Trebišov Nahlas

TREBIŠOV NAHLAS

Trebišovčania, prajete si, aby Vás ochraňovala rómska polícia bez vzdelania a právomocí?

Mnohí občania mesta tvrdia, že Trebišov sa mení na Cigánov. Zvýšený pohyb kontajneristov po celom meste tomu nasvedčuje. Chýbala už len rómska polícia, ktorej zriadenie navrhoval primátor. Poslanci mestského zastupiteľstva však boli proti. Rozhorčení činovníci z mestského úradu preto srdnato oslovili takmer všetky média so žiadosťou o zverejnenie informácie, že poslanci odmietli zriadenie miestnej poriadkovej služby.

Další projekt pre Trebišov padol

Trebišovčania sú opäť sklamaní, pretože ďalšia žiadosť mesta o peniaze z eurofondov, tento raz na projekt „Obnova mestského parku v Trebišove“, bola neúspešná.

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove ešte v marci 2016 schválilo zámer obnovy historického parku a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Následne v  júli  2016 zastupiteľstvo schválilo aj dohodu o spolupráci na tomto projekte medzi mestami Trebišov a Sárospatak. Poslanci urobili pre úspech žiadosti všetko, čo bolo v ich možnostiach.

Prioritou hnutia TREBIŠOV NAHLAS je aj riešenie problému komunikácii na sídlisku JUH

Ešte v roku 2014 dalo bývalé vedenie mesta vypracovať štúdiu pre investičný zámer mesta – Komunikácie sídliska JUH. Štúdia riešila prestavbu územnej časti sídliska JUH a vychádzala z úpravy dopravného riešenia obslužných komunikácií sídliska, návrhu prepojenia na neriešené plochy a vytvorenia vyššieho počtu nových parkovacích miest s bezpečnejšou prevádzkou a plochami pre parkovanie imobilných.

Kapacita parkovacích plôch by sa zvýšila z pôvodných 85 miest na navrhovaných 176 miest.

 

TREBIŠOV NAHLAS podporí prebudovanie ciest, chodníkov a parkovísk na sídlisku JUH.

 

Pozrite si FOTOGALÉRIU

Dni mesta Trebišov 2017 - guláš TREBIŠOV NAHLAS

Pozrite si FOTOALBUM

Pozvánka na guláš počas Dní mesta Trebišov - v nedeľu 27.8.2017

Dočkáme sa novej autobusovej stanice a podchodu pod železnicou?

Marián Kolesár, primátor mesta Trebišov v rokoch 2011 – 2014 a bývalé vedenie mesta už od roku 2011 vyvíjali úsilie pri koordinácii kompetentných inštitúcií pre zlepšenie dostupnosti mestskej štvrte za železnicou, zveľadenie priestorového a funkčného využitia staničného námestia a to v spojitosti s plánovaným rozvojom integrovanej osobnej prepravy. Mesto v auguste 2012 dalo vypracovať urbanisticko-architektonickú štúdiu – „Trebišov – terminál integrovanej osobnej prepravy“. Štúdia bola podkladom pre ďalší spoločný postup zainteresovaných strán.  V dôsledku sústredeného spoločného úsilia Mesta Trebišov a Košického samosprávneho kraja vydalo Generálne riaditeľstvo Železníc SR v októbri 2012  Záväzný pokyn pre investorskú prípravu stavby - ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov. V rokoch 2013 a 2014 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Trebišove niekoľko stretnutí so zástupcami projekčnej firmy PRODEX, ŽSR, KSK a aj stretnutie s verejnosťou pri prejednávaní správy EIA – vplyvu stavby na životné prostredie. Súčasťou stavby má byť aj podchod pod koľajiskom s prepojením na Štúrovu ulicu, čo znamená spojenie mesta so štvrťou za železnicou. Predpokladajú sa investičné náklady vo výške 8,3 – 12,3 mil. €.

Pohár trpezlivosti pretiekol...

Už tretí rok pokračuje za mestské peniaze podsúvanie zavádzajúcich informácii a dokonca až vyslovených klamstiev v mestskom Infoliste o minulej i súčasnej činnosti ľudí z hnutia TREBIŠOV NAHLAS. Toto sústavné, organizované a pravidelne sa opakujúce nekalé konanie vedenia mesta malo svoju dohru na 7. zasadnutí mestského zastupiteľstva 26.6.2017. Primátor bol v priamom prenose usvedčený z klamstiev. Na požiadavku poslancov za hnutie TREBIŠOV NAHLAS, aby buď predložil dôkazy potvrdzujúce poslancami spochybnené informácie uvedené v Infoliste, alebo aby sa verejne ospravedlnil, primátor nereagoval. Dôkazy predložiť nemohol, lebo neexistujú, a na ospravedlnenie sa nezmohol.

Čižmár obnovuje obnovené!

V najnovšom Mestskom INFOLISTE - č.2/2017 sa okrem iných zavádzajúcich článkov a klamstiev píše, že mesto začalo v máji 2017 s obnovou amfiteátra! Trebišovčania, ktorí majú otvorené oči a zdravý úsudok však vedia, že cigánstvo je súčasťou propagandy súčasného vedenia mesta už od predvolebnej kampane v roku 2014. Je to smutný fakt terajšieho diania v našom meste.

 

FOTOALBUM - postup prác pri obnove amfiteátra

Čižmár nepotrebuje obnovovať historické dedičstvo nášho mesta?

Pamätáte sa na predvolebné sľuby súčasného primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a jeho pestrofarebného politického zlepenca, keď sľubovali občanom získavanie financií z cudzích zdrojov, využitie všetkých  eurofondových projektov a dotačných programov? Sľubovali razantný ťah na vládu a všetky inštitúcie, lebo oni to vedia lepšie ako Kolesár a spol. Pravda je však niekde inde.

 

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trebišove 24.4.2017 v časti Interpelácie sa poslanec Marián Kolesár  spýtal – „Ministerstvo kultúry pravidelne vyhlasuje dotačný program  Obnovme si svoj dom. Zapojilo sa naše mesto v tomto roku do tohto dotačného programu?“ Odpoveď primátora PhDr. Mareka Čižmára - „ Nie nezapojilo sa.“ (Interpelácia č.69/2017)

 

Kolesár však z dotačného programu Ministerstva kultúry – Obnovme si svoj dom čerpal financie v rokoch 2012, 20132014 a to aj bez sľubovaného ťahu na vládu, bránu a všetky inštitúcie.

Aj v Trebišove sa skutok stal !!!

Až do zasadnutia mestského zastupiteľstva 24.4.2017 bol celý Trebišov presvedčený, že v našom meste nie je možné, aby poslanec s vedomím primátora prinútil zamestnanca mesta vykonať „únik“ údajov z mestského počítača a že reči o tom sú len osočovaním dobrého (bývalého) poslanca a ešte lepšieho (súčasného) primátora zo strany ich zlých (bývalých aj súčasných) neprajníkov. Po zasadnutí to už vyzerá tak, že na trebišovskom mestskom úrade nič nie je nemožné Zamračený.

Projekt  RePar – (Revitalizácia Pariča) je takmer pred ukončením

V trebišovskom parku finišujú práce na ukončení projektu RePar, na ktorý ešte v roku 2014 získalo mesto pod vedením primátora Mariána Kolesára príspevok z nórskych fondov vo výške 668.000 €. Okrem rekonštrukcie zrúcaniny hradu Parič projekt obsahoval rekonštrukciu chodníka od hlavnej brány k jazierku s použitím farbeného asfaltu a vybudovanie mlatového parkového chodníka okolo mauzólea po hrad Parič, s novými lavičkami, smetnými košmi a pod.

 

Realizáciu projektu zabezpečovalo už terajšie vedenie mesta a samotná výstavba sa zdržala takmer 2 roky. Na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa poslanci pýtali na dôvody meškania realizácie projektu a výhovorkou bolo zložité verejné obstarávanie, pri ktorom bol hlavným problémom farbený asfalt. Nakoniec v súťaži splnila všetky podmienky firma EURO-BUILDING a.s. Bratislava.  ktorá predložila aj najvýhodnejšiu cenovú ponuku. Zatiaľ je asfalt čierny, no je to len podkladová vrstva. Vrchná vrstva má byť z pigmentovaného asfaltu a má zdôrazňovať historický význam hlavného chodníka v parku.

 

FOTOALBUM

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov

BLIKA ušla, dlh 1 milión € ostal, primátor jej ho chcel odpustiť

Z trebišovského mestského priemyselného parku na Cukrovarskej ulici ušiel jediný tam vyrábajúci investor. BLIKA však k dnešnému dňu dlhuje mestu na nájomnom viac než 1 milión €. Na 4. zasadnutí mestského zastupiteľstva 29. marca 2017 sa rokovalo aj o návrhu Dohody o urovnaní medzi Mestom Trebišov a spoločnosťou BLIKA, s.r.o. Návrh dohody už po druhýkrát predložil mestskému zastupiteľstvu na schválenie pán PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta Trebišov. Urobil tak napriek tomu, že jeho prvý návrh dohody o urovnaní s BLIKOU v júli 2016 odmietli všetci poslanci.

Príjem 2. zástupcu primátora Trebišova zisťuje kontrola: Poberá multifunkčný Puci plat neoprávnene? 

Príjem druhého zástupcu primátora Trebišova Róberta Puciho, ktorý je aj poslancom NR SR (Smer-SD), je zahalený rúškom tajomstva! Mestský poslanec Marián Kolesár odhalil, že Puciho nadriadený, primátor Marek Čižmár, mu v rozpore so zásadami odmeňovania vypláca plat. Na výkon funkcie totiž nie je plne uvoľnený, ale len na 30 %.

Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS sa zapojilo do akcie Hodina Zeme 2017

Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. Zhasnutím svetla na 60 minút vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás.

 

Symbolické vypínanie svetiel na 1 hodinu, na Hodinu Zeme, v sobotu, 25. marca 2017, od 20:30 do 21:30, je poznávacím znakom celej kampane. Mnohé obce a mestá sa do Hodiny Zeme každoročne zapájajú zhasínaním svojho verejného osvetlenia na málo frekventovaných úsekoch, hotely, firmy, predajne, bary a iné budovy a zariadenia vypínajú svoje reklamy, osvetlenie budov, či zbytočné lasery na strechách.

 

Do Hodiny Zeme sa môžu zapojiť aj jednotlivci, a to zhasnutím osvetlenia vo svojej domácnosti.

 

Vypnutie osvetlenia je len symbolické, vyjadruje vieru v nejakú pozitívnu zmenu. Hodina Zeme však už nie je o jednej hodine ročne. Pomôcť našej planéte môžete vo svojom každodennom živote.

 

Zapojiť sa môžete aj Vy! V sobotu, 25. 3. 2017 o 20:30 miestneho času na hodinu, Hodinu Zeme, zhasnite svetlá vo svojej domácnosti, či firme a pridajte sa tak k miliarde ľudí po celom svete, k celosvetovej elite.

 

Oficiálna stránka Hodiny Zeme - TU

Oznam poslancov TREBIŠOV NAHLAS k neplánovanému zasadnutiu MsZ

Primátor mesta zvolal na piatok 24.3.2017 neplánované 3. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ). Opäť to bol jednostranný krok bez konzultácie s poslancami, bez dohody o najvhodnejšom termíne a tým bez zabezpečenia uznášaniaschopnosti zasadnutia MsZ. Poslanci za hnutie TREBIŠOV NAHLAS, ktorí majú na všetkých plánovaných zasadnutiach MsZ takmer 100% účasť sa kvôli neodkladným povinnostiam nemôžu v dostatočnom počte zúčastniť neplánovaného zasadnutia MsZ v termíne 24.3.2017 a rovnaká situácia bola aj 20.3.2017. Kancelárii primátora a na vedomie aj všetkým poslancom MsZ bol preto zaslaný oznam s návrhom nového termínu, ktorý vyhovuje väčšine poslancov Mestského zastupiteľstva v Trebišove.

Trebišovčania sa mohli prechádzať už druhú jar po nových chodníkoch v parku

Nové vedenie mesta Trebišov sedí na svojich stoličkách už vyše dvoch rokov a žiaľ viaznu aj práce na projektoch, pre ktoré boli získané peniaze už pred niekoľkými rokmi. V roku 2014 ešte za primátorovania Mariána Kolesára mesto získalo príspevok z nórskych fondov vo výške 668.000 € na projekt RePar – Revitalizácia Pariča. Okrem rekonštrukcie zrúcaniny hradu Parič projekt zahŕňa rekonštrukciu chodníka od hlavnej brány k jazierku s použitím farbeného asfaltu a vybudovanie mlatového parkového chodníka okolo mauzólea po hrad Parič, s novými lavičkami, smetnými košmi a pod. Nové vedenie mesta však začalo hlavnú stavebnú časť projektu realizovať až po takmer 2 rokoch od získania príspevku a to tesne pred tohtoročnou zimou. Dokončenie projektu bolo odložené na apríl 2017. V máji by sa teda Trebišovčania konečne mohli prejsť po nových chodníkoch v parku.

 

FOTOALBUM

Vyhlasujem krátku päťminútovú prestávku

Na 1. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trebišove - 27.2.2017 poslanci vytýkali vedeniu mesta veľké množstvo závažných chýb v predkladaných materiáloch a prijímaných uzneseniach. Podobné chyby v minulosti mali za následok prehrané súdne spory a mesto stáli nemalé peniaze. Keďže materiály boli ako obyčajne predložené poslancom na poslednú chvíľu, chyby sa museli opravovať počas prestávok vyhlásených predsedajúcim – primátorom mesta. Vyzeralo to tak, ako keby hlavným bodom rokovania boli krátke päťminútové prestávky.

 

Smutným faktom je, že terajšie zoskupenie „naslovovzatých odborníkov“ vo vedení mesta robí tým viac chýb, čím je dlhšie vo funkciách. Primátor a zástupkyňa primátora sú pritom učitelia a učenie by malo byť ich silnou stránkou, no zdá sa, že opak je pravdou. Akú známku by si teda zaslúžili za toľko chýb v dôležitých materiáloch?

 

VIDEO

VÝZVA POSLANCOVI ING. RÓBERTOVI PUCIMU

My Trebišovčania vyzývame zvlášť poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, Košického samosprávneho kraja a Mestského zastupiteľstva v Trebišove Ing. RÓBERTA PUCIHO o podporu návrhu za zrušenie nemorálnych amnestií udelených bývalým predsedom vlády Vladimírom Mečiarom!

 

TREBIŠOV NAHLAS

https://somza.to/

ÚNOS - film, ktorý by mal vidieť každý Slovák

V našom mestskom kine Slávia bude v dňoch 3., 4. a 8.3.2017 premiéra slovenského filmu ÚNOS, ktorý bol natočený podľa skutočnej udalosti únosu syna slovenského prezidenta Michala Kováča. Od tohto únosu uplynulo už viac ako 21 rokov a od vyhlásenia dodnes platných Mečiarových amnestií uplynie práve v týchto dňoch 19 rokov.

 

Matka zavraždeného Róberta Remiáša o filme povedala: Choďte na to, je to silné a ťažké. TREBIŠOV NAHLAS sa tiež pridáva k výzve matky, ktorá pochovala svojho syna. Príďte si aj vy pozrieť ako sa diali skutky, ktoré dodnes neboli vyšetrené a vinníci potrestaní. Príďte sa pozrieť vy starší, ktorí si na obdobie týchto hanebných skutkov pamätáte, ale príďte aj vy mladí, ktorí ste to nezažili, alebo si na to nepamätáte. Týka sa to aj vás. Lebo vy budete žiť v štáte, v ktorom sa takéto brutálne skutky nevyšetrujú, lebo sú chránené nepochopiteľnými a zvrátenými amnestiami.

 

Po filme sa možno mnohí sami seba budeme pýtať, či chceme žiť v štáte, ktorý sa takto správal k svojim občanom a ktorý dodnes drží nad týmito skutkami ochrannú ruku. Aj vďaka NIEKTORÝM poslancom Národnej rady Slovenskej republiky ...

Zomrel bývalý primátor Trebišova Ing. Dušan Poľacký

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 10. februára 2017 vo veku 70 rokov zomrel bývalý trebišovský primátor Ing. Dušan Poľacký.

Primátorom mesta Trebišov bol v rokoch 1990 – 1998 a 2003 – 2007.

Posledná rozlúčka bude 13.2.2017 o 14.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.


Česť jeho pamiatke!

2 % z dane pre občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS

Priatelia,

aj keď v auguste 2014 vzniklo politické hnutie TREBIŠOV NAHLAS, pôvodné občianske združenie (založené ešte v roku 2007 pre boj proti uhoľnej elektrárni) nezaniklo a naďalej pôsobí s rovnakým názvom. Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS je oprávneným prijímateľom 2% zo zaplatenej dane za rok 2016, preto Vás tak ako každoročne prosíme o podporu. V prílohe Vám zasielame tlačivo vyhlásenia pre zamestnanca, už s vyplnenými údajmi prijímateľa.

 

Ak ste zamestnanec, po vykonaní ročného zúčtovania dane si vyžiadajte od svojej mzdárky  potvrdenie pre účely 2%, vyplňte Vaše údaje vo vyhlásení a oba dokumenty nám odovzdajte na najbližšom stretnutí; zabezpečíme ich doručenie na daňový úrad do 30.4.2017. Ak sa rozhodnete doručiť tlačivá na daňový úrad sami, urobte tak prosím do 30.4.2017.

 

Ak budete podávať daňové priznanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, použite údaje o prijímateľovi z vyhlásenia do daňového priznania, ktoré doručíte na daňový úrad do 31.3.2017.

Oslovte prosím aj svoju rodinu, priateľov a známych a požiadajte ich o podporu občianskeho združenia touto formou.

 

Ďakujeme Vám.

Predstavenstvo občianskeho združenia TREBIŠOV NAHLAS

Devastácia mestského majetku – agátového lesíka za Paričovom

Starý agátový lesík východne od Paričova, na parcele zvanej Moďoroš už takmer neexistuje. Nájazdy drevorubačov z osady sú v posledných týždňoch tak intenzívne, že po zime z lesíka veľa nezostane. V minulosti sa v tejto lokalite pravidelne robili razie mestskej polície a rómskej poriadkovej služby a tak výrub nebol tak intenzívny. Súčasný stav je však neúnosný. Lesík je majetkom mesta – parcela E-KN 8696 a zrejme nikomu z kompetentných nevadí, že sa majetok mesta devastuje. V tomto lesíku v minulosti hniezdili dravé vtáky, bol útočiskom rôznych druhov zvery, slúžil na vyše 100 hektárovej parcele ako vetrolam a bol dôležitým krajinotvorným prvkom. Ochrana životného prostredia je pre súčasné vedenie mesta druhoradá. Na prvom mieste je asi ochrana voličov z osady. Palivového dreva na predaj má vraj mesto na sklade pri osade dostatok. V minulosti osadníci drevo pravidelne nakupovali, no teraz je situácia iná. Prečo asi? Niekde  sa stala chyba. Hlavnou príčinou je  benevolencia zo strany vedenia mesta k nelegálnym výrubom a zvážaniu dreva z okolitých lesov do osady. Veď aj tie „suché a spadnuté“ konáre, na ktoré sa mesto a osadníci vyhovárajú sú majetkom vlastníka lesa a nie osadníkov. Zváža sa ale vo veľkom aj čerstvo narezaná guľatina z vyťatých zdravých stromov.

FOTOALBUM

Ktoré projekty zabrzdili poslanci TREBIŠOV NAHLAS? Žiadne!

Na priamu a viackrát opakovanú otázku - "Ktoré projekty zabrzdili poslanci za TREBIŠOV NAHLAS?" - nedokáže vedenie mesta odpovedať. Nevedia odpovedať preto, lebo poslanci za TREBIŠOV NAHLAS schválili všetky predložené projekty! Podsúvanie klamstiev a zavádzanie občanov je ľuďom zo súčasného vedenia mesta vlastné už od predvolebných čias.

VIDEO

Pokojné Vianoce a šťastný nový rok

Videozáznamy z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove - 12.12.2016

Fáma o zruinovanosti mesta bola klamstvom od začiatku do konca

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, známy ako INEKO, aj v tomto roku vypracoval rebríček miest, obcí a VÚC na Slovensku z pohľadu ich celkového hospodárenia. Najdôležitejším pre hodnotenie je pritom ukazovateľ celkové finančné zdravie, ktoré je vyjadrené jedným súhrnným číslom na stupnici od 0 (najhoršie) po 6 (najlepšie). Za rok 2011, keď Trebišov stál na pokraji nútenej správy, bola známka 2,9. Do roku 2014 stúpla na 4,2. Mesto Trebišov už v roku 2013 bolo po Trenčíne druhým najlepším skokanom vo zvýšení skóre finančného zdravia. Celkové finančné zdravie Trebišova za rok 2015 ohodnotil INEKO známkou 4,4. Výsledok za rok 2015 je najlepším umiestnením Trebišova od roku 2009, odkedy INEKO hodnotí finančné zdravie. Známku za rok 2015 označilo súčasné vedenie mesta za historický úspech. Súhlasíme s tým, lebo čísla hovoria jasnou rečou. Rozdiel medzi rokmi 2015 a 2014 je však len 0,2. Kam sa teda podela údajná ekonomická zruinovanosť mesta, ktorú hlásal pán PhDr. Marek Čižmár v roku 2014? Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 12. decembra 2016 ju terajší primátor, ani nikto z jeho okolia, nevedeli nájsť ani vo svojej vlastnej ekonomickej analýze, ani na svojom vlastnom grafe.

ČISTÉ MESTO: Čo príde po žltačke?

Jedným z prvých krokov pána PhDr. Mareka Čižmára primátora mesta po nástupe do primátorskej funkcie bola zmena nápisu na vestách aktivačných pracovníkov. Nápis PORIADOK A ČISTOTA vystriedal nápis ČISTÉ MESTO. Niektorí občania si robia posmešky, že vhodnejšia potlač na vestách by bola – ČISTO CIGÁNSKE MESTO... Dôvody tejto irónie sú všeobecne známe - primátor je vo svojej funkcii hlavne vďaka 704 hlasom z cigánskej osady, asociáli sú rozlezení po meste ako nikdy predtým, robia neporiadok a šíria infekčné choroby. Navyše mesto za posledné dva roky platí desaťtisíce eur za odpad vyvezený z osady a určite tomu nie je koniec.

Trebišovský park sa vracia do starých zlých čias?

V poslednom čase sa množia upozornenia od občanov, že s trebišovským parkom sa niečo nedobré deje a nie sú to negatíva stavebnej činnosti. Ľudia pozorujú v parku zvýšený pohyb asociálov, väčší neporiadok, poškodzovanie lavičiek, stavieb, zelene a pod. Boja sa, aby sa park nedostal do starých zlých koľají, kde bol len pred pár rokmi. Mementom pre všetkých, ktorí máme park radi, je dokumentácia o tom, ako park vyzeral ešte začiatkom roku 2011 a ako ťažko sa rodila jeho obnova.

Čižmárove eurofondové sľuby sú naplnené na 0,00%

PhDr. Marek Čižmár pred komunálnymi voľbami v roku 2014 kritizoval vtedajšie vedenie mesta, že získalo z eurofondov málo finančných prostriedkov. Vo svojom volebnom programe v hlavných cieľoch pre volebné obdobie 2015 – 2018 medzi iným sľuboval:

„Podporu rozvojovým možnostiam mesta postavených na čerpaní eurofondov a s tým súvisiacim vytváraním podmienkach pre zvyšovanie životnej úrovne, zamestnanosti a podpory mladých rodín. Pružne reagovať na výzvy jednotlivých operačných programov.“

Blíži sa koniec druhého roku Čižmárovho pôsobenia vo funkcii primátora a jeho predvolebné sľuby o čerpaní eurofondov sú naplnené na 0,00 %.

Ústavný súd bol pri rozhodovaní o výsledkoch volieb v Trebišove zavedený klamstvom!

Po komunálnych voľbách v roku 2014 podal neúspešný kandidát na primátora Trebišova Marián Kolesár na Ústavný súd volebnú sťažnosť proti výsledkom volieb, kde mimo iného poukazoval na korupciu počas volieb v cigánskej osade. Kľúčovým svedectvom predloženým Ústavnému súdu bolo aj čestné vyhlásenie obyvateľa osady Milana Šándora, ktorý v dokumente detailne opisoval korupčnú činnosť počas volieb v cigánskej osade, čo však Šándor pred Ústavným súdom poprel a povedal, že podpísal čistý papier. Neskoršia kriminalistická expertíza ale preukázala, že čestné vyhlásenie nebolo dodatočne upravované a Šándor sa policajtom priznal, že pred ústavnými sudcami klamal!

 

Ústavný súd teda rozhodol vo veci volebnej sťažnosti  proti výsledkom komunálnych volieb v Trebišove na základe krivej výpovede!

 

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trebišove konaného dňa 19. septembra 2016 o tejto kauze hovoril v diskusii Július Selecký, ktorý v tejto veci podal na Milana Šándora trestné oznámenie.

 

V primátorských voľbách v roku 2014 dosiahol Kolesár celkovo o 54 hlasov menej ako víťazný kandidát Čižmár. Čižmár však získal v cigánskej osade - volebné okrsky č. 3 a 4 spolu 704 hlasov, kým Kolesár len 99 hlasov. Terajšieho primátora Trebišova teda volili voliči z osady za veľmi podivných okolností a bez ich podpory by voľby nevyhral.

 

Pozrite si VIDEOZÁZNAM

Verejné prerokovanie projektov prestrešenia pódia amfiteátra a rekonštrukcie plavárne

V stredu 21. septembra sa konalo prvé verejné zhromaždenie zvolané týmto primátorom mesta od volieb v r. 2014. Obsahom zhromaždenia boli dve témy: projekt prestrešenia pódia amfiteátra a projekt rekonštrukcie plavárne.

Guláš TREBIŠOV NAHLAS – 28. augusta 2016  

Pozvánka na guláš TREBIŠOV NAHLAS – 28. augusta 2016

Už dosť bordelu v Trebišove: Toto jednoducho musí ísť preč!

Okresný úrad Trebišov – Odbor starostlivosti o životné prostredie dal povolenie na uloženie odpadu z cigánskej osady plnom zdochlín, výkalov a parazitov všetkého druhu na ulici Kpt. Nálepku, v lokalite, kde sú rodinné domy, záhradkárska osada, závod Vagónka a kasárne. Odpad bol uložený na nespevnenom povrchu a tým došlo ku kontaminácii zeminy a spodných vôd. Bolo porušených niekoľko zákonov. Úrady žiadne pochybenia nevidia! Prečo sa zrazu zákony nemusia dodržiavať? Prečo sa nič nedeje? Lebo ruka ruku myje a vinníci si navzájom kryjú chrbát?

VIDEO

Záchrana hradu Parič sa vlečie, 800-tisíc eur visí vo vzduchu: Prídu Trebišovčania o fondy?

Projekt v celkovej hodnote viac než 800-tisíc € mal byť hotový v auguste tohto roku, viac než 600-tisíc € získal hrad Parič z Nórskych fondov. Najnovšie by sa z obnovy mali Trebišovčania tešiť  v apríli 2017. Keďže práce momentálne stoja, na sociálnej sieti sa rozbehla búrlivá diskusia. Prídu o Nórske fondy? Bývalý viceprimátor, momentálne poslanec Gejza Gore sa obáva, že je projekt ohrozený, vedenie mesta kritiku odmieta.

Článok Nový čas

V Trebišove sa vyrovnali so stovkami ton odpadu kuriózne

V prílohe nájdete článok Nového času, ktorý sa zaoberá nezákonným nakladaním s kontaminovaným odpadom z cigánskej osady a jeho uložením v lokalite ulice Kpt. Nálepku odsúhlaseným primátorom mesta Trebišov a úradov, ktoré by mali dbať na čisté a zdravé životné prostredie.

Voliči z osady odkazujú svojmu primatorisovi – „Zaš nam treba popratac!“

Pár mesiacov po drahom vyprataní skládok odpadu z trebišovskej cigánskej osady sa potvrdzuje to, čo sme tvrdili v TREBIŠOV NAHLAS a s nami mnohí reálne zmýšľajúci Trebišovčania. Že osadníci si majú svoje odpadky upratať sami a nemá to robiť mesto za desaťtisíce eur, lebo sú to nehospodárne vynaložené prostriedky a všetko sa v konečnom dôsledku vráti do starých koľají. Koncom roka 2015 dalo vedenie mesta vypratať skládku odpadu spod okien bytoviek v osade. Stálo to 50 000 €! Dnes sa tam zase hromadí odpad. Mesto dostalo dotáciu od Enviromentálneho fondu a v zmluve sa zaviazalo, že dotácia nebude použitá nehospodárne, neefektívne, neúčinne a neúčelovo. Za stav, aký je v tejto lokalite dnes, by mohol Enviromentálny fond požadovať vrátenie dotácie!

Odchádzajúca BLIKA dlhuje mestu na nájomnom 762 tis. €, primátor na to nemá názor!

Z trebišovského mestského priemyselného parku na Cukrovarskej ulici odchádza jediný tam vyrábajúci investor - BLIKA. Odchádza však s tým, že mestu na nájomnom dlhuje 762 tis. €. Na 7. (mimoriadnom) zasadnutí mestského zastupiteľstva 20. júla 2016 sa okrem iného rokovalo aj o návrhu Dohody o urovnaní medzi Mestom Trebišov a spoločnosťou BLIKA, s.r.o. Návrh dohody predložil mestskému zastupiteľstvu na schválenie pán PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta Trebišov.

Najväčšia investícia v novodobej histórii Trebišova

Dňa 26. mája 2016 bola slávnostne uvedená do prevádzky nová centrálna kotolňa v Trebišove. Jej otvorenie je zakončením procesu, ktorý začal v r. 2012 predajom tepelného hospodárstva, pokračoval prípravou projektu a ukončený bol výstavbou novej centrálnej kotolne na biomasu na južnom okraji Trebišova.

Mesto Trebišov získalo silného partnera, ktorý nielenže v priebehu 4 rokov preinvestoval v našom meste takmer 15 miliónov Eur, ale najmä úplne zmodernizoval zastarané a stratové potrubné rozvody a vybudoval najväčšiu kotolňu na biomasu na Slovensku.

Týmto sa stal Trebišov príkladom aj pre iné mestá, o čom sa mohlo presvedčiť vyše 150 pozvaných hostí z celého Slovenska.

VIDEO

VIDEÁ – Futbalové ihrisko s umelým povrchom SLAVOJ – Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove - 25.5.2016

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trebišove po druhýkrát schválili zámer uloženia umelého trávnika na futbalovom ihrisku a jeho spolufinancovanie. Od realizácie delí projekt len podpis primátora.

VIDEO - Zaujímavé časti z prerokovania bodu programu - Futbalové ihrisko s umelým povrchom SLAVOJ – Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove – 25. 5.2016


VIDEO - Reakcie poslancov P. Bobíka a M. Kolesára po mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trebišove – 25.5.2016

Videozáznam z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove – 25.5.2016

V stredu 25.5.2016 sa uskutočnilo 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove, na ktorom poslanci prerokovali tieto body:

 

1. umelá tráva na futbalovom ihrisku

2. prenájom zimného štadióna pre seniorský hokejový klub

3. opravy ciest a chodníkov

 

Prinášame Vám kompletný videozáznam zo zasadnutia.

VIDEOZÁZNAM

Dom smútku Trebišov - poslanecký prieskum TREBIŠOV NAHLAS - 18. mája 2016

Dom smútku v Trebišove bol v pondelok 9. mája 2016 po rozsiahlej rekonštrukcii a vysvätení priestorov opätovne uvedený do prevádzky.

Táto významná rekonštrukcia bola pripravovaná od roku 2013, kedy vtedajšie vedenie mesta v spolupráci s poslancami rozhodlo, že schátranú budovu Domu smútku obnoví a zo zúboženej budovy poslednej rozlúčky urobí opäť miesto, kde sa občania nášho mesta budú môcť dôstojne rozlúčiť so svojimi najbližšími.

Konečne sa skončili časy, keď pozostalí počas rozlúčky so svojimi blízkymi odpadávali od dusna a horúčavy, či v zime naopak mrzli v podchladených priestoroch. Odteraz už aj v Trebišove bude pietny akt nielen dojímavý a bolestivý, ale súčasne aj kultúrny a v príjemnom prostredí.

Dnešné vedenie mesta odovzdalo Dom smútku do užívania doslova v pietnej tichosti a v najužšom kruhu duchovných, bez pozvania aspoň zopár tých, ktorí majú na tejto krásnej stavbe najväčšiu zásluhu.

Preto sa viacerí poslanci za Trebišov Nahlas boli 18. mája 2016 pozrieť na výsledok práce desiatok ľudí, ktorí svojim umom a úsilím prispeli k tomu, že Trebišov má opäť jednu nadčasovú, krásnu a kvalitnú budovu, ktorá bude našim ľuďom slúžiť niekoľko ďalších desiatok rokov.

Napriek tomu, že dnešné vedenie mesta to nepovažuje za potrebné, my sa chceme aspoň týmto krátkym videom poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o to, že sa táto neľahká rekonštrukcia úspešne dokončila a mesto Trebišov má opäť modernú architektonickú dominantu, na ktorú môže byť každý Trebišovčan hrdý.

VIDEO

FOTOGALÉRIA

Videozáznamy zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove – 18.4.2016

Najzaujímavejšie časti zasadnutia:

MsZ v TV 2016-04 – 18.4.2016 – Otvorenie a schválenie programu

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016  - Interpelácie a podnety poslancov

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016 - Informatívna správa o stave kriminality a páchaní trestnej činnosti na území mesta Trebišov za rok 2015

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016 - Správa o činnosti Mestskej polície Trebišov za rok 2015

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016 - Dotácie na športové aktivity na rok 2016

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016 - Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru Mesta Trebišov

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016 - Zámena pozemkov a stavieb medzi Mestom Trebišov a Košickým samosprávnym krajom

MsZ v TV 2016-04 – 18.4.2016 - Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Trebišov

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016 - Zmena financovania schváleného projektu Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Komenského 2 v Trebišove

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016 - Rekonštrukcia mestských komunikácií

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016 - Nákup rolby

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016 - Zámer na obstaranie projektovej dokumentácie potrebnej k pripojeniu lokality Nový Majer do distribučnej sústavy obchodnej spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice

Skaza po výrube stromov v lokalite Trebišov - Kopaný jarok

FOTOGALÉRIA

V mesiacoch február - marec 2016 bol vykonaný výrub stromov v lokalite Kopaný jarok východne od Paričova. To čo zostalo po ťažbe a preprave stromov sa nedá nazvať inak ako SKAZA! Polámané sú stromy v blízkosti ťažby, na viacerých miestach sú ponechané kopy haluzí a hlbokými koľajami sú zničené poľné cesty a úvrate poľnohospodárskych parciel. Cesta, ktorú ľudia využívali na cyklistické výjazdy smerom od Paričova k Ondave sa dnes nedá prejsť už ani pešo, nakoľko koľaje sú na niektorých miestach hlboké až 80 cm. S výrubom je spájaný pán Puci – drevorubačská elita známa svojim obchodovaním s drevom v širokom okolí. Ten asi APRÍL – MESIAC LESOV neoslavuje.

Primátor stopol umelú trávu alebo Futbalové Kocúrkovo v Trebišove

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 2.3.2016 bolo schválené uznesenie č. 22/2016, ktorým poslanci schválili zámer výstavby futbalového ihriska s umelým povrchom na Slavoji. Napriek tomu, že prítomných bolo 20 poslancov, za projekt hlasovalo len 11 z nich. Všetko to boli naši poslanci z hnutia TREBIŠOV NAHLAS. Ostatní poslanci boli proti, alebo sa zdržali, alebo jednoducho vôbec nehlasovali.

2 % z dane pre občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS

Priatelia,

aj keď v auguste 2014 vzniklo politické hnutie TREBIŠOV NAHLAS, pôvodné občianske združenie (založené ešte v roku 2007 pre boj proti uhoľnej elektrárni) nezaniklo a naďalej pôsobí s rovnakým názvom. Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS je oprávneným prijímateľom 2% zo zaplatenej dane za rok 2015, preto Vás tak ako každoročne prosíme o podporu. V prílohe Vám zasielame tlačivo vyhlásenia pre zamestnanca, už s vyplnenými údajmi prijímateľa.

Ak ste zamestnanec, po vykonaní ročného zúčtovania dane si vyžiadajte od svojej mzdárky potvrdenie pre účely 2%, vyplňte Vaše údaje vo vyhlásení a oba dokumenty nám odovzdajte na najbližšom stretnutí; zabezpečíme ich doručenie na daňový úrad do 30.4.2016. Ak sa rozhodnete doručiť tlačivá na daňový úrad sami, urobte tak prosím do 30.4.2016.

Ak budete podávať daňové priznanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, použite údaje o prijímateľovi z vyhlásenia do daňového priznania, ktoré doručíte na daňový úrad do 31.3.2016.

Oslovte prosím aj svoju rodinu, priateľov a známych a požiadajte ich o podporu občianskeho združenia touto formou.

Ďakujeme Vám.

Predstavenstvo občianskeho združenia TREBIŠOV NAHLAS

Projekt umelej trávy na Slavoji je schválený

Výstavba nového umelého trávnika na Slavoji nie je novou témou. Ponuka na výstavbu umelého trávnika s prispením Slovenského futbalového zväzu (SFZ) bola na stole aj v rokoch 2011-2014. Najmä prvé dva roky boli pre mesto veľmi ťažké. Keď sme sa z najhoršieho konečne dostali a na účte mesta zostali voľné peniaze, po vyjadrení každého jedného z 25 poslancov sa vybralo veľa iných problémov, ktoré bolo treba akútne riešiť. Nový umelý trávnik bol vtedy vyhodnotený ako investícia, bez ktorej mesto bude schopné ešte istý čas prežiť. Po nástupe nového vedenia Slavoja koncom roku 2015 napriek mnohým výzvam nikto nebol ochotný predložiť poslancom (nielen našim) ani žiadne návrhy, ani žiadne čísla ešte pred schválením rozpočtu mesta na rok 2016. Vedenie mesta navrhovalo vynaložiť v tomto roku 100 tis. € z mesta a 100 tis. € zo Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Vedeli sme, že za také peniaze sa dá postaviť najviac ak podložie, ktoré tvorí asi polovicu celkových nákladov. O tej druhej polovici, ktorá by čakala na peniaze v roku 2017, nikto nič ani netušil. Žiadny trebišovský Maradona nenabral odvahu priznať, že umelý trávnik má stáť 400 tis. €.

Kontaminovaný odpad z cigánskej osady premiestnili  na ulicu Kpt. Nálepku!

Keď nás občania zo severnej časti mesta upozorňovali, že odpad z cigánskej osady je uložený v areáli skladov na ulici Kpt. Nálepku, vedľa vojenských kasárni, tak sme tomu neverili. Išli sme sa na vlastné oči presvedčiť, či je to pravda a s hrôzou sme zistili, že to nie sú plané reči, ale šokujúca realita!

FOTOALBUM

Koniec provizória, Trebišov má schválený rozpočet na rok 2016

Po dvojnásobnom prerušení mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva bol 22.2.2016 na tretí pokus schválený rozpočet mesta na rok 2016.  Prečo boli prvé dva pokusy neúspešné a prečo bol úspešný až ten tretí? Celý príbeh sa začal ešte v novembri 2015, keď členovia finančnej komisie z TREBIŠOV NAHLAS ponúkli primátorovi spoluprácu pri príprave rozpočtu na nasledujúci rok. Ponuka nebola prijatá, vedenie mesta spoluprácu nepotrebovalo a poslanci boli vyprevadení nezabudnuteľnou vetou „rozpočet dostanete vtedy, keď ho máte dostať“. To vôbec nebol šťastný začiatok.

Je mesto Trebišov zaregistrované v Elektronickom Kontraktačnom Systéme (EKS)? Vedenie mesta to nevie!

Čo je to EKS

EKS je nový nástroj na šetrenie finančných prostriedkov daňových poplatníkov a na boj proti korupcii, ktorý je vysoko transparentný. Je to inovatívny spôsob verejného obstarávania, v ostrej prevádzke je od 1.2.2015. EKS za obdobie svojho fungovania priniesol a má prinášať významnú úsporu finančných prostriedkov nielen pre štát, obce a mestá, ale aj pre akéhokoľvek iného objednávateľa, ktorý sa na EKS zaregistruje.

Vedenie mesta uprednostňuje kontajneristov a teliškárov

foto01Vedenie mesta Trebišov aj po roku svojej pôsobnosti uprednostňuje neprispôsobivé skupiny z osady na úkor poriadnych občanov mesta.

Vedenie mesta už pre osadu

  • za 50.000 € vypratalo skládku odpadu spod okien bytoviek v osade,
  • použilo úplne novú hasičskú techniku na odčerpávanie vody po upchatí kanalizácie v osade,
  • za 300.000 € rozširuje Základnú školu na ulici Ivana Krasku o 12 tried.

Vedenie mesta chráni neprispôsobivých osadníkov, pretože

  • toleruje telišky a prevážanie odpadu po meste,
  • nepodporuje výstavbu podzemných odpadových kontajnerov.

Vedenie mesta pripravuje:

  • výstavbu  nových sociálnych bytov v osade.

Za štátne peniaze mali byť vypratané iné skládky odpadov, nie pod oknami cigánskych bytoviek

Koncom minulého roka urobil pán PhDr. Marek Čižmár primátor mesta Trebišov v cigánskej osade veľké upratovanie za desiatky tisíc €. Osadníkom na Záhradnej ulici vypratal obrovské haldy odpadov, ktoré si sami vyhádzali z okien mestských bytov. Poslanci za TREBIŠOV NAHLAS navrhovali, aby za štátne peniaze boli zlikvidované nelegálne skládky, ktorých pôvodcom je mesto, neznáme firmy, či jedinci. V prvom rade mali byť vypratané skládky stavebného odpadu v meste, nebezpečného odpadu v blízkom okolí mesta a skládky ohrozujúce protipovodňové opatrenia. V osade sú pôvodcovia odpadu známi; sú to nájomcovia bytov a tak mali priložiť ruky k dielu a bordel si za sebou upratať.

Ako vyzerá cigánska osada po vyprataní odpadu za 50.000 €?

Pozrite si fotoalbum a budete sa čudovať!

Koncom novembra dalo vedenie Mesta Trebišov vypratať odpad okolo bytoviek v cigánskej osade. Trebišov dostal z envirofondu 60.000 € na likvidáciu nelegálnych skládok v meste; na skládky v osade sa použilo až 80% z celkovej sumy. Osadníci sa na vypratávaní nezúčastnili. Trebišovčanom, ktorí si za vývoz odpadu poctivo platia, sa to nepáči a pohoršujú sa nad týmto krokom primátora&spol. Tvrdia, že je to odmena za vyše 700 hlasov z osady pre primátora v komunálnych voľbách a odporúčajú osadníkom, aby dbali aj na poriadok v okolí svojich obydlí, ktoré dostali od mesta pred rokmi zadarmo, a nevenovali sa len svojim obľúbeným činnostiam – zvláčaniu odpadov z celého mesta a rozmnožovaniu.

Pokojné a radostné Vianoce a šťastný rok 2016

Videozáznamy z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove – 14.12.2015

Ako sa dá zahodiť 600 tisíc Eur

... alebo, ako nášmu mestu spadla z neba kopa peňazí, no nemal ju kto zdvihnúť zo zeme ...

Dňa 8.12.2015 sa v úplnej tichosti a najvyššej diskrétnosti mihla na webovej stránke mesta nenápadná informácia o tom, že Mesto Trebišov nepodpísalo zmluvu o dielo s dodávateľom v projekte „Modernizácia verejného osvetlenia v Trebišove – 1. etapa“. Je príznačné, že ani pod touto informáciou nie je nikto podpísaný. Ako sa to podarilo vedeniu mesta, ktoré pred voľbami masírovalo obyvateľov svojimi až nadprirodzenými schopnosťami v zháňaní tzv. externých zdrojov a presviedčalo nás, že v čerpaní eurofondov niet väčších majstrov? Žiaľ, na konci prvého roka ich vládnutia sa ukázalo, že nestačí len o svojich schopnostiach vykrikovať, vypisovať a pritom urážať a ponižovať druhých. Pri tom všetkom zabudli na jedno: samo SA to nevybaví, samo SA to neurobí, samo SA mesto neosvetlí.

Sľubovaná modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v Trebišove nebude!

Vedenie mesta na svojej internetovej stránke dňa 8.12.2015 oznámilo, že nepodpísalo zmluvu s dodávateľom v projekte „Modernizácia verejného osvetlenia v Trebišove – 1. etapa“. Vedenie mesta sa vyhovára na časovú tieseň, pritom sa o tomto projekte na zasadnutiach mestského zastupiteľstva rokovalo prvýkrát už v júni. Uskutočnili sa aj 2 mimoriadne zasadnutia mestského zastupiteľstva, kde bol hlavný bod programu opäť projekt Modernizácia verejného osvetlenia a poslanci ho schválili. Kde sa teda stala chyba a kto je za to zodpovedný? Trebišovčania teda môžu vidieť svietivosť LED svetiel na osvetlení amfiteátra, na ulici M.R.Štefánika nad prechodom pre chodcov pred vstupnou bránou do parku a to na oboch stranách cesty a pri špeciálnom osvetlení niektorých prechodov v meste. Tieto LED svetlá dalo inštalovať bývalé vedenie mesta a to za polovičnú cenu ako mali byť svetlá terajšieho nevydareného projektu.

