Trebišov Nahlas

TREBIŠOV NAHLAS

Dočkáme sa novej autobusovej stanice a podchodu pod železnicou?

Marián Kolesár, primátor mesta Trebišov v rokoch 2011 – 2014 a bývalé vedenie mesta už od roku 2011 vyvíjali úsilie pri koordinácii kompetentných inštitúcií pre zlepšenie dostupnosti mestskej štvrte za železnicou, zveľadenie priestorového a funkčného využitia staničného námestia a to v spojitosti s plánovaným rozvojom integrovanej osobnej prepravy. Mesto v auguste 2012 dalo vypracovať urbanisticko-architektonickú štúdiu – „Trebišov – terminál integrovanej osobnej prepravy“. Štúdia bola podkladom pre ďalší spoločný postup zainteresovaných strán.  V dôsledku sústredeného spoločného úsilia Mesta Trebišov a Košického samosprávneho kraja vydalo Generálne riaditeľstvo Železníc SR v októbri 2012  Záväzný pokyn pre investorskú prípravu stavby - ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov. V rokoch 2013 a 2014 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Trebišove niekoľko stretnutí so zástupcami projekčnej firmy PRODEX, ŽSR, KSK a aj stretnutie s verejnosťou pri prejednávaní správy EIA – vplyvu stavby na životné prostredie. Súčasťou stavby má byť aj podchod pod koľajiskom s prepojením na Štúrovu ulicu, čo znamená spojenie mesta so štvrťou za železnicou. Predpokladajú sa investičné náklady vo výške 8,3 – 12,3 mil. €.


Výstavba terminálu mala začať už koncom roku 2014. Na Mestskom úrade v Trebišove sa vystriedalo vedenie, je polovica roku 2017 a veci sa nehýbu. Informácie od organizácii podieľajúcich sa na príprave projektu hovoria, že mesto sa k projektu stavia vlažne, dokonca že na mestskom úrade nie je s kým rokovať.

 

Stále teda zostáva otvorená otázka – Dočkajú sa Trebišovčania a hlavne obyvatelia štvrte za železnicou dlho očakávaného podchodu pod koľajiskom a nového staničného námestia? Stav je zatiaľ nezmenený – ošarpaná budova autobusovej stanice, ktorá už mala byť dávno zbúraná a ľudia pokutovaní za prechádzanie cez koľajnice.

 

FOTOALBUM


(C) 2017 hnutie TREBIŠOV NAHLAS & MP