Trebišov Nahlas

TREBIŠOV NAHLAS

Vyhlasujem krátku päťminútovú prestávku

Na 1. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trebišove - 27.2.2017 poslanci vytýkali vedeniu mesta veľké množstvo závažných chýb v predkladaných materiáloch a prijímaných uzneseniach. Podobné chyby v minulosti mali za následok prehrané súdne spory a mesto stáli nemalé peniaze. Keďže materiály boli ako obyčajne predložené poslancom na poslednú chvíľu, chyby sa museli opravovať počas prestávok vyhlásených predsedajúcim – primátorom mesta. Vyzeralo to tak, ako keby hlavným bodom rokovania boli krátke päťminútové prestávky.

 

Smutným faktom je, že terajšie zoskupenie „naslovovzatých odborníkov“ vo vedení mesta robí tým viac chýb, čím je dlhšie vo funkciách. Primátor a zástupkyňa primátora sú pritom učitelia a učenie by malo byť ich silnou stránkou, no zdá sa, že opak je pravdou. Akú známku by si teda zaslúžili za toľko chýb v dôležitých materiáloch?

 

VIDEO


(C) 2017 hnutie TREBIŠOV NAHLAS & MP