Trebišov Nahlas

TREBIŠOV NAHLAS

O primátorovi Trebišova opäť rozhodla cigánska osada

2. januára 2015 nastúpil do funkcie primátora mesta Trebišov Marek Čižmár – nezávislý kandidát podporovaný stranami SMER, KDH, SDKÚ, SIEŤ a MOST-HÍD. Marek Čižmár, zástupca piatich politických strán s celoslovenskou pôsobnosťou, získal v porovnaní so svojim jediným súperom Mariánom Kolesárom z hnutia TREBIŠOV NAHLAS len 54 hlasov navyše. V cigánskej osade dosiahol Čižmár spolu 704 hlasov (okrsok č. 3 – 343 hlasov a okrsok č. 4 – 361 hlasov). Kolesár v tej istej lokalite získal spolu 99 hlasov (okrsok č. 3 – 32 hlasov a okrsok č. 4 – 67 hlasov). Cigáni teda nadelili svojmu primátorisovi - Čižmárovi o 605 hlasov viac ako Kolesárovi. V meste mimo osady Kolesár získal o 551 hlasov viac ako Čižmár!

Ukradnuté video zaplatené hnutím TREBIŠOV NAHLAS použili na facebookovej stránke Trebišov Pozrifotky.sk

Dňa 2.1.2015 sa uskutočnilo v zasadačke Mestského úradu na prvom Mestskom zastupiteľstve menovanie poslancov a odovzdanie funkcie novému primátorovi. Hnutie TREBIŠOV NAHLAS zaplatilo zhotovenie kamerového záznamu z celého zasadnutia a spracované a nezostrihané video zavesilo na stránku https://www.youtube.com/watch?v=sjRvHyIOq8I&feature=youtu.be, spolu s ochrannou značkou v súlade s autorským zákonom. Tento zákon ochraňuje duševné vlastníctvo (fotografie, videá, texty etc.) a zakladá možný súdny postih za šírenie a kopírovanie autorského diela a uplatnenie si náhrady škody. Toto video bolo zo služby Youtube nelegálne okopírované a šírené používateľom leonard200 na portáli http://www.mojevideo.sk/video/221b7/ustanovujuce_zasadnutie_msz_trebisov_2_1_2015.html a následne zdieľané na facebookovej stránke Trebišov Pozrifotky.sk. Vzhľadom na závažnosť trestného činu požiadalo hnutie TREBIŠOV NAHLAS portál Mojevideo.sk o stiahnutie predmetného diela a odkrytie identity používateľa leonard200. Indície na neznámeho páchateľa, ktorý zneužil autorsky chránené dielo boli poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní a v prípade dokázania viny bude uplatnená náhrada škody voči neznámemu páchateľovi, ktorý sa týchto činov dopúšťa opakovane a dlhšiu dobu.

Vo veci údajného incidentu v Kauflande bolo podané trestné oznámenie

Na sociálnej sieti Facebook – teda verejne – oznámil dňa 3.1.2015 Roman Hanc, trvale bytom Kutnohorská 2115/9, Trebišov, vystupujúci na Facebooku pod menom Trebišov Pozrifotky.sk, nepravdivý údaj, z ktorého v tam uvedených súvislostiach nepochybne vyplýva tvrdenie, že v tento deň dopoludnia v nákupnom centre Kaufland Marián Kolesár fyzicky napadol iného občana v strednom veku, ten jeho útok odrazil a Marián Kolesár utiekol z priestorov predajne bez nákupu. Po vyjadrení pochybností zo strany iných diskutujúcich na sociálnej sieti, či k udalosti naozaj došlo, Roman Hanc vyslovil oznámenie "Naozaj máme to overené".

