Trebišov Nahlas

TREBIŠOV NAHLAS

Najzaujímavejšie udalosti zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove 23.3.2015

Venujte 2% zaplatených daní pre OZ TREBIŠOV NAHLAS

Vážení priatelia a sympatizanti,

keď v auguste 2014 vzniklo politické hnutie TREBIŠOV NAHLAS, pôvodné občianske združenie (založené ešte v roku 2007 pre boj proti uhoľnej elektrárni) nezaniklo a naďalej pôsobí s rovnakým názvom. Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS je oprávneným prijímateľom 2% zo zaplatenej dane, preto Vás tak ako každoročne prosíme o podporu. V prílohe Vám zasielame tlačivo vyhlásenia pre zamestnanca, už s vyplnenými údajmi prijímateľa. Ak ste zamestnanec, po vykonaní ročného zúčtovania dane si vyžiadajte od svojej mzdárky potvrdenie pre účely 2%, vyplňte Vaše údaje vo vyhlásení a oba dokumenty nám odovzdajte na najbližšom stretnutí; zabezpečíme ich doručenie na daňový úrad do 30.4.2015. Ak budete podávať daňové priznanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, použite údaje o prijímateľovi z vyhlásenia do daňového priznania, ktoré doručíte na daňový úrad do 31.3.2015. Oslovte prosím aj svoju rodinu, priateľov a známych a požiadajte ich o podporu občianskeho združenia touto formou. Ďakujeme Vám. Predstavenstvo občianskeho združenia TREBIŠOV NAHLAS.

Mestské aktivačné stredisko trpí dezorganizáciou

Po zmene vedenia mesta sa udiali zmeny aj v Mestskom aktivačnom stredisku, ktoré je v pôsobnosti Mestského úradu v Trebišove. Už začiatkom januára sa stal jeho vedúcim Miroslav Davala, prijatí boli aj noví koordinátori aktivačných služieb. Novým prednostom Mestského úradu je Mgr. Miroslav Tóth, ktorý ako bývalý riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny má s aktivačnou činnosťou tiež svoje skúsenosti. Hovorí sa, že nové metly dobre metú, no tieto metly toto pravidlo ani zďaleka nepotvrdzujú. Akosi zleniveli aj metly v rukách aktivačných pracovníkov v uliciach mesta.  

Stanovisko Mariána Kolesára k zamietnutiu volebnej sťažnosti

Ústavný súd dňa 18.2.2015 zamietol moju volebnú sťažnosť vo veci volieb primátora mesta Trebišov, tlačová správa je tu (rozhodnutie o mojej sťažnosti je v bode 9):

http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attachment/page/ts_data/Tl_info_11_15_volby.pdf

Oficiálne dôvody zamietnutia budú známe až z písomného odôvodnenia, ktoré bude vyhotovené do dvoch týždňov; skutočné dôvody sú známe už dnes. Samozrejme však rozumiem rozhodnutiu súdu a rešpektujem ho.

Stav krytej plavárne v Trebišove bol havarijný už pred rokom 2011

Nové (dočasné do rozhodnutia ÚS) vedenie mesta si u nemenovanej osoby objednalo zdokumentovanie stavu krytej plavárne v Trebišove. Fotografie boli následne zverejnené s jednoznačným úmyslom navodiť vo verejnosti dojem, že za stav plavárne je plne zodpovedné Kolesárovo vedenie mesta. Plaváreň je však v havarijnom stave už takmer desaťročie.

