Trebišov Nahlas

TREBIŠOV NAHLAS

Projekt  RePar – (Revitalizácia Pariča) je takmer pred ukončením

V trebišovskom parku finišujú práce na ukončení projektu RePar, na ktorý ešte v roku 2014 získalo mesto pod vedením primátora Mariána Kolesára príspevok z nórskych fondov vo výške 668.000 €. Okrem rekonštrukcie zrúcaniny hradu Parič projekt obsahoval rekonštrukciu chodníka od hlavnej brány k jazierku s použitím farbeného asfaltu a vybudovanie mlatového parkového chodníka okolo mauzólea po hrad Parič, s novými lavičkami, smetnými košmi a pod.

 

Realizáciu projektu zabezpečovalo už terajšie vedenie mesta a samotná výstavba sa zdržala takmer 2 roky. Na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa poslanci pýtali na dôvody meškania realizácie projektu a výhovorkou bolo zložité verejné obstarávanie, pri ktorom bol hlavným problémom farbený asfalt. Nakoniec v súťaži splnila všetky podmienky firma EURO-BUILDING a.s. Bratislava.  ktorá predložila aj najvýhodnejšiu cenovú ponuku. Zatiaľ je asfalt čierny, no je to len podkladová vrstva. Vrchná vrstva má byť z pigmentovaného asfaltu a má zdôrazňovať historický význam hlavného chodníka v parku.

 

FOTOALBUM

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov

BLIKA ušla, dlh 1 milión € ostal, primátor jej ho chcel odpustiť

Z trebišovského mestského priemyselného parku na Cukrovarskej ulici ušiel jediný tam vyrábajúci investor. BLIKA však k dnešnému dňu dlhuje mestu na nájomnom viac než 1 milión €. Na 4. zasadnutí mestského zastupiteľstva 29. marca 2017 sa rokovalo aj o návrhu Dohody o urovnaní medzi Mestom Trebišov a spoločnosťou BLIKA, s.r.o. Návrh dohody už po druhýkrát predložil mestskému zastupiteľstvu na schválenie pán PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta Trebišov. Urobil tak napriek tomu, že jeho prvý návrh dohody o urovnaní s BLIKOU v júli 2016 odmietli všetci poslanci.

Príjem 2. zástupcu primátora Trebišova zisťuje kontrola: Poberá multifunkčný Puci plat neoprávnene? 

Príjem druhého zástupcu primátora Trebišova Róberta Puciho, ktorý je aj poslancom NR SR (Smer-SD), je zahalený rúškom tajomstva! Mestský poslanec Marián Kolesár odhalil, že Puciho nadriadený, primátor Marek Čižmár, mu v rozpore so zásadami odmeňovania vypláca plat. Na výkon funkcie totiž nie je plne uvoľnený, ale len na 30 %.

Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS sa zapojilo do akcie Hodina Zeme 2017

Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. Zhasnutím svetla na 60 minút vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás.

 

Symbolické vypínanie svetiel na 1 hodinu, na Hodinu Zeme, v sobotu, 25. marca 2017, od 20:30 do 21:30, je poznávacím znakom celej kampane. Mnohé obce a mestá sa do Hodiny Zeme každoročne zapájajú zhasínaním svojho verejného osvetlenia na málo frekventovaných úsekoch, hotely, firmy, predajne, bary a iné budovy a zariadenia vypínajú svoje reklamy, osvetlenie budov, či zbytočné lasery na strechách.

 

Do Hodiny Zeme sa môžu zapojiť aj jednotlivci, a to zhasnutím osvetlenia vo svojej domácnosti.

 

Vypnutie osvetlenia je len symbolické, vyjadruje vieru v nejakú pozitívnu zmenu. Hodina Zeme však už nie je o jednej hodine ročne. Pomôcť našej planéte môžete vo svojom každodennom živote.

 

Zapojiť sa môžete aj Vy! V sobotu, 25. 3. 2017 o 20:30 miestneho času na hodinu, Hodinu Zeme, zhasnite svetlá vo svojej domácnosti, či firme a pridajte sa tak k miliarde ľudí po celom svete, k celosvetovej elite.

