Trebišov Nahlas

TREBIŠOV NAHLAS

Vedenie mesta uprednostňuje kontajneristov a teliškárov

foto01Vedenie mesta Trebišov aj po roku svojej pôsobnosti uprednostňuje neprispôsobivé skupiny z osady na úkor poriadnych občanov mesta.

Vedenie mesta už pre osadu

  • za 50.000 € vypratalo skládku odpadu spod okien bytoviek v osade,
  • použilo úplne novú hasičskú techniku na odčerpávanie vody po upchatí kanalizácie v osade,
  • za 300.000 € rozširuje Základnú školu na ulici Ivana Krasku o 12 tried.

Vedenie mesta chráni neprispôsobivých osadníkov, pretože

  • toleruje telišky a prevážanie odpadu po meste,
  • nepodporuje výstavbu podzemných odpadových kontajnerov.

Vedenie mesta pripravuje:

  • výstavbu  nových sociálnych bytov v osade.

Za štátne peniaze mali byť vypratané iné skládky odpadov, nie pod oknami cigánskych bytoviek

Koncom minulého roka urobil pán PhDr. Marek Čižmár primátor mesta Trebišov v cigánskej osade veľké upratovanie za desiatky tisíc €. Osadníkom na Záhradnej ulici vypratal obrovské haldy odpadov, ktoré si sami vyhádzali z okien mestských bytov. Poslanci za TREBIŠOV NAHLAS navrhovali, aby za štátne peniaze boli zlikvidované nelegálne skládky, ktorých pôvodcom je mesto, neznáme firmy, či jedinci. V prvom rade mali byť vypratané skládky stavebného odpadu v meste, nebezpečného odpadu v blízkom okolí mesta a skládky ohrozujúce protipovodňové opatrenia. V osade sú pôvodcovia odpadu známi; sú to nájomcovia bytov a tak mali priložiť ruky k dielu a bordel si za sebou upratať.

Ako vyzerá cigánska osada po vyprataní odpadu za 50.000 €?

Pozrite si fotoalbum a budete sa čudovať!

Koncom novembra dalo vedenie Mesta Trebišov vypratať odpad okolo bytoviek v cigánskej osade. Trebišov dostal z envirofondu 60.000 € na likvidáciu nelegálnych skládok v meste; na skládky v osade sa použilo až 80% z celkovej sumy. Osadníci sa na vypratávaní nezúčastnili. Trebišovčanom, ktorí si za vývoz odpadu poctivo platia, sa to nepáči a pohoršujú sa nad týmto krokom primátora&spol. Tvrdia, že je to odmena za vyše 700 hlasov z osady pre primátora v komunálnych voľbách a odporúčajú osadníkom, aby dbali aj na poriadok v okolí svojich obydlí, ktoré dostali od mesta pred rokmi zadarmo, a nevenovali sa len svojim obľúbeným činnostiam – zvláčaniu odpadov z celého mesta a rozmnožovaniu.

Pokojné a radostné Vianoce a šťastný rok 2016

Videozáznamy z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove – 14.12.2015

Ako sa dá zahodiť 600 tisíc Eur

... alebo, ako nášmu mestu spadla z neba kopa peňazí, no nemal ju kto zdvihnúť zo zeme ...

Dňa 8.12.2015 sa v úplnej tichosti a najvyššej diskrétnosti mihla na webovej stránke mesta nenápadná informácia o tom, že Mesto Trebišov nepodpísalo zmluvu o dielo s dodávateľom v projekte „Modernizácia verejného osvetlenia v Trebišove – 1. etapa“. Je príznačné, že ani pod touto informáciou nie je nikto podpísaný. Ako sa to podarilo vedeniu mesta, ktoré pred voľbami masírovalo obyvateľov svojimi až nadprirodzenými schopnosťami v zháňaní tzv. externých zdrojov a presviedčalo nás, že v čerpaní eurofondov niet väčších majstrov? Žiaľ, na konci prvého roka ich vládnutia sa ukázalo, že nestačí len o svojich schopnostiach vykrikovať, vypisovať a pritom urážať a ponižovať druhých. Pri tom všetkom zabudli na jedno: samo SA to nevybaví, samo SA to neurobí, samo SA mesto neosvetlí.