O primátorovi Trebišova opäť rozhodla cigánska osada

2. januára 2015 nastúpil do funkcie primátora mesta Trebišov Marek Čižmár – nezávislý kandidát podporovaný stranami SMER, KDH, SDKÚ, SIEŤ a MOST-HÍD. Marek Čižmár, zástupca piatich politických strán s celoslovenskou pôsobnosťou, získal v porovnaní so svojim jediným súperom Mariánom Kolesárom z hnutia TREBIŠOV NAHLAS len 54 hlasov navyše. V cigánskej osade dosiahol Čižmár spolu 704 hlasov (okrsok č. 3 – 343 hlasov a okrsok č. 4 – 361 hlasov). Kolesár v tej istej lokalite získal spolu 99 hlasov (okrsok č. 3 – 32 hlasov a okrsok č. 4 – 67 hlasov). Cigáni teda nadelili svojmu primátorisovi - Čižmárovi o 605 hlasov viac ako Kolesárovi. V meste mimo osady Kolesár získal o 551 hlasov viac ako Čižmár!

Ukradnuté video zaplatené hnutím TREBIŠOV NAHLAS použili na facebookovej stránke Trebišov Pozrifotky.sk

Dňa 2.1.2015 sa uskutočnilo v zasadačke Mestského úradu na prvom Mestskom zastupiteľstve menovanie poslancov a odovzdanie funkcie novému primátorovi. Hnutie TREBIŠOV NAHLAS zaplatilo zhotovenie kamerového záznamu z celého zasadnutia a spracované a nezostrihané video zavesilo na stránku https://www.youtube.com/watch?v=sjRvHyIOq8I&feature=youtu.be, spolu s ochrannou značkou v súlade s autorským zákonom. Tento zákon ochraňuje duševné vlastníctvo (fotografie, videá, texty etc.) a zakladá možný súdny postih za šírenie a kopírovanie autorského diela a uplatnenie si náhrady škody. Toto video bolo zo služby Youtube nelegálne okopírované a šírené používateľom leonard200 na portáli http://www.mojevideo.sk/video/221b7/ustanovujuce_zasadnutie_msz_trebisov_2_1_2015.html a následne zdieľané na facebookovej stránke Trebišov Pozrifotky.sk. Vzhľadom na závažnosť trestného činu požiadalo hnutie TREBIŠOV NAHLAS portál Mojevideo.sk o stiahnutie predmetného diela a odkrytie identity používateľa leonard200. Indície na neznámeho páchateľa, ktorý zneužil autorsky chránené dielo boli poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní a v prípade dokázania viny bude uplatnená náhrada škody voči neznámemu páchateľovi, ktorý sa týchto činov dopúšťa opakovane a dlhšiu dobu.

Vo veci údajného incidentu v Kauflande bolo podané trestné oznámenie

Na sociálnej sieti Facebook – teda verejne – oznámil dňa 3.1.2015 Roman Hanc, trvale bytom Kutnohorská 2115/9, Trebišov, vystupujúci na Facebooku pod menom Trebišov Pozrifotky.sk, nepravdivý údaj, z ktorého v tam uvedených súvislostiach nepochybne vyplýva tvrdenie, že v tento deň dopoludnia v nákupnom centre Kaufland Marián Kolesár fyzicky napadol iného občana v strednom veku, ten jeho útok odrazil a Marián Kolesár utiekol z priestorov predajne bez nákupu. Po vyjadrení pochybností zo strany iných diskutujúcich na sociálnej sieti, či k udalosti naozaj došlo, Roman Hanc vyslovil oznámenie "Naozaj máme to overené".