Oznam vedenia mesta Trebišov o nepodpísaní zmluvy

UNITRANS upratuje v rómskej osade!

Odpratanie čiernej skládky odpadu priamo pod zdevastovanými bytovkami v rómskej osade v Trebišove realizuje v týchto dňoch súkromná firma Unitrans za sumu takmer 60 tisíc eur. Táto zákazka je predmetom polemiky u viacerých občanov mesta. Otáznym však zostáva, či sa takto podaná "pomocná ruka" neminie účinkom a o niekoľko mesiacov neskôr sa pod oknami našich spoluobčanov opäť objavia stavebné bagre a rýpadlá. Pochopiteľne , za peniaze daňových poplatníkov!


Kontrolór Trebišova odhalil machinácie pri verejnom obstarávaní: Poznali víťaza súťaže na osvetlenie vopred?!

Nie je jasnovidcom, napriek tomu predvídal, kto získa lukratívnu zákazku.

Hlavný kontrolór mesta Trebišov Juraj Lenhardt v septembri listom dostal informácie o víťazovi verejného obstarávania na modernizáciu svietidiel. Toho však oficiálne vyhlásili až o mesiac neskôr. Vedenie mesta kritiku odmieta.

Trebišovskí poslanci napriek kritike schválili úver na svietidlá  

Mimoriadne zastupiteľstvo v Trebišove opäť rokovalo o nevyjasnených otázkach potreby výmeny svietidiel verejného osvetlenia. Napokon jednohlasne odhlasovali aj preklenovací úver na predfinancovanie projektu vo výške 607 608 eur.


Videozáznam zo 7. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Trebišove – 20.11.2015

Modernizáciu verejného osvetlenia sprevádzajú čudné okolnosti

O projekte modernizácie verejného osvetlenia sa v meste hovorí od mája. Niekoľkokrát o ňom rokovali poslanci, ktorí boli nútení zmeniť vlastné uznesenie k nemu. Ministerstvo hospodárstva odhalilo v projekte predraženia za takmer 20.000 €. Príprava projektu sa neúmerne predlžuje, preto mesto musí zobrať na jeho realizáciu úver viac než 600.000 € a platiť z neho úroky. Nuž a zatiaľ čo pôvodne malo byť v projekte 1.000 svetiel s celkovým výdavkom po 650 € na jedno svetlo a vymenené mali byť aj najstaršie lampy na uliciach Kpt. Nálepku a Cukrovarská, teraz budeme mať 650 svetiel s celkovým výdavkom po 1.000 € na jedno svetlo a vymenené budú najnovšie lampy v centre mesta.

Vypratávanie bordelu z cigánskej osady

Čižmárovci sa chvália, že boli úspešným žiadateľom pri výzve Environmentálneho fondu na činnosť: SANÁCIA MIEST S NEZÁKONNE UMIESTNENÝM ODPADOM NA ÚZEMÍ MIEST A OBCÍ SLOVENSKA, v ktorej bolo Trebišovu schválených 56.984 €. Spoluúčasť mesta bude vo výške 2.999,16 €. Spolu 59.983 €. TREBIŠOV NAHLAS tlieska takej predvolebnej aktivite zo strany štátu, lebo pomoc získali takmer všetky mestá a obce, ktoré o ňu požiadali a konečne sa zlikvidujú mnohé čierne skládky po celom Slovensku. V minulých rokoch, keď sa neblížili parlamentné voľby, mestá a obce na likvidáciu nelegálnych skládok museli používať vlastné zdroje. V Trebišove sme boli v tomto dokonalým vzorom. Vypratali sme takmer všetky nelegálne skládky v meste a jeho okolí. Príkladmi sú najmä obrovská skládka stavebného odpadu na sídlisku JUH, skládka pri garážach SEVER a skládka na Paričove.

Občasník TREBIŠOV NAHLAS - november 2015

Občasník                                                                                                    november 2015

Vynútený návrat do minulosti

 

Slovo na úvod

 

Milí Trebišovčania.

 

Práve uplynul rok od Komunálnych volieb 2014. V hnutí TREBIŠOV NAHLAS sme sa už nechceli vracať do minulosti a oživovať témy, ktoré boli vysvetlené vo volebnej kampani. Žijeme predsa rok 2015. Zobrali sme na vedomie (aj keď sa z toho netešíme), že vo voľbách primátora mal Marián Kolesár 4.000 hlasov, PhDr. Marek Čižmár 3.300 hlasov, Kolbasos Taboris 700 hlasov a Čičo Senior 100 hlasov. Poslední traja sa spojili, preto je PhDr. Marek Čižmár na mestskom úrade, všetci kontajneristi sú späť na sídliskách a telišky opäť brázdia ulice. Jednoduchá matematika. S nadhľadom sme brali invektívy a ataky nového vedenia mesta na našu adresu nielen počas prvých 100 dní, ale aj počas 200 dní, ba aj počas 300 dní jeho úradovania. Pripisovali sme ich frustrácii z rozloženia síl v mestskom zastupiteľstve a zo zlyhania všetkých pokusov o politickú korupciu niektorých poslancov nášho hnutia.

Očakávali sme, že sa pán PhDr. Marek Čižmár primátor mesta - potom, ako si politickými čistkami na mestskom úrade a ekonomickým ohrozovaním našich poslancov zabuchol dvere k spolupráci s TREBIŠOV NAHLAS - vyrovná s tým, že budeme náš volebný program plniť v mestskom zastupiteľstve aj bez neho. Je to síce komplikované, ale vieme to robiť. Nás ste do mestského zastupiteľstva zvolili Vy – občania. Nie sme tam pre primátora, ale pre ľudí, a to aj pre tých, ktorí nás nevolili. My na to nezabúdame. A sme Vám vždy k dispozícii pri riešení Vašich problémov.

Pán PhDr. Marek Čižmár primátor mesta však naďalej cíti silnú potrebu vracať sa do minulosti a za mestské peniaze (a teda aj za naše) šíri prostredníctvom mestskej internetovej stránky, novín a mestských infolistov polopravdy a podozrenia na adresu minulého vedenia mesta o udalostiach uplynulých rokov. A tak sme nútení reagovať. My na iných nepľujeme, ale seba už opľúvať nenecháme.

Nuž tak. Pán PhDr. Marek Čižmár primátor mesta rád hovorí A, lebo to mu vyhovuje, ale už nepovie B, lebo by sa opäť dostal do úzkych. Každý používa také spôsoby, akých je schopný a aké má vrodené.

Prečítajte si prosím nasledujúce informácie a utvorte si svoj vlastný názor sami.

 

Marián Kolesár

Jednodňové divadielko v Trebišove: Rozlúčkovú sieň po odchode Fica odmaskovali!

Čáry-máry trvali len počas jediného dňa. Míting predsedu Smeru a jeho suity v Trebišove, na ktorom vystúpili aj viaceré celebrity, sa konal v miestnej športovej hale. 

Účasť bola vysoká, zábava veľká, no asi len málokto si uvedomil, že iniciatívni organizátori prelepovali nápis na budove. Tá totiž pre rekonštrukciu blízkeho domu smútku slúži aj ako dočasná rozlúčková sieň.

Divadielko pred príchodom Fica: Trebišov sa chcel blysnúť, toto premiér nemal vidieť!

Úpravy na poslednú chvíľu. Do okresu, kde žije veľa ľudí z ruky do úst a len zo sociálnych dávok, prišiel predčasný Mikuláš s balíčkom pomoci.Očakávaný výjazd vlády do Trebišova zobrali miestni po svojom a mesto je zrazu ako zo škatuľky. Okrem čistenia ulíc či dokončovania projektov z poskytnutých peňazí sa tu blysli napríklad aj netradičným zlepšením športovej haly. Pre míting premiéra s prisľúbenou podporou od viacerých slovenských celebrít tu dokonca prechodne zrušili dočasnú rozlúčkovú sieň. 

Osadníci kritizujú, že im má pri chatrčiach upratať firma: Pozrite, s akým pohotovým riešením prišli!

Upratovanie osady vyvolalo kritiku aj polemiku. Tŕňom v oku sú čierne skládky pri chatrčiach, ktoré má odstrániť externá firma až za takmer 60 000 €.

Bývalý primátor vyčíta súčasnému vedeniu mesta, že plytvá peniazmi. Kritikou nešetria ani samotní Rómovia, ktorí odpad vyprodukovali a vyhodili pred svoje príbytky. Podľa ich slov by bordel vedeli vyčistiť oveľa lacnejšie. Pokojne aj za šestinu ceny, ktorú získal víťaz elektronického trhoviska.

Zvláštne upratovanie čiernych skládok v Trebišove: Najprv makali aj osadníci, nové riešenie chápe málokto!

Bývalý primátor Trebišova a súčasný poslanec Marián Kolesár hovorí o plytvaní verejnými zdrojmi, pretože neporiadok najmä v miestnej rómskej osade odstráni firma synov niekdajšieho poslanca až za 60-tisíc eur.

Videozáznam zo 6. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Trebišove – 5.10.2015

Poslanci TREBIŠOV NAHLAS podporili zmenu rozpočtu a ihrisko v Milhostove

Jediným bodom rokovania na 6. (mimoriadnom) zasadnutí mestského zastupiteľstva v pondelok 5.10.2015 bolo Rozpočtové opatrenie č. 2 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2015 a v jeho rámci rozhodovanie o spolufinancovaní výstavby multifunkčného ihriska v Milhostove. Na zasadnutí sa zúčastnilo 12 z 13 poslancov TREBIŠOV NAHLAS a to aj napriek tomu, že o konaní pondelkového zasadnutia rozhodol primátor v piatok popoludní, pozvánky boli poslancom doručené až v sobotu popoludní a mnohí poslanci museli korigovať svoje pracovné povinnosti. Tento neštandardný spôsob zvolávania zasadnutia „na poslednú chvíľu“ vytkli primátorovi viacerí poslanci.

Videozáznamy z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove – 14.9.2015

TREBIŠOV NAHLAS - Varenie guľáša počas Dňa mesta Trebišov - 29.8.2015 - fotogaléria

Videozáznam zo 4. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Trebišove – 24.8.2015 

Za Čižmára sa polievajú nielen ulice, ale aj kancelárie

Vedenie mesta sa prednedávnom v médiách chválilo takou banálnou samozrejmosťou, akou je polievanie ulíc počas veľkých horúčav. Verejnosť však určite nevie, že za Čižmára sa polievajú nielen ulice. Občania, ktorí navštívili prednedávnom kontaktné miesto – podateľňu na Mestskom úrade v Trebišove, si všimli nezvyčajný úkaz – kvapkajúcu vodu zo sadrokartónového stropu a následne dieru v strope nad podateľňou. Posledný výdatný dážď bol pritom pred niekoľkými mesiacmi, na streche je položená nová hydroizolačná fólia a žiadne vodovodné, ani kanalizačné potrubie v strope ponad podateľňu nevedie. Vznikol rébus, nad ktorým sa zamýšľali mnohé úradnícke i údržbárske hlavy. Možno zasadol aj krízový štáb mesta.

Čižmár prekračuje svoje primátorské oprávnenia

imgTrebišovský primátor Čižmár stihol za pár mesiacov vo funkcii viackrát prekročiť svoje oprávnenia a porušiť tým zákony a mestské vnútorné predpisy. Čo je to? Nevedomosť? Drzosť? Skúška, kam až môže zájsť vo svojej arogancii moci a čo si ešte môže dovoliť? Alebo jednoducho len nemohúco musí konať tak, ako mu to jeho najbližšie okolie diktuje? Uvádzame niektoré prípady, posúďte sami.

Videozáznamy z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove – 22.6.2015

Politické čistky na Mestskom úrade v Trebišove

V dňoch 30. apríla a 4. mája 2015 dostalo 10 zamestnancov Mestského úradu v Trebišove výpovede. Roky budovaná organizačná štruktúra, ktorá fungovala k spokojnosti občanov, bola zbúraná. Čižmárovo vedenie mesta tak už nepotrebuje správcu parku koordinujúceho starostlivosť o park a objekty v ňom. Nie je potrebný ani správca verejných priestranstiev, ktorý odhaľoval v uliciach mesta technické nedostatky a zabezpečoval ich odstránenie. Nie sú potrební ani úradníci, ktorí zabezpečovali poriadok v správe nebytových priestorov mesta, v správe mestských bytov a vo vzťahoch s podnikateľskými subjektmi. Z hospodárskeho strediska dostal výpoveď zamestnanec, za ktorým bolo vidieť pri údržbe mesta obrovský kus práce a to len preto, že jeho pravdivé svedectvo pred Ústavným súdom o voľbách v cigánskej osade bolo súčasnému primátorovi veľmi nepríjemné a navyše je manželom poslankyne za TREBIŠOV NAHLAS. Boli prepustení výlučne ľudia zamestnaní v meste Mariánom Kolesárom. Podľa najnovších informácii sú politické tlaky (spojené s ohrozením pracovných miest) vyvíjané aj na poslancov za TREBIŠOV NAHLAS a dokonca aj na ich rodinných príslušníkov. Ide o politické čistky, aké ešte mestský úrad nezažil. Primátor a jeho najbližšie okolie začali triedny boj, ako si ho pamätáme z učebníc marxizmu-leninizmu.

Videozáznam z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove – 27.4.2015

Kolesárove tulipány rozkvitli

V centre Trebišova sa občania tešia z krásy rozkvitnutých záhonov jarných cibuľovín hlavne tulipánov rôznych druhov. Ešte na jar v roku 2014 za primátorovania Mariána Kolesára bola celá zelená plocha upravená, boli vybudované chodníky z kamenných šľapákov, bol vysiaty nový trávnik a vysadené letničky. Na jeseň letničky vystriedali jarné cibuľoviny, ktoré v plnej kráse kvitnú práve v týchto dňoch. V kombinácii s novými lavičkami tvoria kvetinové záhony príjemné miesto pre oddych ľudí každého veku.

Fotogaléria – kvitnúce záhony jarných cibuľovín

Kúpna zmluva na pozemok pre nevestu poslanca Demetera

Primátor Trebišova PhDr. Marek Čižmár dňa 16.4.2015 podpísal kúpnu zmluvu na predaj pozemku na ulici Ivana Krasku pre Valentínu Demeterovú, nevestu poslanca mestského zastupiteľstva v Trebišove Kolomana Demetera. Ide o novovytvorenú parcelu registra C KN parcelné číslo 1375/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 325 m2 a to za zvýhodnenú cenu - 4 € za 1 m2.

http://www.trebisov.sk/userimages/files/doklady/mesto_2015/2015-04-16_kupna_zmluva.pdf

Ekologické barbarstvo v trebišovskom parku

V posledných dňoch bolo v trebišovskom parku vyrúbaných cca 30 ks suchých stromov. Nebolo by na tom nič zlé, lebo suché stromy je potrebné odstrániť, ale v žiadnom prípade sa to nerobí počas obdobia hniezdenia vtákov. Práve v týchto stromoch je najviac hniezdnych dutín a v tomto čase ďatle, brhlíky, sýkorky, či drozdy už sedia na vajíčkach. Niektoré druhy sov už majú vyliahnuté aj mláďatá. Navyše nie sú ohrozené len hniezda v spílených stromoch, ale hluk motorových píl vyrušuje sa aj ostatné hniezdiace vtáky a dochádza k podchladeniu a znehodnoteniu vajíčok v širokom okolí. V čase jarného vzchádzania rastlín je značne poškodená aj vegetácia. Pohľad na pomiagané porasty cesnaku medvedieho a na jarné kvietky zatlačené do zeme je veľmi smutný. Na odstránenie označených suchých stromov bolo vhodné obdobie počas zimných mesiacov a nie v čase pokročilej jari.

Pýtame sa kto z vedenia mesta nariadil rúbať suché stromy v parku práve v tomto jarnom čase, keď podľa našich informácii boli viacerí zamestnanci mesta proti? Vrátili sa do Trebišova staré časy a zase máme vo vedení mesta ekologických barbarov?

Fotogaléria zo 14. apríla 2015

Veselú Veľkú noc Vám praje TREBIŠOV NAHLAS

Najzaujímavejšie udalosti zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove 23.3.2015

Venujte 2% zaplatených daní pre OZ TREBIŠOV NAHLAS

Vážení priatelia a sympatizanti,

keď v auguste 2014 vzniklo politické hnutie TREBIŠOV NAHLAS, pôvodné občianske združenie (založené ešte v roku 2007 pre boj proti uhoľnej elektrárni) nezaniklo a naďalej pôsobí s rovnakým názvom. Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS je oprávneným prijímateľom 2% zo zaplatenej dane, preto Vás tak ako každoročne prosíme o podporu. V prílohe Vám zasielame tlačivo vyhlásenia pre zamestnanca, už s vyplnenými údajmi prijímateľa. Ak ste zamestnanec, po vykonaní ročného zúčtovania dane si vyžiadajte od svojej mzdárky potvrdenie pre účely 2%, vyplňte Vaše údaje vo vyhlásení a oba dokumenty nám odovzdajte na najbližšom stretnutí; zabezpečíme ich doručenie na daňový úrad do 30.4.2015. Ak budete podávať daňové priznanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, použite údaje o prijímateľovi z vyhlásenia do daňového priznania, ktoré doručíte na daňový úrad do 31.3.2015. Oslovte prosím aj svoju rodinu, priateľov a známych a požiadajte ich o podporu občianskeho združenia touto formou. Ďakujeme Vám. Predstavenstvo občianskeho združenia TREBIŠOV NAHLAS.

Mestské aktivačné stredisko trpí dezorganizáciou

Po zmene vedenia mesta sa udiali zmeny aj v Mestskom aktivačnom stredisku, ktoré je v pôsobnosti Mestského úradu v Trebišove. Už začiatkom januára sa stal jeho vedúcim Miroslav Davala, prijatí boli aj noví koordinátori aktivačných služieb. Novým prednostom Mestského úradu je Mgr. Miroslav Tóth, ktorý ako bývalý riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny má s aktivačnou činnosťou tiež svoje skúsenosti. Hovorí sa, že nové metly dobre metú, no tieto metly toto pravidlo ani zďaleka nepotvrdzujú. Akosi zleniveli aj metly v rukách aktivačných pracovníkov v uliciach mesta.  

Stanovisko Mariána Kolesára k zamietnutiu volebnej sťažnosti

Ústavný súd dňa 18.2.2015 zamietol moju volebnú sťažnosť vo veci volieb primátora mesta Trebišov, tlačová správa je tu (rozhodnutie o mojej sťažnosti je v bode 9):

http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attachment/page/ts_data/Tl_info_11_15_volby.pdf

Oficiálne dôvody zamietnutia budú známe až z písomného odôvodnenia, ktoré bude vyhotovené do dvoch týždňov; skutočné dôvody sú známe už dnes. Samozrejme však rozumiem rozhodnutiu súdu a rešpektujem ho.

Stav krytej plavárne v Trebišove bol havarijný už pred rokom 2011

Nové (dočasné do rozhodnutia ÚS) vedenie mesta si u nemenovanej osoby objednalo zdokumentovanie stavu krytej plavárne v Trebišove. Fotografie boli následne zverejnené s jednoznačným úmyslom navodiť vo verejnosti dojem, že za stav plavárne je plne zodpovedné Kolesárovo vedenie mesta. Plaváreň je však v havarijnom stave už takmer desaťročie.

O primátorovi Trebišova opäť rozhodla cigánska osada

2. januára 2015 nastúpil do funkcie primátora mesta Trebišov Marek Čižmár – nezávislý kandidát podporovaný stranami SMER, KDH, SDKÚ, SIEŤ a MOST-HÍD. Marek Čižmár, zástupca piatich politických strán s celoslovenskou pôsobnosťou, získal v porovnaní so svojim jediným súperom Mariánom Kolesárom z hnutia TREBIŠOV NAHLAS len 54 hlasov navyše. V cigánskej osade dosiahol Čižmár spolu 704 hlasov (okrsok č. 3 – 343 hlasov a okrsok č. 4 – 361 hlasov). Kolesár v tej istej lokalite získal spolu 99 hlasov (okrsok č. 3 – 32 hlasov a okrsok č. 4 – 67 hlasov). Cigáni teda nadelili svojmu primátorisovi - Čižmárovi o 605 hlasov viac ako Kolesárovi. V meste mimo osady Kolesár získal o 551 hlasov viac ako Čižmár!

Ukradnuté video zaplatené hnutím TREBIŠOV NAHLAS použili na facebookovej stránke Trebišov Pozrifotky.sk

Dňa 2.1.2015 sa uskutočnilo v zasadačke Mestského úradu na prvom Mestskom zastupiteľstve menovanie poslancov a odovzdanie funkcie novému primátorovi. Hnutie TREBIŠOV NAHLAS zaplatilo zhotovenie kamerového záznamu z celého zasadnutia a spracované a nezostrihané video zavesilo na stránku https://www.youtube.com/watch?v=sjRvHyIOq8I&feature=youtu.be, spolu s ochrannou značkou v súlade s autorským zákonom. Tento zákon ochraňuje duševné vlastníctvo (fotografie, videá, texty etc.) a zakladá možný súdny postih za šírenie a kopírovanie autorského diela a uplatnenie si náhrady škody. Toto video bolo zo služby Youtube nelegálne okopírované a šírené používateľom leonard200 na portáli http://www.mojevideo.sk/video/221b7/ustanovujuce_zasadnutie_msz_trebisov_2_1_2015.html a následne zdieľané na facebookovej stránke Trebišov Pozrifotky.sk. Vzhľadom na závažnosť trestného činu požiadalo hnutie TREBIŠOV NAHLAS portál Mojevideo.sk o stiahnutie predmetného diela a odkrytie identity používateľa leonard200. Indície na neznámeho páchateľa, ktorý zneužil autorsky chránené dielo boli poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní a v prípade dokázania viny bude uplatnená náhrada škody voči neznámemu páchateľovi, ktorý sa týchto činov dopúšťa opakovane a dlhšiu dobu.

Vo veci údajného incidentu v Kauflande bolo podané trestné oznámenie

Na sociálnej sieti Facebook – teda verejne – oznámil dňa 3.1.2015 Roman Hanc, trvale bytom Kutnohorská 2115/9, Trebišov, vystupujúci na Facebooku pod menom Trebišov Pozrifotky.sk, nepravdivý údaj, z ktorého v tam uvedených súvislostiach nepochybne vyplýva tvrdenie, že v tento deň dopoludnia v nákupnom centre Kaufland Marián Kolesár fyzicky napadol iného občana v strednom veku, ten jeho útok odrazil a Marián Kolesár utiekol z priestorov predajne bez nákupu. Po vyjadrení pochybností zo strany iných diskutujúcich na sociálnej sieti, či k udalosti naozaj došlo, Roman Hanc vyslovil oznámenie "Naozaj máme to overené".

Stanovisko k priebehu ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove

Po voľbách v novembri Marián Kolesár volebnou sťažnosťou na Ústavnom súde SR napadol voľby primátora mesta Trebišov z dôvodu ich nezákonnosti a neústavnosti, v súvislosti s ovplyvňovaním volieb v LUMENe – Špecializovanom zariadení, zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb (volebný okrsok č. 5), ako aj v súvislosti s volebnou korupciou, tzv. „kupovaním hlasov“ rómskych voličov (volebné okrsky č. 3 a 4). Vo veci možného ovplyvňovania volieb a volebnej korupcie podal aj trestného oznámenia na neznámeho páchateľa, a to pre trestný čin podľa § 351 Trestného zákona – Marenie prípravy a priebehu volieb a referenda a pre trestný čin podľa § 336a Trestného zákona – Volebná korupcia. Ústavný súd prijal volebnú sťažnosť na ďalšie konanie, čím pripustil, že existujú dôvody, ktoré mohli ovplyvniť výsledok volieb primátora; do 25. februára 2015 rozhodne, či sa voľby primátora v Trebišove budú opakovať, alebo nie. Trestné oznámenie preveruje Úrad špeciálnej prokuratúry na Generálnej prokuratúre SR. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že osobné odovzdanie a prevzatie insígnií je len symbolickým aktom bez právneho významu, v aktuálnej procesnej situácii by ho mohol Marek Čižmár interpretovať ako uznanie platnosti voľby primátora zo strany Mariána Kolesára; to by mohlo značne oslabiť vážnosť dôvodov na podanie volebnej sťažnosti. Preto bol uplatnený zákonný bezkontaktný spôsob prevzatia insígnií, kedy Marián Kolesár nebránil Marekovi Čižmárovi v prevzatí insígnií, ale na ich preberaní sa aktívne nezúčastňoval.

Ustanovujúce zasadnutie MsZ Trebišov 2.1.2015 

Úplný záznam z priebehu ustanovujúceho zasadnutia MSZ v Trebišove 2.1.2015 -NEZOSTRIHANÉ VIDEO

Poďakovanie voličom

Milí voliči TREBIŠOV NAHLAS.

Zvolili ste 13 z nás za poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujeme za Vaše hlasy. Sme jeden tím a všetci si vážime, že ste nás takto prijali. Veľmi si ceníme aj podporu pre nášho primátorského kandidáta. Sľubujeme Vám, že ani v budúcnosti nestratíme svoju tvár a uisťujeme Vás, že my našu hrdosť a česť nikdy nevymeníme za klobásy.

 

TREBIŠOV NAHLAS & Marián Kolesár

TREBIŠOV NAHLAS kandiduje v komunálnych voľbách

* aktualizované 12.11.2014

VOLEBNÝ PROGRAM HNUTIA TREBIŠOV NAHLAS

.: Prílohy :.

Rozhovor(y) s kandidátmi na primátora mesta Trebišov

Kandidáti TREBIŠOV NAHLAS na primátora a poslancov mestského zastupiteľstva

Mesto dostalo príspevok z Nórskych fondov

Začiatkom októbra získalo mesto príspevok z Nórskych fondov na rozsiahlu rekonštrukciu hradu Parič. Súčasťou schváleného projektu je aj výstavba chodníkov a osvetlenia v parku za účelom lepšieho sprístupnenia hradu pre verejnosť. Opravený bude aj chodník od parkovej brány popri mauzóleu až k zrúcanine Pariča.

Občasník 2014/2

V končiacom sa volebnom období 2011-2014 má Trebišov 25 poslancov, čo je najvyšší prípustný počet. Pre budúce obdobie 2015-2018 presadzovali primátor a poslanci za TREBIŠOV NAHLAS v mestskom zastupiteľstve zníženie počtu poslancov z 25 na 19, lebo sa domnievame, že je to pre naše mesto postačujúci počet.Boli by tri obvody: Juh s 9 poslancami, Sever s 9 poslancami, Milhostov s 1 poslancom.

ZUMBASHOW v parku so Števkou a Jankom

Trebišov Nahlas Vás pozýva 21.9.2014 o 13:30 hod na lúku pri Amfiteátri, kede sa uskotoční Zumba detí a o 14:00 Zumba žien a dievčat. Spolu so Števkou vystúpi hosť Ján Bumbák. Doplnkový program: Maľovanie na tvár, ovocné občerstvenie pre všetkých. V prípade zlého počasia bude akcia presunutá na nedeľu 28.9.2014 v rovnakom čase v MsKS.

Občasník 2014/1

Vzniklo hnutie TREBIŠOV NAHLAS

mkV komunálnych voľbách v roku 2010 skupina nezávislých poslancov TREBIŠOV NAHLAS získala v trebišovskom mestskom zastupiteľstve 9 poslaneckých miest a náš kandidát Marián Kolesár sa stal primátorom. Po trojročnej práci v komunálnej sfére mesta Trebišov sme v roku 2013 dospeli k záveru, že je žiaduce, aby v komunálnych voľbách v roku 2014 bol na volebnom lístku pri menách našich kandidátov uvedený názov TREBIŠOV NAHLAS. Táto značka je dobre známa v celom meste nielen pre úspešný boj proti uhoľnej elektrárni v rokoch 2007 - 2010, ale aj preto, že práca primátora a poslancov tejto skupiny od roku 2011 jej robí priaznivú reklamu. Aby sa však na volebnom lístku pri menách kandidátov mohol objaviť názov TREBIŠOV NAHLAS a mohli ste ich pri krúžkovaní podľa názvu ľahko nájsť, musia kandidovať za hnutie s takýmto názvom, pritom však sami nemusia byť jeho členmi a môžu ostať nezávislí.

Primátor Trebišova sa zranil, keď ho muž sotil do fontány

Poranenie predkolenia mu podľa polície spôsobil otec chlapca, ktorého Kolesár upozornil, aby sa nekúpal v miestnej fontáne. „Keď primátor mimo fontány držal rukami chlapca, napadol ho jeho otec. Sotil ho do ramena, v dôsledku čoho primátor aj s chlapcom spadli do fontány. Pri páde utrpel poranenia s dobou liečenia približne 15 dní, k zraneniu chlapca nedošlo,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Policajný vyšetrovateľ v Trebišove začal trestné stíhanie pre zločin útoku na verejného činiteľa.

V Trebišove predstavili prvú nabíjaciu stanicu pre elektromobily v meste

Nabíjacia stanica pri Mestskom úrade v Trebišove umožňuje plné dobitie elektromobilu za dve hodiny.Slovenské elektrárne a mesto Trebišov predstavili dnes prvú nabíjaciu stanicu pre elektromobily v tomto východoslovenskom meste."Nabíjacia stanica využíva najmodernejšiu technológiu nabíjania, ktorá je dostupná na trhu," informovala hovorkyňa Slovenských elektrární Janka Burdová. Nabíjacia stanica pre elektromobily sa nachádza pri Mestskom úrade v Trebišove. "Sme radi, že práve mesto Trebišov bude patriť k priekopníkom elektromobility a infraštruktúry nabíjacích staníc na Slovensku. Technológia, ktorú sme dnes uviedli do prevádzky, je zárukou rozvoja a inovatívnosti v budúcnosti, impulzom k využívaniu zelenej energie vo všetkých oblastiach života," povedal manažér predaja a energetických služieb Slovenských elektrární, a.s., Andrea Pancotti.Kiska porazil Fica aj na východe

Sobotňajšie druhé kolo prezidentských volieb rozhodlo o víťazstve Andreja Kisku nad Robertom Ficom. V rámci celého Slovenska vyhral Kiska nad Ficom o takmer 20 percent.Nový prezident porazil úradujúceho premiéra aj v oboch krajoch východného Slovenska.V Košickom kraji získal Kiska 61,22 % (166 545 hlasov), Fico iba 38,78 % (105 508 hlasov), čo je ešte výraznejší odstup, než na celoslovenskej úrovni.

2% pre OZ TREBIŠOV NAHLAS

Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS si vám dovoľuje pripomenúť, že prichádza čas rozhodnúť sa, či všetky dane, ktoré platíte, necháte štátu, alebo či 2% z nich darujete na činnosť nášho občianskeho združenia. Aktuálne tlačivo si môžete vytlačiť z prílohy k tomuto článku.

Mestských policajtov v Trebišove bude viac

V rozpočte na tento rok je aj rozšírenie vybavenosti polície, napríklad o GPS s webovou aplikáciou, technické prostriedky na zabránenie odjazdu motorového vozidla alebo pomôcky na zabezpečovanie odchytu túlavých a zabehnutých zvierat. Koncom minulého roku polícia získala kúpou nové motorové vozidlo.

Na Dome smútku vyraší unikátna záhrada: Trebišov vďaka nej ušetrí

imgPrvou lastovčkou bude ekologická a estetická strecha Domu smútku. "Hoci na veľkolepý a na Slovensku jedinečný projekt Trebišovské vody pre ľudí sme zatiaľ nezískali dostatok peňazí, prvou lastovičkou sa pochválime už na jar. Zhruba o mesiac sa začne s rekonštrukciou Domu smútku, na streche ktorého nebude chýbať užitočná zelená záhrada," povedal primátor Marián Kolesár. Zvýšia nosnosť novej plochej strechy, aby bezpečne udržala potrebné vrstvy.

Trebišovského sudcu chcú zbaviť imunity pre úplatky

paragrafSudcu podozrievajú, že vo svojej kancelárii prijal niekoľko úplatkov, po ktorých udelil miernejšie tresty alebo vydal oslobodzujúce rozsudky.

Mesto získalo na elektronizáciu služieb takmer milión eur

imgTrebišov 29. januára (TASR) – Mesto Trebišov získalo nenávratný finančný príspevok vo výške takmer milión eur na projekt elektronizácie služieb. V rámci projektu vznikne Integrovaný informačný systém mesta, pomocou ktorého budú elektronicky sprístupnené služby, hlavne pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy.

Trebišov kamerami monitoruje čierne skládky

Vzhľadom na dlhodobý problém s čiernymi skládkami v Trebišove pristúpilo mesto k radikálnemu riešeniu. Na najfrekventovanejších miestach inštalovalo kamery, ktoré zachytia obyvateľov vynášajúcich odpad na verejné priestranstvá. "Tieto priestupky budú riešené mestskou políciou ako znečisťovanie životného prostredia a verejného priestranstva, pričom pokuta sa môže vyšplhať až na desiatky eur," informovala TASR hovorkyňa mesta Zuzana Albrechtová.

Prevratná novinka pre Trebišovčanov: Úrady vybavia z domu či z ulice!

Vďaka novému projektu za vyše milión eur tak Zemplínčania vybavia veľa agendy, rôzne poplatky či dane oveľa komfortnejšie. Trebišovská radnica bude občanom sprístupnená aj z domu či ulice. Trebárs aj v noci cez internet, aj z verejne prístupného terminálu alebo mobilom. „Tento projekt súvisí s veľkým programom elektronizácie štátnej a verejnej správy. Ak získame peniaze z eurofondov, s realizáciou začneme už v tomto roku a v nasledujúcom by sme chceli ponúkať prvé služby. Celkovo ich bude až takmer 150,“ povedal primátor Trebišova Marián Kolesár.

Trebišov pripravuje projekt elektronizácie služieb občanom

Na projekt chce získať z eurofondov nenávratný príspevok takmer milión eur. Zefektívniť služby občanom chce mestský úrad v Trebišove prostredníctvom projektu Elektronizácia služieb za 1,049 milióna eur.Na poslednom mestskom zastupiteľstve trebišovskí poslanci schválili uznesenie, aby mesto podalo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na tento projekt vo výške 996 908 eur. Mesto bude projekt spolufinancovať čiastkou 52 468 eur z vlastných zdrojov. Ide o projekt v rámci veľkého programu elektronizácie štátnej a verejnej správy. Poslanci prijali aj uznesenie na zabezpečenie financovania prevádzky riešenia vytvoreného v rámci projektu „Elektronizácia služieb mesta Trebišov“ vo výške 58 902 eur s DPH ročne počas piatich rokov od ukončenia projektu.

 

Trebišov bude dažďovou vodou ozdravovať mesto

Základom projektu je myšlienka neodvádzať dažďovú vodu do kanalizácie, za čo mesto i obyvatelia vodárňam ešte aj platia, ale zadržať ju a využívať v urbánnom priestore. Autori projektu navrhli systém opatrení na zadržiavanie dažďovej vody realizovaním zelených striech, dažďových záhrad, bioklimatických nádrží, vsakovacích pásov, priepustných chodníkov, fontán, podzemných rezervoárov. Realizácia prinesie zlepšenie klímy a životného prostredia v meste. „V prvej etape (2013-2016) chceme realizovať technologické inovatívne systémy, ktoré dokážu jednorazovo a cyklický zadržať v intraviláne mesta viac ako 45 000 m3 dažďovej vody, ročne viac ako 300 000 m3 . Mesto vyčlenilo na realizáciu projektu, ktorý bol prezentovaný poslancom na rokovaní mestského zastupiteľstva, 390000 eur s ambíciou získať ďalšie zdroje zo zahraničia.

 

Mesto Trebišov vyhralo 800-tisícový spor s firmou Vitex

Mesto Trebišov na súde preukázalo, že k žiadnym zmluvným, alebo nezmluvným vzťahom nedošlo. Zdôraznilo, že záväzok mesta na sumu 800 000 eur je potrebné schváliť mestským zastupiteľstvom a k takémuto schváleniu nikdy nedošlo. Zároveň mesto poukázalo aj na to, že návrh nie je dôvodný, pretože v súdnom konaní spoločnosť Vitex niekoľkokrát menila kvalifikáciu návrhu. V súvislosti so zriadením priemyselného parku mesto figuruje v deviatich sporoch. Ako v stredu informoval primátor Trebišova Marián Kolesár (nez.), tri spory sú už definitívne uzavreté v prospech mesta.

Mauzóleum Júliusa Andrássyho v noci osvetlia

K zvýšeniu atraktívnosti mestského parku v Trebišove prispeje nočné osvetlenie Mauzólea Júliusa Andrássyho. Ako informovala Zuzana Albrechtová z kancelárie trebišovského primátora, objekt osvetľuje niekoľko úsporných zdrojov svetla z bezprostrednej blízkosti aj z protiľahlého brehu jazierka. Krásna neogotická pamiatka bude viditeľná aj v noci a park sa tak stane atraktívnym pre večerné prechádzky. Albrechtová informovala, že projekt bol realizovaný v spolupráci s Rotary klubom Trebišov ktorý financoval nákup svietidiel, projektovú dokumentáciu aj inštaláciu. Náklady na realizáciu projektu dosiahli takmer 6 000 eur. Po skúšobnej prevádzke dajú osvetlenie slávnostne do prevádzky v piatok 28. júna pri príležitosti mestských osláv 190. výročia narodenia Júliusa Andrássyho. Osvetlenie je dielom skupiny odborníkov. Autormi návrhu osvetlenia je spoločnosť Bellatrix v spolupráci s architektom Mariánom Pucim. Supervízorom bol Krajský pamiatkový úrad Košice. Mesto sa na projekte podieľalo výkopovými prácami a v budúcnosti by chcelo takto osvetliť aj ďalšie významné budovy v meste.

Kontrola zabrala, prostitútok v Trebišove ubúda: Dievčatá dávali aj za menej než 10 eur!

Primátor na problémové ulice nasadil častejšie hliadky a na voľné mravy si posvietia aj kamery, dokopy až 35. „Trochu sa to zlepšilo, to musím priznať. Mladých dievčat, aj do 15 rokov, sa už v okolí pohybuje menej. Občas tu síce zastavia šoféri až z Rožňavy a pýtajú sa na naše pobehlice, ale zrejme ich už policajti vytlačili von z mesta,“ vraví Trebišovčan Ladislav Flaugnatti (73), ktorému pred domom prostitútky šliapali chodník a za jeho záhradou je už miestna osada. Aj tam však nastane pokoj, lebo chystaná výstavba novej kotolne problémovú lokalitu ohradí.

Rozhlasový a varovný systém mesta Trebišov

Koncom mája (22.5.2013) mesto začalo s realizáciou ozvučenia akustickým výstražným signálom v meste. Zariadenia sú umiestňované na stĺpoch verejného osvetlenia a bezdrôtovo napojené na dispečing mestskej polície. Tento rok bude inštalovaných 14 staníc. Do budúcnosti mesto ráta s inštaláciou ďalších. Varovný systém bude slúžiť obyvateľom ako výstraha pred hrozbami povodní, úniku nebezpečných látok atď.

Trebišov rozšíri svoj kamerový systém

Mesto Trebišov získalo zo štátneho rozpočtu dotáciu 8 000 eur na projekt zvýšenia bezpečnosti, vďaka ktorému rozšíri svoj kamerový systém."V rámci projektu je navrhnuté umiestnenie siedmich nových kamier s pripojením na operačné stredisko mestskej polície," informuje mestský úrad. Hlavným cieľom projektu "Pre bezpečie našich občanov" je vytvoriť v meste priaznivé podmienky na predchádzanie a potláčanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, ako aj zabrániť vzniku dopravných nehôd, a tým chrániť poriadok, majetok a zdravie ľudí.

Trebišov chce získať podporu pre efektívnejšiu dopravu

Spolu so štrnástimi zahraničnými mestami vytvorilo mesto Trebišov zoskupenie Emmotions a uchádza sa o finančnú podporu 52 772 eur pre energeticky efektívnejší a čistejší spôsob dopravy.

 

 

Riaditeľ trebišovskej základnej školy za volantom nafúkal

O Vasilčákovom prečine sa dozvedelo aj vedenie mesta. My sme zastihli prednostu mestského úradu Júliusa Seleckého. Povedal, že sa s Vasilčákom snažil v pondelok skontaktovať, no neuspel. Chcel, aby mu informáciu osobne potvrdil alebo vyvrátil. Podľa Seleckého Vasilčákov prečin nemá vplyv na rozhodovanie o jeho odvolaní pre narušenú statiku strechy. V ňom najväčšiu úlohu zohráva posúdenie dodržania jeho povinností správcu zvereného majetku mesta. Domnieva sa, že alkohol sa volantom je neakceptovateľný u každého vodiča. Podľa neho ale ide o to, že riaditeľ školy je v prvom rade pedagód, ktorý má byť pre žiakov vzorom a byť im príkladom aj vo svojom súkromnom živote. „Riaditeľ školy musí byť bezúhonný. Ak by mal nejakú sebareflexiu, tak už v pondelok máme na stole jeho odstúpenie z funkcie,“ povedal.„Čakal som na rozhodnutie polície. Svoje odstúpenie z funkcie zvažujem,“ reagoval Vasilčák.

Primátor Trebišova: Pokladnica je opäť plná!

Trebišov bol pred dvoma rokmi na pokraji úplného krachu a nútenej správy. Prispelo k tomu aj dedičstvo po predchádzajúcich primátoroch. „Vyhrabali   sme sa z najhoršieho, postupne upratujeme dlhy po starých sporoch. V rezervnom fonde je už plus 2,6 milióna eur. Použijeme ich výlučne na investície. Nie na odmeny,“ sľubuje primátor, ktorý doteraz rozmýšľal, ako peniaze získať. Konečne nastalo obdobie, keď si môžu dovoliť investovať.

Trebišov chce použiť milióny z rezervy na investície

Ako vyplýva z materiálov zverejnených na stránke mesta podstatná časť prostriedkov bude použitá v rámci kapitálových výdavkov v programe cestná doprava, rekonštrukcie infraštruktúry, či na modernizáciu a rozšírenie verejného osvetlenia. Mesto napríklad v programe Cestná doprava plánuje zvýšenie kapitálových výdavkov o 770 000 eur, ktoré použije na vybudovanie nových parkovacích miest a rekonštrukciu dopravnej infraštruktúry v meste Trebišov a v mestskej časti Milhostov. Ďalších 450 000 eur chce mesto vynaložiť na rekonštrukciu miestneho domu smútku, rekonštrukciu detských ihrísk a malých športovísk na sídliskách a na vybudovanie nového informačného a varovného systému v meste. Plánuje aj zvýšenie kapitálových výdavkov o 300 000 eur na modernizáciu a rozšírenie verejného osvetlenia. Na splátku investičného úveru použije 230 000 eur. Ďalších takmer 200 000 chce investovať do rekonštrukcie budov vo vlastníctve mesta. Okrem toho chce 90 000 eur vynaložiť na výstavbu náhradných bytov. Menšie čiastky Trebišov vynaloží aj na zvýšenie bezpečnosti v meste dobudovaním kamerového systému na všetky verejné priestranstvá, investuje i do technickej infraštruktúry na zber a likvidáciu komunálneho odpadu.

Z centra mesta do geta? Trebišov plánuje vysťahovať Rómov

Dôvodom búrania v centre má byť zlý stav budovy. Prednosta mestského úradu Július Selecký tvrdí, že mesto disponuje znaleckým posudkom od odborníka. Ten konštatuje, že daný obytný dom, je v nevyhovujúcom stave. Podľa Seleckého je preto mesto povinné zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov. "Nerozlišujeme, či ide o Rómov, o integrovaných, o platičov," poznamenal.

 

TREBIŠOV: Mesto posiela integrovaných Rómov z centra mesta do osady

Podľa nášho zdroja, súčasné vedenie mesta postavilo svoju predvolebú kampaň na protirómskej otázke. Všetko čo sa týka Rómov má v Trebišove červenú. Mesto údajne plánovalo zatarasiť aj hlavnú prístupovú cestu do osady. Chcelo tým údajne dosiahnúť to, aby Rómov nik nevidel. Ak by sa ľudia chceli dostať do geta, museli by ho takmer celé obísť, čo je časovo pri pešej chôdzi asi 10 až 15 minút. Nezáujem mesta o Rómov napokon spôsobil to, že najväčší rómsky festival na Slovensku, ktorý sa v tomto meste usporadúval 5 rokov, sa presúva do Bratislavy. Podľa našich informácií mesto spôsobovalo organizátorom International Gypsy Fest-u problémy. Náš zdroj uvádza, že mesto vlani odmietlo povoliť zorganizovať v centre mesta koncert tradičnej rómskej hudby na verejnej komunikácii. Organizátori dostali súhlas od KR PZ v Košiciach. Mesto aj napriek tomu dalo usporiadateľom zamietavé stanovisko. Situáciu sa snažil vyriešiť bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák. Náš zdroj tvrdí, že splnomconenec dokonca osobne telefonoval s primátorom. No ani jemu sa nepodarilo zmeniť názor Mariána Kolesára (nezávislý).