 

Oficiálna stránka Hodiny Zeme - TU

Oznam poslancov TREBIŠOV NAHLAS k neplánovanému zasadnutiu MsZ

Primátor mesta zvolal na piatok 24.3.2017 neplánované 3. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ). Opäť to bol jednostranný krok bez konzultácie s poslancami, bez dohody o najvhodnejšom termíne a tým bez zabezpečenia uznášaniaschopnosti zasadnutia MsZ. Poslanci za hnutie TREBIŠOV NAHLAS, ktorí majú na všetkých plánovaných zasadnutiach MsZ takmer 100% účasť sa kvôli neodkladným povinnostiam nemôžu v dostatočnom počte zúčastniť neplánovaného zasadnutia MsZ v termíne 24.3.2017 a rovnaká situácia bola aj 20.3.2017. Kancelárii primátora a na vedomie aj všetkým poslancom MsZ bol preto zaslaný oznam s návrhom nového termínu, ktorý vyhovuje väčšine poslancov Mestského zastupiteľstva v Trebišove.

Trebišovčania sa mohli prechádzať už druhú jar po nových chodníkoch v parku

Nové vedenie mesta Trebišov sedí na svojich stoličkách už vyše dvoch rokov a žiaľ viaznu aj práce na projektoch, pre ktoré boli získané peniaze už pred niekoľkými rokmi. V roku 2014 ešte za primátorovania Mariána Kolesára mesto získalo príspevok z nórskych fondov vo výške 668.000 € na projekt RePar – Revitalizácia Pariča. Okrem rekonštrukcie zrúcaniny hradu Parič projekt zahŕňa rekonštrukciu chodníka od hlavnej brány k jazierku s použitím farbeného asfaltu a vybudovanie mlatového parkového chodníka okolo mauzólea po hrad Parič, s novými lavičkami, smetnými košmi a pod. Nové vedenie mesta však začalo hlavnú stavebnú časť projektu realizovať až po takmer 2 rokoch od získania príspevku a to tesne pred tohtoročnou zimou. Dokončenie projektu bolo odložené na apríl 2017. V máji by sa teda Trebišovčania konečne mohli prejsť po nových chodníkoch v parku.

 

FOTOALBUM

Vyhlasujem krátku päťminútovú prestávku

Na 1. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trebišove - 27.2.2017 poslanci vytýkali vedeniu mesta veľké množstvo závažných chýb v predkladaných materiáloch a prijímaných uzneseniach. Podobné chyby v minulosti mali za následok prehrané súdne spory a mesto stáli nemalé peniaze. Keďže materiály boli ako obyčajne predložené poslancom na poslednú chvíľu, chyby sa museli opravovať počas prestávok vyhlásených predsedajúcim – primátorom mesta. Vyzeralo to tak, ako keby hlavným bodom rokovania boli krátke päťminútové prestávky.

 

Smutným faktom je, že terajšie zoskupenie „naslovovzatých odborníkov“ vo vedení mesta robí tým viac chýb, čím je dlhšie vo funkciách. Primátor a zástupkyňa primátora sú pritom učitelia a učenie by malo byť ich silnou stránkou, no zdá sa, že opak je pravdou. Akú známku by si teda zaslúžili za toľko chýb v dôležitých materiáloch?

 

VIDEO

VÝZVA POSLANCOVI ING. RÓBERTOVI PUCIMU

My Trebišovčania vyzývame zvlášť poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, Košického samosprávneho kraja a Mestského zastupiteľstva v Trebišove Ing. RÓBERTA PUCIHO o podporu návrhu za zrušenie nemorálnych amnestií udelených bývalým predsedom vlády Vladimírom Mečiarom!

 

TREBIŠOV NAHLAS

https://somza.to/

ÚNOS - film, ktorý by mal vidieť každý Slovák

V našom mestskom kine Slávia bude v dňoch 3., 4. a 8.3.2017 premiéra slovenského filmu ÚNOS, ktorý bol natočený podľa skutočnej udalosti únosu syna slovenského prezidenta Michala Kováča. Od tohto únosu uplynulo už viac ako 21 rokov a od vyhlásenia dodnes platných Mečiarových amnestií uplynie práve v týchto dňoch 19 rokov.

 

Matka zavraždeného Róberta Remiáša o filme povedala: Choďte na to, je to silné a ťažké. TREBIŠOV NAHLAS sa tiež pridáva k výzve matky, ktorá pochovala svojho syna. Príďte si aj vy pozrieť ako sa diali skutky, ktoré dodnes neboli vyšetrené a vinníci potrestaní. Príďte sa pozrieť vy starší, ktorí si na obdobie týchto hanebných skutkov pamätáte, ale príďte aj vy mladí, ktorí ste to nezažili, alebo si na to nepamätáte. Týka sa to aj vás. Lebo vy budete žiť v štáte, v ktorom sa takéto brutálne skutky nevyšetrujú, lebo sú chránené nepochopiteľnými a zvrátenými amnestiami.

