. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trebišove - 27.2.2017 poslanci vytýkali vedeniu mesta veľké množstvo závažných chýb v predkladaných materiáloch a prijímaných uzneseniach. Podobné chyby v minulosti mali za následok prehrané súdne spory a mesto stáli nemalé peniaze. Keďže materiály boli ako obyčajne predložené poslancom na poslednú chvíľu, chyby sa museli opravovať počas prestávok vyhlásených predsedajúcim – primátorom mesta. Vyzeralo to tak, ako keby hlavným bodom rokovania boli krátke päťminútové prestávky.

 

Smutným faktom je, že terajšie zoskupenie „naslovovzatých odborníkov“ vo vedení mesta robí tým viac chýb, čím je dlhšie vo funkciách. Primátor a zástupkyňa primátora sú pritom učitelia a učenie by malo byť ich silnou stránkou, no zdá sa, že opak je pravdou. Akú známku by si teda zaslúžili za toľko chýb v dôležitých materiáloch?

 

VIDEO

VÝZVA POSLANCOVI ING. RÓBERTOVI PUCIMU

My Trebišovčania vyzývame zvlášť poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, Košického samosprávneho kraja a Mestského zastupiteľstva v Trebišove Ing. RÓBERTA PUCIHO o podporu návrhu za zrušenie nemorálnych amnestií udelených bývalým predsedom vlády Vladimírom Mečiarom!

 

TREBIŠOV NAHLAS

https://somza.to/

ÚNOS - film, ktorý by mal vidieť každý Slovák

V našom mestskom kine Slávia bude v dňoch 3., 4. a 8.3.2017 premiéra slovenského filmu ÚNOS, ktorý bol natočený podľa skutočnej udalosti únosu syna slovenského prezidenta Michala Kováča. Od tohto únosu uplynulo už viac ako 21 rokov a od vyhlásenia dodnes platných Mečiarových amnestií uplynie práve v týchto dňoch 19 rokov.

 

Matka zavraždeného Róberta Remiáša o filme povedala: Choďte na to, je to silné a ťažké. TREBIŠOV NAHLAS sa tiež pridáva k výzve matky, ktorá pochovala svojho syna. Príďte si aj vy pozrieť ako sa diali skutky, ktoré dodnes neboli vyšetrené a vinníci potrestaní. Príďte sa pozrieť vy starší, ktorí si na obdobie týchto hanebných skutkov pamätáte, ale príďte aj vy mladí, ktorí ste to nezažili, alebo si na to nepamätáte. Týka sa to aj vás. Lebo vy budete žiť v štáte, v ktorom sa takéto brutálne skutky nevyšetrujú, lebo sú chránené nepochopiteľnými a zvrátenými amnestiami.

 

Po filme sa možno mnohí sami seba budeme pýtať, či chceme žiť v štáte, ktorý sa takto správal k svojim občanom a ktorý dodnes drží nad týmito skutkami ochrannú ruku. Aj vďaka NIEKTORÝM poslancom Národnej rady Slovenskej republiky ...


(C) 2017 hnutie TREBIŠOV NAHLAS & MP