Sľubovaná modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v Trebišove nebude!

Vedenie mesta na svojej internetovej stránke dňa 8.12.2015 oznámilo, že nepodpísalo zmluvu s dodávateľom v projekte „Modernizácia verejného osvetlenia v Trebišove – 1. etapa“. Vedenie mesta sa vyhovára na časovú tieseň, pritom sa o tomto projekte na zasadnutiach mestského zastupiteľstva rokovalo prvýkrát už v júni. Uskutočnili sa aj 2 mimoriadne zasadnutia mestského zastupiteľstva, kde bol hlavný bod programu opäť projekt Modernizácia verejného osvetlenia a poslanci ho schválili. Kde sa teda stala chyba a kto je za to zodpovedný? Trebišovčania teda môžu vidieť svietivosť LED svetiel na osvetlení amfiteátra, na ulici M.R.Štefánika nad prechodom pre chodcov pred vstupnou bránou do parku a to na oboch stranách cesty a pri špeciálnom osvetlení niektorých prechodov v meste. Tieto LED svetlá dalo inštalovať bývalé vedenie mesta a to za polovičnú cenu ako mali byť svetlá terajšieho nevydareného projektu.

Oznam vedenia mesta Trebišov o nepodpísaní zmluvy

UNITRANS upratuje v rómskej osade!

Odpratanie čiernej skládky odpadu priamo pod zdevastovanými bytovkami v rómskej osade v Trebišove realizuje v týchto dňoch súkromná firma Unitrans za sumu takmer 60 tisíc eur. Táto zákazka je predmetom polemiky u viacerých občanov mesta. Otáznym však zostáva, či sa takto podaná "pomocná ruka" neminie účinkom a o niekoľko mesiacov neskôr sa pod oknami našich spoluobčanov opäť objavia stavebné bagre a rýpadlá. Pochopiteľne , za peniaze daňových poplatníkov!


Kontrolór Trebišova odhalil machinácie pri verejnom obstarávaní: Poznali víťaza súťaže na osvetlenie vopred?!

Nie je jasnovidcom, napriek tomu predvídal, kto získa lukratívnu zákazku.

Hlavný kontrolór mesta Trebišov Juraj Lenhardt v septembri listom dostal informácie o víťazovi verejného obstarávania na modernizáciu svietidiel. Toho však oficiálne vyhlásili až o mesiac neskôr. Vedenie mesta kritiku odmieta.

Trebišovskí poslanci napriek kritike schválili úver na svietidlá  

Mimoriadne zastupiteľstvo v Trebišove opäť rokovalo o nevyjasnených otázkach potreby výmeny svietidiel verejného osvetlenia. Napokon jednohlasne odhlasovali aj preklenovací úver na predfinancovanie projektu vo výške 607 608 eur.


Videozáznam zo 7. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Trebišove – 20.11.2015

Modernizáciu verejného osvetlenia sprevádzajú čudné okolnosti

O projekte modernizácie verejného osvetlenia sa v meste hovorí od mája. Niekoľkokrát o ňom rokovali poslanci, ktorí boli nútení zmeniť vlastné uznesenie k nemu. Ministerstvo hospodárstva odhalilo v projekte predraženia za takmer 20.000 €. Príprava projektu sa neúmerne predlžuje, preto mesto musí zobrať na jeho realizáciu úver viac než 600.000 € a platiť z neho úroky. Nuž a zatiaľ čo pôvodne malo byť v projekte 1.000 svetiel s celkovým výdavkom po 650 € na jedno svetlo a vymenené mali byť aj najstaršie lampy na uliciach Kpt. Nálepku a Cukrovarská, teraz budeme mať 650 svetiel s celkovým výdavkom po 1.000 € na jedno svetlo a vymenené budú najnovšie lampy v centre mesta.