Trebišov platí mesačne za dlhy 30-tisíc eur

Súčasné vedenie mesta Trebišov zdedilo po predchodcoch dlh vo výške viac ako 4,4 milióna eur. Informoval o tom na stránkach mesta súčasný primátor Marián Kolesár. Zároveň uviedol, že mesto musí za tieto úvery platiť mesačne 30 000 eur, čo je ročne okolo 320 000 eur. Keďže mesto má viacero úverov, dostali aj pracovné názvy ako Starý, Nový či Junior.Úver vo výške 1,4 milióna eur, ktorému hovoria Starý, zobralo mesto ešte v roku 2001 a splatný je v roku 2016. V roku 2005 zobralo mesto úver vo výške 853 000 eur, ktorému hovoria Nový, ktorý je splatný v roku 2020. Ďalší úver mesto vzalo v roku 2006 vo výške 733 000 eur a splatný je v roku 2015. Ako uvádza primátor Kolesár, úverové preteky zavŕšil jeho predchodca, ktorý v roku 2008 mesto zaťažil úverom 960 000 eur a dva mesiace pred komunálnymi voľbami v roku 2010 zobralo mesto ešte jeden úver vo výške 500 000 eur a volajú ho Junior.

Mesto Trebišov zhodilo pred úrad životného prostredia vlečku dreva

Primátor mesta Marián Kolesár reagoval, že výrub prebehol v súlade so zákonom a došlo k odbornej obhliadke, a to aj za účasti zamestnancov Obvodného úradu životného prostredia. "Aby sme odstránili akékoľvek pochybnosti o tom, či boli stromy zdravé alebo poškodené, tak sme nechali zložiť jednu vlečku takéhoto dreva pred Obvodný úrad životného prostredia, aby úrad mohol posúdiť a presvedčil sa, že to drevo je naozaj poškodené," povedal pre TASR. Drevo podľa primátora ostane na mieste zrejme do konca týždňa. "Necháme to chvíľu tam, aby sa aj občania mohli presvedčiť, aké stromy sa v parku rúbu," dodal.

TREBIŠOV: Mesto vyvracia pochybnosti o nutnosti výrubu stromov

Primátor mesta Trebišov Marián Kolesár v liste prednostovi ObÚ životného prostredia v Trebišove zverejnenom na stránke mesta uvádza, že výrubom stromov v mestskom parku v mesiacoch december 2012 a január 2013 mesto Trebišov neporušilo žiadny zákaz. Naopak splnilo si povinnosť predchádzať možným dopadom na zdravie, alebo život občanov pri pohybe v parku a predchádzať tiež značným škodám na majetku. „Pripravovaný výrub bol s vaším úradom konzultovaný a váš zamestnanec sa zúčastnil na označovaní stromov. Preto ma veľmi udivuje vaše stanovisko, v ktorom alibisticky uvádzate, že uvedeným výrubom nepredchádzala terénna obhliadka a ani neboli s vaším úradom konzultované. Dovoľte mi odporučiť, aby ste pred zverejňovaním svojich stanovísk dôslednejšie preverovali skutkový stav veci. Prejudikovanie sankcie za správny delikt pred predložením doplňujúcich dokumentov od mesta je zavádzajúce a pochybné,“ píše Kolesár.

Trebišov nezaplatí za novoročný ohňostroj ani euro

"Minuloročný ohňostroj bol v hodnote 500 eur, avšak tohtoročný mesto nebude stáť nič, pretože ide o dar. Po ňom primátor mesta Marián Kolesár popraje všetkým Trebišovčanom do nového roka," informovala dnes TASR Zuzana Albrechtová z Mestského úradu.

 

Pomoc v každej situácii: Seniorov strážia prenosné alarmy!

Prístroj slúži v prípade zhoršenia zdravotného stavu či náhleho nebezpečenstva. Klient stlačí gombík a na dispečingu ihneď vedia určiť polohu volajúceho a vyslať pomoc. „Mestskí policajti už mali aj ostré zásahy, no našťastie sa nič vážnejšie nestalo.Vďaka presným GPS súradniciam vedeli rýchlo zistiť presnú polohu ohrozenej osoby,“ uviedol vedúci kancelárie primátora Trebišova Radovan Jílek. Strážcu zatiaľ využívajú najmä seniori, no poslúžiť môže aj rodičom s deťmi. Poplatok vo výške 10 eur mesačne platí mesto, radnica uvažuje, že v budúcnosti polovicu sumy uhradia klienti.

Do vojenskej ubytovne sa nasťahujú matky s deťmi

Trebišovská samospráva získala od armády bezodplatne bývalú vojenskú ubytovňu na Dopravnej ulici v Trebišove.Päťposchodová budova, ktorej hodnota je vyše 1,7 milióna eur,  je vo výbornom technickom stave. Mesto musí investovať len do interiérového vybavenia.Primátor Marián Kolesár (nez.) vysvetlil, že v objekte nebudú sociálne byty, nepôjde ani o ubytovanie pre neprispôsobivých obyvateľov.„Bude slúžiť na prechodné ubytovanie pre ľudí, ktorí sa ocitnú v krízových situáciách. Napríklad pre opustené a týrané matky s deťmi,“ objasnil primátor.Dodal, že za ubytovanie budú nájomcovia platiť. O definitívnom využití budovy rozhodnú mestskí poslanci.

Trebišovčania sa dočkajú podchodu pod železnicou

Primátor vysvetlil, že súčasné vedenie mesta od roku 2011 vyvíja úsilie pre zlepšenie dostupnosti mestskej štvrte za železnicou. Po rokovaniach so ŽSR mesto v auguste 2012 spracovalo urbanisticko – architektonickú štúdiu terminálu integrovanej osobnej prepravy. Štúdia zahŕňa okrem riešenia spoločného vybavovania cestujúcich vo vlakovej a autobusovej doprave aj riešenie prepojenia hlavnej časti mesta s mestskou štvrťou za železnicou novým podchodom pod koľajiskom. Štúdia bola východiskom pre ďalší spoločný postup ŽSR, KSK a mesta. Kolesár zdôraznil, že hoci prioritou projektu je vybudovanie terminálu, jeho súčasťou bude aj  podchod. „Peniaze na stavanie podchodov EÚ neposkytuje. Podchod je len súčasťou terminálu,“ uviedol Kolesár.

Trebišov už nemá založený lukratívny majetok

Problém prehratého súdneho sporu je datovaný ešte do roku 1999, keď mesto vypovedalo spoločnosti Lanos zmluvu o parkovacej službe. Lanos zažaloval mesto a neskôr odpredal pohľadávku dvom bratislavským spoločnostiam - Houses, s. r. o., a SPV Finance II, s. r. o. Dohoda o urovnaní  zaväzovala  mesto k podpísaniu záložných zmlúv na majetok. Veriteľ si vyžiadal  záložné právo na tepelné hospodárstvo mesta a ostatný majetok, ktorý bol určený na predaj a vysporiadanie veriteľov. Mesto založilo celkovo 16 lukratívnych nehnuteľností. Medzi nimi aj hotel Zemplín, zimný štadión, športovú halu, budovu na autobusovej stanici, kúpalisko s pozemkami, dom služieb a ďalšie nehnuteľnosti.„Záložné zmluvy stratili platnosť. Neviaže sa na ne žiadne záložné právo,“ vysvetlil Kolesár potom, čo mesto predalo tepelného hospodárstvo. Získala ho energetická skupina Intech Slovakia, s. r. o. V obchodnej verejnej súťaži ponúkla najvyššiu sumu. Za mestské kotolne, výmenníkové stanice a rozvody tepla zaplatila vyše 4,8 milióna eur. Z tejto sumy následne mesto splatilo svoj dlh.

V Trebišove chcú kúriť slamou a drevom

Investor aj primátor potvrdili, že ceny sa najbližšie roky radikálne zvyšovať nebudú. Mesto túto podmienku zakomponovalo už do súťažných podmienok pri predaji tepelného hospodárstva. Marketingový riaditeľ spoločnosti Ivan Ďuďák vysvetlil, že spaľovanie biomasy, ktoré chcú zaviesť, je lacnejšie ako súčasné spaľovanie plynu.

 

Podchod železničnej stanice skrášlia graffiti

"Železničná stanica slúži ako vstupná brána a preto je dôležité, ako vyzerá a aký obraz si o našom meste návštevníci utvoria. Aj touto formou chceme prispieť k zlepšeniu prostredia a zanechať tak dobrý dojem. Zároveň sme radi, že tu máme iniciatívnych ľudí, ktorí sa na túto prácu podujali," hovorí primátor mesta Marián Kolesár.

 

Podnikateľov z projektu megaelektrárne súdia za dane

Obaja podnikatelia figurovali vo firme Československá energetická spoločnosť, ktorá od roku 2007 presadzovala výstavbu uhoľnej elektrárne za 37 miliárd korún v bývalom trebišovskom cukrovare.

 

 

Na firmu stojacu za elektrárňou poslal Trebišov exekútora

 "Dali sme to na exekúciu a zároveň sme podali aj trestné oznámenie, pretože ide o trestný čin neplatenia dane. Od exekútora sme dostali písomnú informáciu, že tie peniaze sú nevymožiteľné, pretože pozemky konateľ spoločnosti previedol na iné firmy. Takto sa usiluje zbaviť povinnosti zaplatiť daň," uviedol pre TASR prednosta trebišovského mestského úradu Július Selecký. Pozemky sa nachádzajú v areáli bývalého Potravinárskeho kombinátu, kde mala podľa plánov stáť problematická elektráreň s výkonom 885 megawattov. Proti elektrárni za vyše miliardu eur protestovali občianske iniciatívy.  Jej výstavbu napokon po zdĺhavom konaní Krajský stavebný úrad vo februári 2010 zamietol. Spoločnosť ČES podľa informácie z vedenia mesta previedla k 1. januára 2012 pozemky na spoločnosti PPE Europe so sídlom v Prahe a Korvi Slovakia so sídlom vo Veľkých Úľanoch. "Ukazuje sa, že serióznosť tej spoločnosti je na hlinených nohách, keď má problém zaplatiť daň za pozemky a pritom sľubovala obrovské investície," konštatoval Selecký. ČES a. s. vznikla v roku 2006 s cieľom realizácie tepelnej elektrárne s názvom Nový energetický zdroj Trebišov (NEZ).

Trebišov stopne predaj lukratívneho majetku

Primátor Marián Kolesár (nez.) potvrdil, že predaj ďalšieho majetku už nie je potrebný. “Uznesenie hovorí o účelovom predaji. Z celého zoznamu bol predaný zatiaľ Dom služieb plus bude predaný komplex majetku, ktorý tvorí tepelné hospodárstvo. Suma za tieto majetky vysoko prevyšuje naše podlžnosti, jednak z kauzy Lanos a z úveru, ktorý má bytový podnik. Nie je dôvod, aby sa pokračovalo v predaji a navrhnem zrušenie takéhoto uznesenia. To bude až v čase, keď bude jasné, že naše dlhy sú vysporiadané,“ uviedol primátor.

Trebišov predá tepelné hospodárstvo

Samospráva sa rozhodla predať tepelné hospodárstvo, aby zabránila exekúciám a nútenej správe. Po prehratom súdnom spore, ktorý siaha až do roku 1999, musí dvom bratislavským spoločnostiam zaplatiť 2,5 milióna eur.Do súťaže, ktorú vyhlásilo mesto, sa prihláslili štyri firmy. Ako najlepšiu ponuku vyhodnotila komisia spoločnosti Intech Slovakia s.r.o, ktorá za mestský majetok ponúkla najvyššiu sumu. „Reálne zohľadňuje trhovú hodnotu tepelného hospodárstva. Cena je veľmi seriózna,“ reagoval poslanec Jozef Čičatko (Smer-SD). Poslanec Jozef Dvorový (Smer –SD) sa pri hlasovaní o predaji zdržal hlasovania. „Rozhodujeme sa pod tlakom súčasných záväzkov mesta Trebišov. Mesto sa zbavuje možnosti na dosah cien a podmienok v tepelnom hospodárstve,“ povedal. Poslanec Ivan Hrdlík (NEKA) je presvedčený, že mesto sa rozhodlo správne. Víťazná spoločnosť  zaplatí dvojnásobne vyššiu cenu, ako ponúkali ostatné firmy. O predaji tepelného hospodárstva rozhodlo 23 prítomných poslancov na stredajšom mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Proti predaju nebol nikto, za bolo 19 poslancov a štyria sa zdržali hlasovania.

Krytú plaváreň v Trebišove pre zlý stav zatvorili

Podľa odborných posudkov vypracovaných v máji až auguste je stav plavárne v dôsledku dlhodobej zanedbanej starostlivosti veľmi vážny a miestami život ohrozujúci. V niektorých častiach objektu hrozí začatie deštrukcie, problémom sú aj hygienické podmienky. "Pripravujeme v tomto období koncepčný zámer, ako ďalej nakladať s areálom vodných športov po dočasnom pozastavení prevádzky," uviedol dnes primátor mesta Marián Kolesár (nez.).  O podrobnostiach návrhu zatiaľ nechcel hovoriť s tým, že ho predloží mestskému zastupiteľstvu.

Trebišov opravuje amfiteáter vo vlastnej réžii

Mesto Trebišov začalo koncom mája s plánovaním a následne samotnou realizáciou svojpomocných stavebných úprav amfiteátra prostredníctvom zamestnancov mesta a Technických služieb mesta Trebišov. K termínu podujatia preinvestovalo na stavebnom materiáli 4 000 eur. "Náklady na elektroinštaláciu amfiteátra boli súčasťou elektrifikácie jeho okolia. Zabezpečená bola taktiež javisková plachta za 1 080 eur, kde však cenu jej obstarania pokryjú príjmy za reklamu od firiem, ktoré prejavili záujem o svoju prezentáciu," informovalo mesto Trebišov.

Cez víkend budú Dni mesta Trebišov

V piatok sa uskutoční celodenný futbalový turnaj žiakov, anketa Futbalista storočnice a o pol piatej popoludní sa začne futbalový zápas storočia internacionálov Slavoja Trebišov proti Slovensku. Súčasťou osláv bude výstava chovateľov čistokrvných plemien malých zvierat. V sobotu v amfiteátri v mestskom parku v rámci Dní mesta si zmerajú sily súťažné družstvá vo varení gulášu. Popoludní vystúpi folklórny súbor Trebišovčan a skupina Furmaňe. Večer bude koncertovať skupina Ščamba, Vratko Rohoň a Iné Kafe. Od deviatej večer sa môžu mladí zabaviť na diskotéke na mestskom kúpalisku. Pre rodiny s deťmi pripravili organizátori program na lúke za amfiteátrom.

Trebišov zbúral terasu, majiteľka hrozí súdom

„Dlh nevyplatila ani napriek tomu, že sme mali splátkové kalendáre. Nedodržiavala ich, neplatila vôbec nič. Vyzvali sme ju, aby uviedla Dom služieb do pôvodného stavu. Tiež to odmietla,“ povedal primátor Marián Kolesár (nez.). Dodal, že prístavba sa po kolaudácii stala súčasťou Domu služieb, ktorý je ešte stále vlastníctvom mesta a stojí na mestskom pozemku. “Prístavba je naša, je na našom pozemku. Ja nevravím, že to mesto stavalo. Ale kolaudačné rozhodnutie je na dočasnú stavbu a dočasná stavba je dovtedy, kým trvá nájom k pozemku. Tým, že to urobila ako prístavbu k Domu služieb, momentom kolaudácie sa to stalo vlastníctvom mesta,“ upozornil primátor. Mesto ráta s tým, že celá záležitosť skončí na súde. “Počítame s tým. Myslím si, že v tomto prípade je právo jednoznačne na našej strane. Budeme sa brániť,“ uzavrel primátor. Demontáž terasy a zasklenie Domu služieb stálo mesto približne 2,5-tisíca eur. Sumu chce samospráva vymáhať od podnikateľky.

Trebišovčania bránili letnú terasu pred zbúraním

“Prevádzkovateľka je dlhodobo v omeškaní s platením nájomného napriek tomu, že jej mesto poskytovalo dodatočné lehoty na zaplatenie. Dokonca uzatvorilo dohodu o splátkach. Nič z toho však nedodržala. Jej dlh dosiahol len na istine sumu 24 633,31 eura. Mesto si uplatnilo dlžné nájomné aj žalobou. Súd vydal platobný rozkaz, voči ktorému síce nájomníčka podala odpor, svoje dlhy voči mestu však nepoprela,“ vysvetlil prednosta Mestského úradu v Trebišove Július Selecký. Pre neplatenie mesto napokon od nájomnej zmluvy k pozemku odstúpilo. Selecký dodal, že podnikateľke nechali dostatočný čas na demontovanie terasy. „Keďže uvedenie do pôvodného stavu odmieta, musí to zabezpečiť mesto ako vlastník pozemku a Domu služieb, súčasťou ktorého je prístavba,“ zdôraznil prednosta. Zástupca primátora Gejza Gore dodal, že podnikateľka dlhuje mestskému Bytovému podniku Trebišov na energiách ďalších približne 5-tisíc eur. „Sú to peniaze obyvateľov mesta, ktoré dlží,“ podotkol prednosta.

V Trebišove zbúrali dve rómske bytovky

Rómske bytovky v Trebišove, ktoré sa pred rokom v lete nepodarilo zlikvidovať, dnes definitívne zbúrali. Prednosta Mestského úradu v Trebišove Július Selecký pre TASR povedal, že likvidácia dvoch bytoviek prebehla bez problémov, dohliadala na to aj polícia. Vlani v júli sa obydlia Rómov pokúsil zbúrať majiteľ pozemkov. Nepodarilo sa mu to, lebo Rómovia mu ukázali papier zo súdu, že tam môžu bývať. "Majiteľ si to už vysúdil, má právoplatné rozhodnutie súdu,", povedal Selecký.

Trebišov už predal majetok za milión eur

Ako uviedol Kolesár, v prvom polroku sa im podarilo predať Dom služieb za 977 000 eur. „Do konca roka by sa mala uskutočniť aj verejná súťaž na tepelné hospodárstvo. V súčasnosti prebieha prvé kolo,“ povedal Kolesár. Súťaž a podpis zmluvy chcú zvládnuť do konca roka. Mesto očakáva, že z tejto transakcie získa viac ako dva milióny eur. Mesto takto získané prostriedky použije na krytie svojich dlhov a záväzkov.

Súd v Trebišove zamietol žalobu spoločnosti Blika

V súvislosti s týmto súdnym sporom mesto Trebišov tento týždeň  informovalo, že Okresný súd v Trebišove zamietol žalobu podanú na mesto spoločnosťou Blika. „Vnímame to pozitívne,“ reagoval primátor Trebišova Marián Kolesár (nez.). „Zmluvy nikdy neboli sporné,“ podotkol. „Zatiaľ nemáme rozsudok. Po jeho doručení zvážime odvolanie,“ reagoval Belej.

 

Trebišov vyhral ďalší súd v kauze priemyselný park

Mesto Trebišov bolo opäť úspešné v súdnom spore, ktorý sa týka prípravy a výstavby priemyselného parku. "Okresný súd Trebišov zamietol žalobu podanú na mesto spoločnosťou Blika s. r. o., ktorá pôsobí v priemyselnom parku," oznámilo vedenie mesta. Rozsudok ešte nie je právoplatný, navrhovateľ Blika s. r. o. sa môže odvolať. Z deviatich súdnych sporov týkajúcich sa priemyselného parku, ktoré v roku 2010 začali proti mestu spoločnosti Blika s. r. o., Priemyselný park Trebišov s. r. o. a Vitex s. r. o., bolo mesto od roku 2011 úspešné v siedmich z nich. V zostávajúcich dvoch sporoch súd ďalej koná.

Trebišovčania dostanú preplatky v týchto dňoch

Menej spokojní užívatelia bytov budú však tí, ktorí budú doplácať. Nedoplatky za vlaňajšok predstavujú sumu 70 305,99 eura. Nejasnosti s vyúčtovaním bude Bytový podnik podľa Šipoša ochotne konzultovať a prípadné chyby odstráni. Bytový podnik v Trebišove spravuje 2 497 vlastníckych a nájomných bytov. Podľa odberu tepla, teplej úžitkovej vody a studenej vody nastavuje na nasledujúce obdobie výšku mesačného zálohového predpisu. V mnohých prípadoch rešpektuje požiadavky vlastníkov a nájomníkov vzhľadom na ich špecifické problémy, hlavne sociálneho charakteru.

Oznam o veľkoplošnej projekcii- finálové zápasy v neďeľu 20.5.2012

20.5.2012 OD 16:00 PRED BUDOVOU MESTSKÉHO ÚRADU SPUSTÍ  MESTO VEĽKOPLOŠNÚ PROJEKCIU FINÁLOVÝCH ZÁPASOV V HOKEJI, K DISPOZÍCII BUDÚ AJ STÁNKY S OBČERSTVENÍM, VŠETCI PRIAZNIVCI ŠPORTU A OBYVATELIA MESTA SÚ VÍTANÍ.

 

 

Trebišov odovzdá obyvateľom sídlisk 100 nových parkovacích miest

Trebišovčanom má v tomto roku pribudnúť 100 nových parkovacích miest na sídliskách. Podľa prednostu Mestského úradu Júliusa Seleckého spoplatnené parkovacie zóny v Trebišove v blízkej budúcnosti určite neprichádzajú do úvahy. "Parkovanie je v Trebišove problematické hlavne na sídliskách vo večerných hodinách," vysvetlil situáciu pre TASR Selecký. Rodinám pribúdajú autá, pričom staré projekty sídlisk s týmto faktom nepočítali. Pri budovaní nových miest nechce mesto likvidovať zatrávnené plochy, ani ich vybetónovať, ale urobiť z polovegetačných trávnic.

Vedenie Trebišova nechce, aby sa obyvatelia schovávali po krčmách

Primátor Marián Kolesár chce, aby Trebišov ožil. Verejné priestranstvá majú byť miesta, kde sa bude dať príjemne schádzať. "Chceme, aby sa ľudia neschovávali v nejakých skupinkách kdesi po krčmách, aby mali dôvod vyjsť si na námestie, posedieť," povedal pre TASR primátor. Prispieť k väčšej účasti mladých ľudí majú aj wi-fi zóny. Tie mesto spustilo v centre mesta od mestského úradu až po Severné námestie. "Je dôvod aj pre mládež ísť v lete na námestia a takto sa stretávať," myslí si primátor. Trebišov čaká na ďalšie príležitosti aj v lete, cez prázdniny. V uliciach chce ľuďom ponúknuť malé kultúrne vystúpenia. Čulý spoločenský život plánuje vrátiť na svoju hlavnú ulicu - M. R. Štefánika.

Súd: Trebišov zatiaľ nemusí zaplatiť 800-tisíc

“Obidva rozsudky sú pre mesto priaznivé. Súd zamietol návrh žalobcov. Sme radi, že od roku 2011, odkedy som primátorom a na úrade, sme v kauzách spojených s priemyselným parkom dostali do priaznivého konca zatiaľ štyri súdne spory,“ uviedol primátor Marián Kolesár (nez.). Dodal, že mesto má naďalej záujem o vrátenie vzťahov v priemyselnom parku do normálneho režimu, ale nie za cenu poškodenia svojich majetkových a finančných záujmov. “Počítame s tým, že navrhovatelia sa odvolajú,“ povedal primátor. Jeden z konateľov oboch spoločností Róbert Vysoký zatiaľ nekonkretizoval, či sa voči rozsudku okresného súdu odvolajú. „Nechcem sa k tomu vyjadrovať. To nechajte na nás,“ reagoval.

Do čistenia Trebišova zapojili nezamestnaných z osady

Poriadková čata sa pustí do upratovania Štefánikovej a Jilemnického ulice, pravidelne vyzbierajú odpadky aj na Komenského ulici v blízkosti škôl, nemocnice a na autobusovej stanici. Mesto vybavilo pracovníkov šiestimi vozíkmi na zber odpadu. Samospráva očakáva zvýšenie poriadku a čistoty v meste. “Pracovné náradie zabezpečilo mesto.

 

Prevádzka a zariadenie na spracovanie ostatných odpadov kategórie ,,O" - termo-katalityckým krakovaním odpadov, s následnou výrobou elektrickej energie a tepla v k.ú obce Nový Ruskov

Navrhovateľ, STRONG-M s.r.o. ,Kazanská 1173, 821 07 Bratislava predložil Ministerstvu životného prostredia SR zámer navrhovanej činnosti "Prevádzka a zariadenie na spracovanie ostatných odpadov kategórie "O" - thermo-katalytickým spracovaním odpadov, s následnou výrobou elektrickej energie a tepla v k.ú. obce Nový Ruskov"

Trebišov testuje elektronického strážcu na policajtoch

Kolesár chce, aby prístroj nosili pri sebe osamelí ľudia alebo tí, ktorí majú oslabené zdravie s rizikom náhleho zdravotného zlyhania. "Pokiaľ bude záujem, malé deti," dodal primátor. Rodičia by vďaka nemu mali prehľad o tom, kde sa nachádza ich potomok. Podľa primátora je projekt krokom k vyššej ochrane obyvateľov mesta. Ostáva ešte vyriešiť, kde bude umiestnený dispečing. Mesto si chce počkať na záujem zo strany seniorov. Prístroj predstavuje modernú formu starostlivosti o ohrozené skupiny občanov. Je určený pre samosprávy, ktoré chcú poskytovať vyššiu mieru ochrany zdravia a života.

V kauze trebišovského priemyselného parku vypovedali bývalí úradníci

Firma žaluje mesto za bezdôvodné obohatenie a žiada náhradu škody. Snaží sa presvedčiť súd, že bez písomnej zmluvy alebo ústnej dohody preinvestovala a vykonala pre mesto Trebišov v rokoch 2006 až 2008 v priemyselnom parku stavebné práce za 800-tisíc eur. Právny zástupca Vitexu tvrdí, že práce realizovali len na základe vzájomnej komunikácie s predchádzajúcim vedením mesta a na jeho požiadanie. Bývalí primátori Dušan Poľacký a Vladimír Anďal už vypovedali, že od firmy žiadne stavebné práce bez riadnej písomnej zmluvy a dohody nepožadovali.  Bývalí pracovníci mestskho úradu hovoria to isté.

Podporte OZ TREBIŠOV NAHLAS 2% z dane

Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS si vám dovoľuje pripomenúť, že prichádza čas rozhodnúť sa, či všetky dane, ktoré platíte, necháte štátu, alebo či 2% z nich darujete na činnosť nášho občianskeho združenia. Aktuálne tlačivo si môžete vytlačiť z prílohy k tomuto článku.

 

Mestskí policajti usmerňujú Trebišovčanov, ako majú parkovať

“Pravdepodobne tam nestoja policajti od rána do večera, ale v rámci plnenia svojich úloh sú tam. Dopravná značka je dosť jasná a každý vodič by mal vedieť, ako umožňuje táto dopravná značka parkovať. Faktom ale je, že to parkovisko je dosť nešťastne riešené a vyvoláva u vodičov snahu skúšať zaparkovať aj inak,“ reagoval primátor Marián Kolesár (nez.). Dodal, že zo začiatku mesto nesprávne parkovanie  tolerovalo. Problém to ale spôsobovalo vodičom, ktorí parkovali správne. Kolesár dodal, že o správnom spôsobe parkovania budú vodičov informovať viacerými spôsobmi, aj na webovej stránke mesta.

Náčelníka trebišovskej mestskej polície si vybral primátor

Po tom, čo absolvoval odbornú prípravu a doplnil si kvalifikáciu, splnil všetky predpoklady,“ vysvetlil Kolesár. Pripomenul, že Brinčeka prijal do polície preto, lebo po príchode do úradu ju našiel v zlom stave. “Rozhodol som sa okamžite riešiť tento stav. Vyskúšať človeka, o ktorom som sa domnieval, že bude vhodným adeptom, aby priamo v teréne a priamo v praxi ukázal, čo dokáže. Považoval som to za lepší spôsob, ako robiť výberové konanie, po ktorom by bol vymenovaný niekto, kto by až potom mal preukázať, či je vhodný adept alebo nie,“ doplnil primátor. Dodal, že Brinček za krátky čas zaviedol knihu evidencie zbraní, knihu evidencie o priestupkoch a ďalšie dôležité dokumenty, ktoré doteraz podľa primátora na mestskej polícii chýbali. Zefektívniť a zlepšiť sa mala aj práca policajtov v uliciach mesta.

Trebišov predáva lukratívnu budovu v centre mesta

Lukratívna mestská budova nachádzajúca sa na Severnom námestí bude čoskoro na predaj. Mestskí poslanci na poslednom rokovaní schválili podmienky jej predaja. Nehnuteľnosť predá mesto formou obchodnej verejnej súťaže. Poslanci ani  vedenie mesta nie sú predajom lukratívnej budovy nadšení. Peniaze za budovu  majú slúžiť na vyrovnanie dlhu po prehratom súdnom spore v dlhoročnej kauze Lanos.

Trebišovčanov trápi kauza za 800-tisíc eur

Súčasné vedenie mesta tvrdí, že túto kauzu len zdedilo a vôbec ho neteší, že firma chce od mesta získať 800-tisíc eur. “Je to zbytočná kauza. Zdedili sme ju ako nutné zlo,“ skonštatoval prednosta Mestského úradu v Trebišove Július Selecký. Je preto podľa neho nanajvýš zvláštne žiadať od súčasného vedenia peniaze za niečo, k čomu nebola urobená žiadna zmluva ani objednávka. Na prvom pojednávaní právny zástupca firmy nedokázal preukázať, že by niekedy došlo k akejkoľvek dohode, či žiadosti zo strany mesta o takéto služby.

Trebišov chce prenajať mestské pohrebiská na 20 rokov

Na území mesta sú 4 cintoríny. Dva v mestskej časti Milhostov, hlavný cintorín na Komenského ulici a ďalší v časti Paričov. Reálne sa pochováva iba na dvoch - na Komenského ulici a na jednom cintoríne v Milhostove. „Cintorín ako stavba je pre mesto nevýhodná. Činnosti, ktoré technické služby na cintoríne vykonávajú, budú neustále stratové. Ziskové činnosti sa totiž vykonávajú mimo cintorína, robia ich pohrebné služby,“ uviedol primátor. Poslanci s návrhom mesta súhlasili a vyhlásenie súťaže schválili.

Petíciu proti spaľovaniu odpadov podpísalo 2 601 Trebišovčanov

Trebišov tiež argumentoval, že zmluvy o nájme nebytových priestorov pre umiestnenie novej kogeneračnej jednotky a nájme pozemku na umiestnenie palivových zásobníkov na AVŠ podpísalo bývalé vedenie mesta vlani v júli, rovnako aj zmluvu o dodávke tepla podpísal bývalý primátor v decembri 2010. "V týchto zmluvách nie je špecifikovaný druh paliva. Druh paliva schvaľuje Obvodný úrad životného prostredia a doteraz vydal súhlasné stanoviská na palivá motorová nafta, P-MIX a strednú frakciu CPoil MF, certifikovaných palív vyrobených procesom katalického krakovania," napísalo vedenie mesta na svoj web.

Oslavy Nového roku

Program SILVESTER

23:00 Diskotéka - severné námestie
23:50 Príhovor primátora
24:00 Hymna
00:05 Ohňostroj
                           00:15 Diskotéka

Za jasle zaplatia v Trebišove o sto eur viac

“Naposledy sa zvyšoval poplatok za jasle v roku 2007. Suma 66 eur nepostačuje ani na pokrytie miezd a odvodov pre zamestnancov jaslí, nieto na celú prevádzku. Peniaze budú použité výhradne v detských jasliach na pokrytie prevádzkových nákladov,“ uviedol prednosta. V súčasnosti navštevuje detské jasle 27 detí. Samospráva sa neobáva, že by po zvýšení poplatku došlo k nezáujmu rodičov umiestniť deti do mestských jaslí. “Mesto eviduje nevybavené žiadosti o umiestnenie detí v detských jasliach,“ uzavrel prednosta.

Mestskí policajti robia trebišovským poslancom kuriérov

“Zastupiteľstvo je príliš vážny orgán na to, aby sme si mohli dovoliť doručovať materiály pre členov mestského zastupiteľstva nejakým iným spôsobom. Musia mať stopercentnú istotu, že materiály boli doručené včas, pretože od včasného doručenia závisí, či bolo vôbec zastupiteľstvo platne zvolané a i preto táto aktivita mestskej polície. Dôležitosť materiálov nás núti k tomu, aby boli doručované stopercentne, a to vie zabezpečiť mestská polícia. Aj do budúcnosti to bude tak.“ Kým v niektorých mestách si poslanci vyzdvihujú materiály osobne na úrade, Trebišov touto cestou pravdepodobne nepôjde.“Príliš si vážime poslancov na to, aby sme si z nich robili poštárov. Funkcia poslanca je natoľko vážna a dôležitá, že mu má byť materiál doručený až domov,“ uzavrel primátor.

Mestá v kríze rozdávajú štedré vianočné odmeny

Aj v Trebišove zakončia rok bez odmien. Na mestskom úrade pracuje 83 ľudí. Prednosta mestského úradu Július Selecký potvrdil, že mesto úradníkom žiadne odmeny na konci roka neudelí. Hlavným dôvodom je prehratý súdny spor. „Mesto muselo vyplatiť viac ako 300-tisíc eur spoločnosti Vitex za prehratý súdny spor z minulého volebného obdobia,“ vysvetlil Selecký. Oproti minulým Vianociam sa tak budú musieť trebišovskí úradníci uskromniť. Selecký dodal, že za predchádzajúceho vedenia mesta dostali v roku 2010 zamestnanci odmeny v celkovej výške viac ako 39–tisíc eur.

Deti z osady chodia do školy sfetované

„Treba, aby hliadky navštevovali  rómsku osadu aj večer. Máme také lokality, kde sa feťáci zdržiavajú a robia si diskotéky. Treba tam zakročiť a urobiť poriadok. Dokonca aj deti neraz chodia do školy  sfetované,“ povedal poslanec Koloman Demeter  (nez.). „Máme dvoch rómskych špecialistov na tieto lokality. Vieme, kto fet skupuje, predáva a podáva.  Tí, čo majú viac peňazí, vo väčšom množstve skupujú toluén a potom ho po osadách predávajú maloletým. Trestne stíhaný bude ten, kto podáva omamnú látku. Na týchto veciach sa pracuje ďalej,“ dodal Matys.

Polícia chce proti fetovaniu a prostitúcii bojovať aj intenzívnejším hliadkovaním v meste, v okolí osady a v parku v spolupráci s mestskou políciou.

Vianočný stromček osadili v Trebišove do kruhového objazdu

“Strom osadený v novom kruhovom objazde pri starom kultúrnom stredisku bude slúžiť naozaj ako vianočný stromček. Je to dohodnuté aj s políciou. Nebráni premávke, nebráni príjazdu. Je udelená výnimka na čas vianočný a novoročný. Teda poslúži len v tomto čase,“ uviedol primátor Trebišova Marián Kolesár (nez.). Stromček nepredstavuje žiadne riziko ani podľa polície. “Je to dočasné riešenie. Neohrozuje bezpečnosť ani plynulosť cestnej premávky. Je to okružná križovatka, kde nie je žiaden problém,“ reagoval riaditeľ Obvodného oddelenia polície v Trebišove Jozef Matys.

Trebišovčanov trápi priveľa autobusov v centre

Situáciou v mestskej a prímestskej doprave sa zaoberali poslanci na poslednom rokovaní zastupiteľstva. Poslanec Ľubomír Cibere (nez.) vysvetlil, že autobusy zaťažujú dopravu najviac ráno a podvečer. Navyše autobusy prímestskej dopravy, ktoré zvážajú ľudí z okolitých obcí, zastavujú v meste na viacerých zastávkach pozdĺž celej trasy až na autobusovú stanicu. Tieto  autobusy by malo podľa poslanca mesto dostať von z centra. „Veď za chvíľku nebudeme vedieť sa dostať do mesta ani z mesta. Mne sa zdá, že je veľká záťaž tých autobusov, ktoré prechádzajú cez Trebišov,“ uviedol Cibere. Podľa neho sa tým zhoršuje aj bezpečnosť na mestských komunikáciách.

Trebišovčania sa boja neznámeho paliva, spísali petíciu

Primátor Marián Kolesár (nez.) uviedol, že prenájom mestských priestorov a umiestnenie kogeneračnej jednotky schválil súkromnej firme ešte prechádzajúci primátor. „Majiteľ deklaroval, že by mal spaľovať palivo, ktoré pochádza z plastov, ale ktoré má certifikáty. Pokiaľ bude mať príslušné certifikáty, že nie je zdraviu škodlivé a úrad životného prostredia sa vyjadrí, že toto palivo je možné spaľovať, mesto Trebišov nemá páky na to, aby to nepovolilo.  Táto kompetencia prislúcha úradu životného prostredia.“

Pri Trebišove rúbu les pre minuloročné povodne

Ťažbu tam uskutočňujú Lesy SR, nie mesto. Majú svoj hospodársky plán, podľa ktorého postupujú a teraz ťažia tú kalamitu. Tie vyschnuté stromy. Na niektorých miestach bol jeden strom vedľa druhého, čiže to sú ako holoruby. My sme im dali podmienku. Hoci to nie je náš les, v časti od Trnávky po Kopaný jarok budú ťažiť len prebierkovo. Čiže len ten strom, ktorý je vyschnutý. Nesmú používať ťažkými mechanizmami naše cesty, ktoré v minulosti vybudovalo mesto. Asfaltové chodníky a všetky chodníky musia dať do pôvodného stavu,“ uviedol Princík. Dodal, že mesto upozornilo Lesy SR, aby v lese urobili niektoré nevyhnutné úpravy. „Jarky sú už zanesené, čiže voda z toho lesa sa neodvádza, potom nečudo, že ten les vymokne,“ povedal Princík.

Najlacnejšie prostitútky sú v Trebišove: Sex ponúkajú za 5 eur!

Hoci máme len trinásť mestských policajtov, zvýšenie ich počtu o desať poslanci neschválili. Neviem, či teraz pôjdu oni robiť poriadok do ulíc za mužov zákona,“ vraví Kolesár. Dopyt po prostitúcii podľa neho pretrváva. „Toto staré remeslo nevymizne, ale vďaka už piatej priemyselnej kamere, ku ktorej pribudnú aj ďalšie, sa darí tento nešvár aspoň vytláčať viac z mesta,“ uzavrel primátor.

Trebišov ťažia ďalšie súdne spory, môže prísť o 5 miliónov

„Tieto spory sú v podstate o tom, či spoločnosť Priemyselný park pre mesto Trebišov zariaďovala záležitosti súvisiace s  príchodom investora a so zriadením priemyselného parku, alebo nezariaďovala. Ak by Priemyselný park v týchto sporoch uspel, budú nasledovať žaloby o vyčíslenie škody. Tu hrozia mestu Trebišov prípadné ďalšie finančné dopady. Sporom  venujeme maximálnu pozornosť, aj keď to stojí veľa peňazí,“ spresnil primátor.V ďalšom spore spoločnosť Vitex žaluje mesto o 800-tisíc eur. Firma mala zariadiť samotnú výstavbu priemyselného parku. „To, čo Priemyselný park respektíve Vitex v roku 2004 tvrdil, že urobí na vlastné náklady, teraz vyčíslil a žiada, aby mu mesto za túto činnosť zaplatilo,“ uviedol primátor.

Zadlžený Trebišov musí predať majetok

„Vinníka už asi nenájdeme, lebo hlasovania boli kolektívne. Nedá sa však vylúčiť aj úmysel,“ spomenul Kolesár. Súdy totiž veľkoryso priznali veriteľom až spomínaných 2,5 mil. eur, hoci posudok  renomovaných ekonómov sa zastavil iba na sume 170-tisíc. Aby sa zbavili dlhov, mesto teraz musí predávať svoj majetok. Na dlhom zozname figuruje nielen hotel či až tri športoviská, ale aj autobusová stanica, vodárenské akcie a aj tepelné hospodárstvo.

Mesto Trebišov asi predá tepelné hospodárstvo

Mesto sa ocitlo v nezávideniahodnej situácii. Na definitívne ukončenie dlhoročnej kauzy a  vyrovnanie dlhu o sume 2,5 milióna eur sa bude musieť rozlúčiť buď s niektorými športoviskami, budovami v centre mesta, alebo tepelným hospodárstvom. Poslanci nedávno zaradili do zoznamu majetku určeného na predaj viacero lukratívnych nehnuteľností. Sú medzi nimi napríklad zimný štadión, športová hala, budova autobusovej stanice, kúpalisko s pozemkami, dom služieb a ďalšie.Samospráva pripustila, že pravdepodobne dôjde k predaju tepelného hospodárstva.

Trebišov vymáha aj 10 eur! Mestu dlhujú peniaze pochybné firmy

Mesto sa rozhodlo vymáhať všetky nedoplatky, aby zaplnilo mestskú pokladňu. "Vymáhame 1000, ale aj 10 eur," povedal Selecký. So zverejňovaním dlžníkov začalo súčasné vedenie mesta ešte na jar. Už v prvom mesiaci sa vďaka tomu podarilo znížiť dlh o 30-tisíc eur. Bývalé vedenie podľa Seleckého dalo vo volebnom roku 2010 zákaz vymáhať akékoľvek nedoplatky. Niekoľkoročný dlh s rôznymi nedoplatkami mestu sa tak vyšplhal na zhruba 1,8 milióna eur.

Trebišov sa dohodol s veriteľmi, ktorým dlží milióny

Dohoda však kladie na mesto mimoriadne finančné nároky. "Až do ich splnenia sa mesto nachádza v "urovnacom režime", počas ktorého je hlavnou úlohou všetkých zainteresovaných splniť dohodu a zaplatiť dlh," vysvetlil Kolesár. Trebišov má pre kauzu Lanos finančné problémy. Poslanci mesta už skôr schválili na získanie finančných prostriedkov predaj majetku mesta a mestských podnikov. Zoznam má celkovo 16 položiek. Sú medzi nimi napr. kúpalisko, zimný štadión, športová hala, chata Byšta, Hotel Zemplín, ale napríklad aj akcie. Problém prehratého súdneho sporu sa datuje ešte do roku 1999, keď mesto vypovedalo spoločnosti Lanos zmluvu o parkovacej službe. Lanos zažaloval mesto a neskôr odpredal pohľadávku dvom bratislavským spoločnostiam - Houses, s. r. o., a SPV Finance II, s. r. o.

Trebišovský exprimátor vráti odmeny, len ak ho donúti súd

Exprimátor Trebišova Vladimír Anďal vráti mestu svoje odmeny, ale len v prípade, že ho na takúto povinnosť zaviaže súdne rozhodnutie. Odkázal to vedeniu mesta, ktoré ho požiadalo, aby vrátil odmeny vo výške 44 746 eur - dostával ich v rokoch 2007-2010. Suma zahŕňa aj časť jeho odstupného. Prokuratúra aj ministerstvo práce upozornili, že mu boli vyplácané protizákonne.

Primátor Trebišova vyzýva svojho predchodcu: Vráťte mestu 45 000 eur!

Aj prokuratúra nás upozornila, že výška odmien sa neodsúhlasuje na 4 roky vopred, ale vždy po skončení každého roka. Nenapádame to, či si odmeny bývalý primátor zaslúžil, alebo nie, ale nezákonný postup,“ zdôvodnil Kolesár. Bývalému primátorovi poslal list, aby peniaze vrátil do konca októbra.

Mesto Trebišov založí majetok v prospech veriteľov

Starý spor po vypovedaní zmluvy o prenájme parkovísk v meste terajšie vedenie zdedilo. Kauza sa ťahá od roku 1999, keď mesto Trebišov vypovedalo zmluvu na správu parkovísk firme Lanos, s. r. o. Firma napadla platnosť výpovede a súdy jej dali za pravdu. Dvom bratislavským spoločnostiam, ktoré pohľadávku od Lanosu kúpili, musí teraz mesto vyplatiť 2,5 milióna. Mesto chce záväzok splatiť predajom svojho majetku. Dohodu o urovnaní schválilo všetkých 21 prítomných poslancov. „Beriem dnes túto dohodu ako nutné zlo, ktoré, bohužiaľ, vyplynulo z tej situácie, ktorá tu momentálne je,“ skonštatoval poslanec Róbert Puci (Smer-SD). Dodal, že by sa mali snažiť predať majetok, ktorý má čo najvyššiu hodnotu. „Aby sme sa jedným predajom snažili vyrovnať celkovú pohľadávku. Aby sme uprednostňovali riešenie, kde dôjde k čo najmenšiemu rozpredaju mestského majetku,“ povedal Puci.

Trebišov pýta späť odmeny od bývalého primátora

Mesto Trebišov žiada od svojho bývalého primátora, aby vrátil odmeny, ktoré dostával v rokoch 2007-2010. Ako totiž upozornila prokuratúra aj ministerstvo práce, boli mu vyplácané protizákonne. Exprimátor Vladimír Anďal by mal do konca októbra vrátiť mestu čiastku 44 745 eur, tá zahŕňa aj časť odstupného. Rozhodli o tom mestskí poslanci. Súčasný primátor Marián Kolesár pre TASR vysvetlil, že jeho predchodca odmeny dostával bez toho, aby mu ich každoročne schvaľovalo trebišovské zastupiteľstvo. "V roku 2007 mu boli schválené odmeny vopred, išlo o paušálnu odmenu 40 percent," vysvetlil Kolesár. V rokoch 2007 až 2010 dostal exprimátor v odmenách cca 38 000 eur. Ďalších 6 000 eur dostal v odstupnom, ktoré sa vypočítalo z platu zvýšeného o nezákonné odmeny.