Stanovisko k priebehu ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove

Po voľbách v novembri Marián Kolesár volebnou sťažnosťou na Ústavnom súde SR napadol voľby primátora mesta Trebišov z dôvodu ich nezákonnosti a neústavnosti, v súvislosti s ovplyvňovaním volieb v LUMENe – Špecializovanom zariadení, zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb (volebný okrsok č. 5), ako aj v súvislosti s volebnou korupciou, tzv. „kupovaním hlasov“ rómskych voličov (volebné okrsky č. 3 a 4). Vo veci možného ovplyvňovania volieb a volebnej korupcie podal aj trestného oznámenia na neznámeho páchateľa, a to pre trestný čin podľa § 351 Trestného zákona – Marenie prípravy a priebehu volieb a referenda a pre trestný čin podľa § 336a Trestného zákona – Volebná korupcia. Ústavný súd prijal volebnú sťažnosť na ďalšie konanie, čím pripustil, že existujú dôvody, ktoré mohli ovplyvniť výsledok volieb primátora; do 25. februára 2015 rozhodne, či sa voľby primátora v Trebišove budú opakovať, alebo nie. Trestné oznámenie preveruje Úrad špeciálnej prokuratúry na Generálnej prokuratúre SR. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že osobné odovzdanie a prevzatie insígnií je len symbolickým aktom bez právneho významu, v aktuálnej procesnej situácii by ho mohol Marek Čižmár interpretovať ako uznanie platnosti voľby primátora zo strany Mariána Kolesára; to by mohlo značne oslabiť vážnosť dôvodov na podanie volebnej sťažnosti. Preto bol uplatnený zákonný bezkontaktný spôsob prevzatia insígnií, kedy Marián Kolesár nebránil Marekovi Čižmárovi v prevzatí insígnií, ale na ich preberaní sa aktívne nezúčastňoval.

Ustanovujúce zasadnutie MsZ Trebišov 2.1.2015 

Úplný záznam z priebehu ustanovujúceho zasadnutia MSZ v Trebišove 2.1.2015 -NEZOSTRIHANÉ VIDEO

Ústavný súd prijal na ďalšie konanie volebnú sťažnosť Mariána Kolesára

Dňa 17.12.2014 prijal Ústavný súd SR na ďalšie konanie volebnú sťažnosť  Mariána Kolesára vo veci volieb primátora mesta Trebišov. Pripustil tak, že  existujú dôvody, ktoré mohli ovplyvniť výsledok volieb primátora. Predbežné  opatrenie o pozastavení nástupu nového primátora do funkcie súd nevydal.  Rozhodnutie ústavného súdu nájdete pod bodom 23 na tomto linku:
 

http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attachment/page/ts_data/Tl_info_95_14_volby__.pdf

 
Znamená to teda, že dňa 2. januára 2015 na ustanovujúcom zasadnutí mestského  zastupiteľstva nastúpi do funkcie primátora Marek Čižmár, ale ústavný súd  bude vo veci konať a do 25. februára 2015 rozhodne, či sa voľby primátora v  Trebišove budú opakovať, alebo nie.  Hnutie TREBIŠOV NAHLAS naďalej ostáva v hre o post primátora.

Podrobné doplňujúce informácie k tlačovej správe o podaní volebnej sťažnosti na Ústavný súd SR vo veci volieb primátora mesta Trebišov

Pre voľby primátora mesta Trebišov bolo platne odovzdaných 8050 hlasov, z toho v môj prospech bolo platne odovzdaných 3.998 hlasov a v prospech protikandidáta bolo platne odovzdaných 4.052 hlasov. Rozdiel predstavuje len 54 hlasov.

Tlačová správa o podaní volebnej sťažnosti na Ústavný súd SR vo veci volieb primátora mesta Trebišov

                                                  Ing. Marián Kolesár, Ternavská 2238/7, 075 01 Trebišov


TLAČOVÁ SPRÁVA o podaní volebnej sťažnosti na Ústavný súd SR vo veci volieb primátora mesta Trebišov

 

Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15.11.2014 som sa uchádzal o post primátora mesta Trebišov ako kandidát na hlasovacom lístku pod číslom 2. Opost primátora mesta Trebišov sa uchádzal aj PhDr. Marek Čižmár (ďalej len „protikandidát“), a to ako kandidát na hlasovacom lístku pod číslom 1.

Pre voľby primátora mesta Trebišov bolo platne odovzdaných 8.050 hlasov, z toho v môj prospech bolo platne odovzdaných 3.998 hlasov a v prospech protikandidáta bolo platne odovzdaných 4.052 hlasov. Rozdiel predstavuje len 54 hlasov.

