Trebišov Nahlas

TREBIŠOV NAHLAS

Čižmár nepotrebuje obnovovať historické dedičstvo nášho mesta?

Pamätáte sa na predvolebné sľuby súčasného primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a jeho pestrofarebného politického zlepenca, keď sľubovali občanom získavanie financií z cudzích zdrojov, využitie všetkých  eurofondových projektov a dotačných programov? Sľubovali razantný ťah na vládu a všetky inštitúcie, lebo oni to vedia lepšie ako Kolesár a spol. Pravda je však niekde inde.

 

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trebišove 24.4.2017 v časti Interpelácie sa poslanec Marián Kolesár  spýtal – „Ministerstvo kultúry pravidelne vyhlasuje dotačný program  Obnovme si svoj dom. Zapojilo sa naše mesto v tomto roku do tohto dotačného programu?“ Odpoveď primátora PhDr. Mareka Čižmára - „ Nie nezapojilo sa.“ (Interpelácia č.69/2017)

 

Kolesár však z dotačného programu Ministerstva kultúry – Obnovme si svoj dom čerpal financie v rokoch 2012, 20132014 a to aj bez sľubovaného ťahu na vládu, bránu a všetky inštitúcie.


(C) 2017 hnutie TREBIŠOV NAHLAS & MP