 

Po filme sa možno mnohí sami seba budeme pýtať, či chceme žiť v štáte, ktorý sa takto správal k svojim občanom a ktorý dodnes drží nad týmito skutkami ochrannú ruku. Aj vďaka NIEKTORÝM poslancom Národnej rady Slovenskej republiky ...

Zomrel bývalý primátor Trebišova Ing. Dušan Poľacký

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 10. februára 2017 vo veku 70 rokov zomrel bývalý trebišovský primátor Ing. Dušan Poľacký.

Primátorom mesta Trebišov bol v rokoch 1990 – 1998 a 2003 – 2007.

Posledná rozlúčka bude 13.2.2017 o 14.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.


Česť jeho pamiatke!

2 % z dane pre občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS

Priatelia,

aj keď v auguste 2014 vzniklo politické hnutie TREBIŠOV NAHLAS, pôvodné občianske združenie (založené ešte v roku 2007 pre boj proti uhoľnej elektrárni) nezaniklo a naďalej pôsobí s rovnakým názvom. Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS je oprávneným prijímateľom 2% zo zaplatenej dane za rok 2016, preto Vás tak ako každoročne prosíme o podporu. V prílohe Vám zasielame tlačivo vyhlásenia pre zamestnanca, už s vyplnenými údajmi prijímateľa.

 

Ak ste zamestnanec, po vykonaní ročného zúčtovania dane si vyžiadajte od svojej mzdárky  potvrdenie pre účely 2%, vyplňte Vaše údaje vo vyhlásení a oba dokumenty nám odovzdajte na najbližšom stretnutí; zabezpečíme ich doručenie na daňový úrad do 30.4.2017. Ak sa rozhodnete doručiť tlačivá na daňový úrad sami, urobte tak prosím do 30.4.2017.

 

Ak budete podávať daňové priznanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, použite údaje o prijímateľovi z vyhlásenia do daňového priznania, ktoré doručíte na daňový úrad do 31.3.2017.

Oslovte prosím aj svoju rodinu, priateľov a známych a požiadajte ich o podporu občianskeho združenia touto formou.

 

Ďakujeme Vám.

Predstavenstvo občianskeho združenia TREBIŠOV NAHLAS

Devastácia mestského majetku – agátového lesíka za Paričovom

Starý agátový lesík východne od Paričova, na parcele zvanej Moďoroš už takmer neexistuje. Nájazdy drevorubačov z osady sú v posledných týždňoch tak intenzívne, že po zime z lesíka veľa nezostane. V minulosti sa v tejto lokalite pravidelne robili razie mestskej polície a rómskej poriadkovej služby a tak výrub nebol tak intenzívny. Súčasný stav je však neúnosný. Lesík je majetkom mesta – parcela E-KN 8696 a zrejme nikomu z kompetentných nevadí, že sa majetok mesta devastuje. V tomto lesíku v minulosti hniezdili dravé vtáky, bol útočiskom rôznych druhov zvery, slúžil na vyše 100 hektárovej parcele ako vetrolam a bol dôležitým krajinotvorným prvkom. Ochrana životného prostredia je pre súčasné vedenie mesta druhoradá. Na prvom mieste je asi ochrana voličov z osady. Palivového dreva na predaj má vraj mesto na sklade pri osade dostatok. V minulosti osadníci drevo pravidelne nakupovali, no teraz je situácia iná. Prečo asi? Niekde  sa stala chyba. Hlavnou príčinou je  benevolencia zo strany vedenia mesta k nelegálnym výrubom a zvážaniu dreva z okolitých lesov do osady. Veď aj tie „suché a spadnuté“ konáre, na ktoré sa mesto a osadníci vyhovárajú sú majetkom vlastníka lesa a nie osadníkov. Zváža sa ale vo veľkom aj čerstvo narezaná guľatina z vyťatých zdravých stromov.

FOTOALBUM

Ktoré projekty zabrzdili poslanci TREBIŠOV NAHLAS? Žiadne!