Mesto Trebišov na predaj: Radnica ponúkne majetok za viac ako 2,5 mil. eur!

Dlh 2,5 milióna eur vznikol za 12 rokov. Radnica pred vyše desaťročím podpísala zmluvu o prenájme parkoviska, no to sa ani nepostavilo. Odvtedy firma, ktorá ho chcela užívať, ťahá mesto po súde. „Staré dlhy uhradíme a nebudeme sa ďalej súdiť,“ povedal Július Selecký, prednosta mestského úradu. Trebišov chce zabrániť najhoršiemu - exekúcii a nútenej správe. Odkiaľ však získa 2,5 milióna eur, ktoré súd už priznal veriteľovi? Ten nechce nehnuteľnosti, ale peniaze.

Brigáda OZ TREBIŠOV NAHLAS na amfiteátri 24.9.2011 - fotoalbum

 

OZ TREBIŠOV NAHLAS sa dňa 24.9.20011 zapojilo do aktivít DNI DOBROVOĽNÍCTVA 2011 brigádou na čistenie amfiteátra

Zoznam neplatičov na webe plní trebišovskú mestskú kasu

„Všetkých sme na prelome apríla – mája vyzvali, aby uhradili dlhy. Niektorí prišli a uhradili, prípadne si dohodli splátkové kalendáre. Iní to ignorovali,“ vysvetlil prednosta mestského úradu Július Selecký. Ďalší sa podľa neho spamätali až potom, ako mesto pohrozilo zverejnením neplatičov na webe. „Termín sme dali do konca augusta. Kto dovtedy mesto nekontaktoval, je na zozname,“ dodal Selecký. Mesto ho zverejnilo 5. septembra. Podľa sumáru podnikatelia od roku 2000 dlhujú na nájomnom až okolo 230-tisíc eur. Čiastka necelých 20-tisíc eur úhrad je pritom len kvapkou v mori.

Otvorenie dalšieho wifi spotu

V priebehu minulého týždňa bola spustená do prevádzky dalšia časť bezplatnej wifi zóny v okolí budovy MsKS  a smerom ku kostolom. Postupne sa tak napĺňa plán pokrytia hlavnej ulice a priľahlých námestí bezplatným internetom pre občanov a návštevníkov mesta.

 

Z trebišovského parku zmizli ploty, ľudia môžu vidieť hrad Parič

Prednosta mestského úradu Július Selecký vysvetlil, že sporné veci v parku riešili cez listy. Aktivisti napokon súhlasili, aby sa park vrátil pod správu mesta. „Za účasti predsedu združenia sme park oficiálne prebrali na základe zápisnice,“ uviedol Selecký.Následne odstránili oplotenie a odviezli hnuteľnosti združenia, ktoré boli v areáli ostrovčeka. Mesto ho upravilo a pokosilo. „Súdne konania, ktoré združenie vedie s mestom, pokračujú ďalej nezávisle od toho,“ dodal Selecký.

Historická brána sa po rokoch vrátila „domov“

Niekoľko rokov stála u kováča Vladimíra Eperješiho. Až koncom roka 2009 mesto informovalo, že bránu prenesú do Technických služieb, lebo sa nedohodli na honorári. Vtedy sa už mesto so združením súdilo o výpoveď nájmu parku. Viac ako rok ležala v areáli Technických služieb. Nové vedenie mesta o financie na ňu požiadalo z grantového programu Poklady môjho srdca. Uspelo, získalo 6-tisíc eur. Prednosta mestského úradu Július Selecký vysvetlil, že ju dal do pôvodného stavu kováč Jaroslav Ramšák z Milhostova. Opravil obe krídla  hlavnej brány aj jednu z bočných bráničiek, druhú musel vyrobiť nanovo.

Chodník, ktorý nikam nevedie, zaplatil Trebišov z eurofondov

Selecký uviedol, že kvôli odstráneniu nedostatkov, na ktoré prišli po januárovom nástupe na radnicu, rokovali s krajským stavebným úradom. „Upozornili nás, že akúkoľvek zmenu by nám museli odsúhlasiť, čo trvá 5-9 mesiacov. V opačnom prípade by hrozilo, že by sme museli vrátiť všetky peniaze. Preto ho robíme presne tak, ako ho navrhli a schválili naši predchodcovia. Vrátane nedostatkov.“

Kauza parkoviská bude stáť Trebišov ďalších 33-tisíc

Kvôli kauze sa mimoriadne stretli poslanci. Väčšina mlčala, novší obviňovali starších. Pod paľbou výčitiek bol aj dlhoročný poslanec Ľubomír Cibere (nez.), ktorý kritikom oponoval.

 

 

Trebišov podá v prehratom spore mimoriadne dovolanie

Na konci júla prišlo mestu rozhodnutie od Krajského súdu, že prehralo spor so spoločnosťou Lanos. Pokiaľ sa teraz vedeniu Trebišova nepodarí nájsť 2,5 milióna eur, hrozí, že mesto sa dostane do nútenej správy. Do budúcnosti sú však hrozbou aj úroky z omeškania platby. Ak by došlo k nútenej správe, problém by mali samotní veritelia. S nimi sa zatiaľ primátor nerozprával, stretnutie je však v pláne. "Hrá úlohu každý jeden deň, budeme sa snažiť rokovať a zariadiť, aby sme mohli svoje záväzky plniť bez tlaku exekútorov. Iná šanca než predaj majetku neexistuje,"zdôraznil Kolesár. Problém prehratého súdneho sporu vznikol v roku 2004, keď mesto vypovedalo spoločnosti Lanos zmluvu o parkovacej službe.Lanos zažaloval mesto a neskôr predal pohľadávku dvom bratislavským spoločnostiam - Houses, s. r. o., a SPV Finance II, s. r. o.

Storočná parková brána opäť na svojom mieste

Sprievodnou akciou Dní mesta Trebišov bolo slávnostné otvorenie zrekonštruovanej vstupnej brány do mestského parku, ktoré sa konalo 13. septembra 2011.  Projekt rekonštrukcie brány bol podporený Nadáciou Všeobecnej  úverovej banky, a.s. (Nadácia VÚB) vo výške 6 000 Eur v rámci grantového programu „Poklady môjho srdca“. Mesto Trebišov v marci 2011 v rámci výzvy spomínaného programu predložilo Nadácii VÚB projekt, ktorý spomedzi 160 prihlásených projektov získal najvyššie bodové ohodnotenie.  Počas slávnostného predstavenia rekonštruovanej brány verejnosti poďakoval primátor mesta Trebišov, Ing. Marián Kolesár, predstaviteľom Všeobecnej úverovej banky, a.s. za finančnú podporu projektu. Pozvanie mesta Trebišov prijala riaditeľka pobočky VÚB Trebišov, pani Dobranská, a partner samotného projektu, pani Majerská, zamestnankyňa pobočky. Zrekonštruovaná kovaná brána pozostáva z dvoch krídel hlavnej brány, dvoch bočných bráničiek a dvoch plotových dielcov. Okrem jednej bočnej bráničky, ktorá bola nanovo vyrobená, sú ostatné časti brány pôvodné - opieskovaním, opracovaním umeleckým kováčom, galvanizovaním a nastriekaním sú nanovo rekonštruované. Brána má viac ako storočnú históriu. Prvý krát bola osadená v roku 1907. I keď nie je pamiatkovo chránená, predstavuje nádherný stavebný prvok, remeselný fortieľ starých majstrov a k trebišovskému parku jednoducho patrí. V rámci projektu boli taktiež odkopaním a obetónovaním narovnané aj hlavné kamenné stĺpy brány a opravené boli bočné stĺpy s múrikmi. Podarilo sa tiež rekonštruovať 120 m2 chodníka v okolí brány a vymeniť stĺp verejného osvetlenia, na ktorom je umiestnený reflektor, ktorý v noci osvetľuje bránu. Pri realizácii projektu vypomáhali Technické služby mesta Trebišov a na úprave okolia brány sa podieľa Centrum voľného času Príroda. Kamenné vázy a šišky zo stĺpov brány boli odborne demontované pracovníkmi Pamiatkového úradu v Levoči a budú reštaurované v ich dielni. Po reštaurovaní budú osadené na svoje pôvodné miesto.

Europrojekt „Revitalizácie verejného priestranstva“ pokračuje

Nové vedenie mesta zdedilo projekt „Revitalizácia verejného priestranstva". Tento projekt má viaceré chyby, za ktoré nesie zodpovednosť predchádzajúca garnitúra. Vykonanie zmien projektu je prakticky nemožné, lebo každá zmena je odsúhlasovaná 5 - 9 mesiacov a počas tejto doby je pozastavené financovanie. Mesto aj napriek tomu v projekte pokračuje, lebo každý meter nových ciest a chodníkov je prínosom pre obyvateľov mesta.

Trebišovčania uplietli najdlhšie lano na Slovensku

Konečné slovo mal komisár Knihy slovenských rekordov Marián Angelovič, ktorý napnuté lano premeral. Na konci sa na čítačke objavilo 103 m. Toto číslo napísal aj na certifikát, ktorý odovzdal riaditeľke múzea Beáte Kereštanovej. Ide o ustanovujúci rekord, získalo ho Vlastivedné múzeum. Pre mesto Trebišov je to historicky prvý zápis do knihy rekordov.

 

Spustenie čísla 159

Dňa 12.8.2011 bola spustená do ostrej prevádzky  linka 159 mestskej polície v Trebišove. Operačný dôstojník je k dispozícii na  linke 159 od 6:00 do 22:00 v pracovných dňoch, cez víkendy podľa časového harmonogramu služieb MsP uvedenými na stránke mesta.

 

Železná opona v trebišovskom parku konečne padla...

Po dlhých rokoch bola sprístupnená verejnosti oplotená časť parku, kde Občianske združenie za zveľadenie parku grófa Andrássyho realizovalo europrojekt - „Zveľaďovanie parku grófa Andrássyho v Trebišove“. Nájomná zmluva so združením bola zrušená a park bol zápisnicou zo dňa 28. júla 2011 vrátený pod správu mesta Trebišov. Oplotenie bolo odstránené a verejnosť má znova voľný prístup k zrúcaninám hradu Parič, na kopec pivnice a na ostrovček.

Mesto Trebišov podalo dalšie trestné oznámenie na neznámeho páchateľa

Mesto Trebišov podalo trestné oznámenie za porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku, machinácie vo verejnom obstarávaní, zneužívanie právomocí verejného činiteľa, podvod, poškodzovanie cudzích práv

 

Do vestibulu Mestského úradu v Trebišove pribudla nová dominanta

Do vestibulu Mestského úradu v Trebišove pribudla nová dominanta - originál predlohy sochy generála Milana Rastislava Štefánika od sochára Františka Gibalu. Socha je majetkom mesta a dlhé roky bola uskladnená v depozite Vlastivedného múzea. Zmenšená sadrová maketa sochy je umiestnená v zasklenej vitríne, ktorú sponzorsky venovala mestu reklamná spoločnosť ARDSYSTÉM  s.r.o. Žilina. Socha je v nočných hodinách osvetlená a vidieť ju aj z pohľadu od ulice.

 

 

Proti zaplavovaniu trebišovských ulíc sa robia opatrenia

Vedenie mesta Trebišov opakovane jednalo s organizáciami ktoré sú v najväčšej miere zodpovedné za zaplavovanie ulíc a majetku občanov mesta pri takmer každom prívalovom daždi. Rokovania prebehli s vedením Hydromelioracii, š.p. , s vedením Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a so Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p. Vedenie mesta žiadalo od zodpovedných organizácii urýchlené opatrenia, ktoré by zabraňovali ďalším škodám na majetku mesta, občanov a firiem spôsobených vodou.

Tabuľa hanby na webe priniesla Trebišovu 30-tisíc eur

TREBIŠOV. Asi 30-tisíc eur pritieklo do kasy za jediný mesiac. Stalo sa tak po tom, ako mesto Trebišov zverejnilo na svojej webovej stránke zoznam dlžníkov, ktorí nemajú vyrovnané miestne dane a poplatky. Viceprimátor Gejza Gore (nez.) to považuje za úspech. Ku koncu júna mali obyvatelia a podnikatelia mestu zaplatiť takmer 1,2 milióna eur. Z tejto čiastky napriek výzvam zaplatili len okolo 58-tisíc. Mesto preto zoznam dlžníkov vyvesilo na webovú stránku.

Trebišov príde o 2,5 milióna eur pre kauzu parkoviská

TREBIŠOV. V kauze o náhradu škody za zrušenú zmluvu týkajúcu sa prenájmu parkovísk príde mesto Trebišov o 2,5 milióna eur. Rozhodol o tom v závere uplynulého týždňa v odvolacom konaní Krajský súd v Košiciach s tým, že o trovách rozhodne neskôr. Dnes agentúre SITA informáciu potvrdil zástupca primátora mesta Trebišov Gejza Gore. „Podľa rozsudku sme povinní do 15 dní uhradiť túto sumu, no my tie peniaze nemáme. Budeme sa snažiť dohodnúť so žalobcami na splátkovom kalendári a pokúsime sa predať aj nehnuteľný majetok,“ povedal Gore.

TOP 100: Najtransparentnejšie mestá a obce na Slovensku

Na špici je Bratislava - Staré Mesto, na chvoste Nitra. Trebišov je na 66 mieste.

 

 

 


Obyvatelia spisujú petíciu na ochranu Tokaja

V tejto otázke sa angažuje aj Magda Haburová, aktivistka, novinárka, autorka knihy Poklady slovenského Tokaja. Narodila sa vo Veľkej Tŕni a jej rodina je vlastníkom vinohradov, tokajskej pôdy a gazdovských historických pivníc vo Veľkej a Malej Tŕni. V súčasnosti je prezidentkou Združenia pestovateľov a malovýrobcov tokajského vína. „Posledný rok nikto nemá informácie o tom, v akom štádiu sú rokovania. Ja som sa zúčastnila na štyroch ako členka subkomisie za slovenskú stranu v rokoch 2008-2009 a vždy bola kameňom úrazu iba výmera tokajskej pôdy na slovenskej strane, pričom výmera na maďarskej strane sa nikdy nespochybňovala. Maďarsko u nás ju žiadalo obmedziť iba na 565,2 hektárov. Preto chceme, aby sa situácia konečne vyriešila," povedala Haburová. Región treba podľa nej revitalizovať a ľudia dodnes nevedia na čom sú,“ dodala. Výmera 565,2 hektárov nie je ničím podložená – ani historicky, ani reálne.

Trebišovským Rómom bytovku zatiaľ nezbúrali

Primátor Trebišova Marián Kolesár vyhlásil, že mesto nepochybilo, len podpísalo búracie povolenie majiteľovi pozemku. "Byty nie sú mestské, mesto nemá z toho dôvodu zabezpečovať náhradné bývanie." Súčasný rozpočet podľa neho nedovoľuje riešiť tento problém. Pripustil, že Rómom môžu poskytnúť napr. pozemok, ale peniaze na stavby má dať štát.

Trebišovskí poslanci nechodia, už druhýkrát zrušili zastupiteľstvo

Druhý pokus urobil Kolesár v utorok 12. júla, keď zvolal riadne zasadnutie. Do programu zaradil schválenie účtovnej závierky, výročnej správy a rozdelenie nerozdeleného zisku Bytového podniku Trebišov. Prišlo len 11 poslancov, tentoraz 9 oranžových a dvaja ďalší. Nestačilo to, nadpolovičná väčšina je 13. Kolesár pripustil, že zvyšní neprídu, lebo sa ospravedlnili a rokovanie po 5 minútach rozpustil. Rozdielne názory na obsadenie a riadenie Bytového podniku spôsobili pád koalície Smeru a oranžových.

Zrušili popoludňajšie zľavy na trebišovskom kúpalisku

Riaditeľ Technických služieb Michal Pačuta vysvetľuje, že k zrušeniu zliav ich prinútili hlavne technické problémy s ohrevom vody. Bazény tu vyhrievajú podľa potreby na teplotu asi 25-26 stupňov. „Teplo by nám mala dodávať nová kogeneračná jednotka. Tá nefunguje ako by mala, preto si teplo musíme vyrábať sami a to nám zvyšuje režijné náklady.“ Straty prinieslo aj chladné počasie po otvorení sezóny 11. júna. Technické bazény vyhrievať museli, ale ľudí bolo málo. Podľa Pačutu sa to zlepšilo: „V posledných dňoch je veľmi slušná návštevnosť okolo 1 600 ľudí denne.“ Kúpalisko je otvorené od desiatej ráno do ôsmej večer.

Búrka zúrila v Michalovciach aj v Trebišove

Mestom sa prehnala smršť a do rána do pol štvrtej sme sa museli riadne obracať. Voda zaplavila pivnice v domoch na Kalinčiakovej, Puškinovej, M. R. Štefánika, Slnečnej, Dargovej, Košickej, priestory Zemplínskej reštaurácie pri zimnom štadióne, a inde, kde naši predovšetkým ťahali vodu,“ informoval dôstojník trebišovského operačného strediska Ján Stropkai.Doložil, že búrka vyvrátila aj strom na Triede SNP, ktorý spadol na elektrické vedenie. „Museli sme čakať, kým elektrikári vypnú elektrinu, až potom sme ho mohli odpratať, takže táto časť mesta bola v tom čase bez elektriny,“ uviedol Stropkai.

Pozvánka na TUNING ZRAZ 15 - 17.júla 2011

V dňoch 15-17.júla sa uskutoční každoročný TUNING ZRAZ na letisku pri Novom majeri, ktorého súčasťou bude podvečerná spanilá jazda mestom, šprinty, slalom. Podvečerný program spestrí ohňová show, striptíz a vystúpenie hudobných skupín Komajota, Dj MJAY, Martel, Wychodny blok a veľa dalších prekvapení.

Róbert Puci už nie je zástupcom primátora Trebišova

Potvrdil to prednosta mestského úradu Július Selecký. Uviedol, že dôvodom na odvolanie je zmena organizačnej štruktúry. Poprel, že odvolanie Puciho je odplatou za to, že poslanci Smeru bojkotovali snahu o odvolanie riaditeľa trebišovského bytového podniku. Doteraz mal trebišovský primátor dvoch zástupcov. „Pán Puci aj strana Smer-SD už dlhší čas nepodporila viaceré moje snahy o personálne zmeny v mestských podnikoch a začali sme sa rozchádzať aj v názoroch na riešenie niektorých iných otázok. Na začiatku sme mali dohody a spolupráca fungovala, no v poslednom čase sa naše názory začali čoraz viac rozchádzať,“ povedal primátor Kolesár. Doložil, že jedného zástupcu má a druhého zatiaľ nebude menovať.

Mesto Trebišov zverejnilo zoznamy dlžníkov

"Máme právo zverejňovať našich neplatičov, chýba nám obrovské množstvo peňazí. Efekt zverejnenia je dosť výrazný," komentoval dnes pre TASR prednosta trebišovského Mestského úradu Július Selecký. Fyzické a právnické osoby mestu aktuálne dlhujú sumu spolu 1,13 milióna eur, uvádza webová stránka mesta. Selecký priblížil, že na zozname figurujú hlavne fyzické osoby. "Bohužiaľ, nie sú to až také veľké čiastky, ale ich je obrovské množstvo a väčšinou sú dlžníkmi obyvatelia rómskej osady." Mesto od nich nedoplatky vymáha zákonnou cestou, ale nepomôže si. "Tam sa nedá urobiť asi nič," zhodnotil Selecký. Mesto zverejňuje zoznam dlžníkov tretí mesiac, tento pokus sa už pozitívne odrazil. "V prvom mesiaci sa nám dlh znížil o 30 000 eur," povedal prednosta. Tí dlžníci, ktorí patrili len do kategórie "zábudlivcov", totiž prišli sumy rýchlo vyplatiť. "Oslovilo ich svedomie a vedomie," myslí si Selecký. V ľahostajnejšej skupine neplatičov zostali tí, ktorým to podľa neho neprekáža. Zoznam, ktorý má 34 strán so stovkami subjektov, slúži tiež právnikom mesta, ktorí posielajú dlžníkom platobné rozkazy. V prípade, že sa títo odvolajú, rieši sa ich dlh súdnou cestou. Mesto informuje aj o počte exekúcií. Napríklad v prípade neplatenia dane z nehnuteľnosti ide o 66 podaných exekúcií na sumu 126 334 eur.

Mimoriadne zasadnutie MSZ sa neuskutočnilo

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove, ktoré bolo zvolané na utorok 28.júna 2011 o 09:55 hod. sa neuskutočnilo. Súčasťou programu mal byť aj výkon pôsobnosti Valného zhromaždenia Bytového podniku Trebišov, s.r.o. Dôvodom neuskutočnenia zasadnutia bol bol nedostatočný počet prítomných poslancov.

Deň polície v Trebišove

Dňa 21.6.2011 sa uskutočnila na námestí pred mestským úradom akcia  pri príležitosti dňa polície. Zúčastnili sa na nej príslušníci PZ SR, ktorí školákom a zúčastneným divákom predviedli súčastnú aj minulú výzbroj polície, dynamické zatýkanie nebezpečných páchateľov členmi špeciálnych jednotiek, zadržanie páchateľa služobným psom a nechýbala ani ukážka jazdeckej polície. K nahliadnutiu bola aj špeciálna technika na meranie rýchlosti vozidiel, vozidlo používané na rozohnanie davu, ktoré školákov osviežilo striekajúcou vodou,  policajné motorky a štvrkolky. Vlastným stánkom sa prezentovala aj mestská polícia. Program celej akcie sprevádzali  tanečné vystúpenia školákov.

V Zemplíne zrušia 19 oddelení v piatich nemocniciach

Takmer rovnaké oddelenia ako v Michalovciach majú rušiť aj v Trebišove – ušné, očné a kožné. Podľa interného zdroja nemocnice nejde o úplný zánik oddelení, ale o  transformáciu ušného a očného na jednodňové a kožné sa má zmeniť na stacionár. Riaditeľ nemocnice Vladimír Dvorový uviedol, že od piatka nie je vzhľadom na vstup investora do nemocnice kompetentný vyjadrovať sa pre médiá. Potvrdil len, že ani tu oficiálne vyjadrenie poisťovne nemajú. V zozname je aj detská jednotka intenzívnej resuscitačnej starostlivosti (JIRS). Jej zánik si nedokáže predstaviť matka Lucie: „Pred  rokmi tam zachraňovali mojej dcére život. Dnes má 18 rokov a za to, že žije, sa môžem poďakovať len tamojším lekárom. Neviem si predstaviť, že JIS-ka tam už nebude.

Rušenie nelegálnych skládok na sídlisku JUH

Počas uplynulého víkendu sa začali práce na odstraňovaní čiernej skládky na sídlisku JUH. Betónové kusy zo skládky sa odvážajú na drvenie, navozené kopy zeminy upravujú stavebné mechanizmy. Práce prevádza po dohode s mestom súkromná firma, mesto táto akcia nestojí ani cent. Vedenie mesta rokuje aj o vyčistení dalších  skládok v meste a odvoze stavebného odpadu pri zimnom štadióne.

Vojakov z Afganistanu ocenil minister obrany

Po misii v ďalekom Afganistane dnes minister obrany Ľubomír Galko ocenil medailami v Trebišove vojenských profesionálov. Vo svojom príhovore im poďakoval za  príkladné plnenie úloh a  informoval o budúcom navýšení stavu našich vojakov na misii ISAF. Tí sa dnes stretnú po polročnom odlúčení so svojimi rodinami. Pred slávnostným nástupom sa minister obrany stretol s primátorom Trebišova Ing. Kolesárom na krátkom mítingu.

Čistenie uličných vpustí v Trebišove

V 24. týždni zahájili technické služby mesta čistenie uličných vpustí do kanalizácie. Čistenie prebieha od ulice M.R.Štefánika v smere od čerpacej stanice Slovnaft, v obytnej časti za pekárňou po paričovský most, nasledovať bude ulice Repná, Družstevná a okolie, pričom sa bude postupovať smerom k centru. Cieľom je vyčistenie kanalizácie v celom meste. Uličné vpuste sú zanesené až po okraje blatom a nečistotami a spôsobujú, že pri väčšej prietrži mračien voda nedokáže z takýchto kanálov včas odtekať a vzniká lokálna záplava.

Poslanci schválili nových riaditeľov mestských podnikov

Na 6. riadnom zasadnutí MsZ boli poslancami schválení noví riaditelia mestských podnikov. Na miesto riaditeľa Technických služieb mesta Trebišov zasadne MVDr.Michal Pačuta, a na miesto riaditeľa Kultúrneho a osvetového strediska Trebišov Ing.Ján Lorinčík. Poslanci kladne zhodnotili aj prácu mestskej polície, ktorej činnosť sa výrazne zlepšila oproti minulému obdobiu. Bolo prijaté VZN o letných terasách, a obsadenie funkcie Kronikára mesta Trebišov, schválené bolo zadanie pre vypracovanie bioplynovej stanice, ktorá by mala byť umiestnená mimo intravilánu mesta v smere za čerpacou stanicou Slovnaft.

Bezplatný wi-fi hotspot v Trebišove

Mestský úrad Trebišov postupne napĺňa svoj volebný program.Jedným z jeho bodov bolo aj sprevádzkovanie internetovej  wi-fi siete na námestiach v Trebišove.Prvým  spusteným pokrytím wi-fi sieťou  E-MAX-Hotspot  je námestie mieru pri Mestskom úrade Trebišov, kde je možné bezplatne sa pripojiť k internetu, nasledovať bude v krátkej dobe severné námestie.

Petra (14) v Trebišove privalil múr, ťažko ho zranil!

TREBIŠOV - Peter sa v pondelok večer vybral za dobrodružstvom aj s kamarátkou Timeou. Dvojica sa dostala do rozpadávajucej sa budovy starého trebišovského cukrovaru a vyšla na druhé poschodie. Tam sa však na chlapca nešťastne zrútil starý múr a privalil ho.

 

Súdne spory môžu Trebišov položiť na kolená

Mesto v súvislosti s parkom žaluje aj Blika. Žiada potvrdiť platnosť zmlúv s mestom. Vymáha aj škodu, ktorá vznikla pri odpojení firmy od elektriny v januári 2010. V hre je takmer 70-tisíc eur. Ďalších 1,6 milióna eur žiada od mesta cez návrh na vydanie platobného rozkazu súdnou cestou. Na toľko vyčíslila škody, ktoré jej mali vzniknúť v parku kvôli chybám mesta. Primátor mesta Marián Kolesár (nez.) hovorí, že vzhľadom na obrovskú sumu je tento postup neobvyklý: „Je to zákonné, ale normálne sa pri takej sume podáva žaloba.“ Na rozdiel od žaloby, pri ktorej by poplatok platil len navrhovateľ, teraz musia platiť obe strany, teda aj mesto. „Ak sme chceli dať odpor a zostať v hre, museli sme zaplatiť asi 16 600 eur. Snažili sme sa o odpustenie poplatku, ale súdy to zamietli,“ dodal primátor.

Prokuratúra: Trebišovský primátor konal nezákonne

Primátor Marián Kolesár včera potvrdil, že upozornenie už dostal. „Mám tridsať dní na to, aby som prijal opatrenia. Čakám na stanovisko nášho právnika. To nemusí byť totožné so stanoviskom prokurátora. Podľa toho sa zariadim.“ Personálne zmeny na poste povereného náčelníka zatiaľ nechystá.

Pri Trebišove sa vykoľajil vlak, nik sa ale nezranil

Na mieste sa momentálne pracuje, podľa slov hovorkyne očakávajú ťažké mechanizmy, ktoré majú vykoľajené vagóny dostať späť na koľaje. Vodiči na mieste vykoľajenia používajú inú prístupovú cestu, takže nedochádza ani k zdržiavaniu cestnej dopravy.

Kontrolóra Trebišova vinia zo zneužívania titulu

Lenhardta poslanci vybrali z 11 uchádzačov o post kontrolóra. Bol jediným, kto v prihláške neuvádzal titul. Mesto požadovalo len stredoškolské vzdelanie tak, ako to určuje zákon. Lehardt je okresným reprezentantom SaS. V rokoch 1987-1991  študoval ekonomiku a riadenie na strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Termín získania akademického titulu neuvádza. Jeho životopis pokračuje ročným štúdiom manažmentu a marketingu na univerzite v holandskom Delfte.

Noc v múzeu patrila strašidlám a zvedavcom

Oslavy pokračovali dňom, venovaným obdobiu 2. svetovej vojny. Ľudia si mohli pozrieť ukážky pôvodného výstroja a zbraní  z čias vojny, dokonca si ich mohli aj vyskúšať. Pozrieť si mohli aj dokumenty z vojny či statické a dynamické ukážky bojov.

 

Akcia múzea a klubov vojenskej histórie v mestskom parku

Pri príležitosti Dňa múzeí sa uskutočnila v mestskom parku akcia múzea a klubov vojenskej histórie. Záujemci si mohli prezrieť dobové uniformy z čias druhej svetovej vojny, zbrane a výbavu oboch armád, súčasťou akcie bola prehliadka starých aj novších motocyklov. Zneli vojenské piesne, účastníci si mohli vyskúšať aj svoju zručnosť na hrnčiarskom kruhu, účinkujúcim nechýbala ani poľná kuchyňa s chutným gulášom.

Ďalšie byty v Trebišove stavať nebudú

Náklady na výstavbu nájomných bytov splácajú postupne nájomníci v nájomnom. Kameňom úrazu je, že za týchto podmienok by v nových bytoch bolo dvakrát také vysoké ako v odovzdaných, hoci sú technicky rovnaké. Podľa prepočtu radnice by ľudia len za nájomné zaplatili asi 260 eur – bez vody, elektriny, plynu a tepla. Kolesár pripustil, že náklady by boli také neúnosné, že byty by mesto s najväčšou pravdepodobnosťou nedokázalo obsadiť.

Nový trebišovský kontrolór Lenhardt získal tesnú väčšinu

TREBIŠOV. O post sa uchádzalo 11 ľudí, nechýbal doterajší kontrolór Jozef Dragula. Každý mal 5 minút na prezentáciu. Na rozdiel od iných miest, kde idú uchádzači podľa abecedy, tu sa predstavovali podľa dátumu doručenia prihlášky do výberového konania. Poslanci každému dali doplňujúce otázky.

 

Trebišov má nového hlavného kontrolóra

Na 5. riadnom MSZ, konanom 11.5.2011 bol tajným hlasovaním zvolený nový hlavný kontrolór mesta. S počtom hlasov 13. sa ním stal Juraj Lenhardt. Z jedenástich uchádzačov tak získal najvyšší počet hlasov pred svojím konkurentom Ing. Petrom Kobzošom, ktorý dostal dôveru od šiestich poslancov. Na vlastnú prezentáciu mali záujemci vyhradený čas piatich minút. Ďalší uchádzači poslancov nepresvedčili.

Michalovský primátor do roboty chodí peši

Majetkové priznanie nemá na internete ani trebišovský primátor Marián Kolesár (nez.). „Zákon to neukladá," reagoval. Dodal, že zákonnú povinnosť si splnil a priznanie včas predložil komisii pre ochranu verejného záujmu. „Ak by bol záujem zo strany občanov, dá sa uvažovať o zverejnení, ale zatiaľ som s tým nepočítal. Kto priznanie chce vidieť, tak ho dostane k dispozícii na mestskom úrade." Pripustil, že so záujmom verejnosti aj o takéto veci musí každý verejný predstaviteľ počítať.

Personálne rošády v Trebišove pokračujú

Ako prvý funkciu ešte koncom marca marca položil šéf Mestského kultúrneho strediska Marián Prosba. Už tu nepracuje, mesto sa s ním dohodlo na rozviazaní pracovného pomeru. Kultúrny stánok momentálne vedenie poverený šéf, exposlanec Ľubomír Mičko.V polovici apríla sa k Prosbovi „pridal“ aj riaditeľ Technických služieb Michal Davala. V podniku stále pracuje, momentálne ako poverený riaditeľ.

Statný smrek orezali, nájomníci protestujú

„Ešte vlani žiadalo bytové družstvo o výrub, lebo chystalo zateplenie. Na schôdzi väčšina nájomníkov súhlasila. My sme urobili kompromis a povolili len orezanie. To sa dá robiť aj vo vegetačnom období.“

 

 

1.máj 2011 v trebišovskom parku - fotogaléria

Ruskovský rybník vylovili po 40 rokoch

MALÝ RUSKOV. Množstvo zvedavcov prilákalo počas víkendu netradičné prírodné divadlo - výlov Ruskovského rybníka. Rybári ho vypúšťajú po takmer 40 rokoch. Po generálnej údržbe chcú časť rybníka vysypať štrkom a prispôsobiť širokej verejnosti a rekreácii. Päťhektárová vodná nádrž Ruskov vznikla v roku 1964. Je napojená na potok Drienovec. Naposledy rybník čistili o desať rokov neskôr. Podľa tajomníka Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Róberta Kissa bol najvyšší čas urobiť tu generálny „servis“. Na prítoku a dne sa usadilo priveľa sedimentov, zub času poškodil objekty hrádze a znížil priepustnosť bezpečnostného prepadu. V rybníku bolo vysoké pH, kyslosť sa odrážala v mäse rýb.

Prajeme Vám krásne prežitie veľkonočných sviatkov. Nech Váš dom je plný pokoja, stôl hýri hojnosťou a srdcia blízkych sú naplnené láskou a porozumením.

Mestských policajtov v Trebišove odzbrojili

TREBIŠOV. Primátor Marián Kolesár (nez.) poveril vedením mestskej polície od 1. apríla nového povereného náčelníka Mariána Brinčeka. Predtým pracoval ako profesionálny vojak. Podľa nášho zdroja hneď po nástupe odobral mestským policajtom zbrane.

 

Šéf kultúry v Trebišove položil funkciu

TREBIŠOV. Prosbu si do užšieho manažmentu v roku 2007 vybral jeho stranícky kolega, exprimátor Vladimír Anďal (KDH). Najskôr pôsobil ako vedúci sekretariátu primátora na radnici.Po odchode riaditeľa kultúrneho strediska primátor Prosbu presunul a v marci 2008 ho poveril funkciou riaditeľa do ukončenia výberového konania. Jeho podmienky sa mnohým poslancom nepozdávali, lebo mesto vôbec nepožadovalo skúsenosti z oblasti kultúry, znalosť jazykov, ba ani práce s počítačom. Osvetári a kultúrni pracovníci netajili, že vyzerá ako šité na mieru práve pre Prosbu. Perličkou bolo, že do tendra sa napokon prihlásil jediný záujemca – Prosba. Anďal ho do funkcie vymenoval od 1. septembra 2008.

Mesto Trebišov prenajalo byty Rómom len na tri mesiace

Preto teraz musel každý nájomník súhlasiť so zaradením do inštitútu osobitného príjemcu. Mesto si tak môže z dávky stiahnuť nájomné a náklady na služby, čo je mesačne 100 - 150 eur podľa počtu osôb.

 

Pozvánka na stretnutie primátora s občanmi mesta

                             Primátor mesta Trebišov

                                Ing.Marián Kolesár

    pozýva občanov Trebišova na neformálne stretnutie,

                        ktoré sa uskutoční v pondelok

11.apríla 2011 o 16:30 hod.vo veľkej zasadačke Mestského úradu

Trebišovčania si za športoviská priplatia

TREBIŠOV. Poslanci na minulotýždňovom zasadnutí dostali okrem iného na stôl nový cenník vstupného na športoviská - letné bazény, krytú plaváreň, zimný štadión a športovú halu. Zariadenia spravujú Technické služby. Niektorých cien sa zmeny nedotknú. Mesto zachová celodenné vstupné na kúpalisko pre deti aj dospelých, ceny služieb, vstupné pre deti na plavárni, vstupné na korčuľovanie na zimnom štadióne a do kolkárne.

Po bitke v trebišovskej herni napadli aj policajtov

Podľa nášho zdroja malo ísť o vyrovnávanie účtov a pomstu. Agresívna pätica sa údajne stavebným robotníkom prišla pomstiť za napadnutie nejakého ich spoločného kamaráta. Násilníci pri bitke spôsobili aj škody v herni. Rozbili sklenenú výplň okna, zlomili dve biliardové palice, rozbili pohár, popolník a zrkadlové obklady. Spôsobili škodu za takmer 300 eur. Incident vyvolali piati Trebišovčania – 21-ročný Radoslav, 25-ročný Jaroslav, 26-ročný Erik, 27-ročný Marián a 37-ročný Karol. Obvinili ich z ublíženia na zdraví, výtržníctva a poškodzovania cudzej veci. Hrozia im dva roky za mrežami.

Blika v Trebišove sa spamätáva z krízy, prijíma ľudí

Prvé príznaky krízy Blika pocítila od júna 2008. Podľa Beleja objednávky v porovnaní so začiatkom roka klesli o takmer 30 percent. Manažment v Dánsku na to reagoval výmenou všetkých manažérov. Nový generálny riaditeľ Bliky Ole Kaack urobil zásadné organizačné zmeny. Opatrenia tvrdo zasiahli zamestnanosť - o prácu vtedy prišlo takmer 100 ľudí. Výsledkom bolo zvýšenie produktivity a efektivity takmer dvojnásobne a naopak, zníženie fixných nákladov takmer o 50 %. "Zmeny nezasiahli len prevádzku v Trebišove, došlo k nim aj v materskej spoločnosti v Dánsku."

Trebišov na starých fotografiách

Milovníkov histórie nášho mesta určite poteší správa, že práve vyšla unikátna kniha venovaná histórii mesta Trebišov. Kniha má výstižný názov Trebišov na starých fotografiách. Na 120 farebných stranách formátu A4 nájde čitateľ podobu mesta zobrazenú na dobových pohľadniciach a fotografiách od konca 19. storočia až do šesťdesiatych rokov 20. storočia.  Autori knihy  Stanislav Štefan a Peter Sklenčár využili svoje zbierky dobových pohľadníc, ktoré doplnili fotografiami  z kroniky mesta Trebišov aj z archívov občanov mesta a vytvorili zaujímavé dielo, ktoré v meste chýbalo. Kniha je rozdelená do 12 častí. Jednotlivé kapitoly  zobrazujú kaštieľ rodiny Andrássyovcov, park, kostoly, trebišovskú synagógu, sochy v centre mesta, železničnú stanicu, kasárne a cukrovar. Niekoľko samostatných kapitol je venovaných Hlavnej ulici a námestiu. Kniha Trebišov na starých fotografiách predstavuje kolekciu 200 unikátnych fotografií, ktoré sú reprodukované vo vysokej kvalite. Publikácia sa nezaoberá popisom histórie mesta, ale  cieľom autorov bolo ucelenou a systematickou formou zobraziť premeny mesta zobrazené na dobových fotografiách. Umožnili tak starším občanom mesta zaspomínať na staré časy a mladým ponúknuť zaujímavú prechádzku plnú prekvapení. V knihe nájdete budovy, aj celé ulice, ktoré už neexistujú a ich podoba sa zachovala len vo forme fotografií. Vydanie knihy v plnom rozsahu financoval  Rotary club Trebišov. Je to už tretia publikácia, ktorá vyšla z iniciatívy tohto klubu. Rotary Club Trebišov bol založený v roku 2008. Verejnosti sa predstavuje viacerými benefičnými podujatiami, podporuje trebišovské trojičky a pomáha rodinám ktoré sú v núdzi. Klub prispieva na projekt Polio zameraný na boj proti detskej obrne na celom svete. V rámci služby regiónu Rotary club Trebišov financoval vznik expozície  Andrássyovci na Trebišovsku a vydal dve knihy zaoberajúce sa regionálnou históriou.  Vydanie knihy Trebišov na starých fotografiách je jedným z posledných projektov klubu.  Prostriedky získané z predaja knihy nepôjdu na súkromné účely, ale budú opäť venované na benefičnú činnosť a ďalšie projekty  klubu. Knihu Trebišov na starých fotografiách si môžete kúpiť v papiernictve Pastel na ul. M.R.Štefánika 176,  oproti Rimokatolíckemu kostolu. Viac informácií o knihe nájdete na facebooku na stránke  www.facebook.com/kniha.trebisov.

Trebišovský prokurátor pred súd! Podľa obžaloby bral úplatok

Kauzou ďalšieho prokurátora obvineného z prijímania úplatku, tentoraz prokurátora z Okresnej prokuratúry v Trebišove sa bude zaoberať Špecializovaný trestný súd v Pezinku. V tomto prípade bola podaná obžaloba aj na vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove. "Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na prokurátora Okresnej prokuratúry Trebišov JUDr. Š. L. pre zločin prijímania úplatku podľa paragrafu 329, odseku 1 a odseku 2..

Šokovaní rodičia: Nemocnica im oznámila smrť synčeka, on žil!

Vedenie nemocnice sa rodine ospravedlnilo a celú situáciu sa snažilo vysvetliť tým, že v tom momente, keď Patrikova mama volala do nemocnice, zomrel tam iný detský pacient. „Sestrička si myslela, že oznamujú informáciu iným rodičom a tam vznikol komunikačný šum,“ povedala Zuzana Bobríková, hovorkyňa Košického samosprávneho kraja, zriaďovateľa nemocnice. Ščúrovci podali už podnet aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý sa prípadom zaoberá.

V Trebišove nebožtíkov pochovávajú už pod plotom

Téma sa dostala na pretras aj na zastupiteľstve. Juliana Pašková (nez.) považuje za nenormálne, že to trvá tak dlho. "Cintorín sa rieši už 15 rokov a ešte stále to nie je. Je to aj chyba ľudí, ktorí sa o to nestarali," myslí si. Podľa jej názoru majetkovoprávne vyrovnanie dokáže dobrá notárska kancelária vyriešiť za 2-3 mesiace: "Chcem, aby sa z toho vyviedli personálne dôsledky."

 

Najvyšší súd potvrdil nezákonnosť uznesení o voľbe kontrolóra

TREBIŠOV. Exposlanca Jozefa Dragulu zvolili za hlavného kontrolóra takmer pred dvoma rokmi. Predtým určili podmienky pre uchádzačov - jedným z kritérií bolo vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického smeru. Kvôli nesplneniu podmienky vypadli štyria uchádzači. Zo zvyšných za kontrolóra vlani 29. apríla poslanci zvolili Dragulu. Vzdelanie sa stalo kameňom úrazu. Neúspešní uchádzači dali preskúmať, či bola podmienka v poriadku, lebo zákon pre voľbu kontrolóra určuje  "minimálne stredoškolské vzdelanie."

Infolist mesta Trebišov 1/2011

V prílohe nájdete občasník Mestského úradu v Trebišove 1/2011. Tlačená forma občasníka bola roznesená do 6000 domácnosti v Trebišove.

Zmeny vo vedení trebišovského hokeja

Na čele trebišovského klubu bol PharmDr. Tibor Czuľba, ktorý je od novembra súčasne prezidentom Slovenskej lekárnickej komory. Keďže skĺbiť obe pozície bolo náročné, Tibor Czuľba logicky uprednostnil civilnú sféru. „Vzhľadom na jeho pracovné zaneprázdnenie sme sa zaoberali jeho odchodom z funkcie v našom klube a zároveň sme mu ponúkli pozíciu čestného prezidenta klubu, ktorú aj prijal,“ informoval manažér HK Trebišov Jozef Lukáč a pokračoval: „Novým prezidentom klubu sa stal doterajší riaditeľ Peter Bačkovský a novým riaditeľom Marián Kontura, ktorý je zároveň poslancom mestského zastupiteľstva v Trebišove,“ doplnil Jozef Lukáč.

Supermarket skomplikoval život rodičom trebišovských škôlkarov

Mesto navrhlo šikmé parkovacie miesta, ktoré by sa zapustili do zelených pásov pred škôlkou: "So zásadnou podmienkou, že nesmú vyrúbať ani jediný strom. V tejto súvislosti totiž máme aj druhú petíciu obyvateľov Komenského ulice, ktorí zase protestujú proti výrubu stromov." Mesto, investor a developer sa predbežne dohodli na zmene pôvodného projektu. Investor ho má predložiť v priebehu tohto týždňa. S ohľadom na dopravnú vyťaženosť ulice musí zmeny posúdiť dopravný inžinier.

Trebišovský park – porovnanie pred a po čistení

Takmer celý február, až do polovice marca trvalo upratovanie trebišovského mestského parku. Kopy kameňov, desiatky spadnutých a polámaných stromov a hŕby odpadkov dlhé roky špatili historický park grófa Andrássyho.  Tieto „okrasy“  boli z parku vyvezené a do parku sa pomaly vracia jeho jedinečná a vzácna atmosféra. Práce v parku pokračujú ďalej.

Ak dlžníci nezaplatia, ich mená pôjdu na web

TREBIŠOV. Bytový podnik je 100-percentnou eseročkou mesta, spravuje nájomné aj vlastnícke byty. Neplatiči mu dlhujú takmer 428-tisíc eur. V nájomných bytoch sa dlh vyšplhal na asi 262-tisíc a vo vlastníckych na 166-tisíc.