Vypratávanie bordelu z cigánskej osady

Čižmárovci sa chvália, že boli úspešným žiadateľom pri výzve Environmentálneho fondu na činnosť: SANÁCIA MIEST S NEZÁKONNE UMIESTNENÝM ODPADOM NA ÚZEMÍ MIEST A OBCÍ SLOVENSKA, v ktorej bolo Trebišovu schválených 56.984 €. Spoluúčasť mesta bude vo výške 2.999,16 €. Spolu 59.983 €. TREBIŠOV NAHLAS tlieska takej predvolebnej aktivite zo strany štátu, lebo pomoc získali takmer všetky mestá a obce, ktoré o ňu požiadali a konečne sa zlikvidujú mnohé čierne skládky po celom Slovensku. V minulých rokoch, keď sa neblížili parlamentné voľby, mestá a obce na likvidáciu nelegálnych skládok museli používať vlastné zdroje. V Trebišove sme boli v tomto dokonalým vzorom. Vypratali sme takmer všetky nelegálne skládky v meste a jeho okolí. Príkladmi sú najmä obrovská skládka stavebného odpadu na sídlisku JUH, skládka pri garážach SEVER a skládka na Paričove.

Občasník TREBIŠOV NAHLAS - november 2015

Občasník                                                                                                    november 2015

Vynútený návrat do minulosti

 

Slovo na úvod

 

Milí Trebišovčania.

 

Práve uplynul rok od Komunálnych volieb 2014. V hnutí TREBIŠOV NAHLAS sme sa už nechceli vracať do minulosti a oživovať témy, ktoré boli vysvetlené vo volebnej kampani. Žijeme predsa rok 2015. Zobrali sme na vedomie (aj keď sa z toho netešíme), že vo voľbách primátora mal Marián Kolesár 4.000 hlasov, PhDr. Marek Čižmár 3.300 hlasov, Kolbasos Taboris 700 hlasov a Čičo Senior 100 hlasov. Poslední traja sa spojili, preto je PhDr. Marek Čižmár na mestskom úrade, všetci kontajneristi sú späť na sídliskách a telišky opäť brázdia ulice. Jednoduchá matematika. S nadhľadom sme brali invektívy a ataky nového vedenia mesta na našu adresu nielen počas prvých 100 dní, ale aj počas 200 dní, ba aj počas 300 dní jeho úradovania. Pripisovali sme ich frustrácii z rozloženia síl v mestskom zastupiteľstve a zo zlyhania všetkých pokusov o politickú korupciu niektorých poslancov nášho hnutia.

Očakávali sme, že sa pán PhDr. Marek Čižmár primátor mesta - potom, ako si politickými čistkami na mestskom úrade a ekonomickým ohrozovaním našich poslancov zabuchol dvere k spolupráci s TREBIŠOV NAHLAS - vyrovná s tým, že budeme náš volebný program plniť v mestskom zastupiteľstve aj bez neho. Je to síce komplikované, ale vieme to robiť. Nás ste do mestského zastupiteľstva zvolili Vy – občania. Nie sme tam pre primátora, ale pre ľudí, a to aj pre tých, ktorí nás nevolili. My na to nezabúdame. A sme Vám vždy k dispozícii pri riešení Vašich problémov.

Pán PhDr. Marek Čižmár primátor mesta však naďalej cíti silnú potrebu vracať sa do minulosti a za mestské peniaze (a teda aj za naše) šíri prostredníctvom mestskej internetovej stránky, novín a mestských infolistov polopravdy a podozrenia na adresu minulého vedenia mesta o udalostiach uplynulých rokov. A tak sme nútení reagovať. My na iných nepľujeme, ale seba už opľúvať nenecháme.