Podľa ustanovenia § 59 ods. 1 zákona č. 38/1993 Zb. o organizácii Ústavného súdu SR a o konaní pred ním som oprávneným subjektom na podanie sťažnosti pre neústavnosť a nezákonnosť volieb, pretože v meste Trebišov som získal viac než 10% hlasov, a to 49,66 % hlasov.

Dňa 25.11.2014 som volebnou sťažnosťou na Ústavnom súde SR napadol voľby primátora mesta Trebišov z dôvodu ich nezákonnosti a neústavnosti.

Sťažnosť som podal z dôvodov súvisiacich s:

  1. 1)  ovplyvňovaním vôle voličov nedovoleným spôsobom, zneužitím ich odkázanosti a dozorom nad ich hlasovaním prostredníctvom asistencie zamestnancov LUMENU – Špecializovaného zariadenia, zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, pri hlasovaní klientov zariadenia, ovplyvňovaním a navádzaním na hlasovanie v prospech protikandidáta (volebný okrsok č. 5),

  2. 2)  volebnou korupciou, tzv. „kupovaním hlasov“ rómskych voličov patriacich do znevýhodnenej sociálno-etnickej skupiny (volebné okrsky č. 3 a 4).

Vo veci možného ovplyvňovania volieb a volebnej korupcie pripravujem aj podanie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa, a to pre trestný čin podľa § 351 Trestného zákona – Marenie prípravy a priebehu volieb a referenda a pre trestný čin podľa § 336a Trestného zákona – Volebná korupcia.

Ak máte záujem o podrobné doplňujúce informácie, pozývam Vás na stretnutie v pondelok dňa 1.12.2014 o 10.00 h na Mestskom úrade v Trebišove, kde budem pripravený poskytnúť Vám ich osobne v plnom rozsahu.

Ing. Marián Kolesár 

Poďakovanie voličom

Milí voliči TREBIŠOV NAHLAS.

Zvolili ste 13 z nás za poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujeme za Vaše hlasy. Sme jeden tím a všetci si vážime, že ste nás takto prijali. Veľmi si ceníme aj podporu pre nášho primátorského kandidáta. Sľubujeme Vám, že ani v budúcnosti nestratíme svoju tvár a uisťujeme Vás, že my našu hrdosť a česť nikdy nevymeníme za klobásy.

 

TREBIŠOV NAHLAS & Marián Kolesár

TREBIŠOV NAHLAS kandiduje v komunálnych voľbách

* aktualizované 12.11.2014

VOLEBNÝ PROGRAM HNUTIA TREBIŠOV NAHLAS

Rozhovor(y) s kandidátmi na primátora mesta Trebišov

Kandidáti TREBIŠOV NAHLAS na primátora a poslancov mestského zastupiteľstva

Mesto dostalo príspevok z Nórskych fondov

Začiatkom októbra získalo mesto príspevok z Nórskych fondov na rozsiahlu rekonštrukciu hradu Parič. Súčasťou schváleného projektu je aj výstavba chodníkov a osvetlenia v parku za účelom lepšieho sprístupnenia hradu pre verejnosť. Opravený bude aj chodník od parkovej brány popri mauzóleu až k zrúcanine Pariča.

Občasník 2014/2

V končiacom sa volebnom období 2011-2014 má Trebišov 25 poslancov, čo je najvyšší prípustný počet. Pre budúce obdobie 2015-2018 presadzovali primátor a poslanci za TREBIŠOV NAHLAS v mestskom zastupiteľstve zníženie počtu poslancov z 25 na 19, lebo sa domnievame, že je to pre naše mesto postačujúci počet.Boli by tri obvody: Juh s 9 poslancami, Sever s 9 poslancami, Milhostov s 1 poslancom.


(C) 2015 TREBIŠOV NAHLAS & PRE s.r.o.