 

Mesto Trebišov robí kontroly na alkohol

TREBIŠOV. Zamestnancov trebišovských Technických služieb testujú na alkohol. Niektorým sa zdá, že dräger vidia od nástupu nového vedenia pričasto. V posledných týždňoch vraj fúkali už štyrikrát a po MDŽ dokonca všetci. Majú pocit, že ich chcú pripraviť o prácu. Riaditeľ Technických služieb Michal Davala oponuje, že kontroly na alkohol sú bežné. Bezpečnostný technik mesta Jozef Kereštan dodal, že po Novom roku robili kontrolu len dvakrát.

Kameňolom z trebišovského mestského parku zmizol

Krátko po výmene vedenia na radnici kameň z parku zmizol. Ťažké autá ho zložili na okraji mestskej časti Paričov. Mesto informovalo, že poslúži na protipovodňové opatrenia. Potvrdila to aj riaditeľka trebišovskej pobočky Povodia Bodrogu a Hornádu Slovenského vodohospodárskeho podniku Eva Kolesárová: "Poslúži na spevnenie hrádze Trnávky." Podľa jej slov sa s mestom dohodli na prevezení kameňa: "Mesto malo zásadnú podmienku, aby kameň zostal na území mesta, čo sme rešpektovali."

Trebišovskí policajti majú najvyššiu objasnenosť v kraji

Spravodlivosti neušiel ani lupič vo večierke - policajti 60-ročného Daniela T. chytili a už o dva dni po prepade sedel v cele policajného zaistenia. Podľa riaditeľa OR PZ v Trebišove Miroslava Fuchsa sa to podarilo aj vďaka výbornej spolupráci policajtov poriadkovej a kriminálnej polície.

 

Nájomcovia za prestavby nedostanú od Trebišova ani cent

TREBIŠOV. Nájomcom, ktorí si prenajímajú priestory v mestských budovách, investície do ich prevádzok mesto nevráti. Poslanci odmietli ďalšiu žiadosť za viac ako 13-tisíc eur. Primátor mesta Marián Kolesár (nez.) avizuje, že pri nových nájomných zmluvách bude klauzula, ktorá to vylučuje, ešte striktnejšia ako doteraz. Podnikateľka si od roku 2000 prenajímala nebytové priestory v Dome služieb. Nájomnú zmluvu ukončila k 31. decembru 2010. Po Novom roku mesto písomne požiadala, aby jej preplatilo viac ako 13-tisíc eur, ktoré v mestských priestoroch preinvestovala v rokoch 2000 - 2004.

Úradom prenajmú priestory za symbolické euro

TREBIŠOV. Len symbolické jedno euro za deň zaplatia po novom štátne úrady a profesijné organizácie, kde je mesto Trebišov členom. Poslanci schválili dodatok VZN o výške nájomného, ktoré to umožní. Mesto poskytuje priestory zasadačiek mestského úradu podnikateľom aj štátnej správe. Rôzne štátne úrady tu robia školenia, ktorých účastníkmi sú aj zamestnanci mesta. Priestory radnice využíva aj úrad práce, robia sa tu pedagogické semináre a podobne.

Štát odhalil daňový podvod za 29 miliónov eur

Mikuláš Vareha je podľa ministra financií Ivana Mikloša konateľom 77 obchodných spoločností z nich 51 je platcom dane z pridanej hodnoty. V rámci týchto spoločností obvinený uzatváral obchody, platby prebiehali vždy v hotovosti a zmluvy boli uzatvárané ústne. Tovar podľa Mikloša nikdy neopustil sklady, iba zmenil majiteľa. Minister dodal, že neexistujú žiadne doklady o preprave tovaru, väčšina spoločností nemala zamestnancov, ani žiadny hmotný investičný majetok.

Na čipové karty budú Trebišovčania cestovať drahšie

SAD mestu po ekonomickom prepočte možnej plánovanej strany navrhla nezvyšovať cestovné pri platení v hotovosti. Rezervu našla pri platbách cez čipovú kartu. Momentálne tým cestujúci ušetria 15 % ceny lístka. Až 75-percentnú zľavu majú pri platení kartou dôchodcovia nad 70 rokov, ťažko zdravotne postihnutí a držitelia Janského plakiet. SAD navrhla zníženie týchto zliav – 15-percentnú na 10 a 75-percentnú na 50 %. Predpokladá, že to prinesie asi 2 300 eur. To by pokrylo nárast DPH a aj predpokladané zvyšovanie cien pohonných hmôt.

Klietky na koše po celom Trebišove zatiaľ nebudú

Mesto nemá dosť financií na všetky opatrenia, ktoré by chcelo nové vedenie urobiť. Primátor Marián Kolesár (nez.) uviedol, že zavedú účinnejší systém hlásenia neporiadku v meste. Predtým to ľudia nahlasovali aj na mestskú políciu, aj na Technické služby. Keď nedošlo k náprave, nebolo jasné, kto pochybil a je za to zodpovedný. Po novom budú mať neporiadok na hlave mestskí policajti. Práve im môžu občania hlásiť podnety o znečisťovaní. Policajti to následne nahlásia Technickým službám, ktoré budú zodpovedné za nápravu.

Čistenie mestského parku – odstraňovanie spadnutých stromov

Trebišovský park začína nadobúdať novú tvár. Pýcha Trebišova, zelené pľúca mesta, najkrajší a najväčší park... To boli prívlastky dávno zabudnuté. Niekedy nám ho závideli mnohé mestá. V posledných rokoch sme sa ním radšej nechválili. Špatia ho ošarpané stavby, pováľané a nezmyselne vyrúbané stromy, kopy odpadkov, nevyjasnené nájomné vzťahy a početné skupiny asociálov. Nové vedenie mesta roky devastovaný park začína čistiť. Kopy kameňa z okolia futbalového štadióna sú už vyvezené a začala druhá etapa očisty – odstraňovanie spadnutých a polámaných stromov.

Prepustili 13 ľudí, mesto má ušetriť 65-tisíc

Kolesár tvrdí, že zmyslom zmien nebolo samoúčelné vyhadzovanie ľudí, ale zefektívnenie, zlacnenie chodu úradu a jeho obsadenie odborníkmi. Primátor šetrí aj na sebe - po novom už nebude mať "vlastné" auto, ale bude používať len referentské. Primátorský superb mesto predáva. Kolesár dodal, že v hľadaní rezerv pokračujú. Pod drobnohľadom budú všetci zostávajúci zamestnanci úradu. Vedenie mesta monitoruje ich pracovnú vyťaženosť a výkon. Na novú štruktúru radnice nadviažu zmeny v mestských podnikoch Technické služby, Bytový podnik aj Mestské kultúrne stredisko: "V pláne máme výberové konania na všetkých riaditeľov.


Primátor Trebišova dal bez konkurzu funkcie svojim ľuďom

Niektorí vedúci zamestnanci prišli o funkcie. Posty si udržali šéf finančného oddelenia František Feďák, šéf oddelenia školstva Miroslav Tóth a vedúca oddelenia sociálnych vecí Jolana Šípošová.Naopak, o vedúce funkcie prišli šéf oddelenia správy majetku Miroslav Eliáš a šéfka oddelenia výstavby Iveta Verešová. Vzniklo nové oddelenie výstavby a majetku.

 

Trebišov dohrá súťaž v núdzovom režime

Trebišovské problémy súvisia s nedostatkom financií. Hoci sa vedenie klubu snaží získať sponzorov aj po vlastnej osi, kľúčovú pomocnú ruku podalo včera ráno mesto Trebišov. „Áno, existovali úvahy, že by sme zajtra nevycestovali na stretnutie do Dubnice nad Váhom, ešte horšie sa črtal variant, že by sme ani nedohrali súťaž. S mužstvom sme absolvovali poradu, vysvetlili si, ako sa vecí majú, ale najdôležitejšie bolo to, že nám mestský magistrát prisľúbil pomoc. Nie veľkú, pretože naďalej budeme fungovať v núdzovom režime, ale ľuďom z mesta aj za to patrí naša veľká vďaka,“ priznal manažér trebišovského Slavoja Marek Dragula.

Odstraňovanie "Anďalovho kameňolomu" z trebišovského parku

Nové vedenie mesta Trebišov v spolupráci s Vodohospodárskym podnikom š.p. zabezpečilo odstraňovanie kameňa z trebišovského parku. Kopy kameňa známe ako "Anďalov kameňolom", alebo "Anďalova skalka" dlhé roky špatili okolie futbalového štadióna a hyzdili mestský park. Dňa 8.2.2011 začal vývoz kameňa, ktorý bude použitý na spevnenie ľavobrežnej hrádze Trnávky.

Prehratý súd ohrozuje výplaty zamestnancov mesta Trebišov

TREBIŠOV. Nové vedenie mesta Trebišov zdedilo z predošlého obdobia až 22 súdnych sporov! Jeden mesto v decembri prehralo. Žalobcovi musí zaplatiť takmer 360-tisíc eur. Prednosta mestského úradu Július Selecký včera uviedol, že časť sumy už mesto uhradilo. Priznal, že prehratý súdny spor ohrozuje vyplatenie februárových výplat zamestnancom mesta. Primátor na nedávnom zasadnutí poslancov informoval o aktuálnej situácii mesta. Upozornil, že 1. decembra Krajský súd v Košiciach zamietol odvolanie mesta voči rozsudku Okresného súdu v Trebišove z 29. marca 2010. Odvolať sa už mesto nemôže, preto musí zaplatiť istinu 282 474 €, úroky z omeškania od 27. mája 2009, trovy konania a súdne poplatky. Spolu musí uhradiť 359 398 €.

V Trebišove nechcú výrobňu hnojiva

Rovnaký zámer spoločnosť asi pred rokom plánovala v širšom centre mesta Sečovce. Proti sa postavili občania mesta - obávali sa zápachu z výroby. Zámer potom dostal červenú aj od mestských poslancov v Sečovciach. Proti sa postavil aj okresný hygienik. Zápach je jedným z dôvodov, prečo výrobňa dostala červenú aj v Trebišove. Okrem toho mesto argumentuje aj nedoriešenou kanalizáciou v priemyselnom parku, blízkosťou chráneného vtáčieho územia či bezprostrednou blízkosťou obytnej zóny. Viaceré odborné posudky v zámere považuje za nedostatočné. Poukazuje aj na neplatnosť certifikátu pre kvapalné hnojivo, ktoré chce spoločnosť vyrábať. Jeho platnosť skončila 31. decembra 2010.

Nástup náhradníka za poslanca v Trebišove skončí na prokuratúre

Šéfka odboru volieb a referenda na ministerstve vnútra Lívia Škultétyová uviedla, že miestna volebná komisia žrebovaním o náhradníkoch nekonala správne: "Komisia vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb a určuje, kto sa stal poslancom - ak je rovnosť hlasov, rozhoduje o poradí už zvolených poslancov žrebom. Žrebovanie o náhradníkoch ale do jej kompetencií nepatrí - tu môže len uviesť, kto koľko hlasov získal." Právo vyberať náhradníka podľa Škultétyovej prináleží zastupiteľstvu: "To zistí stav a ak sa uprázdni mandát, vyhlási náhradníka, alebo v prípade rovnosti hlasov určí žrebovanie." Pripustila, že jeho spôsob zákon striktne neurčuje: "Je to v kompetencii zastupiteľstva." Podľa odborníčky bolo žrebovanie volebnou komisiou aj predčasné: "Nemôže predsa dopredu vedieť, či sa niekto zo zvolených poslancov vzdá mandátu, nezomrie, neodsťahuje sa a podobne." Preto podľa nej náhradníkov "rieši" až zastupiteľstvo.


Epidémia syfilisu v Trebišove už neohrozuje iba Rómov z osady.

Sporo odeté devy tmavšej pleti postávajúce na hlavnom mestskom ťahu neďaleko trebišovského hostinca s príznačným názvom Pipka sú už niekoľko rokov miestnym koloritom. Okoloidúci vodiči sa pristavujú, vášnivé hry s mladučkými Rómkami sa v ich autiakoch odohrávajú nezriedka len o pár metrov ďalej. Trebišovčania sa hnevajú, že najstaršie remeslo kňažky lásky vykonávajú aj na miestach, kadiaľ chodievajú cestou domov školáci. Taxa býva vraj niekedy aj dve eurá, v horšom prípade päť. Tie, ktoré majú pasáka, však požadujú až desať eur. Istota, že sa sexuchtiví zákazníci, medzi ktorými sa nájdu aj dôchodcovia navštevujúci blízke reštauračné zariadenie, nenakazia infekčnou pohlavnou chorobou, nejestvuje. Skôr naopak. Syfilis sa stal hanbou i postrachom Trebišova.

Mesto Trebišov kupovalo nohavičky, slipy aj nové stoličky

Slipy, dámske nohavičky, pulóvre, prenájom lietadla, nové kancelárske stoličky či kreslá. Aj takéto položky možno nájsť vo faktúrach, ktoré začalo zverejňovať mesto Trebišov. Vystavili ich ešte za starého vedenia mesta, teda pred 11. januárom 2011. Prednosta radnice Július Selecký pripustil, že hoci sa im niektoré nepozdávajú, musia ich uhradiť. Mnohým zvedavým občanom musela vyraziť dych faktúra za necelých 90 €, ktorú vystavila spoločnosť Abbaco, s. r. o. Perličkou je, že ju vyhotovili 11. januára, čo bol deň nástupu nového primátora a poslancov. Ešte zaujímavejší je jej obsah. Firma s odevmi si fakturuje dodávku pánskych slipov za 3,75 €, dámskych nohavičiek za 3,08 €, mikiny za asi 20 € a dámskych pulóvrov za 19,55, resp. za 25,45 €.

Namiesto peňazí ponúkla lupičovi rožky

TREBIŠOV. Bez peňazí ušiel z potravín na Komenského ulici v Trebišove v kukle maskovaný lupič.Ten v pondelok podvečer vošiel do predajne a 34-ročnej predavačke prikázal ľahnúť si na zem a od druhej 54-ročnej pracovníčky žiadal peniaze. Mladšia zo žien však nespanikárila a lupičovi podávala vrecúško s rožkami, ktorý práve držala v ruke a zároveň sa nahlas opýtala "kde je ten policajt, čo tu práve bol?" Mužovi viac nebolo treba. Peniaze ho už nezaujímali a z obchodu ušiel. Po páchateľovi teraz polícia pátra. Ako agentúru SITA informovala košická policajná hovorkyňa Jana Demjanovičová, polícia začala trestné stíhanie pre krádež.

Trebišovskí poslanci si kolegu vyžrebujú

TREBIŠOV. Náhradníka, ktorý doplní poslanecký zbor v Trebišove, budú poslanci musieť vyžrebovať. Na vstup do zastupiteľstva majú po voľbách rovnaké právo až dvaja Trebišovčania, lebo vo svojom volebnom obvode získali rovnaký počet hlasov. Poslanecký zbor sa stretne dnes popoludní. Na základe výsledkov volieb mal byť 25. mestským poslancom v Trebišove Marián Kolesár (nez.) Keďže sa stal primátorom, mandátu poslanca sa vzdal. Na jeho miesto za volebný obvod 2 nastúpi náhradník. Háčik je v tom, že potenciálni náhradníci sú až dvaja. František Tomko (Strana zelených) a Juraj Selecký (nez.) získali rovnaký počet hlasov - 710. Radnica potvrdila, že podľa zákona budú poslanci musieť vybrať náhradníka žrebom.

Tatravagónka vyrobila pre ruské železnice nové vagóny

Tatravagónka odovzdá ruskému partnerovi prvú súpravu špeciálnych vagónov, vyrobených v Trebišove. V piatok 21. januára budú z terminálu kombinovanej dopravy v Dobrej pri Čiernej nad Tisou v okrese Trebišov slávnostne odovzdané spoločnosti Transkontajner nové vagóny, ktoré pre ňu vyrobila a. s. Tatravagónka. Ide o výsledok rusko-slovenskej spolupráce v podobe prvého uceleného vlaku 33 kontajnerových, 90 stopových vagónov z celkového kontraktačného objemu 300 kusov.

Spoločnosť Rokosan chce v priemyselnom parku Trebišov spracovávať živočíšny odpad

Mesto Trebišov zverejnilo dňa 12. januára 2011 oznam, že navrhovateľ Rokosan, s.r.o., so sídlom v Sečovciach predložil Mestu Trebišov k zverejneniu a k zaujatiu písomného stanoviska zámer činnosti „Prevádzka Trebišov - Priemyselný park. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov. Výroba kvapalného organického hnojiva zo živočíšneho vedľajšieho produktu - peria z hydiny. "Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Ministerstvu životného prostredia SR, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 812 35 Bratislava do 21 dní od doby, keď bola o predmetnom zámere informovaná, t.j. do 02.02.2011.

Primátori Zemplína príjmami doháňajú premiérku, starostovia ministrov

ZEMPLÍNSKY REGIÓN. Platy primátorov rieši zákon. Starostov zaraďuje do 9 platových tried podľa veľkosti sídla. Základný plat sa odvíja od priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ktorá sa násobí koeficientom danej platovej triedy. Zákon umožňuje, aby ho poslanci navýšili až na dvojnásobok. Ďalších 50 % môžu priznať ako odmenu. Prvými lastovičkami zmien sú primátori Zemplína, ktorí odmietli navyšovanie svojich platov už v minulosti alebo tak urobili na začiatku nového volebného obdobia z vlastnej vôle. Nový primátor Trebišova Marián Kolesár (nez.) navýšenie o 40 % podľa vzoru predchodcu odmietol

Policajt v čase voľna ratoval dôchodkyňu

TREBIŠOV. Trebišovský policajt pomohol dôchodkyni, ktorú chcela obrať o kabelku a peniaze dvojica zlodejov. Napriek tomu, že nebol v službe, zareagoval a páchateľov spacifikoval. Riaditeľ trebišovského Úradu justičnej a kriminálnej polície Radovan Fedor upresnil, že takto nekonal prvýkrát. K incidentu došlo v stredu večer na Rybárskej ulici v Trebišove. Podľa košickej krajskej policajnej hovorkyne Jany Demjanovičovej tu dvojica mužov lúpežne prepadla 69-ročnú Oľgu. Po fyzickom útoku jej ukradli kabelku s peniazmi.

Primátor Trebišova si nechal len základný plat

V historicky prvom príhovore Marián Kolesár uviedol, že od volieb sa stretol so všetkými zvolenými poslancami. Očakáva širokú spoluprácu. Verí, že budú prijímať správne a zodpovedné rozhodnutia. Naznačil, že v prvých mesiacoch bude jeho prioritou zmena systému riadenia mesta.Na radnici aj v mestom riadených podnikoch pripravuje racionalizáciu. Uviedol, že vzhľadom na ekonomickú situáciu sa bude pri investíciách orientovať hlavne na získavanie mimorozpočtových zdrojov.So šetrením a úsporami začal u seba. Nechcel, aby mu poslanci schválil plat na úrovni jeho predchodcu. Súhlasil len so zákonným minimom, čo je 2 390 eur. Jeho predchodca mal základný plat navýšený o 40 %, poberal 3 346 €.

Fotogaléria z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove

Dňa 11. januára 2011 sa konalo ustanovujúce zasadnutie nového Mestského zastupiteľstva v Trebišove. Sľub zložil nový primátor Trebišova Ing. Marián Kolesár a 24 mestských poslancov.

Kolesár sa ujal funkcie trebišovského primátora

TREBIŠOV. Nový trebišovský primátor Marián Kolesár očakáva dobrú spoluprácu so zastupiteľstvom. Navrhol si zákonne minimálny plat. Zložením sľubu sa dnes ujal funkcie primátora Trebišova Marián Kolesár, ktorý v novembrových komunálnych voľbách kandidoval ako nezávislý s podporou občianskeho združenia Trebišov nahlas. Vo funkcii strieda Vladimíra Anďala, ktorého podporovali politické strany KDH, SDKÚ-DS, Most-Híd a SaS. Keďže Kolesár kandidoval aj ako poslanec Mestského zastupiteľstva, sľub dnes zložilo aj 24 poslancov z 25-členného mestského parlamentu."Do pätnástich dní zvolám ďalšie zasadnutie zastupiteľstva, aby sa funkcie mohol ujať náhradník, keďže dnes som sa poslaneckého mandátu vzdal," uviedol Kolesár pre TASR. V trebišovskom zastupiteľstve sú teda štyria poslanci za Smer SD, dvaja za ĽS HZDS, dvaja za Stranu zelených, po jednom poslancovi majú SDKÚ-DS a KDH a 14 je nezávislých. "Takto zložené zastupiteľstvo má predpoklad, aby som v ňom našiel oporu a aby schvaľovali návrhy, ktoré budem predkladať," povedal Kolesár.

Noví primátori Trebišova a Sobraniec sa ujmú funkcií

TREBIŠOV/SOBRANCE. Ako posledné z 11 miest Zemplína sa dnes konajú ustanovujúce zasadnutia zastupiteľstiev v Trebišove a Sobranciach. V oboch ich zvolali zástupcovia primátora. Vo väčšine miest a obcí Zemplína došlo po komunálnych voľbách k prebratiu moci do zákonného termínu 27. decembra. Výnimkou medzi mestami boli 23-tisícový Trebišov a 6-tisícové Sobrance. Dnešok je termínom, ktorý prikazuje zákon, ak pôvodný primátor nezvolal zasadnutie nových orgánov samosprávy do 30 kalendárnych dní. Potom už na zvolávanie nemá právo. V Trebišove ho preto zvolal doterajší viceprimátor.

Lipšic posiela policajtov na východ chrániť ľudí žijúcich pri osadách

V regiónoch so zvýšenou kriminalitou, najmä na východnom Slovensku, bude viac policajtov. "Tieto oblasti sú aj v blízkosti segregovaných osád, kde sú ľudia často pomerne pravidelne vystavení trestnej činnosti majetkového, ale niekedy aj násilného charakteru," uviedol minister vnútra Daniel Lipšic, ktorého cieľom je výraznejšie chrániť ľudí z týchto oblastí.

 

Sobrance a Trebišov začnú rok bez nových primátorov

Medzičasom sa okruh miest a obcí, kde starostovia nechcú odovzdať moc novým, rozšíril. V regióne Zemplína sa to týka miest Trebišov a Sobrance, z obcí minimálne Somotora v Trebišovskom a Hatalova a Malčíc v Michalovskom okrese. Kaliňák potvrdil, že podobné informácie majú z rôznych častí Slovenska. Aj to, že využívanie tohto málo známeho paragrafu nemá po tohtoročných komunálnych voľbách na Slovensku obdobu. Dodal, že odchádzajúci primátori a starostovia majú reálnu moc až do 11. januára. "Môžu podpisovať zmluvy, konať v mene obcí a podobne - je to legálne a zároveň nelegitímne z politického hľadiska, lebo od občanov už po voľbách reálny mandát nemajú."

Športoviská prechádzajú na sviatočný režim

TREBIŠOV. Športoviská v Trebišove prechádzajú na sviatočný režim. Zemplínčania sa od plných vianočných stolov môžu presunúť na plaváreň alebo zimný štadión. Budú otvorené väčšinu dňa. Ako darček im samospráva na Vianoce ponúka možnosť zašportovať si aj zadarmo. Na Štedrý deň a Silvestra sa vstupné neplatí. Športoviská spravujú Technické služby. Tradíciu sviatočného režimu a bezplatného vstupu vo výnimočných vianočných a novoročných termínoch založili v roku 2007. V čase finančnej krízy to príde vhod najmä rodinám s deťmi.

Chytili kupliara, vraj pásol dievčatá z osady

TREBIŠOV. Epidémia syfilisu a predvolebná petícia proti pouličnej prostitúcii v Trebišove nezostali bez následkov. Polícia včera potvrdila, že situáciu celý čas sledovala a okolnosti vyšetrovala už mesiace. V deň začatia petície už mala viac ako týždeň vo väzbe muža, ktorého podozrievala z kupliarstva, ale nemohla to zverejniť. Prípad polícia dotiahla do konca pred pár dňami, keď Róberta K. z Trebišova obvinila zo zločinu kupliarstva. Potvrdil nám to riaditeľ Úradu justičnej a kriminálnej polície v Trebišove Radoslav Fedor.

Fotogaléria z akcie NOVO–PRIMÁTORSKÝ PUNČ a vypúšťanie LAMPIÓNOV ŠŤASTIA

Počas konania Vianočných trhov 15.decembra 2010 pozval TREBIŠOV NAHLAS občanov mesta Trebišov na  NOVO–PRIMÁTORSKÝ PUNČ a na vypúšťanie LAMPIÓNOV ŠŤASTIA.

V okrese Trebišov sa nebezpečne šíri syfilis

TREBIŠOV. V okrese Trebišov sa nebezpečne rozšíril syfilis. Od začiatku roka do polovice decembra hygienici zaznamenali 37 nových prípadov ochorenia, ktoré už potvrdilo aj Národné referenčné centrum. Primár kožného oddelenia trebišovskej nemocnice Ondrej Bobík hovorí až o 52 pacientoch. Novým fenoménom je výskyt syfilisu u dôchodcov, ktorí si objednali sexuálne služby na byt. Prvýkrát epidemiológovia v okrese Trebišov zaznamenali zvýšený výskyt ochorení na syfilis v roku 2002. Okresná epidemiologička MUDr. Ľudmila Tintová vysvetlila, že vtedy zaevidovali až 56 nových prípadov. "Najviac ochorení hlásili z rómskej osady v Trebišove. Odvtedy pretrváva zvýšený výskyt ochorenia. Mal však už aj klesajúci trend."

ZMOS vyzýva starostov, aby zvolali zastupiteľstvá do 27. decembra

BRATISLAVA. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) upozorňuje primátorov a starostov miest a obcí, aby zvolali ustanovujúce zasadnutia mestských a obecných zastupiteľstiev v zákonom určenom termíne. Podľa predsedu ZMOS-u Michala Sýkoru zákon o obecnom zriadení definuje, že "primátor či starosta je povinný zvolať ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva do 30 kalendárnych dní od vykonania volieb. Na to by nemali zabúdať noví, ani odchádzajúci primátori či starostovia," povedal Sýkora.

 

Výsledky komunálnych volieb v Trebišove podľa volebných okrskov

Zaujíma vás koho volila rómska osada, koho volili obyvatelia sídliska Sever, alebo Paričovčania? V prílohe zverejňujeme výsledky komunálnych volieb podľa volebných okrskov a určenie volebných okrskov v komunálnych voľbách konaných 27.11.2010.  

 

Samospráva mesta Trebišov dnes odovzdá 12 bytov rómskym rodinám

Dnes v popoludňajších hodinách by malo 12 rodín z rómskej osady v Trebišove získať od samosprávy mesta nové bývanie. Už včera podpísali rodiny nájomné zmluvy a zaplatili mesačný paušálny poplatok za nájomné a energie za december. Rómsku tlačovú agentúru (RPA) o tom informoval pracovník technickej správy bytov Bytového podniku, s. r. o., Trebišov Marián Číž.

 

Prostitútky a žobráci! Vďaka tomuto zvolili primátora Trebišova

Svojim straníckym kandidátom doslova vypálil rybník. Tento daňový poradca a aktivista združenia Trebišov nahlas sa už v minulosti zviditeľnil bojom proti výstavbe elektrárne, výrubu stromov a nečistote v meste. „Teší ma, že témy v mojej volebnej kampani občanov najviac oslovili,“ netají radosť Kolesár, ktorý vo funkcii nahradí Vladimíra Anďala. Tvrdí, že je čo zlepšovať aj vo vzťahoch v meste, ktoré podľa neho nie sú ideálne. O absurdnosti krokov súčasného zastupiteľstva svedčí aj to, že si vysvetlili zákon po svojom a s odchodom rátajú po 30 pracovných a nie kalendárnych dňoch. Funkcie primátora sa tak ujme až v druhej dekáde januára.

Trebišov vyhrali aktivisti

TREBIŠOV. V roku 2007 založili odporcovia výstavby tepelnej elektrárne v Trebišove občianske združenie. Aj vďaka ich odvahe po troch rokoch megalomanský projekt stopli. V sobotu dosiahli aktivisti zo združenia Trebišov nahlas v takmer 24-tisícovom okresnom meste ďalší úspech. V 25­člennom zastupiteľstve získali osem mandátov a ich človek bude aj primátorom. Kandidáta KDH, SDKÚ, Mosta a SaS Vladimíra Anďala porazil 43­ročný daňový poradca Marián Kolesár o takmer osemsto hlasov.

Končiaci trebišovskí poslanci rozhodovali dva dni po voľbách

TREBIŠOV. Netradičný termín zasadnutia dva dni po komunálnych voľbách samospráva avizovala 2 týždne dopredu. Tri rekordy padli v rokovacej sále mestského zastupiteľstva v Trebišove. Rekordný bol počet poslancov – na jednom mieste sa totiž zišlo 22 doterajších a 8 budúcich, ktorí im pozerali do kuchyne. Druhým rekordom bola dĺžka zasadnutia. Na rozdiel od 5 až 8-hodinových maratónov v posledných mesiacoch trvalo len 45 minút. Tretím je neslávny rekord v počte končiacich poslancov – až 17 poslancov z doterajšieho 25-členného mestského parlamentu končí.

O zemplínskych primátoroch nerozhodovali rómske osady

Trebišov: Kolesár vyhral až v 15 z 19 okrskov. Rómski voliči nerozhodli ani o trebišovskom primátorovi. V rómskych okrskoch bol favoritom úradujúci primátor Vladimír Anďal (KDH, SDKÚ, SaS, Most-Híd). Prvé priebežné výsledky z menších favorizovali Jána Gregu (Strana zelených), neskôr už všade valcoval Marián Kolesár (nez.). Vyhral v 15 z 19 okrskov. Najviac hlasov mu dali na sídlisku Sever a na Vojenských lúčkach. V dvoch okrskoch ho porazil Ján Grega. Vladimír Anďal vyhral v okrskoch 3 a 4. V meste prišlo voliť 8 624 voličov zo 17 814 zapísaných. Volebná účasť dosiahla 48,41 %, čo je o asi 3,5 % viac ako v roku 2006. Aj tu bol veľký rozdiel medzi víťazom a druhým porazeným. Marián Kolesár dostal 2 608 hlasov. Druhý v poradí, Vladimír Anďal, mal 1 845 hlasov.

Oficiálne výsledky komunálnych volieb 2010 za mesto TREBIŠOV

Oficiálne výsledky komunálnych volieb konaných  27.novembra 2010 pre mesto Trebišov.

 

 

Novým primátorom Trebišova bude Marián Kolesár

TREBIŠOV. Novým primátorom Trebišova sa podľa neoficiálnych výsledkov Štatistického úradu (ŠÚ) SR stal Marián Kolesár. V komunálnych voľbách kandidoval ako nezávislý. V kresle nahradí Vladimíra Anďala, ktorého podporovali politické strany KDH, SDKÚ-DS, Most-Híd a SaS. Účasť sa v Trebišove podľa neoficiálnych výsledkov vyšplhala na 48,41 percenta.

VOĽBY V TREBIŠOVE VYHRAL TREBIŠOV NAHLAS!

Podľa predbežných výsledkov sa novým primátorom Trebišova stal Ing. Marián Kolesár z TREBIŠOV NAHLAS.

TREBIŠOV NAHLAS bude mať zastúpenie aj v poslaneckých laviciach a to v počte 8 poslancov.

Poslancami sa stali za volebný obvod 1: Mgr.Martin Begala, Ing.Ľubomír Bulla a Ing. Marián Kontura

Za volebný obvod 2: Jozef Biro, Ing.Gejza Gore, MUDr.Martin Lycius, JUDr.Juliana Pašková a Ing.Jaroslav Soták

Trebišovská mládež - PRÍĎTE DOMOV!

Milí vysokoškoláci - Trebišovčania!

 Určite Vám záleží na meste, kde máte svoj domov.

Istotne sa za svoje mesto nechcete viac hanbiť a želáte si ZMENU!

Kandidáti TREBIŠOV NAHLAS Vás pozývajú na komunálne voľby

v sobotu 27.11.2010 od 7:00 hod do 20:00 hod.

Vaša účasť je veľmi potrebná.

TREBIŠOV čaká na Vaše hlasy.

Nedovoľme, aby primátora a poslancov zvolila osada!

Ústredná volebná komisia riešila desiatky podnetov

BRATISLAVA. Približne 50 podnetov zamestnalo na viac ako šesť hodín Ústrednú volebnú komisiu (ÚVK) pre blížiace sa komunálne voľby. Komisia prerokovala všetky podania, no vo väčšine z nich nemala kompetenciu prijať konkrétne riešenia. Jeden podnet posunula Generálnej prokuratúre SR. Komisia riešila aj žiadosti o priznanie účasti pri sčítavaní hlasov. "ÚVK vyhovela všetkým žiadostiam a vydala aj vyhlásenie, aby obce zverejnili príslušným spôsobom skutočnosť, že občania môžu byť prítomní ako pri priebehu volieb, tak aj pri sčítavaní hlasov.

Primátor Trebišova má svoje noviny

TREBIŠOV. V trebišovskom týždenníku Slovo Zemplína má hlavné slovo Vladimír Anďal. Obsah posledného čísla bilancuje úspechy šéfa mesta. Aj také, o ktoré sa nepostaral. V Trebišove sa uchádza o post primátora deväť kandidátov. Väčšina sa cíti v porovnaní so súčasným Vladimírom Anďalom (KDH, SDKÚ-DS, Most-Híd a SaS) v nevýhode. Anďal bojuje o dôveru voličov 24-tisícového okresného sídla aj s podporou jeho novín. Platí im za to z rozpočtu mesta. Týždenník výrazne pomáhal Anďalovi už aj v roku 2006. V priebehu posledných dvoch mesiacov bola minimálne jedna fotografia primátora s článkom takmer na každej titulnej stránke alebo vnútri novín.

Dlh Trebišova sa za štyri roky zvýšil o viac ako 2 milióny eur

Ekonomika mesta

1. Príjmy mesta v roku 2009: 15 809 347 EUR

2. Výdavky mesta v roku 2009: 15 144 067 EUR

3. Aktuálny dlh mesta: 7 350 430 EUR

4. Dlh mesta na začiatku volebného obdobia: 5 276 276 EUR

Občasník TREBIŠOV NAHLAS 6/2010

Občanom Trebišova bol dňa 23.11.2010 doručený občasník TREBIŠOV NAHLAS 6/2010. Elektronická podoba občasníka v PDF formáte je v prílohe článku.

Združenie Trebišov nahlas žiada Lipšica o dozor nad voľbami

TREBIŠOV 22. novembra (WEBNOVINY) – Občianske združenie Trebišov nahlas sa obrátilo listom na ministra vnútra Daniela Lipšica, v ktorom ho žiadajú o dozor nad priebehom volieb nestrannými osobami z iného než miestneho prostredia. „Sme hlboko presvedčení, že predchádzanie nežiaducim javom je vždy prospešnejšie, ako prípadné dodatočné vyšetrovanie vzniknutých podozrení. Preto Vás s dôverou žiadame, aby ste v záujme zabezpečenia objektívnosti a nespochybniteľnosti volebných výsledkov v uvedených okrskoch nášho mesta zabezpečili včasné prijatie potrebných opatrení, vrátane výkonu dozoru nestrannými osobami z iného než miestneho prostredia,“ píše predseda združenia Gejza Gore v liste ministrovi. Ako dôvod združenie uvádza, že v Trebišove je v dvoch okrskoch druhá najväčšia koncentrácia Rómov na Slovensku.

Staré trebišovské zastupiteľstvo bude zasadať aj po voľbách

TREBIŠOV. Neštandardný termín na posledné zasadnutie odchádzajúceho poslaneckého zboru, ktorý fungoval uplynulé štyri roky, vymysleli v Trebišove. Starí poslanci zasadnú 29. novembra, čo je dva dni po komunálnych voľbách! Nepôjde o neformálne slávnostné stretnutie na rozlúčku, ale o riadne zasadnutie, na ktorom budú rozhodovať. Radnica, ktorá termín určila, sa bráni, že zákon to nezakazuje. Potvrdil to aj Ivan Rončák z Transparency International Slovensko. S dôvetkom, že zákonné to síce je, ale poriadne absurdné áno. Potvrdil, že s takým prípadom sa ešte nestretli. Končiaci trebišovskí poslanci naposledy zasadali 27. októbra. Podľa časového plánu si posledné zasadnutie naplánovali na 24. novembra.

POCIT  KRIVDY  / TK JUNIOR TV po 15-tich rokoch činnosti /

Keď v roku 2007 Uznesením MZ z dňa 11.4.07 bola ZŠ Kom 1 v Trebišove  vyradená k 31.7.2007 zo siete škôl, málokto v Trebišove / okrem vedenia mesta a 15-tich poslancov/ veril, že na tomto takmer 3 hektárovom pozemku  o 3 roky vyrastie už v poradí piaty obchodný reťazec v centrálnej zóne mesta /Kaufland/ s veľkoplošným parkoviskom , napriek Uzneseniu MZ č. 19/2008 z dňa  27.2.2008, ktorým bol schválený Lokalitný zámer zástavby bývalého pozemku ZŠ Kom l /... v území je neprípustná koncepcia riešenia objektov nákupných stredísk manuálmi obchodných reťazcov...minimalizovať parkovacie miesta na teréne.../, neponechá sa ani piaď  relaxačno oddychovej zóny, ktorá bolo podmienkou pri predaji pozemku - zakomponovaním do predložených štúdií, že betónová džungľa nahradí  prekrásne, zdravé 40-50 ročné  dreviny v počte 134/ 22 druhov - vysokej dendrologickej hodnoty/, ktoré pri  žiadosti o vyjadrenie sa Obvodného úradu ŽP k projektovej dokumentácii stavby Polyfunkčný komplex ten dňa 11.12.2009 doporučil v čo najväčšej miere zachovať v biocentre Trebišova/ !!!

Jesenný karneval na ľade

Na výročie Dňa boja za slobodu a demokraciu – 17.11.2010 usporiadal TREBIŠOV NAHLAS v spolupráci s hokejovým klubom Trebišov akciu Jesenný karneval na ľade. Fotogalériu z akcie si môžete prezrieť na priloženom odkaze.

Cenzúra

List, uverejnený na žiadosť MUDr.Béreša: Pôvodne som tento článok chcel dať uverejniť cca v druhom - treťom novembrovom týždni v okresných novinách, týždenníku Slovo Zemplína. Redaktori mi tvrdili, že to by nemal byť problém, zatiaľ uverejnili každý odovzdaný príspevok. Zatiaľ...Pokým si ho pred zadaním do tlače neprečítal pán primátor Vladimír Anďal. Po následnom stretnutí s ním /dňa 9.11.2010/  som  argumentoval, že článok si mal prečítať až po jeho zverejnení v novinách, a potom mohol reagovať /právo na odpoveď, event. podať trestné oznámenie na autora článku.../ Položil som mu otázku, či je šéfredaktorom alebo majiteľom novín, rsp. cenzorom. Odpoveď znela, že dačo v tom zmysle.. Oponoval som, že ako verejný činiteľ/ po nástupe do funkcie primátora mesta Trebišov/ sa mal vzdať, prinajmenšom z etického hľadiska, vplyvu na noviny okresného dosahu. Nevzdal sa.. Uviedol, za prítomnosti redaktorov novín, že trestné oznámenie nepodá na autora tohto článku, ale na redakciu novín / vlastných ! / - za zverejnenie poloprávd a neprávd, ktoré v tomto článku uvádza autor.Preto tento článok v Slove Zemplína nevyšiel ! Keďže žijeme, chcem veriť, v demokratickom štáte a trvám na každej vete v tomto mojom článku a chcem, aby  verejnosť poznala aj môj občiansky názor a postoj na dianie v tomto meste, bolo mi umožnené, za čo sa chcem poďakovať, zverejniť touto formou tieto moje „polopravdy a nepravdy“.

TREBIŠOV NAHLAS na Rádiu EXPRES

Na rádiu Expres zazneli skladby o Trebišove, v ktorých  TREBIŠOV NAHLAS pomenúva problémy v našom meste a to poriadne NAHLAS a dokonca v rytme tónov.

 

 

 

Občasník TREBIŠOV NAHLAS 5/2010

Od 14.11.2010 je občanom Trebišova a mestskej časti Milhostov distribuovaný občasník TREBIŠOV NAHLAS 5/2010. Občasník v PDF formáte nájdete v prílohe tohto článku.

Trebišovskej radnici chcú šéfovať deviati

Deväť kandidátov, z toho až 6 nezávislých, by chcelo šéfovať trebišovskej radnici. Nechýba úradujúci primátor, jeho zástupca, exprimátor a traja poslanci. Najmladší má 37 rokov, najstarší 63. Osmičke mužov konkuruje jediná žena. Odpovedali na otázky: 1. Prečo by si obyvatelia Trebišova mali vybrať za primátora práve vás? 2. Aké sú vaše priority?

TREBIŠOV NAHLAS v Milhostove

Dňa 14.11.2010 navštívili nezávislí kandidáti TREBIŠOV NAHLAS mestskú časť Milhostov. Osobne pozývali na diskusné stretnutie s nezávislým kandidátom na primátora Mariánom Kolesárom a nezávislým kandidátom na poslanca Petrom Bobíkom, ktoré sa uskutoční v nedeľu 21. novembra o 16:00 hod. v Spoločenskej miestnosti v Milhostove. Občanom mestskej časti Milhostov predstavia kandidáti TREBIŠOV NAHLAS osobne volebný program PORIADOK A ČISTOTA.

POZVÁNKA NA DISKUSNÉ STRETNUTIE

Pozývame Vás na

DISKUSNÉ STRETNUTIE,

ktoré sa uskutoční v piatok

 

19.novembra 2010 o 16:30 hod.

v kinosále MsKS Trebišov.

 

Občanom mesta Trebišov

osobne predstavíme náš spoločný

volebný program

PORIADOK A ČISTOTA

 

JESENNÝ KARNEVAL NA ĽADE

17. novembra majú všetky deti prázdniny!

Pozývame všetkých rodičov s deťmi a

všetkých starých rodičov s vnúčatami

na

 

JESENNÝ KARNEVAL

NA ĽADE

 

ktorý sa uskutoční 17.11.2010 o 13:00

na Zimnom štadióne v Trebišove

Zamaskujte sa a príďte sa zabaviť, zašportovať si

Najkrajšie a najoriginálnejšie masky budú odmenené

(VSTUP VOĽNÝ)

Nové riaditeľky zemplínskych úradov začínajú šetrením a prepúšťaním

Nová trebišovská riaditeľka Viera Wawreková nie je neznáma. Do apríla 2007 na úrade práce pracovala ako riaditeľka odboru služieb zamestnanosti. Neskôr na mestskom úrade robila na oddelení správy majetku. Cez svojho hovorcu Igora Kundeka vysvetlila, že jej prvé dni vo funkcii sa nesú v zmysle uznesenia vlády o šetrení v štátnej správe. To znamená úsporné opatrenia a hlavne prepúšťanie. "Z celkového evidenčného počtu 220 zamestnancov sa počíta s uvoľnením 10 percent ľudí do konca roka 2010."

Voliči, pozor! Komunálne voľby sú o dve hodiny kratšie

Na rozdiel od všetkých zvyšných volieb, v tých komunálnych sú otvorené volebné miestnosti o dve hodiny kratšie ako zvyčajne. Miestnosti sa zatvoria už o ôsmej hodine večer.Kratší čas volieb môže ľuďom, ktorý predpokladajú, že volebné miestnosti budú otvorené do 22. hodiny, zmariť účasť na voľbách."V tých komunálnych voľbách, by verejnosť mala byť informovaná, že je tu kratší čas. Môže sa stať, že časť občanov svoje volebné právo neuplatní," povedal Aktuálne.sk šéf Inštitútu pre verejné otázky a politológ Grigorij Mesežnikov.

Obyvatelia trebišovského sídliska majú pod oknami zoo

TREBIŠOV. Túlavé mačky a potkany znepríjemňujú život obyvateľom sídliska Sever v Trebišove. Pohybujú sa v okolí kontajnerov. Viac ako na zvieratá sú ľudia nahnevaní na "kontajneristov", ktorí nechávajú za sebou neporiadok. Práve ten láka túlavé zvieratá a hlodavce. Severania sa obávajú šírenia infekčných chorôb. Radnica oponuje, že technické služby sa kontajnery snažia vysýpať čo najčastejšie. Odborník Igor Tomko vysvetľuje, že mačky pochádzajú z neďalekej záhradkárskej osady. V jeseni ich na sídlisku pribúda, lebo nemajú čo jesť. Ich odchyt sa už začal.

Cestu na trebišovskom sídlisku zahatali obrubníkom

TREBIŠOV. Kurióznu cestu majú na sídlisku Juh v Trebišove. Stavbári pri výstavbe cesty novú časť vozovky nenadviazali na starú, ale oddelili ich. Kuriózne -  prekážkou v podobe obrubníka. Ešte nepochopiteľnejšia je novučká dopravná značka, ktorá vyznačuje, aby v ceste od obrubníka vodič dal prednosť. Ľudia to považujú za zlý žart. Radnica tvrdí, že zhotoviteľ obrubníkom uzavrel prvú etapu projektu. Bez ohľadu na to, čo to prinesie v praxi a na to, že druhá etapa sa ešte ani nezačala. Vedúca odboru výstavby Iveta Verešová uviedla, že na budúci týždeň dajú nezmyselnú prekážku preč.