Nuž tak. Pán PhDr. Marek Čižmár primátor mesta rád hovorí A, lebo to mu vyhovuje, ale už nepovie B, lebo by sa opäť dostal do úzkych. Každý používa také spôsoby, akých je schopný a aké má vrodené.

Prečítajte si prosím nasledujúce informácie a utvorte si svoj vlastný názor sami.

 

Marián Kolesár

Jednodňové divadielko v Trebišove: Rozlúčkovú sieň po odchode Fica odmaskovali!

Čáry-máry trvali len počas jediného dňa. Míting predsedu Smeru a jeho suity v Trebišove, na ktorom vystúpili aj viaceré celebrity, sa konal v miestnej športovej hale. 

Účasť bola vysoká, zábava veľká, no asi len málokto si uvedomil, že iniciatívni organizátori prelepovali nápis na budove. Tá totiž pre rekonštrukciu blízkeho domu smútku slúži aj ako dočasná rozlúčková sieň.

Divadielko pred príchodom Fica: Trebišov sa chcel blysnúť, toto premiér nemal vidieť!

Úpravy na poslednú chvíľu. Do okresu, kde žije veľa ľudí z ruky do úst a len zo sociálnych dávok, prišiel predčasný Mikuláš s balíčkom pomoci.Očakávaný výjazd vlády do Trebišova zobrali miestni po svojom a mesto je zrazu ako zo škatuľky. Okrem čistenia ulíc či dokončovania projektov z poskytnutých peňazí sa tu blysli napríklad aj netradičným zlepšením športovej haly. Pre míting premiéra s prisľúbenou podporou od viacerých slovenských celebrít tu dokonca prechodne zrušili dočasnú rozlúčkovú sieň. 

Osadníci kritizujú, že im má pri chatrčiach upratať firma: Pozrite, s akým pohotovým riešením prišli!

Upratovanie osady vyvolalo kritiku aj polemiku. Tŕňom v oku sú čierne skládky pri chatrčiach, ktoré má odstrániť externá firma až za takmer 60 000 €.

Bývalý primátor vyčíta súčasnému vedeniu mesta, že plytvá peniazmi. Kritikou nešetria ani samotní Rómovia, ktorí odpad vyprodukovali a vyhodili pred svoje príbytky. Podľa ich slov by bordel vedeli vyčistiť oveľa lacnejšie. Pokojne aj za šestinu ceny, ktorú získal víťaz elektronického trhoviska.

Zvláštne upratovanie čiernych skládok v Trebišove: Najprv makali aj osadníci, nové riešenie chápe málokto!

Bývalý primátor Trebišova a súčasný poslanec Marián Kolesár hovorí o plytvaní verejnými zdrojmi, pretože neporiadok najmä v miestnej rómskej osade odstráni firma synov niekdajšieho poslanca až za 60-tisíc eur.

Videozáznam zo 6. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Trebišove – 5.10.2015

Poslanci TREBIŠOV NAHLAS podporili zmenu rozpočtu a ihrisko v Milhostove

Jediným bodom rokovania na 6. (mimoriadnom) zasadnutí mestského zastupiteľstva v pondelok 5.10.2015 bolo Rozpočtové opatrenie č. 2 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2015 a v jeho rámci rozhodovanie o spolufinancovaní výstavby multifunkčného ihriska v Milhostove. Na zasadnutí sa zúčastnilo 12 z 13 poslancov TREBIŠOV NAHLAS a to aj napriek tomu, že o konaní pondelkového zasadnutia rozhodol primátor v piatok popoludní, pozvánky boli poslancom doručené až v sobotu popoludní a mnohí poslanci museli korigovať svoje pracovné povinnosti. Tento neštandardný spôsob zvolávania zasadnutia „na poslednú chvíľu“ vytkli primátorovi viacerí poslanci.


(C) 2016 TREBIŠOV NAHLAS & MP