Stanovisko k priebehu ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove

Po voľbách v novembri Marián Kolesár volebnou sťažnosťou na Ústavnom súde SR napadol voľby primátora mesta Trebišov z dôvodu ich nezákonnosti a neústavnosti, v súvislosti s ovplyvňovaním volieb v LUMENe – Špecializovanom zariadení, zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb (volebný okrsok č. 5), ako aj v súvislosti s volebnou korupciou, tzv. „kupovaním hlasov“ rómskych voličov (volebné okrsky č. 3 a 4). Vo veci možného ovplyvňovania volieb a volebnej korupcie podal aj trestného oznámenia na neznámeho páchateľa, a to pre trestný čin podľa § 351 Trestného zákona – Marenie prípravy a priebehu volieb a referenda a pre trestný čin podľa § 336a Trestného zákona – Volebná korupcia. Ústavný súd prijal volebnú sťažnosť na ďalšie konanie, čím pripustil, že existujú dôvody, ktoré mohli ovplyvniť výsledok volieb primátora; do 25. februára 2015 rozhodne, či sa voľby primátora v Trebišove budú opakovať, alebo nie. Trestné oznámenie preveruje Úrad špeciálnej prokuratúry na Generálnej prokuratúre SR. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že osobné odovzdanie a prevzatie insígnií je len symbolickým aktom bez právneho významu, v aktuálnej procesnej situácii by ho mohol Marek Čižmár interpretovať ako uznanie platnosti voľby primátora zo strany Mariána Kolesára; to by mohlo značne oslabiť vážnosť dôvodov na podanie volebnej sťažnosti. Preto bol uplatnený zákonný bezkontaktný spôsob prevzatia insígnií, kedy Marián Kolesár nebránil Marekovi Čižmárovi v prevzatí insígnií, ale na ich preberaní sa aktívne nezúčastňoval.

Ustanovujúce zasadnutie MsZ Trebišov 2.1.2015 

Úplný záznam z priebehu ustanovujúceho zasadnutia MSZ v Trebišove 2.1.2015 -NEZOSTRIHANÉ VIDEO

Ústavný súd prijal na ďalšie konanie volebnú sťažnosť Mariána Kolesára

Dňa 17.12.2014 prijal Ústavný súd SR na ďalšie konanie volebnú sťažnosť  Mariána Kolesára vo veci volieb primátora mesta Trebišov. Pripustil tak, že  existujú dôvody, ktoré mohli ovplyvniť výsledok volieb primátora. Predbežné  opatrenie o pozastavení nástupu nového primátora do funkcie súd nevydal.  Rozhodnutie ústavného súdu nájdete pod bodom 23 na tomto linku:
 

http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attachment/page/ts_data/Tl_info_95_14_volby__.pdf

 
Znamená to teda, že dňa 2. januára 2015 na ustanovujúcom zasadnutí mestského  zastupiteľstva nastúpi do funkcie primátora Marek Čižmár, ale ústavný súd  bude vo veci konať a do 25. februára 2015 rozhodne, či sa voľby primátora v  Trebišove budú opakovať, alebo nie.  Hnutie TREBIŠOV NAHLAS naďalej ostáva v hre o post primátora.

Podrobné doplňujúce informácie k tlačovej správe o podaní volebnej sťažnosti na Ústavný súd SR vo veci volieb primátora mesta Trebišov

Pre voľby primátora mesta Trebišov bolo platne odovzdaných 8050 hlasov, z toho v môj prospech bolo platne odovzdaných 3.998 hlasov a v prospech protikandidáta bolo platne odovzdaných 4.052 hlasov. Rozdiel predstavuje len 54 hlasov.

Tlačová správa o podaní volebnej sťažnosti na Ústavný súd SR vo veci volieb primátora mesta Trebišov

                                                  Ing. Marián Kolesár, Ternavská 2238/7, 075 01 Trebišov


TLAČOVÁ SPRÁVA o podaní volebnej sťažnosti na Ústavný súd SR vo veci volieb primátora mesta Trebišov

 

Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15.11.2014 som sa uchádzal o post primátora mesta Trebišov ako kandidát na hlasovacom lístku pod číslom 2. Opost primátora mesta Trebišov sa uchádzal aj PhDr. Marek Čižmár (ďalej len „protikandidát“), a to ako kandidát na hlasovacom lístku pod číslom 1.