Občasník TREBIŠOV NAHLAS 4/2010

Posledný októbrový a prvé novembrové dní bol do poštových schránok trebišovských domácností doručený občasník TREBIŠOV NAHLAS 4/2010. Elektronická podoba občasníka je v prílohe článku.

Nový prednosta Pataky má dve stoličky a berie dva platy

Nový prednosta trebišovského Obvodného úradu Karol Pataky sedí na dvoch stoličkách. Od polovice októbra je prednostom, ale stále je aj hlavným kontrolórom mesta Kráľovský Chlmec. Poslanci mestského zastupiteľstva sú z kurióznej situácie zmätení. Vyzývajú Patakyho, aby si vybral. Nepozdáva sa im, že berie aj dva platy. Jeden mu ešte beží v samospráve, ďalší už v štátnej správe. Pataky oponuje, že zákon neporušuje. Priznáva ale, že reálne sa obe funkcie naplno robiť nedajú. Na to isté upozorňuje aj právnik Transparency International Slovensko (TIS) Pavol Nechala. Hoci túto kombináciu funkcií zákon nezakazuje, Nechala ju označil za nežiaducu.

Najväčším problémom volieb je kupovanie hlasov

Ústavný súd SR zaregistroval od 1. januára 1993 do 30. júna 2010 332 sťažností v súvislosti s voľbami do orgánov územnej samosprávy. Najviac sťažností – 137 bolo zaregistrovaných v roku 2006 a ústavný súd zrušil voľby až v 18 obciach. Kupovanie hlasov je najväčším problémom a najčastejším dôvodom vyhlásenia neplatnosti volieb do územnej samosprávy. K ďalším príčinám patria účasť neoprávnenej osoby pri sčítavaní hlasov, manipulácia s hlasovacími lístkami a ďalšie.

Telefónnym búdkam odzváňa, vytláčajú ich mobily

TREBIŠOV. Na veľkom Sídlisku Sever v Trebišove je jediný telefónny automat. Či skôr bol. Telefón niekto ukradol, zostali len vytrhnuté drôty a torzo stojana. Ľudia sa pýtajú, dokedy tam čudo bude strašiť. Automat stojí pri novinovom stánku. Emília Kreperáková, ktorá tu pracuje roky, ešte pamätá, ako ho namontovali: "Istý čas slúžil, ľudia ho používali, ale bolo to čoraz menej. V poslednom čase sa už s ním hrali len deti. Jedného rána som prišla do práce a už som videla len vytrhnuté drôty. Telefón bol preč. Je to už viac ako rok." 

Záplavy v Trebišove mali dohru na prokuratúre

TREBIŠOV. Ulicu SNP a obytnú štvrť Juh koncom mája zaliala voda. Vnikla do pivníc, dvorov a záhrad tunajších obyvateľov. Ako zistili, dôvodom neboli len extrémne zrážky. Pod obrovské škody na ich majetku sa podpísali aj neudržiavané melioračné kanály v poliach okolo Juhu. Voda z nich zahltila kanalizáciu a v spojení s vodou "zhora" spôsobila záplavy. Zúfalí obyvatelia Juhu preto začali papierovú vojnu. "Podľa nás tým došlo k naplneniu skutkovej podstaty poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. Preto sme podali hromadné trestné oznámenie obyvateľov na Generálnu prokuratúru," hovorí Július Selecký z Ulice SNP.

Pripomienky TREBIŠOV NAHLAS k Návrhu územného plánu mesta Trebišov

26.októbra 2010 TREBIŠOV NAHLAS podal 7 pripomienok k záverečnej fáze spracovania nového územného plánu - k Návrhu územného plánu mesta Trebišov. V doterajších štádiách príprav TREBIŠOV NAHLAS podal 30.5.2008 celkom 23 pripomienok k zadaniu a 5.8.2009 celkom 7 pripomienok ku konceptu. Väčšina z nich bola akceptovaná. PDF formát dokumentu nájdete v prílohe.

Občasník TREBIŠOV NAHLAS 3/2010

V minulých dňoch bol do schránok trebišovských domácnosti doručený občasník TREBIŠOV NAHLAS 3/2010. Elektronická podoba občasníka je prílohe článku.

Sociálna sestra prevolá štyrikrát viac ako riaditeľ a celý manažment

TREBIŠOV. Deti, ktoré po pár dňoch po prepustení domov opäť končia v nemocnici v zlom zdravotnom stave a podvyživené. Malí pacienti, po ktorých si rodičia "zabudli" prísť. Rekordéri, ktorí si to za rok v nemocnici zopakujú aj 5-6-krát. Rodičky utekajúce z pôrodnice. Nevládni pacienti, ktorí sa nemajú kam vrátiť. Toto všetko denne zažíva personál trebišovskej nemocnice. Popri lekárskom rozmere musí riešiť aj sociálny. Kvôli tomu tu majú zvláštnu funkciu - sociálnu sestru.

O petícii TREBIŠOV NAHLAS informujú aj televízie

O petícii „Bezpečnosť a čistota“, ktorú zahájilo občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS informujú už aj televízie. Slovenská televízia v relácii Slovensko dnes zo dňa 19.10.2010 informovala divákov o priebehu petície a o skutočnosti, že primátor mesta Trebišov považuje petíciu za protizákonnú a uvažuje o podaní trestného oznámenia na občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS. Aj televízia Markíza uverejnila dňa 19.10.2010 v hlavnej spravodajskej relácii – Televízne noviny reportáž o petícii TREBIŠOV NAHLAS.

V Trebišove spisujú petíciu: Chcú vyhnať prostitútky a žobrákov

Nevedia si rady s prostitútkami a žobrajúcimi deťmi. Aktivisti občianskeho združenia Trebišov nahlas zbierajú podpisy pod petičné hárky. Keď ich vyzbierajú 5-tisíc - čo je asi tretina dospelých obyvateľov mesta - odovzdajú hárky na mestský úrad. Chcú tak vedenie mesta donútiť, aby sa problému venovalo plošnejšie. Aktivisti tvrdia, že im ide o udržanie bezpečnosti a čistoty v meste.

Trebišovčania spisujú petíciu proti prostitúcii a žobraniu

"Plánujeme získať päťtisíc podpisov, čo je de facto štvrtina celkového počtu obyvateľov, a chceme ich vyzbierať do konca októbra. Je pravdepodobné, že ju odovzdáme už novému vedeniu mesta. Vnímame to ako veľký problém, pretože množstvo školopovinných detí sa túla po uliciach, rovnako je veľkým problémom aj vyberanie odpadkov. Mysleli sme si, že u nás nemôžeme mať problém s prostitúciou, ale je to tu, najmä na vstupe do mesta od Kráľovského Chlmca. Nie je problém, že ich na križovatkách vidieť aj za bieleho dňa,“ uviedol Marián Kolesár, člen petičného výboru poverený rokovať s dotknutými orgánmi územnej samosprávy.

PETÍCIA TREBIŠOV NAHLAS

Petičný výbor TREBIŠOV NAHLAS zahájil dňa 15.10.2010 petíciu so znením:        

My, podpísaní občania, žiadame primátora Mesta Trebišov, aby mestská polícia v súčinnosti so štátnou políciou dôsledne dbala na udržiavanie bezpečnosti a čistoty v meste. Navrhujeme, aby najmä zabránila

- potulovaniu školopovinných detí po meste v čase vyučovania

- aktívnemu obťažujúcemu žobraniu na miestach prístupných verejnosti

- vyberaniu odpadkov zo smetných nádob

- pouličnej prostitúcii.

Pod petíciu sa za dve hodiny, v prvý deň jesenného jarmoku podpísalo 508 občanov.

Prerokovanie „Návrhu územného plánu mesta Trebišov“

Dňa 13.10.2010 sa vo veľkej zasadačke mestského úradu v Trebišove konalo verejné prerokovanie „Návrhu územného plánu mesta Trebišov“. Prerokovanie viedol Ing. arch. Dušan Hudec zo spracovateľskej firmy URBAN TRADE Košice. Občania predniesli k návrhu svoje pripomienky. Pripomienky zazneli k hospodárskemu dvoru v Milhostove, k rozširovaniu rómskej osady, k prepojeniu kanalizácii, k protipovodňovým opatreniam a dopravnej situácii v meste.

Kandidátov na primátorov vymenovali za prednostov Obvodných úradov

V kurióznej situácii sa ocitli mestský poslanec Jozef Bobík z Michaloviec a hlavný kontrolór Kráľovského Chlmca Karol Pataky. Vláda ich v stredu dopoludnia vymenovala za prednostov Obvodných úradov v Michalovciach a Trebišove. Obaja kandidujú aj za primátorov vo svojich mestách. Samosprávne funkcie sú však nezlučiteľné s funkciami prednostov úradov. To znamená, že ak Bobíka a Patakyho v komunálnych voľbách zvolia za primátorov, budú musieť požiadať ministra vnútra o uvoľnenie z funkcie prednostu: "Prednostami by mohli zostať len vtedy, ak by nenastúpili na post primátora."

OZ TREBIŠOV NAHLAS podalo pripomienku ku správe EIA - Preložka cesty I/79 Hriadky - Trebišov

OZ Trebišov nahlas navrhuje dopracovať v II. Ucelenej časti – Napojenie Trebišov - sever  prepojenie s južnou časťou preložky cesty I/79 Hriadky Trebišov až po mimoúrovňovú križovatku „Trebišov – západ“ v kilometri 9,000. Celú preložku cesty I/79 Hriadky Trebišov navrhujeme rozdeliť na dve etapy, pričom v prvom rade žiadame vybudovanie nami navrhovanej a rozšírenej II. Ucelenej časti – Napojenie Trebišov Sever a južnej časti preložky cesty I/79 Hriadky Trebišov. Návrh by scelil obchvat Trebišova a odbremenil by značne frekventovanú a stavebne poddimenzovanú cestu cez ulicu Kpt. Nálepku a nebezpečnú križovatku s Cukrovarskou ulicou v severnej časti mesta Trebišov. 

Niektorí poslaneckí kandidáti si musia vybrať: Mandát alebo práca

Vo väčšine miest a obcí už volebné komisie prešli zoznamy kandidátov do obecných a mestských zastupiteľstiev a zaregistrovali ich. Sú medzi nimi aj zvláštne prípady. Niektorých v prípade zvolenia čaká rozhodnutie - byť poslancom alebo sa vzdať svojej práce. Mnohí o možnom konflikte záujmov a nezlučiteľnosti funkcií nevedia, ďalší sa ho obávajú zbytočne. Odborníci radia, aby si potenciálni kandidáti preverili, čo ich čaká, ak sa stanú poslancami. V Trebišove v poslaneckých laviciach sedí námestník riaditeľa Technických služieb, vedúci správy rekreačných zariadení mesta, zamestnanec mestského kultúrneho strediska či pracovníci Mestského bytového podniku, ktorý je 100-percentnou eseročkou mesta.

Fotogaléria TREBIŠOV NAHLAS z akcie „Pánu učiteľovi z lásky“

TREBIŠOV NAHLAS usporiadal dňa 9.10.2010 v kinosále MsKS Trebišov spomienkovú akciu „Pánu učiteľovi z lásky“. Bohatý kultúrny program, premietanie starých fotografií a malá recepcia vytvorili príjemné prostredie na stretnutie trebišovských učiteľov bez rozdielu veku. Dojemné stretnutia po rokoch, poďakovania najmä tých najstarších, že si na nich niekto spomenul a spokojnosť všetkých zúčastnených boli odmenou pre usporiadateľov.

Zoznam kandidátov na primátora a poslancov MsZ v Trebišove pre komunálne voľby 2010

Kandidáti na primátora a poslancov MsZ v Trebišove pre komunálne voľby 2010Kandidáti na primátora:1. Vladimír Anďal, MVDr., CSc., 61 r., primátor mesta, Trebišov, Gorkého 1931/30, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita

2. Ľubomír Cibere, JUDr., 54 r., právnik, Trebišov, Komenského 2222/91, nezávislý kandidát

3. Ján Grega, Ing., 61 r., obchodná a realitná činnosť, Trebišov, M.R.Štefánika 2659/151A, Strana zelených

4. Ladislav Gregocki, Mgr., 40 r., výsluhový dôchodca, Trebišov, Škultétyho 1921/6, Strana demokratickej ľavice

5. Beáta Kereštanová, Mgr., 39 r., manažér verejnej správy a kultúry, Trebišov, Slov.nár.povstania 2501/90, nezávislý kandidát

6. Marián Kolesár, Ing., 43 r., ekonomický a daňový poradca, Trebišov, Ternavská 2238/7, nezávislý kandidát

7. Jaroslav Papák, Ing., 53 r., strojný inžinier, Trebišov, Paričovská 2575/114, nezávislý kandidát

8. Dušan Poľacký, Ing., 63 r., konateľ spoločnosti, Trebišov, Švermova 2101/52, nezávislý kandidát

9. Róbert Puci, Ing., 37 r., ekonóm, Trebišov, 29.augusta 373/5, SMER - sociálna demokraciaKandidáti na poslancov:Volebný obvod č. 1 – Juh volí sa 12 poslancov1. Jozef Anďal, MUDr., 63 r., lekár, Trebišov, Berehovská 2169/3, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

2. Vladimír Anďal, MVDr., CSc., 61 r., primátor, Trebišov, Gorkého 1931/30, Kresťanskodemokratické hnutie

3. Peter Bačkovský, Mgr., 54 r., vedúci športových zariadení, Trebišov, Kapušanská 3602/6, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

4. Igor Balog, 41 r., živnostník, Trebišov, Pažitná 1528/10, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko

5. Karol Baranyi, 57 r., technik, Trebišov, Gorkého 1295/39, Agrárna strana vidieka

6. Martin Begala, Mgr., 41 r., učiteľ, Trebišov, Jarná 2041/16, nezávislý kandidát

7. František Bicko, PhDr., 27 r., manažér, Trebišov, Paričovská 1126/32, nezávislý kandidát

8. Michal Bodnár, Ing., 53 r., výsluhový dôchodca, Trebišov, 1.decembra 2207/4, Strana demokratickej ľavice

9. Ľubomír Bulla, Ing., 46 r., geodet, Trebišov, Dargovská 2465/1, nezávislý kandidát

10.Ľubomír Cibere, JUDr., 54 r., právnik, Trebišov, Komenského 2222/91, nezávislý kandidát

11.Jozef Ciberej, MVDr., 52 r., veterinárny lekár, Trebišov, Dargovská 2432/2, nezávislý kandidát

12.Simona Czeranková, 19 r., študentka, Trebišov, Družstevná 3348/7A, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

13.Andrej Čalfa, Ing., 49 r., ekonóm, Trebišov, Budovateľská 2054/45, nezávislý kandidát

14.Tibor Čonka, Bc., 25 r., študent, Trebišov, Ružová 2325/32, nezávislý kandidát

15.Koloman Demeter, 50 r., strážnik, Trebišov, Švermova 1179/10, nezávislý kandidát

16.Marek Dragula, 34 r., manažér, Trebišov, M. R. Štefánika 2221/174, nezávislý kandidát

17.Vincent Ďurista, Ing., 25 r., geodet, Trebišov, Kapušanská 986/35, Kresťanskodemokratické hnutie

18.Cyril Ferčák, 63 r., výrobný námestník, Trebišov, Komenského 2137/65, Agrárna strana vidieka

19.Marián Ferčák, 41 r., technik, Trebišov, Škultétyho 1945/10, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko

20.Peter Ferko, Mgr., 43 r., televízny redaktor, Trebišov, Družstevná 1749/15, nezávislý kandidát

21.Pavol Flaugnatti, Mgr., 62 r., učiteľ, Trebišov, M. R. Štefánika 753/270, Strana občianskej solidarity

22.Mária Gajdošová, Mgr., 54 r., pedagóg, Trebišov, M. R. Štefánika 1515/47, nezávislý kandidát

23.Marián Giba, Ing., 54 r., živnostník, Trebišov, Komenského 2222/87, Strana zelených

24.Vladimír Horňák, 49 r., živnostník, Trebišov, Komenského 2222/79, SMER – sociálna demokracia

25.Ivan Hrdlík, MVDr., 45 r., veterinárny lekár, Trebišov, Jarná 2902/9, nezávislý kandidát

26.Michal Hvižďák, JUDr., 53 r., právnik, Trebišov, Petrovova 2294/8, Strana zelených

27.Babken Chačlarian, 38 r., podnikateľ, Trebišov, Jarková 1007/32, Strana zelených

28.Radovan Jílek, 42 r., technik, Trebišov, Slov. nár. povstania 2342/80, nezávislý kandidát

29.Michal Jozefi, 56 r., technik, Trebišov, Hradišská 872/7, SMER – sociálna demokracia

30.Alena Karabinošová, Ing., 47 r., štátny zamestnanec, Trebišov, Slov. nár. povstania 1784/115, nezávislý kandidát

31.Pavol Karička, 52 r., živnostník, Trebišov, B. Nemcovej 3538/1, Agrárna strana vidieka

32.Eva Keclíková, 49 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Trebišov, T. G. Masaryka 936/23,nezávislý kandidát

33.Beáta Kereštanová, Mgr., 39 r., manažér verejnej správy a kultúry, Trebišov, Slov. nár. povstania 2501/90, nezávislý kandidát

34.Ján Kleščinský, MUDr., 57 r., lekár, Trebišov, Ružová 2286/17, Kresťanskodemokratické hnutie

35.Juraj Konevič, Ing., 48 r., stavebný inžinier, Trebišov, L. Sáru 2501/1, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko

36.Marián Kontura, Ing., 49 r., ekonóm, Trebišov, Hviezdna 3571/6, nezávislý kandidát

37.Tomáš Kraus, Bc., 28 r., referent, Trebišov, Berehovská 2216/19, Slovenská národná strana

38.Marián Krištof, 20 r., študent, Trebišov, L. Sáru 2347/2, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

39.Renáta Lapitková, Mgr., 44 r., pedagóg, Trebišov, Berehovská 2172/9, SMER – sociálna demokracia

40.Jana Licková, Ing., 24 r., obchodný zástupca, Trebišov, Slnečná 2419/17, nezávislý kandidát

41.Jozef Litvák, Ing., CSc., 55 r., finančný poradca, Trebišov, Dargovská 3283/17, Strana zelených

42.Ján Lörinčík, Ing., 54 r., poradca pre vzdelávanie, Trebišov, Komenského 2222/87, nezávislý kandidát

43.Jozef Majovský, 53 r., technik, Trebišov, Východná 1509/2, SMER – sociálna demokracia

44.Jozef Micák, Ing., 59 r., technik, Trebišov, M. R. Štefánika 2221/164, SMER – sociálna demokracia

45.František Michalčík, MUDr., 54 r., lekár, Trebišov, Komenského 2222/77, SMER – sociálna demokracia

46.Michal Mlatiček, 50 r., živnostník, Trebišov, Berehovská 2214/15, Strana demokratickej ľavice

47.Roman Ostrožovič, Mgr., 38 r., IT-technik, Trebišov, Komenského 2137/65, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

48.Jaroslav Papák, Ing., 53 r., strojný inžinier, Trebišov, Paričovská 2575/114, nezávislý kandidát

49.Rastislav Petrovič, Mgr., 58 r., zamestnanec samosprávy, Trebišov, Komenského 2222/79, SMER – sociálna demokracia

50.Dušan Poľacký, Ing., 63 r., konateľ spoločnosti, Trebišov, Švermova 2101/52, nezávislý kandidát

51.Klára Póšová, 30 r., ekonómka, Trebišov, M. R. Štefánika 765/252, Strana zelených

52.Ľubomír Princík, Ing., 49 r., agronóm, Trebišov, 29. augusta 1664/6, nezávislý kandidát

53.Miroslav Princík, Mgr., 50 r., živnostník, Trebišov, Dobrovoľnícka 1166/2, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

54.Róbert Puci, Ing., 37 r., ekonóm, Trebišov, 29. augusta 373/5, SMER – sociálna demokracia

55.Ondrej Puky, 49 r., nezamestnaný, Trebišov, Záhradná 2208/36, Strana rómskej koalície – SRK

56.Helena Rácová, 49 r., ekonómka, Trebišov, Švermova 1172/14, Strana zelených

57.Július Selecký, MVDr., 51 r., veterinárny lekár, Trebišov, Slov. nár. povstania 1864/139, nezávislý kandidát

58.Peter Snižik, 50 r., živnostník, Trebišov, M. R. Štefánika 654/143, Strana zelených

59.Peter Sovák, Mgr., 42 r., vedúci sociálneho zariadenia, Trebišov, L. Sáru 2362/5, Kresťanskodemokratické hnutie

60.Ján Stahorský, MVDr., 58 r., veterinárny lekár, Trebišov, 1. decembra 2207/4, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

61.Pavol Šatara, 40 r., obchodník, Trebišov, M. R. Štefánika 2221/164, Strana zelených

62.Ján Šipoš, JUDr., 55 r., právnik, Trebišov, Slnečná 2423/3, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko

63.Gabriel Šrobár, 44 r., podnikateľ, Trebišov, Južná 3759/13, Strana zelených

64.Ľubomír Šrobár, 44 r., podnikateľ, Trebišov, M. R. Štefánika 765/252, Strana zelených

65.Vojtech Švanda, Ing., 42 r., štátny zamestnanec, Trebišov, Paričovská 869/91, SMER – sociálna demokracia

66.Alžbeta Taššová, 51 r., pedagóg, Trebišov, Komenského 2222/91, MOST-HÍD

67.Emmanuel Tavares, 39 r., technik, Trebišov, Slov. nár. povstania 3758/96, Agrárna strana vidieka

68.Ingrid Viktorová, Mgr., 43 r., pedagóg, Trebišov, Nemocničná 2333/3, Strana zelenýchVolebný obvod č. 2 – Sever volí sa 12 poslancov1. Agnesa Bagošová, 48 r., podnikanie v oblasti cestovného ruchu, Trebišov, Kpt. Nálepku 1451/8, MOST-HÍD

2. Ľubomír Bajus, JUDr., 57 r., právnik, Trebišov, Škultétyho 1945/10, Kresťanskodemokratické hnutie

3. Peter Béreš, 20 r., študent, Trebišov, Krajná 785/7, Strana zelených

4. Gabriela Bernátová, Mgr., 56 r., pedagóg, Trebišov, Hurbanova 2260/28, Strana zelených

5. Jozef Biro, 73 r., dôchodca, Trebišov, Varichovská 1953/56, nezávislý kandidát

6. Ján Bodnár, 56 r., živnostník, Trebišov, Agátova 2466/21, SMER – sociálna demokracia

7. Michal Bodnár, 49 r., živnostník-obchodník, Trebišov, Kalinčiakova 3794/27, Strana zelených

8. Jozef Boledovič, Ing., 59 r., technik, Trebišov, Kollárova 1388/17, SMER – sociálna demokracia

9. Ján Bučko, JUDr., 35 r., právnik, Trebišov, Ternavská 2238/5, Sloboda a Solidarita

10.František Capik, 52 r., obuvník, Trebišov, Kollárova 1158/4, Strana rómskej koalície - SRK

11.Jozef Cifranič, Ing., 57 r., štátny úradník, Trebišov, Čeľovská 1060/2, nezávislý kandidát

12.Zlatica Čeplíková, JUDr., 58 r., právnička, Trebišov, Komenského 2108/3, nezávislý kandidát

13.Patrik Černák, 36 r., referent, Trebišov, Zimná 1641/29, Sloboda a Solidarita

14.Jozef Čičatko, Ing., 57 r., riaditeľ sociálneho zariadenia, Trebišov, Agátova 2616/11, SMER – sociálna demokracia

15.Marek Čižmár, PhDr., 35 r., stredoškolský učiteľ, Trebišov, Šafarikova 2015/12, nezávislý kandidát

16.Marián Danko, 51 r., živnostník, Trebišov, M. R. Štefánika 3767/56E, Kresťanskodemokratické hnutie

17.Michal Davala, 53 r., technik, Trebišov, Sládkovičova 1562/1, nezávislý kandidát

18.Ján Demčák, Mgr., 66 r., dôchodca, Trebišov, Škultétyho 1895/22, Kresťanskodemokratické hnutie

19.Ján Dioszegi, 54 r., THP pracovník, Trebišov, Ternavská 2238/7, MOST-HÍD

20.Miroslav Domaracký, 36 r., hasič - záchranár, Trebišov, Sládkovičova 1310/26, nezávislý kandidát

21.Vincent Ďurista, Ing., 54 r., poľnohospodár, Trebišov, Kapušanská 986/35, Kresťanskodemokratické hnutie

22.Vladimír Dvorový, MUDr., 37 r., lekár, Trebišov, Tichá 2265/6, SMER – sociálna demokracia

23.Vladimír Fedor, 54 r., robotník, Trebišov, Cukrovarská 1/38, Komunistická strana Slovenska

24.Ján Gočík, Ing., 60 r., stredoškolský učiteľ, Trebišov, Komenského 2118/9, Strana zelených

25.Gejza Gore, Ing., 47 r., ekonóm, Trebišov, Parková 3366/8, nezávislý kandidát

26.Ladislav Gregocki, Mgr., 40 r., výsluhový dôchodca, Trebišov, Škultétyho 1921/6, Strana demokratickej ľavice

27.Ján Guzelák, 38 r., realitný maklér, Trebišov, Rastislavova 173/12, Strana zelených

28.Miroslav Halapin, MUDr., 48 r., lekár, Trebišov, Moyzesova 2006/13, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

29.Michal Hospodár, Mgr. Bc., 60 r., učiteľ, Trebišov, Sládkovičova 1354/18, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

30.Rudolf Hrdlík, MUDr., 49 r., lekár, Trebišov, Kalinčiakova 3617/40, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko

31.Peter Hric, 22 r., živnostník, Trebišov, Ternavská 2238/7, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

32.Anna Hrtanová, 62 r., pedagóg, Trebišov, Zimná 1641/25, nezávislý kandidát

33.Ján Chovanec, PhDr. PhD., 56 r., archeológ, Trebišov, J. Záborského 1621/16, nezávislý kandidát

34.Rastislav Jílek, Mgr., 33 r., vedúci oddelenia ÚPSVaR, Trebišov, Šafarikova 2084/3, SMER – sociálna demokracia

35.Konštantín Kačinetz, Ing., 42 r., živnostník, Trebišov, Lúčna 2193/32, Strana občianskej solidarity

36.Viliam Kaliňák, Ing., 41 r., strojný inžinier, Trebišov, Kalinčiakova 1690/4, MOST-HÍD

37.Michal Keclík, 30 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Trebišov, L. Sáru 2363/7, nezávislý kandidát

38.Dana Kobzošová, Mgr., 46 r., referent, Trebišov, Agátova 2631/12, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

39.Marián Kolesár, Ing., 43 r., ekonomický a daňový poradca, Trebišov, Ternavská 2238/7, nezávislý kandidát

40.Mikuláš Kopka, RSDr., 61 r., sociológ, Trebišov, L. Svobodu 2371/18, SMER – sociálna demokracia

41.Ľubomír Koscelník, 54 r., technik, Trebišov, Berehovská 2172/9, nezávislý kandidát

42.Miloš Kubica, Ing., 42 r., št. zamestnanec, Trebišov, Hurbanova 2260/27, nezávislý kandidát

43.Eduard Kundrát, MVDr., 41 r., farmac. reprezentant, Trebišov, Ternavská 2276/19, Strana zelených

44.Juraj Lenhardt, 44 r., podnikateľ, Trebišov, Varichovská 1957/70, Sloboda a Solidarita

45.Marián Lisý, 55 r., podnikateľ, Trebišov, Orechová 1197/5, nezávislý kandidát

46.Martin Lycius, MUDr., 46 r., lekár, Trebišov, Agátova 2585/17, nezávislý kandidát

47.Mária Macíková, Ing., 53 r., chemik, Trebišov, Agátova 2468/1, nezávislý kandidát

48.Gabriela Majerčiková, Mgr., 57 r., stredoškolský učiteľ, Trebišov, M. R. Štefánika 1515/47, MOST-HÍD

49.Jaroslav Malackanič, 54 r., pracovník techn. služieb, Trebišov, L. Svobodu 3308/13, Strana zelených

50.Mikuláš Mazan, 36 r., živnostník, Trebišov, Zimná 1584/13, Strana demokratickej ľavice

51.Ľubomír Mičko, 52 r., technik, Trebišov, Ternavská 2276/19, SMER – sociálna demokracia

52.Jana Mondiková, Mgr., 52 r., riaditeľka, Trebišov, Kollárova 1080/6, SMER – sociálna demokracia

53.Miroslav Németh, 32 r., vozmajster, Trebišov, Komenského 2206/33, Strana zelených

54.Marián Ostrožovič, 44 r., konateľ spoločnosti, Trebišov, Stavebná 1807/41, nezávislý kandidát

55.Ondrej Ostrožovič, Ing., 51 r., stavebný inžinier, Trebišov, Alexandra Dubčeka 3567/11, nezávislý kandidát

56.Peter Pač, Ing., 44 r., manažér, Trebišov, Agátova 2558/43, Sloboda a Solidarita

57.Pavol Pačuta, JUDr., 57 r., živnostník, Trebišov, Berehovská 2217/21, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

58.Iveta Pačutová, MVDr., 48 r., personálna poradkyňa, Trebišov, Agátova 2611/16, nezávislý kandidát

59.Juliana Pašková, JUDr., 57 r., notárka, Trebišov, Agátova 2590/27, nezávislý kandidát

60.Dušan Petreň, Mgr., 38 r., lekárnik, Trebišov, J. Záborského 3777/1A, Kresťanskodemokratické hnutie

61.Dušan Petreň, PhMr., 65 r., majiteľ lekárne, Trebišov, Palárikova 94/17, Agrárna strana vidieka

62.Alena Petrová, Ing., 53 r., štátny zamestnanec, Trebišov, Košická 821/42, SMER – sociálna demokracia

63.Radovan Podpinka, Ing., 30 r., technik, Trebišov, Komenského 2211/25, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

64.Michal Polák, Ing., 45 r., stavebný inžinier, Trebišov, Kollárova 1077/7, nezávislý kandidát

65.Marian Puci, Ing. arch., 42 r., architekt, Trebišov, Varichovská 1948/51, nezávislý kandidát

66.Milan Rosol, 56 r., chemik, Trebišov, Berehovská 2216/19, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko

67.Juraj Selecký, MUDr., 53 r., lekár, Trebišov, Agátova 2564/3, nezávislý kandidát

68.Ján Seman, Ing., 53 r., podnikateľ v doprave, Trebišov, Slovenská 1831/24, nezávislý kandidát

69.Eva Sokolová, 57 r., súkromná podnikateľka, Trebišov, Lúčna 2188/20, nezávislý kandidát

70.Jaroslav Soták, Ing., 50 r., výrobno-technický manažér, Trebišov, Lipová 3804/18, nezávislý kandidát

71.František Štofanik, Ing., 57 r., poľnohospodár, Trebišov, Nová Koronč 1083/1, Strana zelených

72.Miroslav Telepovský, RNDr., 48 r., učiteľ, Trebišov, Hodvábna 1291/1, nezávislý kandidát

73.František Tomko, 48 r., živnostník-inštruktor, Trebišov, Cukrovarská 25/14, Strana zelených

74.Dušan Urban, 53 r., dôchodca, Trebišov, Kutnohorská 2113/5, Strana občianskej solidarity

75.Jozef Vaško, Ing., 50 r., podnikateľ, Trebišov, Čsl. armády 2692/27, Kresťanskodemokratické hnutie

76.Miroslav Velgos, Ing. PhD., 64 r., ekonóm, Trebišov, Košická 106/20, nezávislý kandidát

77.Vladimír Vojtuš, MUDr., 63 r., lekár, Trebišov, Agátova 3390/35, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

78.Ján Zedníček, 57 r., civilný zamestnanec VÚ, Trebišov, Varichovská 89/35, Strana zelených

79.Mária Žiaranová, MUDr., 66 r., lekárka, Trebišov, Stavebná 2134/23, Kresťanskodemokratické hnutie

 

Volebný obvod č. 3 – Milhostov volí sa 1 poslanec

 

1. Peter Bobík, Ing., 37 r., IT manažér, Trebišov, Milhostov súp. č. 227, nezávislý kandidát

2. Magdaléna Haburová, 60 r., novinárka, Trebišov, Milhostov súp. č. 6, nezávislý kandidát

3. Zlatica Maženská, 52 r., administratívny pracovník, Trebišov, Milhostov súp. č. 103, SMER – sociálna demokracia

4. Jozef Melko, Mgr., 49 r., učiteľ, Trebišov, Milhostov súp. č. 19, Strana zelených

5. Michal Záhorský, 65 r., dôchodca, Trebišov, Milhostov súp. č. 191, Kresťanskodemokratické hnutie

V Trebišove bude veľké jesenné upratovanie

TREBIŠOV. Takmer 20 kontajnerov umiestnia Technické služby v rôznych častiach Trebišova počas akcie Skrášlime naše mesto. Skrýva sa pod tým veľké jesenné upratovanie. Počas jedného týždňa mesto odvezie všetok odpad, konáre a železný šrot zadarmo. Po tomto termíne si už za to Trebišovčania zaplatia. Riaditeľ Technických služieb Michal Davala uviedol, že jeseň je jednou z dvoch "čistiacich" akcií v roku, keď mesto odpad odváža zadarmo. Prvá býva v jarnom období.

Volebný program "PORIADOK A ČISTOTA"

Skupina nezávislých kandidátov na poslancov a primátora TREBIŠOV NAHLAS zverejnila svoj volebný program s názvom PORIADOK A ČISTOTA. Program obsahuje 5 priorít, 25 cieľov a 100 opatrení. Je dostupný na tejto stránke  v časti PORIADOK A ČISTOTA a v prílohe tohto oznamu.

Primátormi na Zemplíne chcú byť poslanci, kontrolóri aj prednostovia

V Trebišove s 22 400 obyvateľmi podalo kandidátne listiny 9 ľudí. Okrem úradujúceho primátora Vladimíra Anďala sa o najvyšší post zaujímajú aj 5 poslanci  - viceprimátor Ľubomír Cibere, podnikateľ Ján Grega, riaditeľka trebišovského osvetového strediska Beáta Kereštanová, poslanec Jaroslav Papák a exprimátor Dušan Poľacký. Šestici so skúsenosťami v samospráve budú kontrovať traja samosprávni "nováčikovia". OZ Trebišov nahlas postavila ekonomického a daňového poradcu Mariána Kolesára, Smer súčasného prednostu obvodného úradu Róberta Puciho a SDĽ vojaka vo výslužbe Ladislava Gregockého. O 25 mandátov poslancov sa uchádza 152 kandidátov, z toho je 51 nezávislých. 

V Trebišove sa nazbieralo až deväť kandidátov na primátora

Je medzi nimi aj súčasný primátor Vladimír Anďal, ktorý kandiduje za koalíciu KDH, SDKÚ-DS, Most - Híd a SaS. Za stranu Smer kandiduje prednosta Obvodného úradu v Trebišove Róbert Puci. Stranícku kandidátku ohlásili ešte Ján Grega za Stranu zelených a Ladislav Gregocki za SDĽ.Päť kandidátov sa bude o priazeň voličov uchádzať ako nezávislí. Je medzi nimi Dušan Poľacký, Jaroslav Papák, Marián Kolesár, Ľubomír Cibere a jediná kandidujúca žena Beáta Kereštanová.

ViceprimátoraTrebišova vinia, že mestský superb kúpil a dal synovi

Petrovič pripustil, že ho kúpil viceprimátor Ľubomír Cibere. Aj to, že superb absolvoval opravu: "Nebolo to pred predajom, ale pár mesiacov predtým. Nešlo o generálku, ale o bežnú opravu, aby bolo auto pojazdné." V tom, že auto opravovali vo firme zástupcu prednostu Michala Tomu, nevidí problém: "Auto sa dalo opraviť tam, kde bolo pred 7 rokmi kupované – v autorizovanom servise Automa Michala Tomu.

Občasník TREBIŠOV NAHLAS 2/2010

V týchto dňoch - koniec septembra 2010 je do 6000 trebišovských domácností distribuovaný občasník TREBIŠOV NAHLAS 2/2010. Jeho elektronickú podobu nájdete v prílohe.

Strelca na podsvetie nakoniec oslobodili

KOŠICE. Najvyšší súd prikázal krajskému súdu nevinu podnikateľa. Za to, že vo vlastnom obchode bránil svoju rodinu pred násilníkmi so zbraňou v ruke, nedostal trest. Podnikateľ Andrej Hajaš (46) pravdepodobne nepôjde do väzenia za svoj konflikt s košickým podsvetím. Krajský súd v Košiciach ho oslobodil spod obžaloby z vraždy a pokusu o vraždu. Pred dvoma rokmi ho za streľbu na dvoch mužov, ktorí sa mu mali dlhodobo vyhrážať, odsúdil na dvanásť rokov.  

Tokaj otvorí svoje pivnice

ČERHOV. Obec Čerhov a Regionálne osvetové stredisko (ROS) Trebišov pozývajú v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva na Tokajské vinobranie. Známe tokajské pivnice budú prístupné nielen milovníkom kvalitného vína, ale aj širokej verejnosti. Súčasťou podujatia je bohatý kultúrny program a ochutnávka gurmánskych špecialít. Podujatie je zapojené do osláv Svetového dňa cestovného ruchu 2010. Bohatý kultúrny program začína Behom tokajskými vinicami už dnes o pol piatej hodine popoludní. Na piatu hodinu večer sú v Dome tradícií v Čerhove pripravené ukážky výroby vína a tradičných remesiel a prípravy tradičných zemplínskych jedál spojené s ochutnávkou.

Trebišovčanky cvičili pod najvyššou strechou sveta

TREBIŠOV. Temperamentnou zumbou v stredu podvečer ožilo trebišovské Severné námestie. V centre mesta sa celú hodinu zvŕtalo okolo stovky žien, dievčat a detí. Podujatie pritiahlo množstvo zvedavcov. Hromadné cvičenie pripravilo občianske združenie (OZ) Trebišov nahlas. Predskokanmi boli dievčatá z tanečného klubu T.I.M. Cieľom akcie bolo ukázať Trebišovčanom, čo všetko dokážu, oživiť kultúrny život v meste o niečo netradičné a umožniť priaznivcom zumby zacvičiť si pod najvyššou strechou sveta - holým nebom.

Kandidatúru potvrdil viceprimátor Trebišova Cibere

TREBIŠOV. Včera oficiálne svoju kandidatúru na primátora Trebišova oznámil prvý kandidát. Je ním Ľubomír Cibere. Päťdesiatdvaročný právnik pôsobí v samospráve Trebišova už štvrté volebné obdobie. Dvanásť rokov bol opozičným poslancom, posledné štyri je úradujúcim viceprimátorom mesta. Podobne ako pred štyrmi rokmi kandiduje ako nezávislý. "Pozbieral som potrebných 400 hlasov. Budem sa uchádzať o post primátora, lebo chcem pokračovať v začatej práci jeho zástupcu," uviedol.

Občasník TREBIŠOV NAHLAS 1/2010

 

TREBIŠOV NAHLAS distribuoval do vyše 6000 domácnosti mesta Trebišov občasník číslo 1/2010. Elektronická podoba občasníka vo formáte PDF je v prílohe tohto článku. Ďalšie čísla môžu občania mesta očakávať približne v dvojtýždňových intervaloch.

Fotogaléria TREBIŠOV NAHLAS z akcie "ZUMBA SO ŠTEVKOU"

Fotogaléria TREBIŠOV NAHLAS z akcie "FUTBALOVÝ TURNAJ"

Trebišov pred veľkou vodou ochráni prenosná hrádza

KOŠICE/TREBIŠOV. Vodohospodári počas povodní narýchlo kúpili špeciálne zábrany, z ktorých sa dá postaviť prenosná hrádza. Použiť ich už nestihli. V budúcnosti majú chrániť Trebišov pred veľkou vodou z Ondavy, poslúžia aj pri ochrane vodohospodárskych stavieb. Špeciálne prenosné protipovodňové bariéry zakúpil počas posledných povodní košický odštepný závod Slovenského vodohospodárskeho podniku. Švédskej firme Geodesign AB za ne zaplatil takmer 146-tisíc eur.

POZOR! ZMENA TERMÍNU ZUMBA SO ŠTEVKOU

S ľútosťou oznamujeme všetkým vnučkám, dcéram, matkám a babkám,

ktoré sa chceli v sobotu 11.9.2010 o 17:00 zúčastniť cvičenia

ZUMBA SO ŠTEVKOU

že s ohľadom na nepriaznivé počasie sa cvičenie prekladá

na stredu 15.9.2010 (štátny sviatok)

o 17:00 hod. na tom istom mieste

(pred budovou Allianz – SP v Trebišove)

 Najvyšší strop na svete nás v sobotu sklamal,

na stredu je predpoveď počasia oveľa priaznivejšia!

 Dúfame, že sa v stredu uvidíme v plnom počte!


V Trebišove doteraz požiadalo o voličský preukaz takmer 20 voličov

K listu predsedu Národnej rady SR a predsedu strany Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka starostom a primátorom, v ktorom ich vyzval, aby cez miestny rozhlas nabádali ľudí zúčastniť sa na referende, Petrovič poznamenal, že on nemôže ovplyvňovať výkon referenda nejakou žiadosťou."My robíme len to, čo je dané v zákone. Všetko je v poriadku, čo sa týka referenda, u nás ho zabezpečujeme prostredníctvom okrskových komisií a miestností a absolútne žiadne problémy tu nie sú. My to máme v rámci preneseného výkonu štátnej správy, sú to ústavné práva voličov, tak sa ani neodvážime, aby sme robili niečo iné než to, čo je v zákone", dodal Petrovič.

Trebišovských poslancov neubudne, šetriť sa nebude

TREBIŠOV. Mesto Trebišov na poslaneckých odmenách v budúcnosti neušetrí. Napriek opakovaným návrhom na zníženie počtu mandátov v zastupiteľstve zostane všetko po starom. Trebišov bude mať naďalej najviac poslancov na počet obyvateľov zo štyroch väčších zemplínskych miest - až 25. O znížení počtu poslancov sa diskutuje už dlhšie. Najčastejšie to navrhovali Mikuláš Kopka (Smer-SD) a Ján Chovanec (nez.) Návrhy nikdy neprešli.

TREBIŠOV NAHLAS vás pozýva na ZUMBU SO ŠTEVKOU

TREBIŠOV NAHLAS pozýva všetky vnučky, dcéry, matky a babky, aby si prišli zacvičiť ZUMBU so Števkou

sobotu 11.9.2010 o 17:00 pred budovou Allianz – Slovenská poisťovňa v Trebišove (pri parkovisku TERNO)

Príďte a zapojte sa aj vy do 1. hromadného cvičenia trebišovských žien v telocvični s najvyšším stropom na svete!

Staňte sa aj vy účastníčkou založenia novej tradície v našom meste!

Trebišovské ženy cvičia Zumbu so Števkou!!!

V prípade nepriaznivého počasia sledujte stránku www.trebisovnahlas.sk

Kandidátovi na prednostu vyčítajú odchod z miesta nehody

Bývalý krajský poslanec Peter Bačkovský (SDKÚ-DS) by sa mal už v najbližších dňoch stať prednostom Krajského školského úradu v Košiciach. Na tento post ho nominovala domovská strana. Oblasť školstva patrí podľa koaličnej dohody práve SDKÚ-DS. Je tu však problém s jeho prehreškami. Oznámenie o nominácii P. Bačkovského vzbudilo viaceré kontroverzné reakcie. K nám do redakcie prišiel e-mail, v ktorom má jeho pisateľ pocit, že morálne kvality tohto kandidáta diskvalifikujú pre akúkoľvek verejnú funkciu.

Trebišovu chýbajú peniaze na dostavby, požičia si

TREBIŠOV. Mestu Trebišov chýbajú peniaze. Ak chce dokončiť rozostavané investičné akcie, musí si požičať. Radnica pôžičku zaradila ako súčasť už tretej tohtoročnej zmeny rozpočtu. K téme zásadného významu nediskutoval ani jediný poslanec. Zmena v mestskej kase, zaťaženej o 722-tisíceurový dlhodobý úver, prešla hladko 19 hlasmi z dvadsiatich. Ešte koncom júna sa ako možný scenár riešenia zvažoval veľký predaj majetku. Poslancom sa nápad nepozdával - nepáčil sa im priveľký rozsah zoznamu nehnuteľností na predaj a nešťastné načasovanie výpredaja tesne pred komunálnymi voľbami.

Za mestské byty zaplatia v Trebišove päťkrát viac

TREBIŠOV. Až päťnásobne viac ako ich predchodcovia musia za byty zaplatiť nájomcovia paneláku vežiaka na Ulici Československej armády v Trebišove. Ich žiadosti o polovičnú zľavu poslanci nevyhoveli. Odmietli aj zľavu za rýchly predaj či splátkový kalendár. Odôvodňujú to nedostatkom financií v mestskej kase a tým, že mestom ponúkaná cena bytov je vzhľadom na reálne ceny na trhu dosť nízka. Nájomníci sú sklamaní. To, že musia zaplatiť podstatne viac ako ich známi a príbuzní pred pár rokmi, sa im vôbec nepáči.

