Trebišov Nahlas

TREBIŠOV NAHLAS

Zvláštne upratovanie čiernych skládok v Trebišove: Najprv makali aj osadníci, nové riešenie chápe málokto!

Bývalý primátor Trebišova a súčasný poslanec Marián Kolesár hovorí o plytvaní verejnými zdrojmi, pretože neporiadok najmä v miestnej rómskej osade odstráni firma synov niekdajšieho poslanca až za 60-tisíc eur.

Videozáznam zo 6. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Trebišove – 5.10.2015

Poslanci TREBIŠOV NAHLAS podporili zmenu rozpočtu a ihrisko v Milhostove

Jediným bodom rokovania na 6. (mimoriadnom) zasadnutí mestského zastupiteľstva v pondelok 5.10.2015 bolo Rozpočtové opatrenie č. 2 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2015 a v jeho rámci rozhodovanie o spolufinancovaní výstavby multifunkčného ihriska v Milhostove. Na zasadnutí sa zúčastnilo 12 z 13 poslancov TREBIŠOV NAHLAS a to aj napriek tomu, že o konaní pondelkového zasadnutia rozhodol primátor v piatok popoludní, pozvánky boli poslancom doručené až v sobotu popoludní a mnohí poslanci museli korigovať svoje pracovné povinnosti. Tento neštandardný spôsob zvolávania zasadnutia „na poslednú chvíľu“ vytkli primátorovi viacerí poslanci.

Videozáznamy z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove – 14.9.2015

TREBIŠOV NAHLAS - Varenie guľáša počas Dňa mesta Trebišov - 29.8.2015 - fotogaléria

Videozáznam zo 4. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Trebišove – 24.8.2015 

Za Čižmára sa polievajú nielen ulice, ale aj kancelárie

Vedenie mesta sa prednedávnom v médiách chválilo takou banálnou samozrejmosťou, akou je polievanie ulíc počas veľkých horúčav. Verejnosť však určite nevie, že za Čižmára sa polievajú nielen ulice. Občania, ktorí navštívili prednedávnom kontaktné miesto – podateľňu na Mestskom úrade v Trebišove, si všimli nezvyčajný úkaz – kvapkajúcu vodu zo sadrokartónového stropu a následne dieru v strope nad podateľňou. Posledný výdatný dážď bol pritom pred niekoľkými mesiacmi, na streche je položená nová hydroizolačná fólia a žiadne vodovodné, ani kanalizačné potrubie v strope ponad podateľňu nevedie. Vznikol rébus, nad ktorým sa zamýšľali mnohé úradnícke i údržbárske hlavy. Možno zasadol aj krízový štáb mesta.

Čižmár prekračuje svoje primátorské oprávnenia

imgTrebišovský primátor Čižmár stihol za pár mesiacov vo funkcii viackrát prekročiť svoje oprávnenia a porušiť tým zákony a mestské vnútorné predpisy. Čo je to? Nevedomosť? Drzosť? Skúška, kam až môže zájsť vo svojej arogancii moci a čo si ešte môže dovoliť? Alebo jednoducho len nemohúco musí konať tak, ako mu to jeho najbližšie okolie diktuje? Uvádzame niektoré prípady, posúďte sami.

Videozáznamy z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove – 22.6.2015

Politické čistky na Mestskom úrade v Trebišove

V dňoch 30. apríla a 4. mája 2015 dostalo 10 zamestnancov Mestského úradu v Trebišove výpovede. Roky budovaná organizačná štruktúra, ktorá fungovala k spokojnosti občanov, bola zbúraná. Čižmárovo vedenie mesta tak už nepotrebuje správcu parku koordinujúceho starostlivosť o park a objekty v ňom. Nie je potrebný ani správca verejných priestranstiev, ktorý odhaľoval v uliciach mesta technické nedostatky a zabezpečoval ich odstránenie. Nie sú potrební ani úradníci, ktorí zabezpečovali poriadok v správe nebytových priestorov mesta, v správe mestských bytov a vo vzťahoch s podnikateľskými subjektmi. Z hospodárskeho strediska dostal výpoveď zamestnanec, za ktorým bolo vidieť pri údržbe mesta obrovský kus práce a to len preto, že jeho pravdivé svedectvo pred Ústavným súdom o voľbách v cigánskej osade bolo súčasnému primátorovi veľmi nepríjemné a navyše je manželom poslankyne za TREBIŠOV NAHLAS. Boli prepustení výlučne ľudia zamestnaní v meste Mariánom Kolesárom. Podľa najnovších informácii sú politické tlaky (spojené s ohrozením pracovných miest) vyvíjané aj na poslancov za TREBIŠOV NAHLAS a dokonca aj na ich rodinných príslušníkov. Ide o politické čistky, aké ešte mestský úrad nezažil. Primátor a jeho najbližšie okolie začali triedny boj, ako si ho pamätáme z učebníc marxizmu-leninizmu.

Videozáznam z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove – 27.4.2015

Kolesárove tulipány rozkvitli

V centre Trebišova sa občania tešia z krásy rozkvitnutých záhonov jarných cibuľovín hlavne tulipánov rôznych druhov. Ešte na jar v roku 2014 za primátorovania Mariána Kolesára bola celá zelená plocha upravená, boli vybudované chodníky z kamenných šľapákov, bol vysiaty nový trávnik a vysadené letničky. Na jeseň letničky vystriedali jarné cibuľoviny, ktoré v plnej kráse kvitnú práve v týchto dňoch. V kombinácii s novými lavičkami tvoria kvetinové záhony príjemné miesto pre oddych ľudí každého veku.

