Trebišov Nahlas

TREBIŠOV NAHLAS

Oznam poslancov TREBIŠOV NAHLAS k neplánovanému zasadnutiu MsZ

Primátor mesta zvolal na piatok 24.3.2017 neplánované 3. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ). Opäť to bol jednostranný krok bez konzultácie s poslancami, bez dohody o najvhodnejšom termíne a tým bez zabezpečenia uznášaniaschopnosti zasadnutia MsZ. Poslanci za hnutie TREBIŠOV NAHLAS, ktorí majú na všetkých plánovaných zasadnutiach MsZ takmer 100% účasť sa kvôli neodkladným povinnostiam nemôžu v dostatočnom počte zúčastniť neplánovaného zasadnutia MsZ v termíne 24.3.2017 a rovnaká situácia bola aj 20.3.2017. Kancelárii primátora a na vedomie aj všetkým poslancom MsZ bol preto zaslaný oznam s návrhom nového termínu, ktorý vyhovuje väčšine poslancov Mestského zastupiteľstva v Trebišove.

.: Prílohy :.


(C) 2017 hnutie TREBIŠOV NAHLAS & MP