Zemplínski hasiči majú za sebou ťažkú noc

ZEMPLÍNSKY REGIÓN. Ďalšiu rušnú noc majú za sebou zemplínski hasiči. Búrka, spojená s lejakom a veternou smršťou, z pondelka na utorok opäť lámala stromy po celom regióne. Záchranári museli viackrát zasahovať aj v  mestách. Búrka sa začala podobne ako v nedeľu večer okolo siedmej. Sprevádzal ju silný vietor, kvôli ktorému viacerým domácnostiam v okolí Sečoviec a Trebišova vypadával televízny signál. V niektorých častiach regiónu dokonca vypadla aj elektrina. Kým ľudia riešili tmu, vonku hasiči zasahovali ako na páse.

Fotogaléria TREBIŠOV NAHLAS z akcie Dni mesta Trebišov 2010

TREBIŠOV NAHLAS NA DŇOCH MESTA TREBIŠOV POĎAKUJE OBČANOM

TREBIŠOV NAHLAS na Dňoch mesta Trebišov pripravuje „BALÓNOVÚ SHOW“ – nočné nafukovanie balóna. Akcia sa uskutoční dňa 13.8.2010 od 21:00 do 23:30 na ihrisku ZŠ MRŠ.

                                                                     

TREBIŠOV NAHLAS pripravuje počas Dní mesta Trebišov aj ďalšie aktivity v mestskom parku, na nočnej diskotéke - na kúpalisku a zapojí sa aj do súťaže vo varení guľášu, na ktorý vás srdečne pozýva.


Tieto aktivity sú poďakovaním občanom Trebišova za ich podporu v boji proti elektrárni.

Trebišov chystá tesne pred voľbami výpredaj storočia

TREBIŠOV. Predaj majetku vo veľkom pripravujú v Trebišove. Radnica už pripravila zoznam budov a pozemkov, ktorých sa to bude týkať. Poslancov obsah zoznamu nepotešil. Väčšinou sú proti. Niektorí to označili za výpredaj storočia. S poznámkou, že už chýba len nápis: AKCIA! Kritizovali aj nevhodné načasovanie tesne pred komunálnymi voľbami. Ich ostré vyjadrenia vytočili primátora Vladimíra Anďala (KDH). Urazil sa. Vykričal poslancom, že nežijú v realite a že sú demagógovia. Podľa neho sa mesto musí predajom majetku poistiť, aby sa nedostalo do kolapsu. Neskôr povedal, že chcel len "skúsiť ich reakciu".

Tokajské pivnice lákajú tisícky turistov

Američania, Švédi, Kanaďania, Japonci či Filipínci. Aj exotických hostí mávajú v tokajských pivniciach. Vincúri potvrdzujú, že v lete patrí unikátna vinohradnícka oblasť hlavne turistom. Oceňujú skvelé vína, malebnú atmosféru sviečkami vysvietených pivníc, pohostinnosť... Vincúri už teraz potvrdzujú, že na rozdiel od iných slovenských vinohradníckych oblastí tohtoročné extrémne povodne Tokaju nijako neublížili. Naopak. Očakávajú skvelú úrodu.

Vzácne duby si na ruky umelca ešte počkajú

TREBIŠOV. Vzácne tristoročné duby, ktoré za sporných okolností vyrúbali pri mauzóleu v trebišovskom mestskom parku, si na svoje umelecké spracovanie ešte počkajú. Mesto ich na návrh aktivistov z OZ Trebišov nahlas malo poskytnúť na vytvorenie umeleckých artefaktov. Rezbári ich mali spracovať počas Dní mesta. Podľa hovorcu radnice z toho tento rok nič nebude. Štyri historické duby a ďalšie štyri stromy v okolí mauzólea, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou, vyrúbali koncom júna. Aktivisti a ochranári sa pri tom nezhodli s pamiatkarmi. Tí dôvodili, že stromy ohrozovali vzácnu stavbu, oponenti tvrdili pravý opak.

Zaplavené zemplínske obce od štátu nedostali ani cent

ZEMPLÍNSKY REGIÓN. Hoci povodne sa už dávno skončili, ich následky ľudia v postihnutých obciach cítia doteraz. Po prvej vlne chaotického odškodňovania ľudí tesne pred parlamentnými voľbami minulý týždeň svojich 300 alebo 1 000 eur dostali aj rodiny, na ktoré sa pri prvej vlne "zabudlo". Horšie sú na tom obce. Faktúry za záchranné práce museli platiť z obecnej kasy. Za vlastné opravujú aj školy, kultúrne domy či cesty. Od štátu zatiaľ nedostali ani cent. Ministerstvo životného prostredia nevie povedať, kedy sa odškodnenia dočkajú.

Príde pravnučka slávnych Andrássyovcov

TREBIŠOV. Pravnučka slávnych Andrássyovcov, markíza Zita Borbála Pallavicini, navštívi mesto Trebišov. Na Zemplín, kde pôsobili celé generácie jej predkov a natrvalo ovplyvnili vývoj celého regiónu, príde na pozvanie historika Jána Chovanca. Ten sa celý život venuje výskumu ságy andrássyovského rodu. Chovanec uviedol, že markízu vyhľadal a dlhé roky s ňou udržiava aktívny písomný styk: "Žije v Budapešti, často si píšeme. Je priamym potomkom Júliusa Andrássyho. Konečne sa mi ju podarilo presvedčiť, aby prišla. Nikdy v Trebišove nebola, preto je to mimoriadne vzácna návšteva."

Zemplínčania musia po povodniach zeleninu kupovať

ZEMPLÍNSKY REGIÓN. Nevídané sa stalo realitou. Zemplínčania, ktorí si vždy dokázali dopestovať vlastnú zeleninu a nadbytok predali, tento rok zostali bez úrody. Tradičný letný obrázok - ručne napísaná ponuka na predaj zeleniny z každého druhého dvora - sa z regiónu celkom vytratil. Dôvodom sú povodne. Voda celkom podmočila polia, záhrady aj ovocné sady. Pocítili to poľnohospodári aj záhradkári. Vlastnej zeleniny sa väčšina z nich musí zriecť. Alebo si ju kúpiť v obchode.

V nemocnici vo veľkom omladzujú personál

Zemplínske nemocnice roky zápasili s nedostatkom lekárov. Mladí lekári odchádzali do privátu, za lukratívnejšími miestami do väčších miest a nemocníc vyššieho typu, mnohí dokonca do zahraničia, kde boli zaplatení ešte lepšie. Nábory nových zo Slovenska okresným nemocniciam dlho neprinášali efekt. Riaditelia nemocníc bili na poplach. Upozorňovali na nebezpečné starnutie lekárskej populácie a chýbajúcu generačnú výmenu. Niektoré dokonca lekárov začali vyhľadávať v krajinách mimo EÚ, najčastejšie na Ukrajine.

Dianie v hokejovom klube Trebišov

TREBIŠOV. V súčasnosti prebieha  na Zimnom štadióne v Trebišove rekonštrukcia a preto na hokejový klub prichádza mnoho otázok v súvislosti s novou hokejovou sezónou 2010/ 2011. Funkcionári hokejového klubu Trebišov nás požiadali o uverejnenie článku o dianí v hokejovom klube Trebišov a prostredníctvom našej stránky chcú informovať priaznivcov hokeja v Trebišove o tom,  aké má klub plány do nastavajúcej sezóny.

Schválili, na čo a koľko môže primátor míňať

TREBIŠOV. Reprezentačný balíček primátora Trebišova Vladimíra Anďala (KDH) bude pod kontrolou. Poslanci schválili "noty", ako môže disponovať s peniazmi z mestskej kasy. Pripravil ich kontrolór Jozef Dragula. Platia od 1. júla. Trebišovčania sú prvým mestom z 11 v regióne Zemplína, ktoré také čosi zaviedli. Mesto pravidlá, ktoré by určovali, na čo primátor môže použiť svoje "repre", zatiaľ nemalo. Poslanci pri schvaľovaní rozpočtu určili len celkovú sumu. Pri jej čerpaní sa primátor riadil výnosom ministerstva financií. Ten určoval, že peniaze môže použiť na výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí, resp. na občerstvenie pri pracovných stretnutiach. Zaň sa považuje "káva, čaj, nealko, prípadne aj alkoholické nápoje a jedlo podľa povahy a dĺžky akcie."

Pozvánka na Dni mesta Trebišov 2010

Mesto Trebišov pozýva živnostníkov, podnikateľov a obyvateľov mesta na Dni mesta Trebišov, ktoré sa uskutočnia v dňoch 13. - 14. augusta 2010 v priestoroch mestského parku Trebišov. Súčasťou osláv bude mimo dalších atrakcií aj súťaž vo varení guľášu, ktorej sa zúčastní TREBIŠOV NAHLAS.

   

Zemplínčania s obavami hľadia na nebo aj rieky

ZEMPLÍNSKY REGIÓN. Príliš čerstvé sú spomienky Zemplínčanov na povodne počas mája a júna. Neutíchajúci dážď v posledných dňoch v nich vyvoláva strach, aby sa situácia nezopakovala. S obavami hľadia na nebo a stúpajúce rieky. Tie sú v korytách. Zatiaľ. Výdatné zrážky môžu najmä na menších tokoch všetko zmeniť z hodiny na hodinu. Ak neprestane pršať, povodne sa môžu vrátiť. V regióne Zemplína včera pršalo už štvrtý deň. Vodohospodári sú v strehu. Roman Ivančo z košickej pobočky Slovenského vodohospodárskeho podniku uviedol, že za jediný deň padlo v rôznych častiach kraja 25-50 milimetrov zrážok. To zdvihlo hladiny riek na celom východe.

Chcú vlastný zberný dvor na triedený odpad

TREBIŠOV. Vlastný zberný dvor, na ktorom budú spracúvať a skladovať vyseparovaný odpad, chcú v meste Trebišov. V minulých rokoch padlo viacero návrhov, kde ho umiestniť. Napokon mesto rozhodlo, že bude priamo v areáli súčasných Technických služieb. Na jeho vybavenie chce využiť peniaze z eurofondov. Poslanci schválili, aby samospráva podala projekt. Mesto zaviedlo separovaný zber pred siedmimi rokmi. Na začiatok získalo peniaze z Recyklačného fondu. Z nich zakúpilo špeciálnu techniku na zber, triediacu linku a nádoby na separanty - papier, sklo a plasty. Vytriedený odpad dnes putuje na južný okraj mesta, kde má mesto prenajaté pozemky.

Slovensku hrozí strata značky Tokaj, Maďari protestujú

Slovensku hrozí, že príde o značku vína Tokaj. Maďarská republika totiž zažalovala Európsku komisiu a požaduje zrušenie jej zápisu chráneného zemepisného označenia Vinohradnícka oblasť Tokaj. Ako ďalej uviedol dnes na tlačovej besede minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolt Simon, dôvodom žaloby je skutočnosť, že v čase zápisu, teda vo februári tohto roka, nebola slovenská legislatíva v súlade s tým, čo Európska komisia vykonala. "Je to dôsledok neodborného a neprofesionálneho prístupu predchodcov, ktorí riadili tento rezort," zhrnul príčiny žaloby Simon.

Trebišovská kasa zíva prázdnotou, pôžičku nechcú

Feďák vyčíslil, že od začiatku roka mestu kvôli tomu chýba takmer 600-tisíc eur. Vietor v mestskej kase a smiešna júnová suma na účte zmobilizovali vedenie. Z tenkého ľadu navrhlo vykorčuľovať presunom financií v rozpočte. Bežne to zákon zakazuje, ale vzhľadom na finančnú krízu vlani a tento rok platí výnimka. Legislatíva umožňuje, aby mestá použili peniaze z kapitálového účtu aj na krytie bežných výdavkov. Vlani to mesto nevyužilo.

Pacientom zo Zemplína v horúčavách pomáha aj klimatizácia

Riaditeľ nemocnice Vladimír Dvorový uviedol, že horúčavy zvládajú aj vďaka stavebnému riešeniu budovy. Veľké balkóny sú okolo celej lôžkovej časti budov. "Slnko takto nepáli priamo na okná a do izieb." Vo vnútri monobloku sú aj svetlíky, ktorými sa dnu dostáva svetlo a čerstvý vzduch.Ostatné nemocnice trebišovskej môžu závidieť aj to, že už má klimatizáciu: "Prioritne riešime priestory, kde ležia najťažší pacienti - klíma je na JIS-ke oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny." Zásadný rozdiel medzi predtým a potom potvrdila aj MUDr. Magdaléna Úporská. Dodala, že nejde len o celkovo lepší pocit, ale aj praktickú stránku veci. V stabilnej teplote sa totiž lepšie hoja rany, klíma vplýva aj na hygienu, a teda aj na rýchlejšie uzdravenie.

Futbalisti Trebišova dostali primátorský sľub

TREBIŠOV. Futbalisti Slavoja Trebišov sa napokon dohodli s primátorom mesta na vyrovnaní dlžôb. Vedenie a celý realizačný tím Slavoja Trebišov v utorok popoludní navštívil kanceláriu primátora mesta. Po dvojhodinovom rokovaní našli spoločnú cestu k ďalšiemu fungovaniu futbalu v Trebišove. Trénera mužstva Stanislava Barana potešil záujem o futbal zo strany magistrátu. Slavoj začal opäť „dýchať“ futbalom.

Smetné koše v Trebišove uzamkli. Chránia ich čipy

TREBIŠOV. Nájazdom na stanovištia s odpadom pri bytovkách urobili v Trebišove koniec. Smetné nádoby dali pod zámku s čipom. Obyvatelia bytoviek si "vynález" nevedia vynachváliť. Zatiaľ ochranný režim platí len za nákupným centrom Berehovo. Radnica ho chce použiť aj v iných častiach mesta. Jeho celoplošnému zavedeniu zatiaľ bráni nedostatok financií. Mesto má podobne ako mnohé iné, kde žijú početné rómske komunity, chronický problém s neporiadkom. Najväčší je na sídliskách v okolí bytoviek. Tunajší obyvatelia si museli zvyknúť na Rómov, ktorí z osady na Kraskovej ulici podnikajú nájazdy a vyberajú odpad z košov.

Dotované odrádzanie investorov

Operačný program Konkurencia a hospodársky rozvoj, prostredníctvom ktorého tiekli dotácie, však prináša ďalšie riziká. Môže motivovať k obohacovaniu sa na cudzí účet a korupčnému správaniu. Dokázať to možno trpezlivým sledovaním konkrétnych projektov. Jedným z nich je trebišovský, kde ešte prebieha vyšetrovanie. Podľa indícií je príkladom toho, ako za európske peniaze vyrobiť nielen zlé meno u investorov, ale aj prostredie smrdiace korupciou. To všetko dokázal trojuholník samospráva, developer a zamestnanci SARIA. Najprv prichádzali informácie, ako súkromný partner, ktorý vstúpil do hry vďaka tomu, že mal pozemky, platil kampaň súčasnému primátorovi. Potom správy o zatekaní strechy jedinému investorovi v parku a jeho odpojení od elektrickej energie. Ak nejaký podnikateľ uvažujúci o príchode do Trebišova videl a počul to, čo musela znášať Blika, zemplínskemu mestu sa musel vyhnúť oblúkom.

V budove trebišovskej radnice majú trópy už ráno o šiestej

TREBIŠOV. Extrémne horúčavy obmedzujú aj prácu na úradoch. Prechádzajú na letný režim a menia úradné hodiny. Ako prvá tak urobila trebišovská radnica. Neskôr obmedzenia kvôli extrémnemu teplu v budovách zaviedli aj na obvodnom úrade či úrade práce. Budova trebišovskej radnice sa počas horúčav premenila na obrovský skleník. Nečudo, budova je obrovský monoblok so socialistickými stavebnými materiálmi, ktoré kumulujú teplo. Svoju rolu zohrávajú aj hliníkové okná, ktoré sa cez deň extrémne prehrievajú. V noci sála nakumulované teplo dovnútra budovy. Výsledok - neznesiteľná horúčava. Cítia ju úradníci aj klienti, ktorých vybavujú.

Trebišovské kúpalisko zaviedlo nočné kúpanie

TREBIŠOV.Trebišovské kúpalisko je kvôli horúčavám otvorené o hodinu dlhšie. Zaviedli tu aj víkendové nočné kúpanie. Manažment Areálu vodných športov (AVŠ) preto zmenil aj vstupné. Zľavy tu už neplatia od tretej popoludní, ale až od piatej. Šéf AVŠ Peter Bačkovský priznal, že extrémne horúčavy plnia nielen kúpalisko, ale aj pokladnicu. Areál vodných športov funguje už od 12. júna. Začiatok sezóny bol kvôli chladnému počasiu slabý. Zmenili to až tropické teploty, ktoré trápia Slovensko už druhý týždeň.

Vstup do chráneného parku v Trebišove pripomína kameňolom

TREBIŠOV. Trebišovský mestský park je s rozlohou 80 hektárov najväčší na Slovensku. Je pamiatkovo chránený. Najlepšie časy už má za sebou. Amfiteáter celkom schátral, rovnako aj reštaurácia Serenáda či detské ihrisko neďaleko jazierka v jeho strede. Jedinou ozdobou je mauzóleum a upravený ostrovček vedľa neho. Chránený mestský park v Trebišove má "zaujímavú" vstupnú atrakciu. Namiesto informačných tabúľ návštevníkov vítajú vysoké hory kameňov. Lemujú celé betónové oplotenie okolo futbalového štadióna. Bežcov, cyklistov aj ostatných ľudí to už poriadne štve. Mesto tvrdí, že mali poslúžiť na opravu plota, ale pamiatkari s tým nesúhlasili. Napriek tomu mesto kamene dodnes neodstránilo. Sú tu už tri roky! Najnovšie radnica hovorí o ich predaji. Kedy z parku zmiznú, však nevie odhadnúť.

Za výrub v trebišovskom parku hrozia dva roky basy

Vzácne duby z parku chcú umelci

Podivný výrub vzácnych stromov v trebišovskom mestskom parku naďalej rezonuje. Ochranári trvajú na tom, že 250-ročné duby mohli žiť. Pamiatkari tvrdia opak - stromy vraj ohrozovali mauzóleum, a preto museli zmiznúť. To isté tvrdí trebišovská radnica. Ochranári oponujú, že pamiatkari ani radnica nie sú dendrológovia, aby to vedeli posúdiť. Vec postúpili inšpekcii životného prostredia. Konečnú bodku za kauzou asi urobí len polícia. Zatiaľ neznámemu páchateľovi hrozia až dva roky v base. Do kauzy vstúpili aktivisti zo združenia Trebišov nahlas. Odmietajú predaj dreva. Navrhujú, aby ho spracovali umeleckí rezbári. Tak by duby žili ďalej. Aspoň symbolicky.

Trebišovský zimný štadión prechádza veľkou renováciou

TREBIŠOV. Na trebišovskom zimnom štadióne je od minulého utorka poriadne rušno. Finančnou injekciou od predchádzajúcej vlády sa chystajú zmodernizovať základné systémy potrebné pre výrobu ľadu, ako aj ďalšie súčasti ľadovej plochy, ktoré po svojej výmene dotvoria modernejší a krajší vzhľad útrob trebišovského hokejového stánku. Hlavnou časťou výmena chladiarenského systému. Zároveň budú aj nové mantinely či plexisklá. A–mužstvo začne s prípravou na ľade v polovici augusta, ale ďalší mesiac bude musieť hľadať náhradný domov na susedných ľadových plochách.

Žatva na Zemplíne mešká, úrodu očakávajú podpriemernú

O týždeň až desať dní sa kvôli májovým a júnovým dažďom a záplavám oneskoruje žatva na produkčnej Východoslovenskej nížine. Zber obilnín a olejnín bude na Zemplíne veľmi komplikovaný a úrody podľa riaditeľa Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (RPPK) v Trebišove Jána Krucovčina očakávajú farmári v množstve i kvalite podpriemerné.

TREBIŠOV NAHLAS navrhuje využitie dubového dreva

Vzhľadom na nespornú historickú hodnotu vyrúbaných stromov a na dobrú kvalitu vyťaženého dreva žiadame, aby sa niekoľkostoročné spojenie týchto stromov s mestom Trebišov zachovalo aj do budúcnosti.Navrhujeme, aby drevo z vyrúbaných stromov bolo v celom vyťaženom objeme ponechané v majetku mesta a bezplatne dané k dispozícii trebišovským umelcom na zhotovenie umeleckých artefaktov pripomínajúcich osoby a udalosti z trebišovskej histórie. List OZ TREBIŠOV NAHLAS v tomto znení bol dnes doručený na mestský úrad v Trebišove.

Otvorený list Predstavenstva občianskeho združenia TREBIŠOV NAHLAS účastníkom konania o elektrárni

Vážená Trebišovčanka, vážený Trebišovčan. V marci 2009 ste sa po výzve občianskeho združenia TREBIŠOV NAHLAS spolu s ďalšími 3 592 obyvateľmi prihlásili ako účastník územného konania o uhoľnej elektrárni v Trebišove a jednoznačne ste prejavili svoj nesúhlas s jej umiestnením v meste. Krajský stavebný úrad v Košiciach vo februári 2010 zamietol návrh na umiestnenie elektrárne. Navrhovateľ sa odvolal. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja v júni zamietlo odvolanie a potvrdilo rozhodnutie krajského stavebného úradu. Táto kauza, ktorá počas uplynulých štyroch rokov traumatizovala Trebišovčanov, aj Vašim výrazným osobným pričinením odchádza do minulosti. Ďakujeme Vám za podporu a nezabudneme. Predstavenstvo občianskeho združenia TREBIŠOV NAHLAS.

Ministerstvo zamietlo elektráreň

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR rozhodnutím zamietlo odvolanie Československej energetickej spoločnosti a.s. vo veci uhoľnej elektrárne v Trebišove - Nový energetický zdroj (NEZ) a potvrdilo rozhodnutie Krajského stavebného úradu v Košiciach o zamietnutí návrhu na umiestnenie stavby. Proti rozhodnutiu sa nemožno ďalej odvolať. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Fotodokumentácia k výrubu dubov v parku

Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS zverejňuje dostupnú fotodokumentáciu k výrubu dubov v mestskom parku. Prípad vyšetruje polícia na základe podaného trestného oznámenia.

 

 

Vzácne duby vyrúbali. Bez povolenia, vraj kvôli povodniam

Výrub šokoval poslanca Jaroslava Papáka, ktorý na sporné výruby v parku poukazuje tri roky: "Tieto duby sú už len vrcholom ľadovca."To isté si myslí aktivistka Anna Hrtanová: "Nič im nebolo." Práve ona podala trestné oznámenie. Polícia začala prípad hneď vyšetrovať. V čase našej návštevy tam už boli policajti. Hrtanová povedala, že sú odhodlaní ísť protestovať pred radnicu.O stanovisko k výrubu sme požiadali špecialistku z odboru životného prostredia na radnici Evu Bučkovú. Odpovede sme sa nedočkali: "Primátor vydal zákaz podávať k prípadu akékoľvek informácie." Mlčal aj hovorca radnice Rastislav Petrovič: "Viem len, že stromy ohrozovali mauzóleum. Obráťte sa na primátora." Stanovisko Anďala sa nám získať nepodarilo.

Pozvánka na tuning zraz v Trebišove

V dňoch 9-11 júla sa uskutoční každoročný tuningový zraz v Trebišove, konaný už tradične na starom letisku.Nebude chýbať spanilá jazda nočným Trebišovom, súťaže v gumovaní a šprinte, miss mokré tričko a mnohé dalšie.

 

 

Paričovčanov trápi voda, smrad a komáre

Nahnevaní ľudia spísali petíciu

TREBIŠOV. Povodne boli poslednou kvapkou pre obyvateľov mestskej časti Paričov v Trebišove, kde je dlhodobý problém s odvodnením a odkanalizovaním. Rovno za humnami majú Trnávku, ktorá nedávno trhala rekordy. Táto nešťastná kombinácia sa naplno prejavila počas povodní. Paričov zaplavilo. Ľudia majú vodu v domoch dodnes. Pohár ich trpezlivosti pretiekol. Spísali petíciu. Žiadajú mesto, aby chronický problém riešilo. Okamžite. O petícii rokovali poslanci. Podporili návrh petičného výboru na rýchle opatrenia proti vode. Mesto na ne musí nájsť 120-tisíc eur.

Obciam hrozia po povodniach odpájania, exekúcie a bankrot

Nemilé povolebné prekvapenie zažili obce a mestá zemplínskeho regiónu. Ešte sa nespamätali z povodní a nezrátali škody a už ich čakal ďalší šok. Z podielových daní, ktoré od štátu dostávajú k 20. v mesiaci, im prišla len desatina, "šťastnejším" asi pätina. O čosi "lepšie" sú na tom mestá, lebo hospodária s väčšími sumami a majú majetok. Mesto Trebišov podľa hovorcu radnice Rastislava Petroviča držal prvé mesiace roka nad vodou prebytok 400-tisíc eur z vlaňajška: "Čísla ale nepustia, prichádza nám čoraz menej podielových daní. Ohrozený je výkon originálnych funkcií (škôlky, jedálne, školské kluby), ale aj chod našich organizácií – kultúrneho strediska, technických služieb. Peniaze chýbajú v športe, kultúre, školstve, sociálnej oblasti... Všade." Pripustil, že samospráva asi bude musieť siahnuť na majetok a predať ho, aby prežila.

OÚŽP v Trebišove povolil ďalšie výruby drevín v katastri Trebišova

Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS požiadalo Obvodný úrad životného prostredia v Trebišove v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám o sprístupnenie dokumentov - žiadostí na výrub drevín a rozhodnutí o povolených výruboch drevín v k. ú. Trebišova. Informácie poskytnuté OÚŽP Trebišov sú zverejnené v prílohe.  

VÝZVA POSLANCOM MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TREBIŠOVE

Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS vyzýva poslancov mestského zastupiteľstva v Trebišove, aby vyjadrili nesúhlas s odpredajom mestského majetku do novembrových komunálnych volieb.

 

Prehustenú dopravu a nedostatok parkovísk chcú v Trebišove riešiť naraz

TREBIŠOV. Centrum Trebišova je enormne preťažené. Doprava hustne, cez centrum chodia aj ťažké autá či autobusy, bezpečnosť klesá. Parkovacích plôch pribudlo, ale ani to nestačí. Mesto chce vážny problém riešiť ako celok. Mesto Trebišov plánuje vypísať verejnú obchodnú súťaž na výber záujemcu, ktorý predloží návrh riešenia statickej dopravy. Poslanci tému otvorili už v máji. Dnes budú schvaľovať podmienky pre uchádzačov. Prednosta mestského úradu Rastislav Petrovič priznal, že vývoj predbehol aj tie najpesimistickejšie prognózy spred pár rokov. Denne cez mesto prejdú stovky áut, čo pred pár rokmi nebolo. Kritický stav spôsobili tri faktory - rastúci počet áut, zvýšená frekvencia hromadnej prepravy a prepravy tovaru a chronický nedostatok parkovacích plôch.

Na poslancov čaká petícia zatopených Paričovčanov

TREBIŠOV. Súčasťou 20-bodového maratónu bude aj plán práce zastupiteľstva a hlavného kontrolóra na 2. polrok, priamy predaj nehnuteľností či projekt zberného dvora. Poslanci prerokujú správu o výsledku kontroly výdavkov na reprezentačné a propagačné účely a nájomnú zmluvu na priestory na mestskom kúpalisku.  Diskutovať budú aj o zozname neupotrebiteľného a prebytočného majetku mesta, ktorý má byť určený na predaj. Zaoberať sa budú aj podmienkami verejnej obchodnej súťaže na výber nájomcu parkovacích plôch v meste. Po povodniach ich čaká na stole aj petícia obyvateľov Paričov, ktorí žiadajú urýchlené riešenie odvádzania povrchových vôd z tejto mestskej časti.

Boj s komármi naráža na problémy

TREBIŠOV. Boj s komármi v Trebišove naráža na problémy. Polovica ľudí sa teší, druhá nadáva. Okresný hygienik preto dočasne pozastavil celoplošné postreky, ktoré v meste začali robiť hneď po povodniach. Hygiena vypracovala presné pravidlá boja proti komárom. Platiť začnú od budúceho týždňa. Hygienik predpokladá, že vtedy sa opäť spustia aj postreky v meste. Okresný hygienik Jozef Sládek uviedol, že po sťažnosti tehotnej panej museli konať: "Polovica ľudí sa teší, že sa postreky robia a druhá polovica nadáva.

Povodňovú prvú pomoc dostali aj "zdraví nemocní"

Nad prvou pomocou, ktorú tesne pred voľbami poškodeným povodňami poslala vláda, pribúda otáznikov. Zoznamy ľudí, ktorým prišla, mnohých šokovali. Vedia dokázať, že "prvá pomoc" prišla aj "zdravým". Potvrdili, že niektoré adresy sú neobývané, že tu figurujú ľudia, ktorí tu dávno nežijú a dokonca sú tu aj mená 5- či 8-ročných detí. Ľudia sa pýtajú, kto zoznamy pripravil a podľa akého kľúča. Chcú vedieť, prečo na jednej ulici, ktorá celá plávala na vode, peniaze dostali len tri domácnosti. Cítia krivdu. Ukazujú svoje zničené záhrady, zásoby, pivnice, kotly, dvory a vchody a pýtajú sa, v čom sú iní. Obvodný úrad aj ministerstvo vnútra sa bránia, že zoznamy pripravovali obce. Termín, dokedy majú dostať peniaze ostatní poškodení, nikto nevie. Nové zoznamy zamrzli na obvodnom úrade. Niekto sa snaží zneužiť situáciu.

Siahli im na majetok a zdravie, vláde to nespočítali

Smeru voliči odpustili  diaľnicu cez mesto a dedinu aj skládku neďaleko centra.

1. Považská Bystrica, diaľnica nad hlavami        2.Šútovo, dedinu preťala diaľnica

3. Pezinok, skládka v meste                               4.Trebišov, nahlas proti elektrárni

Najväčšia tepelná elektráreň na Slovensku mala vyrásť na východe. Projekt podporili ministerstvá životného prostredia a výstavby, ktoré vedie SNS. Aj v Trebišove bol Smer úspešný, vo voľbách získal 43,5 percenta.  Aktivista Gejza Gore z občianskeho združenia Trebišov nahlas hovorí, že elektráreň voľbami nehýbala a všetky strany s výnimkou SNS sa zastali obyvateľov. SNS v meste prepadla.

V okrese Trebišov zrušili mimoriadnu situáciu

"Medzi hrádzami Trnávky a Ondavy tá veľká voda cez stavidlá postupne odteká preč, rovnako aj cez dieru v hrádzi Trnávka. Cez víkend to kleslo o pätnásť centimetrov, čo sú vzhľadom na tú plochu milióny kubíkov vody. Voda je aj v okolí Zemplínskeho Hradišťa, kde sa takisto odčerpáva," doplnil informáciu Róbert Puci, podľa ktorého ak neprídu opäť dlhotrvajúce a výrazné zrážky, ale iba menšie lokálne búrky, by sa povodňová situácia v okrese už nemala zdramatizovať.

V Trebišove sa dá oddnes kúpať

Otvárame v piatok, čo je o deň skôr ako vlani." Dodal, že na rozdiel od vlaňajška si už návštevníci budú môcť vybrať, u koho sa budú stravovať: "Sú tu už dvaja podnikatelia. Konkurencia by mala zvýšiť kvalitu služieb." Vstupné mesto, ktorému kúpalisko patrí, nemenilo: "Akurát v piatok dopoludnia bude vstup pre školákov zadarmo." Davala vyvracia informácie o tom, že sociálne odkázaní občania, najmä Rómovia, chodia na kúpalisko zadarmo alebo so zľavou: "V žiadnom prípade - každý platí vstupné. Jediné zľavy sú tie, ktoré sú v cenníku, prípadne sa dá ušetriť formou permanentiek." Dodal, že tento rok očakávajú lepšiu sezónu ako vlani: "Po otvorení nám 5 dní pršalo a od polovice augusta opäť. Tento rok očakávame horúce leto, a tomu by mala zodpovedať aj návštevnosť."

Na Zemplíne už pociťujú nálet komárov

"Od rána sú nasadení pri prácach na uzatváraní ľavobrežnej strany hrádze na toku Trnávky, ktorú pretrhlo v stredu  v blízkosti obce Hraň, aj príslušníci ozbrojených síl. Je tam sťažený prístup, tie hrádze sú strašne podmočené, potrebujeme tam vybudovať prístupovú cestu," priblížil situáciu Róbert Puci. V obci Viničky sa darí čerpadlami znižovať hladinu pri čistiarni odpadových vôd a taktiež pri poldri Borša. Na celom území Trebišovského okresu je zaznamenaný zvýšený výskyt komárov. Podľa prednostu ObÚ by mal odborník na komáre a tropickú parazitológiu Nasir Jalili z Mikrobiologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského zmonitorovať situáciu v ich okrese v sobotu. Oproti prvému monitoringu sa situácia výrazne zhoršila najmä s ohľadom na dobu a plochu zaplaveného územia. "Komáre sú doslova všade".

Odškodné od vlády pred voľbami rozvadilo dediny

Ľudia sa chodia hádať so starostami kvôli peniazom

Odškodné od vlády spôsobilo chaos na celom Zemplíne. V niektorých dedinách ho ľudia nedostali vôbec. V iných ho jedni dostali a ich susedia nie. Už tak napätú situáciu v zaplavených dedinách to ešte vygradovalo. Ľudia sa kvôli peniazom hádajú, závidia si, udávajú sa navzájom a chodia sa "pravdovať" aj so starostami. Tí pritom s "prvou pomocou" nemajú nič spoločné. Všetci označujú prvú vlnu odškodnenia za šitú horúcou ihlou. Odvážnejší ju rovno označujú za predvolebnú kampaň. Špekulujú aj o tom, či pri odškodňovaní niekto neuprednostnil obce, kde sú starostovia z vládnej koalície.

Voda na Zemplíne po uzavretí Ondavy pomaly opadá

Hrádza sa tentoraz pretrhla na Trnávke

Mimoriadna situácia v okrese Trebišov naďalej trvá a stále platí 3. stupeň povodňovej aktivity na riekach Bodrog a Latorica. Hladiny týchto riek klesajú veľmi pomaly. V stredu popoludní sa pretrhla ľavobrežná hrádza Trnávky v mieste sútoku s riečkou Chlmec pri Zemplínskom Hradišti. Voda tam vyteká do priestoru, kde bolo podľa odhadov už predtým 65 miliónov metrov kubických vody. Výtok z prietrže je ovplyvnený vyrovnaním hladín vo vodných tokoch Trnávka a Chlmec a hladiny zaplaveného územia. V nasledujúcich dňoch sa budú vykonávať zabezpečovacie práce na uzatvorení tejto prietrže.

Reakcia primátora mesta na články v 2 denníkoch 8.6.2010

Zoznam domácnosti poškodených povodňami Trebišov 2010

Primátor mesta Trebišov reaguje na obsah článku zverejnený v denníku Zemplínsky  Korzár  pod názvom „V zoznamoch na povodňové odškodnenie nebudú všetci" a denníku Pravda „Fico zháňa peniaze na povodne, zoberie stranám a vyzýva aj firmy" dňa 08. 06. 2010.V nedeľu 6. júna 2010 som predložil v elektronickej forme na základe pokynov Obvodného krízového štábu o 17,00 h spracovaný zoznam 294 domov a domácností poškodených povodňami. Požadovaný zoznam domácností zdokladovaný pre Obvodný úrad v Trebišove je súčasťou prílohy. Údaje boli spracované na základe priameho poznania členmi Mestského krízového štábu od vyhlásenia povodňovej situácie dňa 16. mája 2010.

Fico zháňa peniaze na povodne, zoberie stranám a vyzýva aj firmy

Predseda vlády upozornil na praktiky, konkrétne v Trebišove a Slovenskom Novom Meste kde primátori až po vyslovených urgenciách poslali zoznamy najviac zničených domov, aby mohli byť ich obyvatelia odškodnení. Fico uviedol, že ide o opozičných primátorov a vyslovil podozrenie, že mohlo ísť o zámer bojkotovať úsilie vlády pred voľbami. Preto sa premiér obracia aj na občanov z poškodených oblastí, aby kontrolovali svojich starostov a primátorov, či ich žiadosti o odškodnenie poslali včas. Či si z ich ťažkej situácie nechcú vytĺkať politický kapitál.

Hrádzu na Ondave zaplátali v rekordnom čase

Na území okresu Trebišov podľa priebežnej správy o povodňovej situácii za Košický kraj k dnešnej 6. hodine stále trvá mimoriadna situácia. V postihnutých obciach sú stále zaplavené záhrady, pivničné priestory a studne. Voda z Boršanského poldra zaplavuje okolité pozemky a časť intravilánu obce Viničky. Správa povodia Bodrogu vykonáva v Hrani čerpanie vody z toku Trnávka do Ondavy veľkokapacitným čerpadlom. V obci Hraň je monitorovaný zosuv na vzdušnej strane koruny pravobrežnej hrádze toku Trnávka. Pri obci Zemplínske Hradište pokračovalo prečerpávanie vôd pri zhybke Sopot a pri zhybke Čapliny. Na funkčných čerpacích staniciach prebieha prečerpávanie vnútorných vôd za účelom zníženia hladiny vody v kanálovej sieti gravitujúcej k čerpacím staniciam a čistenie hrablíc od nánosov s ich následným odvozom. Prečerpávanie vnútorných vôd prebieha aj na čerpacích staniciach Milhostov a Brehov. Čerpacie stanice Július, Ladislav a Hraň sú naďalej odpojené od elektrického prúdu.

Štát pošle povodňové poukážky na meno

Miloslav Rusinkovič býva v prvom dome pod hrádzou Trnávky v Paričove, ktorý je mestskou časťou Trebišova. Aj on bude jedným z tých, ktorých by štát mal odškodniť. Vodu má na dvore a záhrade už štvrtý týždeň. "Raz je jej viac, raz menej, ale je tu stále. Snažím sa ju prečerpávať, je to však nekonečný boj. Nefunguje kanalizácia, takže na WC a do sprchy chodíme k susedom už takmer mesiac. Z úrody nebude nič. Podmočený je aj dom, lebo vody bolo u nás po kolená, ale následky sa ukážu až neskôr," vysvetľuje. Z prvej pomoci chce nakúpiť hlavne vápno a vydezinfikovať celý pozemok. 

V zoznamoch na povodňové odškodnenie nebudú všetci

"Je nepochopiteľné, ak mesto Trebišov nahlási 6 domácností a obec Nižný Žipov 40. Pritom je známe, že v meste zaplavilo celé mestské časti. Požiadali sme úrad, aby údaje opravili, a zrazu nám prišiel zoznam 300 domácností."Obvodné úrady našli nedostatky aj v zoznamoch ďalších obcí. Puci sa obáva, že z toho môže byť problém: "Je zrejmé, že v zoznamoch nebudú všetci postihnutí povodňami. Môže byť z toho vojna." Doplnil, že zoznamy sumarizujú na ministerstve vnútra.

Ondava stúpa, hrádza na trebišovskej strane drží

TREBIŠOV. Napriek tomu, že hladina rieky Ondava stále stúpa a jej výške v Horovciach napoludnie chýbali 3 centimetre do historického maxima (686 cm), pri ktorom sa 18. mája pretrhla hrádza na trebišovskú stranu, náporu vody zatiaľ táto hrádza odoláva. Podľa prednostu Obvodného úradu (ObÚ) v Trebišove Róberta Puciho dôvodom je aj to, že stále vyteká voda cez prietrž na michalovskej strane. "Aj preto u nás nie je hladina na takej výške ako 18. mája. Zatiaľ máme situáciu pod kontrolou, udržiavame tú našu hrádzu v takom stave, aby ju neprevalilo a aby tá voda tadiaľ nepretekala. Boli sme hore celú noc a pokračujeme. Kulmináciu Ondavy očakávame až podvečer. Musíme prežiť ešte dnešný deň," uviedol prednosta ObÚ s tým, že stúpajú aj hladiny Bodrogu, Latorice a Tople.

Povodne na prokuratúru: Na Zemplíne vinia za pohromu ľudí

„Za májovú povodeň a zatopenie našich domov môžu ľudia a nie príroda,“ hnevajú sa Trebišovčania z vilovej štvrte Juh. Preto v najbližších týždňoch podajú Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Obyvatelia ulíc SNP, Dargovskej, Slnečnej, Strednej, Západnej a Južnej sú presvedčení, že pri zaplavení a vyliatí melioračného kanála západne od ich štvrte došlo  k trestnému činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.

Hrádzu na Ondave opäť roztrhlo, oprava mešká roky

Projekt prestavby storočnej hrádze čaká na eurofondy. Štátny rozpočet nestačí. „Je to vetchá starenka. Vrecia s pieskom jej už nepomôžu. Nestačí ani bežná údržba. Nutne potrebuje kompletnú rekonštrukciu,“ tvrdí geológ Dušan Grman zo spoločnosti GEO Slovakia. Pred piatimi rokmi vypracoval záverečnú správu o podrobnom inžiniersko-geologickom prieskume časti hrádze na ľavom brehu Ondavy. A odvtedy čaká.

Na Zemplíne sú zaplavené mestá aj obce. V Trebišove našli utopenú ženu

Vážna povodňová situácia je v Michalovskom a Trebišovskom okrese. V Trebišove našli v meste utopenú ženu. Voda zaplavila aj okresné mestá, vo viacerých obciach museli evakuovať ľudí. Rušnú noc mali hasiči aj v Trebišovskom okrese. Ako informoval dôstojník okresného operačného strediska hasičov Valér Jacko, Trnávka opäť stúpa a rovnako aj Roňava. Povodeň je znova v meste Trebišov a vo viacerých obciach. Hasiči dnes predpoludním pomáhali vytiahnuť utopenú ženu z jazierka v mestskom parku v Trebišove.

Školáci už nebudú drať jediné topánky na asfalte

TREBIŠOV. Školáci zo ZŠ v rómskej osade v Trebišove si už nebudú ničiť neraz jediné topánky na asfalte. Pri budove im vyrástlo nové multifunkčné ihrisko. Raritou je, že naň neprispela vláda, mesto ani samosprávny kraj. Škola si naň našetrila, postavila ho za vlastné a spláca ho. Potvrdil to riaditeľ Pavol Kovalík.On aj futbaloví tréneri očakávajú, že ihrisko bude rómske deti motivovať k športovaniu namiesto vystrájania pestiev. Podľa primátora mesta Vladimíra Anďala (KDH) je práve toto jedna z ciest, ako pracovať s rómskou komunitou.

Východ čaká ťažký povodňový piatok

Hoci sa vo štvrtok zdalo, že východné Slovensko je z najhoršieho von, počasie rozhodlo inak. Vytrvalý dážď, ktorý sa spustil popoludní a vytrval až do polnoci, opäť spustil povodňovú lavínu. Vo štvrtok večer bola kritická situácia najmä v okolí Košíc a povodí Ondavy na Zemplíne, odkiaľ evakuovali dohromady niekoľko stoviek ľudí. Prognóza meteorológov je neúprosná - počas piatku má pršať, a tak sa dá čakať ďalšie zhoršenie povodňovej situácie. Navyše, vodohospodári varujú aj pred ďalšou záplavovou vlnou, ktorá má prísť na zemplínske rieky z Ukrajiny.

Povodne na východe ustúpili, len nesmie pršať

Hrádza na Ondave nevydržala

Povodňová situácia na východnom Slovensku sa pozvoľna stabilizuje. Ak však bude pršať, ako predpovedajú meteorológovia, tak sa opäť zhorší, uviedol Dušan Mydla z košického závodu Slovenského vodohospodárskeho podniku. Prednosta obvodného úradu Trebišov a predseda okresného krízového štábu Róbert Puci dnes ráno informoval, že ráno okolo šiestej dosiahla Ondava tretí povodňový stupeň. Jej hladina bola v Horovciach aktuálne o desiatej na 513 cm a stále stúpala. „Hrádze, aj keď provizórne opravené, to zatiaľ vydržali, podobne aj na Latorici. Základ je, aby už ďalej nepršalo, meteorológovia však predpovedajú dážď,“ povedal Puci. Okolo deviatej predpoludním však nevydržala hrádza pri Markovciach a pretrhla sa.

Povodne na východe sa šíria. Stále prší, ľudí evakuujú

Od rána sa prívalová vlna presunula z Kuzmíc cez Slivník, Kazimír a Michaľany k Veľatom a Čerhovu. Popoludní sa "vracala" opačným smerom. Na poplach bijú aj hasiči, vodohospodári a civilná ochrana. Kým zúfalí ľudia v dedinách pod Slanskými vrchmi zachraňovali, čo mohli, v Trebišovskom okrese znovu vyhlásili mimoriadny stav. Po týždni. Kvôli Ondave a Latorici, ktoré opäť hrozia vyliatím

Na Zemplíne sa boja o hrádze. Vyhlásili mimoriadnu situáciu

TREBIŠOV. V okrese Trebišov vyhlásili napoludnie mimoriadnu situáciu z dôvodu problémov na riekach Ondava a Latorica. Štyridsať vojakov z michalovského mechanizovaného práporu a rovnaký počet zo zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov pomáha pri hroziacej povodni pri obci Zemplínske Hradište - časť Július. "Vojaci plnia, vozia a ukladajú vrecia s pieskom pri prečerpávacej stanici, kde sa opäť hladina Ondavy nebezpečne zvýšila.