Na priamu a viackrát opakovanú otázku - "Ktoré projekty zabrzdili poslanci za TREBIŠOV NAHLAS?" - nedokáže vedenie mesta odpovedať. Nevedia odpovedať preto, lebo poslanci za TREBIŠOV NAHLAS schválili všetky predložené projekty! Podsúvanie klamstiev a zavádzanie občanov je ľuďom zo súčasného vedenia mesta vlastné už od predvolebných čias.

VIDEO

Pokojné Vianoce a šťastný nový rok

Videozáznamy z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove - 12.12.2016

Fáma o zruinovanosti mesta bola klamstvom od začiatku do konca

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, známy ako INEKO, aj v tomto roku vypracoval rebríček miest, obcí a VÚC na Slovensku z pohľadu ich celkového hospodárenia. Najdôležitejším pre hodnotenie je pritom ukazovateľ celkové finančné zdravie, ktoré je vyjadrené jedným súhrnným číslom na stupnici od 0 (najhoršie) po 6 (najlepšie). Za rok 2011, keď Trebišov stál na pokraji nútenej správy, bola známka 2,9. Do roku 2014 stúpla na 4,2. Mesto Trebišov už v roku 2013 bolo po Trenčíne druhým najlepším skokanom vo zvýšení skóre finančného zdravia. Celkové finančné zdravie Trebišova za rok 2015 ohodnotil INEKO známkou 4,4. Výsledok za rok 2015 je najlepším umiestnením Trebišova od roku 2009, odkedy INEKO hodnotí finančné zdravie. Známku za rok 2015 označilo súčasné vedenie mesta za historický úspech. Súhlasíme s tým, lebo čísla hovoria jasnou rečou. Rozdiel medzi rokmi 2015 a 2014 je však len 0,2. Kam sa teda podela údajná ekonomická zruinovanosť mesta, ktorú hlásal pán PhDr. Marek Čižmár v roku 2014? Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 12. decembra 2016 ju terajší primátor, ani nikto z jeho okolia, nevedeli nájsť ani vo svojej vlastnej ekonomickej analýze, ani na svojom vlastnom grafe.

ČISTÉ MESTO: Čo príde po žltačke?

Jedným z prvých krokov pána PhDr. Mareka Čižmára primátora mesta po nástupe do primátorskej funkcie bola zmena nápisu na vestách aktivačných pracovníkov. Nápis PORIADOK A ČISTOTA vystriedal nápis ČISTÉ MESTO. Niektorí občania si robia posmešky, že vhodnejšia potlač na vestách by bola – ČISTO CIGÁNSKE MESTO... Dôvody tejto irónie sú všeobecne známe - primátor je vo svojej funkcii hlavne vďaka 704 hlasom z cigánskej osady, asociáli sú rozlezení po meste ako nikdy predtým, robia neporiadok a šíria infekčné choroby. Navyše mesto za posledné dva roky platí desaťtisíce eur za odpad vyvezený z osady a určite tomu nie je koniec.

Trebišovský park sa vracia do starých zlých čias?

V poslednom čase sa množia upozornenia od občanov, že s trebišovským parkom sa niečo nedobré deje a nie sú to negatíva stavebnej činnosti. Ľudia pozorujú v parku zvýšený pohyb asociálov, väčší neporiadok, poškodzovanie lavičiek, stavieb, zelene a pod. Boja sa, aby sa park nedostal do starých zlých koľají, kde bol len pred pár rokmi. Mementom pre všetkých, ktorí máme park radi, je dokumentácia o tom, ako park vyzeral ešte začiatkom roku 2011 a ako ťažko sa rodila jeho obnova.

Čižmárove eurofondové sľuby sú naplnené na 0,00%

PhDr. Marek Čižmár pred komunálnymi voľbami v roku 2014 kritizoval vtedajšie vedenie mesta, že získalo z eurofondov málo finančných prostriedkov. Vo svojom volebnom programe v hlavných cieľoch pre volebné obdobie 2015 – 2018 medzi iným sľuboval:

„Podporu rozvojovým možnostiam mesta postavených na čerpaní eurofondov a s tým súvisiacim vytváraním podmienkach pre zvyšovanie životnej úrovne, zamestnanosti a podpory mladých rodín. Pružne reagovať na výzvy jednotlivých operačných programov.“

Blíži sa koniec druhého roku Čižmárovho pôsobenia vo funkcii primátora a jeho predvolebné sľuby o čerpaní eurofondov sú naplnené na 0,00 %.


(C) 2017 TREBIŠOV NAHLAS & MP