Trebišov Nahlas

TREBIŠOV NAHLAS

BLIKA ušla, dlh 1 milión € ostal, primátor jej ho chcel odpustiť

Z trebišovského mestského priemyselného parku na Cukrovarskej ulici ušiel jediný tam vyrábajúci investor. BLIKA však k dnešnému dňu dlhuje mestu na nájomnom viac než 1 milión €. Na 4. zasadnutí mestského zastupiteľstva 29. marca 2017 sa rokovalo aj o návrhu Dohody o urovnaní medzi Mestom Trebišov a spoločnosťou BLIKA, s.r.o. Návrh dohody už po druhýkrát predložil mestskému zastupiteľstvu na schválenie pán PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta Trebišov. Urobil tak napriek tomu, že jeho prvý návrh dohody o urovnaní s BLIKOU v júli 2016 odmietli všetci poslanci.


Schválením dohody by mesto prišlo o 800 tis. €

Zatiaľ čo v júli 2016 bol celkový dlh BLIKY na nájomnom 760 tis. € a primátor navrhol odpustenie 480 tis. €, čo poslanci neschválili, v marci 2017 bol už dlh viac než 1 milión € a primátor navrhol odpustenie 800 tis. €! Namiesto nekompromisného vymáhania peňazí primátor opakovane navrhol odpustiť BLIKE väčšinu dlhu. Čo ho k tomuto hanebnému návrhu viedlo, keď odmietavý názor poslancov na odpustenie dlhu dobre poznal už viac než 9 mesiacov?

 

BLIKA odchádzala už od júna 2015

Stroje z Trebišova odvážala BLIKA už od júna 2015; vedenie mesta si za celý ten čas nič nevšimlo, dozvedelo sa o tom až od poslancov v apríli 2016, keď už takmer všetko bolo preč a aj poslední z pôvodných 75 zamestnancov BLIKY dostali výpovede a ostali bez práce. 75 zamestnancov = 75 rodín.

 

Primátor nevyužil zákonné možnosti na zabránenie odchodu BLIKY

Ak by pán PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta Trebišov, nedovolil dlžníkovi odviezť stroje do Česka, BLIKA by tam nemala na čom vyrábať, musela by ostať v Trebišove a zamestnávať tu ľudí. Na zadržanie strojov a iného majetku existujú vo vzťahu prenajímateľa k nájomcovi (dlžníkovi) zákonné možnosti. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva v júli 2016 poslanci vyzývali primátora, aby ešte aspoň niečo urobil a zabránil odvozu posledného majetku BLIKY. Primátor však trestuhodne neurobil nič a zanedbal všetky svoje povinnosti pri správe mestského majetku! Pritom na marcovom zasadnutí zamestnanci mesta potvrdili, že dokonca ešte aj v tomto roku BLIKA odvážala z priemyselného parku nielen zariadenie, ale už aj časti budov. A to všetko pod starostlivým dohľadom strážnej služby, ktorú si v priemyselnom parku platí mesto!

 

Čo si v uvedených súvislostiach o tom všetkom treba myslieť?

Primátor najprv dovolil BLIKE ujsť z Trebišova aj so všetkým majetkom a potom opakovane navrhol odpustiť jej z miliónového dlhu 800 tis. €. BLIKA je pôvodom dánska firma, aj preto sa žiada zvolať: Niečo smrdí v štáte trebišovskom!

 

Kto je vlastne primátorom nášho mesta? Marek Čižmár alebo Kristoffer Kristensen?

Na priame otázky poslancov, prečo im opakovane predkladá (ešte nevýhodnejšiu) dohodu o urovnaní, keď ju už raz v minulom roku ako nevýhodnú odmietli, primátor lakonicky odpovedal, že keďže dostal návrh od šéfa BLIKY Kristoffera Kristensena, tak ho ako svoj predkladá mestskému zastupiteľstvu. Je naozaj dramatické, keď o tom, čo sa bude na zasadnutí zastupiteľstva prejednávať, rozhodla firma, ktorá dlhuje mestu 1 milión €.  A je tragické, že s jej návrhom na odpustenie 800 tis. € z dlhu sa primátor bez problémov stotožnil a tento ich "spoločný" návrh pokojne predložil poslancom.

 

Pri hlasovaní podporil návrh dohody o urovnaní jediný poslanec

Napriek tvrdej kritike pasívneho postoja vedenia mesta pri vyjednávaní s BLIKOU zo strany poslancov za TREBIŠOV NAHLAS, napriek vyčítavým vystúpeniam viacerých poslancov poukazujúcim na nevýhodnosť dohody pre mesto, nechal primátor poslancov o svojom návrhu hlasovať, čím potvrdil, ako veľmi mu záležalo na jeho "pretlačení". Z 21 prítomných poslancov sa však k primátorovi pripojil a podporil návrh dohody o urovnaní jediný!

 

PhDr. Marek Čižmár predvolebnými pamfletmi oklamal Trebišovčanov

Sľuboval zvýšenie zamestnanosti a prílev investorov. Sľuboval ťah na vládu, VÚC, a vlastne na každého a všetkých. Kritizoval svojich predchodcov vo vedení mesta, že priemyselný park je prázdny, ale vrecká právnikov sú plné. Dnes platí rovnakým právnikom rovnaké peniaze a tým potvrdzuje, že bez profesionálnych právnych služieb by mesto súdne spory v priemyselnom parku neustálo. Ale na rozdiel od minulosti, keď v parku bola aspoň jedna firma a zamestnávala aspoň 75 ľudí, je po dvoch rokoch jeho primátorovania priemyselný park naozaj prázdny a jediný investor z Trebišova ušiel! Zamestnávateľ aj zamestnanci odišli – zamestnávateľ do Česka a zamestnanci na úrad práce.

 

Čižmárovský spôsob riešenia vzťahov v priemyselnom parku

Vo svojom volebnom programe PhDr. Marek Čižmár sľuboval riešiť nevysporiadané vzťahy v priemyselnom parku v záujme jeho využitia pre vstup ďalších investorov, ako aj postupné znižovanie vymáhateľných pohľadávok mesta. Výsledkom jeho riešenia vzťahov je útek dlžníka do Česka; nám po ňom ostala len poriadna sekera. A pod postupným znižovaním pohľadávok si pán PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta Trebišov, predstavuje ich postupné odpúšťanie. Nuž, odpúšťať sa má, nie však za mestské peniaze.

 

Primátor je so sebou spokojný. A čo my?

Aj po tom všetkom čo dopustil, aj po tom všetkom čo urobil, aj po tom všetkom čo neurobil, je pán PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta Trebišov, so sebou aj naďalej úplne spokojný. Šťastný to človek! A čo my, Trebišovčania? Sme spokojní a šťastní s ním?

 

VIDEO z prerokovania bodu - Urovnanie vzťahov medzi Mestom Trebišov a spoločnosťou BLIKA, s.r.o. na 4. zasadnutí MsZ


(C) 2017 hnutie TREBIŠOV NAHLAS & MP