Pre voľby primátora mesta Trebišov bolo platne odovzdaných 8.050 hlasov, z toho v môj prospech bolo platne odovzdaných 3.998 hlasov a v prospech protikandidáta bolo platne odovzdaných 4.052 hlasov. Rozdiel predstavuje len 54 hlasov.

Podľa ustanovenia § 59 ods. 1 zákona č. 38/1993 Zb. o organizácii Ústavného súdu SR a o konaní pred ním som oprávneným subjektom na podanie sťažnosti pre neústavnosť a nezákonnosť volieb, pretože v meste Trebišov som získal viac než 10% hlasov, a to 49,66 % hlasov.

Dňa 25.11.2014 som volebnou sťažnosťou na Ústavnom súde SR napadol voľby primátora mesta Trebišov z dôvodu ich nezákonnosti a neústavnosti.

Sťažnosť som podal z dôvodov súvisiacich s:

  1. 1)  ovplyvňovaním vôle voličov nedovoleným spôsobom, zneužitím ich odkázanosti a dozorom nad ich hlasovaním prostredníctvom asistencie zamestnancov LUMENU – Špecializovaného zariadenia, zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, pri hlasovaní klientov zariadenia, ovplyvňovaním a navádzaním na hlasovanie v prospech protikandidáta (volebný okrsok č. 5),

  2. 2)  volebnou korupciou, tzv. „kupovaním hlasov“ rómskych voličov patriacich do znevýhodnenej sociálno-etnickej skupiny (volebné okrsky č. 3 a 4).

Vo veci možného ovplyvňovania volieb a volebnej korupcie pripravujem aj podanie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa, a to pre trestný čin podľa § 351 Trestného zákona – Marenie prípravy a priebehu volieb a referenda a pre trestný čin podľa § 336a Trestného zákona – Volebná korupcia.

Ak máte záujem o podrobné doplňujúce informácie, pozývam Vás na stretnutie v pondelok dňa 1.12.2014 o 10.00 h na Mestskom úrade v Trebišove, kde budem pripravený poskytnúť Vám ich osobne v plnom rozsahu.

Ing. Marián Kolesár 

Poďakovanie voličom

Milí voliči TREBIŠOV NAHLAS.

Zvolili ste 13 z nás za poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujeme za Vaše hlasy. Sme jeden tím a všetci si vážime, že ste nás takto prijali. Veľmi si ceníme aj podporu pre nášho primátorského kandidáta. Sľubujeme Vám, že ani v budúcnosti nestratíme svoju tvár a uisťujeme Vás, že my našu hrdosť a česť nikdy nevymeníme za klobásy.

 

TREBIŠOV NAHLAS & Marián Kolesár

TREBIŠOV NAHLAS kandiduje v komunálnych voľbách

* aktualizované 12.11.2014

VOLEBNÝ PROGRAM HNUTIA TREBIŠOV NAHLAS

Rozhovor(y) s kandidátmi na primátora mesta Trebišov

Kandidáti TREBIŠOV NAHLAS na primátora a poslancov mestského zastupiteľstva

Mesto dostalo príspevok z Nórskych fondov

Začiatkom októbra získalo mesto príspevok z Nórskych fondov na rozsiahlu rekonštrukciu hradu Parič. Súčasťou schváleného projektu je aj výstavba chodníkov a osvetlenia v parku za účelom lepšieho sprístupnenia hradu pre verejnosť. Opravený bude aj chodník od parkovej brány popri mauzóleu až k zrúcanine Pariča.

Občasník 2014/2

V končiacom sa volebnom období 2011-2014 má Trebišov 25 poslancov, čo je najvyšší prípustný počet. Pre budúce obdobie 2015-2018 presadzovali primátor a poslanci za TREBIŠOV NAHLAS v mestskom zastupiteľstve zníženie počtu poslancov z 25 na 19, lebo sa domnievame, že je to pre naše mesto postačujúci počet.Boli by tri obvody: Juh s 9 poslancami, Sever s 9 poslancami, Milhostov s 1 poslancom.