Fotogaléria – kvitnúce záhony jarných cibuľovín

Kúpna zmluva na pozemok pre nevestu poslanca Demetera

Primátor Trebišova PhDr. Marek Čižmár dňa 16.4.2015 podpísal kúpnu zmluvu na predaj pozemku na ulici Ivana Krasku pre Valentínu Demeterovú, nevestu poslanca mestského zastupiteľstva v Trebišove Kolomana Demetera. Ide o novovytvorenú parcelu registra C KN parcelné číslo 1375/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 325 m2 a to za zvýhodnenú cenu - 4 € za 1 m2.

http://www.trebisov.sk/userimages/files/doklady/mesto_2015/2015-04-16_kupna_zmluva.pdf

Ekologické barbarstvo v trebišovskom parku

V posledných dňoch bolo v trebišovskom parku vyrúbaných cca 30 ks suchých stromov. Nebolo by na tom nič zlé, lebo suché stromy je potrebné odstrániť, ale v žiadnom prípade sa to nerobí počas obdobia hniezdenia vtákov. Práve v týchto stromoch je najviac hniezdnych dutín a v tomto čase ďatle, brhlíky, sýkorky, či drozdy už sedia na vajíčkach. Niektoré druhy sov už majú vyliahnuté aj mláďatá. Navyše nie sú ohrozené len hniezda v spílených stromoch, ale hluk motorových píl vyrušuje sa aj ostatné hniezdiace vtáky a dochádza k podchladeniu a znehodnoteniu vajíčok v širokom okolí. V čase jarného vzchádzania rastlín je značne poškodená aj vegetácia. Pohľad na pomiagané porasty cesnaku medvedieho a na jarné kvietky zatlačené do zeme je veľmi smutný. Na odstránenie označených suchých stromov bolo vhodné obdobie počas zimných mesiacov a nie v čase pokročilej jari.

Pýtame sa kto z vedenia mesta nariadil rúbať suché stromy v parku práve v tomto jarnom čase, keď podľa našich informácii boli viacerí zamestnanci mesta proti? Vrátili sa do Trebišova staré časy a zase máme vo vedení mesta ekologických barbarov?

Fotogaléria zo 14. apríla 2015

Veselú Veľkú noc Vám praje TREBIŠOV NAHLAS

Najzaujímavejšie udalosti zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove 23.3.2015

Venujte 2% zaplatených daní pre OZ TREBIŠOV NAHLAS

Vážení priatelia a sympatizanti,

keď v auguste 2014 vzniklo politické hnutie TREBIŠOV NAHLAS, pôvodné občianske združenie (založené ešte v roku 2007 pre boj proti uhoľnej elektrárni) nezaniklo a naďalej pôsobí s rovnakým názvom. Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS je oprávneným prijímateľom 2% zo zaplatenej dane, preto Vás tak ako každoročne prosíme o podporu. V prílohe Vám zasielame tlačivo vyhlásenia pre zamestnanca, už s vyplnenými údajmi prijímateľa. Ak ste zamestnanec, po vykonaní ročného zúčtovania dane si vyžiadajte od svojej mzdárky potvrdenie pre účely 2%, vyplňte Vaše údaje vo vyhlásení a oba dokumenty nám odovzdajte na najbližšom stretnutí; zabezpečíme ich doručenie na daňový úrad do 30.4.2015. Ak budete podávať daňové priznanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, použite údaje o prijímateľovi z vyhlásenia do daňového priznania, ktoré doručíte na daňový úrad do 31.3.2015. Oslovte prosím aj svoju rodinu, priateľov a známych a požiadajte ich o podporu občianskeho združenia touto formou. Ďakujeme Vám. Predstavenstvo občianskeho združenia TREBIŠOV NAHLAS.

Mestské aktivačné stredisko trpí dezorganizáciou

Po zmene vedenia mesta sa udiali zmeny aj v Mestskom aktivačnom stredisku, ktoré je v pôsobnosti Mestského úradu v Trebišove. Už začiatkom januára sa stal jeho vedúcim Miroslav Davala, prijatí boli aj noví koordinátori aktivačných služieb. Novým prednostom Mestského úradu je Mgr. Miroslav Tóth, ktorý ako bývalý riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny má s aktivačnou činnosťou tiež svoje skúsenosti. Hovorí sa, že nové metly dobre metú, no tieto metly toto pravidlo ani zďaleka nepotvrdzujú. Akosi zleniveli aj metly v rukách aktivačných pracovníkov v uliciach mesta.  

Stanovisko Mariána Kolesára k zamietnutiu volebnej sťažnosti

Ústavný súd dňa 18.2.2015 zamietol moju volebnú sťažnosť vo veci volieb primátora mesta Trebišov, tlačová správa je tu (rozhodnutie o mojej sťažnosti je v bode 9):

http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attachment/page/ts_data/Tl_info_11_15_volby.pdf

Oficiálne dôvody zamietnutia budú známe až z písomného odôvodnenia, ktoré bude vyhotovené do dvoch týždňov; skutočné dôvody sú známe už dnes. Samozrejme však rozumiem rozhodnutiu súdu a rešpektujem ho.

Stav krytej plavárne v Trebišove bol havarijný už pred rokom 2011

Nové (dočasné do rozhodnutia ÚS) vedenie mesta si u nemenovanej osoby objednalo zdokumentovanie stavu krytej plavárne v Trebišove. Fotografie boli následne zverejnené s jednoznačným úmyslom navodiť vo verejnosti dojem, že za stav plavárne je plne zodpovedné Kolesárovo vedenie mesta. Plaváreň je však v havarijnom stave už takmer desaťročie.


(C) 2015 TREBIŠOV NAHLAS & MP