Trebišov Nahlas

TREBIŠOV NAHLAS

Pohár trpezlivosti pretiekol...

Už tretí rok pokračuje za mestské peniaze podsúvanie zavádzajúcich informácii a dokonca až vyslovených klamstiev v mestskom Infoliste o minulej i súčasnej činnosti ľudí z hnutia TREBIŠOV NAHLAS. Toto sústavné, organizované a pravidelne sa opakujúce nekalé konanie vedenia mesta malo svoju dohru na 7. zasadnutí mestského zastupiteľstva 26.6.2017. Primátor bol v priamom prenose usvedčený z klamstiev. Na požiadavku poslancov za hnutie TREBIŠOV NAHLAS, aby buď predložil dôkazy potvrdzujúce poslancami spochybnené informácie uvedené v Infoliste, alebo aby sa verejne ospravedlnil, primátor nereagoval. Dôkazy predložiť nemohol, lebo neexistujú, a na ospravedlnenie sa nezmohol.


Na zasadnutí sa poslanci pri jednotlivých bodoch programu aktívne vyjadrovali k predloženým materiálom a celé zasadnutie trvalo 10 hodín. Keďže však poslanci nemajú možnosť kontrolovať informácie šírené prostredníctvom Infolistu od primátora k obyvateľom, na protest proti vymysleným obvineniam odmietli na tomto zasadnutí  hlasovať o primátorových návrhoch, lebo v danom čase a za daných okolností by sa spolupráca s klamárom rovnala kolaborácii. Poslanci tak upozornili verejnosť na primátorove praktiky, keď sa lož stáva jeho pracovnou metódou a realitu často prekrúca a prezentuje ju v rozpore so skutočnosťou.


(C) 2017 hnutie TREBIŠOV NAHLAS & MP