ZUMBASHOW v parku so Števkou a Jankom

Trebišov Nahlas Vás pozýva 21.9.2014 o 13:30 hod na lúku pri Amfiteátri, kede sa uskotoční Zumba detí a o 14:00 Zumba žien a dievčat. Spolu so Števkou vystúpi hosť Ján Bumbák. Doplnkový program: Maľovanie na tvár, ovocné občerstvenie pre všetkých. V prípade zlého počasia bude akcia presunutá na nedeľu 28.9.2014 v rovnakom čase v MsKS.

Občasník 2014/1

Vzniklo hnutie TREBIŠOV NAHLAS

mkV komunálnych voľbách v roku 2010 skupina nezávislých poslancov TREBIŠOV NAHLAS získala v trebišovskom mestskom zastupiteľstve 9 poslaneckých miest a náš kandidát Marián Kolesár sa stal primátorom. Po trojročnej práci v komunálnej sfére mesta Trebišov sme v roku 2013 dospeli k záveru, že je žiaduce, aby v komunálnych voľbách v roku 2014 bol na volebnom lístku pri menách našich kandidátov uvedený názov TREBIŠOV NAHLAS. Táto značka je dobre známa v celom meste nielen pre úspešný boj proti uhoľnej elektrárni v rokoch 2007 - 2010, ale aj preto, že práca primátora a poslancov tejto skupiny od roku 2011 jej robí priaznivú reklamu. Aby sa však na volebnom lístku pri menách kandidátov mohol objaviť názov TREBIŠOV NAHLAS a mohli ste ich pri krúžkovaní podľa názvu ľahko nájsť, musia kandidovať za hnutie s takýmto názvom, pritom však sami nemusia byť jeho členmi a môžu ostať nezávislí.

Primátor Trebišova sa zranil, keď ho muž sotil do fontány

Poranenie predkolenia mu podľa polície spôsobil otec chlapca, ktorého Kolesár upozornil, aby sa nekúpal v miestnej fontáne. „Keď primátor mimo fontány držal rukami chlapca, napadol ho jeho otec. Sotil ho do ramena, v dôsledku čoho primátor aj s chlapcom spadli do fontány. Pri páde utrpel poranenia s dobou liečenia približne 15 dní, k zraneniu chlapca nedošlo,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Policajný vyšetrovateľ v Trebišove začal trestné stíhanie pre zločin útoku na verejného činiteľa.

V Trebišove predstavili prvú nabíjaciu stanicu pre elektromobily v meste

Nabíjacia stanica pri Mestskom úrade v Trebišove umožňuje plné dobitie elektromobilu za dve hodiny.Slovenské elektrárne a mesto Trebišov predstavili dnes prvú nabíjaciu stanicu pre elektromobily v tomto východoslovenskom meste."Nabíjacia stanica využíva najmodernejšiu technológiu nabíjania, ktorá je dostupná na trhu," informovala hovorkyňa Slovenských elektrární Janka Burdová. Nabíjacia stanica pre elektromobily sa nachádza pri Mestskom úrade v Trebišove. "Sme radi, že práve mesto Trebišov bude patriť k priekopníkom elektromobility a infraštruktúry nabíjacích staníc na Slovensku. Technológia, ktorú sme dnes uviedli do prevádzky, je zárukou rozvoja a inovatívnosti v budúcnosti, impulzom k využívaniu zelenej energie vo všetkých oblastiach života," povedal manažér predaja a energetických služieb Slovenských elektrární, a.s., Andrea Pancotti.Kiska porazil Fica aj na východe

Sobotňajšie druhé kolo prezidentských volieb rozhodlo o víťazstve Andreja Kisku nad Robertom Ficom. V rámci celého Slovenska vyhral Kiska nad Ficom o takmer 20 percent.Nový prezident porazil úradujúceho premiéra aj v oboch krajoch východného Slovenska.V Košickom kraji získal Kiska 61,22 % (166 545 hlasov), Fico iba 38,78 % (105 508 hlasov), čo je ešte výraznejší odstup, než na celoslovenskej úrovni.


(C) 2015 TREBIŠOV NAHLAS & PRE s.r.o.