Zemplín sa chystá na boj s komármi

ZEMPLÍNSKY REGIÓN. Neprístupný mestský park v Trebišove, zaplavené domy, studne a záhrady, podmáčané stovky hektárov poľnohospodárskej pôdy. To sú dôsledky povodní, ktoré minulý týždeň zasiahli zemplínsky región. Súbežne s odstraňovaním škôd napáchaných vodným živlom sa región vrhá do ďalšieho boja. Nastupuje dezinsekcia premnožených komárov, dezinfekcia zaplavených obydlí a hromadné očkovanie proti žltačke.

Na trebišovskom kúpalisku budú služby poskytovať dve firmy

TREBIŠOV. Letná sezóna na kúpalisku sa blíži. Riaditeľ technických služieb Michal Davala potvrdil, že ho už začínajú pripravovať: "Vlani sme otvárali 12. júna, tento rok to bude o deň skôr. Aj nám spôsobili povodne problémy,  trávnatá plocha je podmočená a počasie komplikuje údržbu bazénov pred sezónou. Ale verím, že plánovaný termín stihneme. Dlhoročný monopol na reštauračné a občerstvovacie služby sa na trebišovskom kúpalisku končí. Okrem spoločnosti Rubops, ktorá má väčšinu vonkajších stánkov, si budú môcť návštevníci zájsť aj do bufetov v budove plavárne. Fungovať začnú už túto sezónu pri reštaurácii Ponorka. Mesto si od toho sľubuje pestrejšiu ponuku a zvýšenie kvality služieb pre rekreantov.

PODNET OZ TREBIŠOV NAHLAS MESTU TREBIŠOV

Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS zaslalo Mestu Trebišov „Podnet na zastavenie projektu prepojenia kanalizácií, riešenie problémov ČOV, varovného systému mesta a melioračných kanálov v okolí mesta Trebišov“

Východniari rátajú škody: Z povodní sme už unavení!

Ľudia priznávajú, že sú unavení z celotýždňového vytápania domov a majetkov. No teraz ich opäť čaká veľa práce. Voda prestala stúpať, a tak môžu konečne úspešne odčerpať vodu z domov a upratať zničené majetky. Spodná voda v trebišovských domoch začala klesať najmä po tom, čo vodohospodári zacelili trhliny na rieke Ondava a Trnávka. „Za posledných 20 rokov tu takéto niečo ešte nebolo! Vodu máme ešte v pivniciach, no ako uzatvorili trhliny na Ondave, voda klesá,“ vraví Ján Kleščinský (57) z Trebišova.

Vysokoškolákov v Trebišove vystriedajú deti z centra voľného času

Pobočku Prešovskej univerzity v meste zrušili vlani v júni. Mesto sem pôvodne plánovalo prilákať ďalšiu vysokú školu, ale plány mu nevyšli. Areál je už rok prázdny. Mesto navrhuje, aby budovu ďalej využívalo centrum voľného času. To v súčasnosti sídli v budove na okraji mestského parku.Priestory dlhodobo nestačia, lebo záujem detí o mimoškolské aktivity stále rastie. Momentálne centrum navštevuje až 1 140 detí z mestských škôl! Ďalším jeho problémom sú obrovské prevádzkové náklady. Vedenie centra kvôli tomu opätovne žiadalo mesto o finančnú injekciu na nutné opravy svojej budovy. Mesto na to peniaze nemá – má ale voľnú budovu vysokej školy, ktorá je nielen podstatne väčšia, ale centrum by tu dokázalo fungovať v úspornejšom režime. Centru preto navrhlo presťahovanie. Obe strany od neho očakávajú zlepšenie podmienok pre rozvoj krúžkových činností aj zníženie nákladov.

OZ TREBIŠOV NAHLAS zverejňuje informácie o nadmernom výrube drevín v okrese Trebišov

Občanov nášho mesta v mesiacoch február a marec 2010 znepokojil nadmerný výrub drevín medzi Novým Majerom a Olšinou a v Bučovom lese. Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS v súlade s § 14 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám žiadalo sprístupnenie informácii kompetentné úrady: Obvodný úrad životného prostredia v Trebišove, Slovenskú inšpekciu životného prostredia Košice, Obvodný lesný úrad v Michalovciach. OZ TREBIŠOV NAHLAS získané informácie zverejňuje.

Hrádzu Trnávky uzatvorili, v Borši čerpajú vodu

TREBIŠOV/BORŠA. V okrese Trebišov nepretržite pokračujú s odstraňovaním následkov povodní. Ako informoval prednosta Obvodného úradu (ObÚ) v Trebišove Róbert Puci, hrádza na riečke Trnávka je uzatvorená už od soboty, zasypávanie pretrhnutej hrádze na rieke Ondava by mohli definitívne dokončiť v priebehu pondelka. Hladina Ondavy klesá a podľa odhadu prednostu ObÚ by možno už v priebehu noci mala aj sama prestať vytekať.

Rieky na východe klesajú, kulminujú Latorica a Bodrog

KOŠICE. Na tokoch východného Slovenska je ustálenosť až pokles vodných stavov. Vyplýva to zo správy o povodňovej situácii krajskej povodňovej komisie (KPK) Krajského úradu životného prostredia v Košiciach. Najviac práce majú podľa neho vodohospodári stále v okrese Trebišov, kde sa uzatvárajú otvory na oboch stranách hrádze rieky Ondava, ako aj na ľavobrežnej hrádzi riečky Trnávka nad Gazdovským mostom. V obci Milhostov ukončili čerpania vody, ktorá odteká do Trnávky gravitačne.

Plátanie "diery" v Ondave komplikujú Latorica a Bodrog

ZEMPLÍNSKY REGIÓN. Plátanie "dier" v Ondave z michalovskej aj trebišovskej strany komplikujú rieky Latorica a Bodrog, ktoré stále stúpajú a tlačia vodu "späť". Dušan Mydla z košickej pobočky Slovenského vodohospodárskeho podniku označil situáciu v celom povodí Zemplína za "stále zlú". Voda z roztrhnutého koryta Ondavy vytvorila na trebišovskej strane obrovskú mláku, ktorá sa ťahá do vzdialenosti asi 4 kilometre od rieky. Podobná je situácia na michalovskej strane. Mydla odhaduje, že zaplavilo nie stovky, ale tisícky hektárov pôdy. Aby zabránili ďalšiemu vytekaniu a dosiahli zlepšenie celkovej situácie, musia koryto zaceliť.

Povodne ďalej sužujú Zemplín, živel útočí všade

ZEMPLÍNSKY REGIÓN. Povodne ďalej sužujú utrápených Zemplínčanov. V Trebišove odstraňujú následky veľkej vody, stále je tu zaplavená Bottova ulica. Ľudia pri rieke Trnávka v miestnej časti Milhostov môžu po dvoroch a záhradách chodiť len v gumákoch. Ľudia z okraja Zemplínskeho Hradišťa už nepozerajú do polí, ale všade vidia len vodnú plochu, podobnú Zemplínskej šírave. Jednu z ulíc Borše celkom zaplavilo. Prejsť sa ňou dá len na člne, prípadne bicykli. Nápadití obyvatelia dokonca používajú "teru", ktorou za normálnych okolností orú v záhrade.

Na Zemplíne sú v strehu, hrozí voda z Ukrajiny

TREBIŠOV. Situácia v povodiach východoslovenských riek, ktoré v uplynulých dňoch zaplavili desiatky obcí, sa dnes podľa vyjadrení vodohospodárov stabilizovala. V Košickom kraji však v súvislosti s nepriaznivou prognózou počasia naďalej platí tretí, teda najvyšší stupeň povodňovej aktivity. Podľa predpovede počasia má aj zajtra a v piatok na východnom Slovensku pršať. Na rieke Ondava, kde hladina dosiahla v noci z pondelka na utorok rekordných 686 centimetrov, čo viedlo k pretrhnutiu hrádze, zaznamenali dnes mierny pokles. Voda však naďalej vyteká z poškodenej hrádze pri Zemplínskom Hradišti neďaleko Trebišova. V mestských častiach Paričov a Nový Majer, ktoré sú najviac ohrozené, sú v pohotovosti vojaci a hasiči, pripravené sú mobilné protipovodňové steny, ktoré by mali ochrániť ľudí a ich príbytky.

Veľká voda ustúpila, na Ondave začínajú s opravami

TREBIŠOV. Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku by mali ešte dnes začať prípravné práce a opravy pretrhnutých hrádzi na Ondave z michalovskej aj trebišovskej strany. Mimoriadna povodňová situácia v Košickom kraji naďalej trvá. Situácia sa pomaly zlepšuje aj v okrese Trebišov. Problémy sú ešte v obciach okolo Trnávky. Ako uviedol prednosta trebišovského obvodného úradu Róbert Puci, stále pokračuje čerpanie vody v jednotlivých obciach a likvidácia následkov. „Aj na našej strane začíname pripravovať zasypanie pretrhnutého miesta na hrádzi Ondavy, ktoré dosahuje dĺžku 80 až 90 metrov,“ povedal Puci.

Trebišov sa ubránil rozliatej Ondave

TREBIŠOV. Po prívalových vodách z rozvodnených potokov a jarkov, ktoré zaliali v prvej povodňovej vlne Trebišov a okolité obce, naháňala včera strach Ondava. Rieka kulminovala v noci na rekordnej, takmer sedemmetrovej hranici a pri Zemplínskom Hradišti pretrhla hrádzu. „Stále sa bojíme, aj keď hovoria, že hladina klesá. Voda je všade navôkol,“ ukazuje mi asi šesťdesiatročná žena, ktorá stojí pri moste cez rieku Trnávku. Most spája miestnu časť Paričov so zvyškom Trebišova. Štvrť s rodinnými domami je uväznená medzi brehmi rozliatej Ondavy a po okraj naplnenej Trnávky. Tok Ondavy je vzdialený viac ako päť kilometrov a voda je zatiaľ ďaleko.

Letecké zábery na povodeň na Ondave

Rieka Ondava pretrhla pri Trebišove hrádzu a zaplavila veľké plochy Zemplína.

utorok 18. 5. 2010 10:55

 

 

Ondava pretrhla hrádzu pri Zemplínskom Hradišti

TREBIŠOV. Hrádza Ondavy sa pretrhla dnes približne tri hodiny po polnoci blízko katastrálneho územia obce Zemplínske Hradište. K pretrhnutiu došlo pár kilometrov od mestských častí Trebišova, konkrétne pri prečerpávacej stanici Július pod mestom. Prietrž hrádze má v súčasnosti šírku zhruba 30 metrov. Vyteká z nej voda do priestoru polí medzi riekou Ondava a hrádzou riečky Trnávka a zapĺňa priestor smerom k južnej časti mesta. Na druhej strane hrádze smerom na Michalovce uvoľnili betónovú priepusť, ktorá tam bola vybudovaná po poslednej záplave spred šiestich rokov a nad ránom sa tam ešte uvoľňovala úmyselne zásahom časť hrádze, aby z nej mohla odtekať voda a odľahčila tak prietrži, ktorá je smerom na trebišovskú stranu.

V Trebišove je kritická povodňová situácia

TREBIŠOV. Povodňová situácia v okrese Trebišov sa v obciach pomaly upokojuje, naopak rapídne sa zhoršila v samotnom okresnom meste Trebišov. Pre agentúru SITA to dnes ráno po zasadaní krízového štábu uviedol jeho šéf a prednosta trebišovského obvodného úradu Róbert Puci. Podľa jeho slov noc bola ťažká, ľudia sú už unavení a nervózni. „Kým v obciach sa situácia pomaly zlepšuje, naopak v Trebišove sa podstatne zhoršila. Hoci sme otvorili aj v ďalšej časti hrádzu rieky Trnávky, hladina stále neklesá. Pod vodou už máme dve mestské časti, čo je takmer štvrtina mesta,“ povedal Puci.

Situácia v Trebišovskom okrese sa zhoršila

Povodňová situácia sa v Trebišovskom okrese k večeru ešte zhoršila. Ako o 18:30 informoval šéf krízového štábu a prednosta trebišovského obvodného úradu Róbert Puci, tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásili už v 24 obciach.„Pod vodou je už aj časť Trebišova, dokonca aj na takých miestach, kde v živote záplava nebola. Museli sme prikročiť k otvoreniu hrádze na riečke Trnávka, ktorej hladina nebezpečne stúpla a hrozilo, že sa voda vyleje do mesta. Po rozkopaní časti hrádze voda vyteká na nižšie položené polia mimo obytných častí," informoval Puci. Doložil, že zaplavená je aj časť mesta Sečovce, kde na jednom mieste roztrhlo hrádzu a vzniknutú dieru sa snažia zahatať.Ako uviedol krízový štáb, ktorého súčasťou je aj obvodná povodňová komisia, vodohospodári, hasiči, zdravotnícki záchranári a ďalšie zložky vrátane polície, má dostatok materiálu, aby mohol poskytnúť pomoc obciam pre evakuovaných obyvateľov.

Trebišovský okres hlási mimoriadnu situáciu. Voda zaliala domy

TREBIŠOV. V Trebišovskom okrese sa situácia stále zhoršuje. Vytrvalé dažde spôsobili lokálne záplavy, najmä v obciach pod Slanskými a Zemplínskymi vrchmi. Miestne potoky a kanály nestačia odvádzať vodu. Na mnohých miestach voda steká z polí na cesty, do dvorov a zaplavuje pivnice. Zasadá krízový štáb, ktorého súčasťou sú aj zástupcovia obvodnej povodňovej komisie. "Po 17. hodine sme vyhlásili v okrese mimoriadnu situáciu a riadenie záchranných prác preberá krízový štáb," informoval prednosta obvodného úradu Róbert Puci.

TREBIŠOV NAHLAS podporí v jesenných komunálnych voľbách nezávislých kandidátov

Vyzývame Vás na účasť pri zostavení skupiny nezávislých kandidátov, ktorí sa s podporou občianskeho združenia TREBIŠOV NAHLAS budú uchádzať o poslanecké miesto v mestskom zastupiteľstve v tohtoročných jesenných komunálnych voľbách.  Navrhnite nám obyvateľov mesta, ktorí sú podľa Vás vhodní na túto dôležitú funkciu. Navrhujte ľudí zo svojho okolia, ulice, sídliska. Ľudí, ktorých dobre poznáte, ktorí majú vo svojom okolí dobrú povesť a morálnu autoritu, o ktorých viete, že sú schopní a pripravení obhajovať aj Vaše záujmy, že majú odvahu upozorňovať na problémy, ktoré Trebišovčanom znepríjemňujú život. Navrhujte aj takých, ktorí sa venujú deťom a mládeži. Nezabúdajte však ani na tých, ktorí sa zaujímajú o starších ľudí a pomáhajú im. Očakávame, že sa Vami navrhnutí ľudia stotožnia s programom združenia

PORIADOK A ČISTOTA

Tiež očakávame, že pôjde o ľudí, ktorí sa – ak budú poslancami mestského zastupiteľstva - nestanú rukojemníkmi poslaneckého miesta a nebudú naň existenčne odkázaní.

 

Gróf Andrássy sa vráti domov

Podujatie pripravilo Vlastivedné múzeum, ktoré sídli práve v andrássyovskom kaštieli. Práve okolo známej šľachtickej rodiny, ktorá dlhodobo ovplyvňovala dianie a život nielen v Trebišovskom okrese, sa bude krútiť celý program. Netradičným oslavám dodajú správny punc herci z divadla "G". V ich podaní bude kaštieľom blúdiť duch Júliusa Andrássyho. Život jeho rodiny sprostredkuje výstava, spojená s prezentáciou o trebišovských, veľatských a parchovianskych Andrássyovcoch. Samozrejmosťou bude Andrássyovská pocta tokajskému vínu, spojená s ochutnávkou tohto lahodného moku.

Kríza kosí podnikateľov, mestu klesajú príjmy

V Trebišove pripravujú plošné zníženie nájomného

TREBIŠOV. Mesto prenajíma nebytové priestory v dome služieb, obchodnom centre Berehovo, kultúrnom stredisku či starej "kasske" podnikateľom. V roku 2008 mesto Trebišov celoplošne zvýšilo nájomné, niekde až o 100 percent. Podnikatelia neboli proti s tým, že príjmy z nájomného mesto investuje do budov. Nestalo sa. Kríza všetko zmenila. Prednosta mestského úradu Rastislav Petrovič vysvetlil, že plánovali investovať do budov, mesto uvažovalo aj o úvere, ale kvôli kríze mali vlani výpadok v rozpočte 1 milión eur. To znemožnilo investície aj úver.

 

Ako si Trebišovčania sami zavarili

Ku kauze trebišovského priemyselného parku

Komu chýba rozum, tomu vezmú aj peniaze. Alebo, ak mám maslo na hlave, nejdem na slnko. Ak by sa písal manuál o tom, ako spackať prípravu priemyselného parku za európske peniaze a potom si za to privodiť trest, tieto dve glosy by v ňom nemali chýbať. Všetko ostatné už dodajú Trebišovčania. Ich príbeh je naozaj skvostný.

Na predaj bude trebišovský Dom služieb aj Berehovo

TREBIŠOV. Zastavenie predajov a prenájmov až do konca volebného obdobia s okamžitou platnosťou navrhol vsunúť do programu Rudolf Hrdlík (nez.). Poslanci to odsúhlasili. Diskusia ale vypálila inak. Moratórium na predaj mestského majetku poslanci neschválili. Naopak, zaviazali radnicu, aby do najbližšieho zasadnutia pripravila zoznam nehnuteľností na predaj. Predbežne bude na predaj Dom služieb, Berehovo či budova autobusovej stanice.

Mesto Trebišov má poslancov ako maku

TREBIŠOV. Členovia mestskej rady v Trebišove budú mať nižšie odmeny. Zníženie presadil poslanec Mikuláš Kopka (Smer-SD). Navrhuje aj menej poslancov, 15 namiesto súčasných 25. S týmto návrhom neuspel. Pritom zo štyroch väčších zemplínskych miest (Michalovce, Humenné, Snina, Trebišov) má práve Trebišov najviac poslancov v pomere k počtu obyvateľov. Redukciou ich počtu by pritom mesto ročne ušetrilo minimálne 8-tisíc eur.

Trebišovskí poslanci krúžkovali dvoch náčelníkov. Nevybrali nikoho

TREBIŠOV. Kuriózne dopadlo výberové konanie na nového náčelníka Mestskej polície v Trebišove. Hoci sa jeho víťazom stal Dušan Grajcár, v návrhu na menovanie poslanci dostali až dve mená. Krúžkovanie favoritov sa skončilo trapasom. Ani jeden nezískal dosť poslaneckých hlasov. Víťaz tendra protestuje, vec postúpi na preskúmanie prokuratúre. Mesto naďalej zostáva bez šéfa mestskej polície, ktorá je dlhodobo terčom kritiky.

Vláda delila na všeličo tri milióny eur

SEČOVCE. Tiché protesty trebišovských aktivistov proti tepelnej elektrárni a obyvateľov izolovanej štvrte za železničnou traťou sprevádzali príchod premiéra a ministrov na výjazdové zasadnutie vlády v Sečovciach. Tá počas rokovania rozdelila peniaze na športoviská, opravy škôl, obecných úradov, ciest či kultúrnych domov v okresoch Trebišov a Košice-okolie. Vláde sa pred zasadnutím pripomenuli aj aktivisti proti tepelnej elektrárni v Trebišove. "V súčasnosti je na ťahu ministerstvo výstavby, lebo developer sa odvolal. Chceli sme poznať postoj vlády. Premiér Fico uviedol, že projekt je od začiatku dielom lobistických skupín a vláda ho nepodporuje," uviedol predseda OZ Trebišov nahlas Gejza Gore.

V trebišovskej Tatravagónke začali výrobu pre ruský trh

FICO: Elektráreň v Trebišove sa stavať nebude

SEČOVCE/TREBIŠOV. Premiér Fico podporil aktivistov z organizácie Trebišov nahlas, pomoc prisľúbil aj Trebišovčanom, upozorňujúcim na potrebu výstavby podchodu pod železničnou traťou, ktorá rozdeľuje mesto. Na premiéra čakali aj aktivisti zo združenia Trebišov nahlas s transparentmi, na ktorých ďakovali ministrovi hospodárstva Ľubomírovi Jahnátkovi, že povedal ´nie´ uhoľnej tepelnej elektrárni, ktorú chcela na okraji mesta Trebišov vybudovať spoločnosť Československá energetická spoločnosť. Premiér Fico ich ubezpečil o svojej podpore a povedal, že tepelná elektráreň sa v Trebišove stavať nebude. Ako uviedol Fico v krátkej replike predsedovi združenia Gejzovi Goremu, postoj vlády k tejto elektrárni je odmietavý a nebudú ho meniť.

Správa o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán mesta Trebišov"

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu - návrhu strategického dokumentu - Koncept ÚPN mesta Trebišov sa uskutoční dňa
6.5.2010 o 16,00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Trebišove.

 

V účtoch zatknutého podnikateľa našli podozrivé faktúry

TREBIŠOV. Polícia pri vyšetrovaní prepisu firmy našla v účtovníctve spoločnosti Vepi Company, s. r. o., podozrivé faktúry. Potvrdil to Radoslav Fedor, riaditeľ trebišovského Úradu justičnej a kriminálnej polície. Dodal, že v účtovníctve eseročky podnikateľa Vladimíra E. našli viacero nezrovnalostí. K vyšetrovaniu prizvú znalca z odboru ekonómie. To, či k obvineniu zo sprenevery pribudnú aj ďalšie, polícia zatiaľ nekomentuje.Podnikateľa Vladimíra E. z Nového Ruskova policajti pred dvomi týždňami zatkli na jeho domácej adrese. Krajská policajná hovorkyňa Jana Demjanovičová potvrdila, že dôvodom boli podozrenia okolo prepisu podnikateľovej firmy na inú osobu a krádež luxusného BMW X5, ktoré mal Vladimír E. na lízing.

 

Trebišov urovnal spor s Priemyselným parkom

Generálny riaditeľ sekcie stratégie Ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz pre TREND uviedol, že kontrola našla mnoho pochybení. Týkali sa hlavne neefektívneho a neúčelného použitia peňazí pri budovaní priemyselného parku. Preto predpokladá, že mesto bude musieť dotáciu vrátiť. „Zatiaľ sme nedostali žiadne výsledky kontroly,“ oponuje L. Cibere. Nevidí dôvod, pre ktorý by mesto malo vracať peniaze. Ich použitie podľa neho kontrolovali zamestnanci agentúry SARIO ešte v čase, keď sa priemyselný park pripravoval. Faktúry za stavebné práce boli podľa viceprimátora preplácané až potom, čo bratislavskí úradníci skontrolovali ich správnosť.

KSÚ Košice predložil kompletný spisový materiál o zamietnutí návrhu ČES a.s. Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja

Krajský stavebný úrad v Košiciach zverejnil verejnou vyhláškou oznam o predložení kompletného spisového materiálu, ktorým bol zamietnutý návrh ČES a.s. na umiestnenie stavby "NEZ Trebišov" Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja. K obsahu odvolania tunajší úrad uvádza, že v konaní o umiestnení stavby ,,NEZ Trebišov´´, postupoval v súlade s ust. § 34 a nasl. stavebného zákona v spojení s § 140b stavebného zákona, ako aj v súlade s ust. správneho poriadku a preto navrhuje odvolaciemu orgánu, aby odvolanie podľa ust. § 59 ods. 2 správneho poriadku zamietol a rozhodnutie tunajšieho úradu č. 2010/00308 zo dňa 22.02.2010 potvrdil.


Tokaj láka do svojho srdca tisíce Slovákov

SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO. Oslavy 1. mája, ktorý je nielen Sviatkom práce, ale aj dátumom nášho vstupu do Európskej únie, sa už šiestykrát konajú v tokajskej obci Slovenské Nové Mesto. Organizuje ich obec v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Trebišove a Košickým samosprávnym krajom. Hlavnú rolu hrá kultúra a hlavne tradície. Cieľom megaakcie je spájať Európanov bez ohľadu na hranice. Mediálne ich podporuje aj denník Korzár.

 

Vláda obíde Trebišov, zasadne v Sečovciach

TREBIŠOV/SEČOVCE.Výjazdové zasadnutie vlády v Trebišovskom okrese nebude v sídle okresu, ale v Sečovciach. Potvrdil to Úrad vlády aj Obvodný úrad v Trebišove, ktorý to zastrešuje. Bude 5. mája. Na otázku, prečo vláda zasadá tesne pred voľbami a prečo nie v sídle okresu, Róbert Puci reagoval: "Tu nejde o predvolebnú kampaň - v našom okrese mala vláda zasadať už vlani, ale časovo to nevychádzalo. Vyzeralo to, že nepríde vôbec, ale napokon to spojí s okresom Košice-okolie. Keďže Sečovce ležia na hlavnej trase, odkiaľ je blízko do oboch okresov, vláda si vybrala toto mesto. Druhým dôvodom, prečo obíde Trebišov, je doterajšia neochota vedenia mesta riešiť problémy v priemyselnom parku."

Náhly obrat v kauze priemyselný park

TREBIŠOV/BRATISLAVA. Mesto Trebišov sa po takmer roku ťahaníc dohodlo na mimosúdnom vyrovnaní s vlastníkom areálu parku, firmou Priemyselný park Trebišov, s. r. o. Hneď na ďalší deň firma zapojila transformátor v parku. To umožnilo investorovi, dánskej spoločnosti Blika, nabehnúť na normálne dodávky elektriny. Obsah mimosúdnej dohody ani jedna strana nezverejnila. Konateľ spoločnosti Róbert Vysoký sa k téme nechcel vyjadrovať vôbec. Viceprimátor Ľubomír Cibere vyhlásil, že by nemalo dôjsť k tomu, že bude vracať štátny príspevok, ktorý na park dostalo. Inak to vidí ministerstvo hospodárstva. Šéf sekcie stratégie Vojtech Ferencz povedal, že obe strany nesmú zabúdať na to, že v parku bola kontrola. Hovorca rezortu Vahram Chuguryan dodal, že spory okolo zmluvy sú len malou časťou zistení, ktoré kontrola odhalila.

Na brehoch Trnávky vyzbierali 50 vriec odpadu

IMGDeň Zeme si pripomenuli v meste Trebišov. Kým mestské oslavy sa niesli v slávnostnom duchu, OZ Trebišov nahlas ho slávilo pracovne. Na brehoch Trnávky aktivisti za dve hodiny vyzbierali päťdesiat 120-litrových vriec odpadu. Predseda združenia Gejza Gore uviedol, že z viacerých možností si vybrali brehy Trnávky: "Cieľom bolo zvýšiť čistotu v meste. Okolie Trnávky sme zvolili, lebo je to obľúbené športovo–oddychové miesto Trebišovčanov. Žiaľ, okolie chodníkov pre cyklistov, bežcov či korčuliarov špatí množstvo odpadu."

Trebišov sa mimosúdne dohodol so spoločnosťou Priemyselný park

TREBIŠOV. Mesto Trebišov sa v piatok dohodlo na mimosúdnom vyrovnaní so spoločnosťou Priemyselný park Trebišov, ktorá spravuje tunajší priemyselný park. Agentúre SITA to potvrdil viceprimátor Ľubomír Cibere. „Naďalej platí pôvodná zmluva, ktorá nikdy nestratila platnosť,“ povedal Cibere.

O Trebišove vedia už v celej EÚ

Trebišov je slávny už na európskej úrovni. Nepostaral sa o to Tokaj, historické pamiatky, príroda, ba ani nezmyselný projekt tepelnej elektrárne. O jeho publicitu sa postaral sám primátor Vladimír Anďal a mestské zastupiteľstvo, ktorí priviedli naše mesto na pokraj ekonomickej katastrofyPočas svojho fungovania schvaľovali jedno chybné rozhodnutie za druhým. Keď sa Trebišov konečne dostal zo šlamastiky s elektrárňou, na povrch začali vychádzať všetky ostatné problémy, ktorým sa dovtedy veľa pozornosti nedostávalo, hoci ich závažnosť nebola o nič menšia. Hoci sám primátor mesta všetky negatívne informácie popiera, je už veľmi pravdepodobné, že mesto Trebišov sa blíži ku krachu. Škoda je, že ekonomická kríza pomaly končí, a tak sa už ani zástupcovia trebišovskej radnice nemajú na čo vyhovoriť.

 

Pozvánka na Deň Zeme

earth

Okresný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Trebišove, Vlastivedné múzeum v Trebišove, Materská škola 29.augusta v Trebišove, Mesto Trebišov

Vás pozývajú na

Deň Zeme 2010

do areálu Vlastivedného múzea v Trebišove

22.apríla 2010 o 13:00 hod.

Program: mažoretky MŠ Škultétyho Trebišov,otvorenie,kultúrny program MŠ 29.augusta výsadba stromčeka /lipa/, slávnostné otvorenie prevádzky fontány vo franc.záhrade záver

Vojak si v trebišovských kasárňach strelil do hlavy

TREBIŠOV/KOŠICE. Len 25-ročný vojak si v utorok ráno na pôde trebišovských kasární prestrelil hlavu služobným samopalom. K incidentu došlo počas príprav na výcvik. Podľa doterajších zistení polície sa mladý muž pokúsil o samovraždu. Ťažko zraneného vojaka previezli vrtuľníkom do Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, kde sa podrobil niekoľkohodinovej operácii.Hovorca Ozbrojených síl SR Milan Vanga uviedol, že šlo o 25-ročného slobodníka z vojenského útvaru v Trebišove. K tragédii došlo ráno o ôsmej. Vojak sa postrelil služobným samopalom.

Známeho podnikateľa zatkli pre podozrenie zo sprenevery

Trebišov bude musieť vrátiť dotáciu aj s penále

Sťahovanie neprichádza do úvahy – je to drahé a znamenalo by to prerušenie výroby na 3-6 mesiacov," vysvetlil Kaack.Belej upresnil, že sťahovanie Bliky v roku 2008 stálo asi 15 miliónov eur. Kvôli kríze a rapídnemu poklesu tržieb si taký luxus teraz nemôžu  dovoliť: "My tu chceme zostať, rozvíjať firmu a prijímať ľudí."Obaja manažéri pripustili, že hromadné prepúšťanie z úradu práce stále nestiahli. Veria, že projekt bude pokračovať. "Stále platí zmluva s mestom. Očakávame od neho väčšiu podporu. Mesto a vlastník sa musia rozhodnúť, či tu park chcú, alebo nie."Pripustil, že v opačnom prípade Blike hrozí krach a prepustenie. Blika je pripravená aj na tento katastrofický scenár. "Ak projekt padne, uplatníme si spôsobené škody od mesta," povedal Kaack. Odhadol ich na milióny eur.

Trebišov príde o dotáciu z eurofondov

euro fondyMesto navyše bude musieť s veľkou pravdepodobnosťou vrátiť dotáciu za viac ako päť miliónov eur zo štrukturálnych fondov, ktorú dostalo na vybudovanie parku. „Je tam toľko pochybení, že iné riešenie, než odobrať peniaze mestu nevidím, “ povedal HN Vojtech Ferencz, generálny riaditeľ sekcie stratégie ministerstva hospodárstva. Pod jeho vedením kontroloval rezort park, a to pre podozrenia z neúčelného využitia dotácie. Protokol z kontroly by mal byť hotový asi do polovice budúceho mesiaca.

Zobratie licencie v Trebišove bude vraj riešiť NS

Odborný zástupca lekárne Agape v Trebišove prišiel o licenciu pre novelu zákona o liekoch, ktorá zakázala finančné bonusy a rôzne iné darčeky za lieky na recept. Podľa komory totiž opakovane porušoval zákonné ustanovenia spočívajúce v propagácii poskytovania zľavy na doplatku za lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a opakovaný výdaj liekov, ktoré sú viazané na lekársky predpis s poskytnutím zľavy vo výške polovice doplatku. Rozhodnutie komory potvrdilo aj ministerstvo zdravotníctva.

Súd: Blike musia poskytnúť trafostanicu

Mesto má problém. Osud trebišovského priemyselného parku zostáva otvorený.TREBIŠOV/KOŠICE. Vlastník areálu priemyselného parku, spoločnosť Priemyselný park Trebišov (PP TV), bude musieť dánskej firme Blike umožniť používať trafostanicu. Nariadil to Krajský súd v Košiciach predbežným opatrením. Verdikt má umožniť po takmer 3 mesiacoch Blike obnoviť dodávky elektriny do fabriky so 60 ľuďmi. Návrh na predbežné opatrenie dala Blika spolu so žalobou na spoločnosť PP TV, s. r. o., koncom januára. Urobila tak potom, ako PP TV odpojil 20. januára v parku svoj transformátor. To spôsobilo zastavenie dodávok elektriny do Bliky a prerušenie výroby.

Pezinčania ticho protestovali pred ústavným súdom, OZ TREBIŠOV NAHLAS protest podporilo   

Pezinčania prišli pred sídlo ústavného súdu v Košiciach pripomenúť svoje práva.KOŠICE. Už 166 dní vozia na skládku neďaleko centra Pezinka odpad z okolia, aj keď Najvyšší súd SR v máji minulého roku rozhodol, že smetisko bolo vybudované v rozpore so zákonom. Správcovi to umožnil Ústavný súd SR. Vlani v októbri vyhovel jeho sťažnosti a vykonateľnosť rozhodnutia najvyššieho súdu odložil. Pezinčania dnes prišli pred sídlo ústavného súdu v Košiciach pripomenúť svoje práva. Pezinčanov prišli podporiť  desiatky zástupcov mimovládnych organizácií, medzi nimi aj členovia a sympatizanti iniciatívy TREBIŠOV NAHLAS.

Kontrola potvrdila prešľapy trebišovskej radnice

Prešľap za prešľapom. V správe takmer nebolo oblasti, v ktorej by NKÚ nezistil chyby a prešľapy trebišovskej radnice.TREBIŠOV. Tucet opatrení musela prijať trebišovská radnica, aby napravila prešľapy z roku 2008. Pri podrobnej kontrole ich zistil Najvyšší kontrolný úrad. Odhalil nehospodárne nakladanie s majetkom mesta, podivné tendre, nesprávne účtovanie a nedostatok vnútornej kontroly. NKÚ mestu vyčíta aj nedostatočné vymáhanie pohľadávok. Vyšplhali sa na horibilných 1,2 milióna eur. Hlavný ekonóm mesta František Feďák oponuje, že v čase kontroly už pohľadávky riešili a ich objem rapídne klesal. Primátor Vladimír Anďal (KDH) prízvukuje, že mestu nehrozia žiadne finančné sankcie.

Podporme Pezinčanov v proteste proti skládke!

 

Štafeta „Pezinok – Košice“ – ďalší protest proti skládke

V nedeľu (11.4.2010) o ôsmej ráno vyštartuje z pezinského námestia cyklistická štafeta do Košíc. Po troch dňoch, v utorok (13.4.2010) o 11.00 by štafeta mala doraziť na Hlavnú ulicu v Košiciach a pridať sa k ostatným Pezinčanom na demonštrácií v súvislosti s konaním Ústavného súdu proti skládke v Pezinku. Cieľom štafety je upozorniť na to, že problémy súdnictva a prístupu k spravodlivosti sa týkajú nielen Pezinčanov.

Do izolovanej trebišovskej štvrte chcú zaviesť kyvadlovú dopravu

Ukážka z reklamy na operačný program doprava, ktorú zadalo ministerstvo dopravy.Policajti naháňajú ľudí po koľajach

TREBIŠOV. Ľuďom z mestskej časti, oddelenej od zvyšku mesta železničnými koľajami, už dochádza trpezlivosť. Železniční policajti ich vraj na koľajišti naháňajú ako zajace a opakovane ich pokutujú. Ponižuje ich to, cítia sa diskriminovaní. Z toho, že sú odkázaní na každodenné porušovanie zákona, obviňujú mesto. Žiadajú riešenie. Manažéri mesta sa bránia, že stále narážajú na zákony, výnimky, normy a financie. Poslanci sa napokon blysli riešením. Štvrť chcú so zvyškom mesta spojiť kyvadlovou dopravou. Kedy a koľko to bude stáť, je zatiaľ nejasné.

SNS sa priživuje na Tokaji

Chránená značka Tokaj patrí aj Slovensku.KOŠICE. Spor o značku Tokaj medzi Slovenskom a Maďarskom sa preniesol aj na slovenskú politickú scénu. Atraktívnej témy sa chopila Slovenská národná strana. Národniari si privlastnili zásluhy na zaregistrovaní značky Tokaj pre Slovensko na oficiálnom portáli Európskej komisie E-Bacchus. Odborníci z oblasti vinohradníci a výrobcovia Tokajského vína na Slovensku považujú spolitizovanie kauzy za nebezpečné. 

O trebišovskej elektrárni rozhodne ministerstvo výstavby

TREBIŠOV/KOŠICE. Doslovne proti všetkému a všetkým sa odvolal developer elektrárne v Trebišove, spoločnosť ČES. V odvolaní napáda nielen zamietavé rozhodnutie Krajského stavebného úradu (KSÚ), ale aj všetky záporné stanoviská štátnych orgánov a námietky účastníkov konania. Na 35 stranách textu (!) ČES všetko označuje za nezákonné, rozporné, nesprávne posúdené či nepreskúmateľné. Námietky k elektrárni sú podľa spoločnosti bezpredmetné, nepodstatné či irelevantné... Prednosta KSÚ v Košiciach Martin Petruško potvrdil, že úrad na negatívnom rozhodnutí trvá. Konečný verdikt, či elektráreň (ne)dostane zelenú, necháva na ministerstvo výstavby.

Veselú Veľkú noc

K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili.    Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody. 

 

Slovenskí vinári budú môcť používať označenie Tokaj

Slovenskí výrobcovia tokajského vína zrejme budú môcť od júna používať na vinetách označenie Tokaj. Vyplýva to z návrhu novely zákona o  vinohradníctve a vinárstve, ktorý schválila vláda. Normu musí ešte odobriť parlament.Donedávna mohli slovenskí vinári na fľašiach uvádzať iba prídavné meno tokajský či označenie Tokajská vinohradnícka oblasť, keďže značku Tokaj si na oficiálnom portáli Európskej komisie zaregistrovalo Maďarsko."V našej legislatíve vypadne Vinohradnícka oblasť Tokaj alebo Tokajská vinohradnícka oblasť, zostane v legislatíve len slovo Tokaj," vyhlásil minister pôdohospodárstva Vladimír Chovan.

TREBIŠOV NAHLAS podporí v komunálnych voľbách nezávislých kandidátov

Predstavenstvo občianskeho združenia TREBIŠOV NAHLAS po členskej schôdzi zverejňuje otvorený list pre svojich členov, sympatizantov, aj pre širokú verejnosť. TREBIŠOV NAHLAS navrhuje vytvoriť skupinu nezávislých kandidátov, ktorí sa s podporou združenia budú uchádzať o poslanecké miesto v mestskom zastupiteľstve v tohtoročných komunálnych voľbách.

 

Podporte občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS poukázaním 2% z dane

Postup pre fyzické a právnické osoby  a vyhlásenie pre zamestnancov na poukázanie sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane.

 

KSÚ Košice informuje o podaní odvolania ČES a.s. vo veci rozhodnutia o umiestnení stavby „Nový energetický zdroj Trebišov“

Ohrozuje Tokajskú oblasť elektráreň?Krajský stavebný úrad v Košiciach dnes – 30.marca 2010 oznámil verejnou vyhláškou „Upovedomenie o podaní odvolania proti rozhodnutiu KSÚ v Košiciach č. 2010/00308 zo dňa 22.02.2010“. Zverejňuje tiež znenie odvolania ČES a.s. Košice proti rozhodnutiu KSÚ Košice vo veci umiestnenia stavby „Nový energetický zdroj Trebišov“.  

 

Vlani trebišovskí poslanci predaj potvrdili, teraz priznali chyby

Horúco okolo predaja. Okolo predaja zrušenej školy je stále horúco. Na snímke záber, keď ešte stála. Dnes už neexistuje.Okolo zrušenej školy je stále horúco

TREBIŠOV. Dva rôzne metre na takmer rovnakú situáciu použili trebišovskí poslanci v súvislosti s kontroverzným predajom zrušenej školy na Komenského ulici. Kým vlani v septembri výstrahu prokuratúry, že predaj nebol "kóšer" ignorovali, na marcovom zasadnutí už podobný varovný prst prokurátora prijali. Poslanci za sporných okolností tesnou väčšinou predali obrovský lukratívny pozemok v širšom centre mesta vlani v júni. Vec sa dostala na okresnú prokuratúru. Tá vlani v septembri zaslala mestskému zastupiteľstvu protest.

Trebišovskí poslanci zvolili 20 prísediacich na súde

zasadnutie Ústavného súduTREBIŠOV. Trebišovskí poslanci zvolili občanov, ktorí budú vo volebnom období 2010-13 pôsobiť ako prísediaci na okresnom súde. Až na jednu výnimku budú v trestných veciach spolurozhodovať ľudia, ktorí s tým majú dlhoročné skúsenosti. Menoslov 20 ľudí rôznych profesií a veku predkladal prednosta úradu Rastislav Petrovič. Primátor mesta Vladimír Anďal (KDH) vysvetlil, že ide o dlhodobý zoznam občanov, ktorí sú bezúhonní, seriózni a majú istú odbornosť.

Mesto Trebišov hľadá náčelníka mestskej polície

mestskí policajtiTREBIŠOV. Mesto Trebišov hľadá nového náčelníka mestskej polície. Poslanci rozhodli o kritériách, ktoré musí splniť. Isté je, že nová hlava mestskej polície musí mať vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. Po odvolaní exšéfa Zdeňka Kameníka zostala stolička náčelníka neobsadená. Vedenie mesta funkciou dočasne poverilo mestského policajta Vladimíra Binku. Tomu čoskoro uplynie polročná zákonná lehota na poverenie. Mesto preto musí vypísať na post výberové konanie.

Rukojemník zavolal kontrolu do Trebišova

Priemyselný park v Trebišove preverujú od minulého týždňa úradníci z Ministerstva hospodárstva SR a SARIO. Kontrolóri teraz preverujú, či tieto verejné peniaze boli minuté účelne a v súlade so schválenou dotáciou. Ich súčasná aktivita súvisí aj s podnetom zástupcov dánskej firmy Blika, ktorá je doteraz jediným investorom v PP. Tí vyslovili podozrenie, že v parku neboli vykonané všetky práce, ktoré boli vyúčtované.

Trebišov na plaváreň dopláca státisíce eur

Straty, straty, straty. Plaváreň a vonkajšie kúpalisko ročne 'vyrobia' stratu asi 120-130-tisíc eur...TREBIŠOV. Zníženie nákladov a modernizácia AVŠ je na pretrase už štvrtý  rok. Pred dvoma rokmi mal o areál záujem investor s tým, že chcel vytvoriť s mestom partnerstvo. Mesto kvôli tomu dalo spracovať štúdiu a projekt modernizácie. Vysoké náklady, takmer 9 mil. eur, poslancov odradili. Zľakol sa aj investor a od partnerstva upustil. Obavy oboch strán potvrdila štúdia uskutočniteľnosti. O téme sa dva roky nehovorilo.

Úradníci preverujú trebišovský park

Problematický priemyselný park v Trebišove kontroluje ministerstvo hospodárstva a agentúra SARIO. Dôvodom sú podozrenia z možného vytunelovania finančnej pomoci z eurofondov za viac ako päť miliónov eur, ktoré dostalo mesto na jeho postavenie. „Kontrola zisťuje, či bol nenávratný finančný príspevok využitý účelne. Ak sa potvrdí pochybenie, mestu hrozia sankcie,“ tvrdí Marián Jánošík, hovorca SARIO.

 

V trebišovskom priemyselnom parku je dusno, príde kontrola

Kontrola v parku. Od stredy si na každú skrutku v parku posvietia kontrolóri z ministerstva hospodárstva a SARIO.TREBIŠOV/BRATISLAVA. Do trebišovského priemyselného parku v stredu opäť nastúpili kontrolóri z ministerstva hospodárstva a SARIO. Na rozdiel od minulosti bude táto kontrola iná. Písomné dokumenty, podklady a faktúry už videli. Teraz si posvietia na to, či papiere a realita v parku sú alebo nie sú to isté. Ministerstvo avizuje, že skontrolujú každý meter štvorcový až do poslednej skrutky. Potvrdil to Vojtech Ferencz, generálny riaditeľ sekcie stratégie na ministerstve hospodárstva. S dôvetkom, že pohár trpezlivosti ohľadne problémového parku už pretiekol aj štátu.

Proti zamietnutiu elektrárne v Trebišove sa ČES odvolala

Areál, kde mala podľa zámerov ČES stáť elektráreň. O jej osude zrejme definitívne rozhodne až ministerstvo.TREBIŠOV/KOŠICE. Zástupcovia Československej energetickej spoločnosti (ČES) sa odvolali proti rozhodnutiu Krajského stavebného úradu v Košiciach, ktorý zamietol firmou plánovanú výstavbu tepelnej elektrárne v Trebišove. Kontroverzným projektom za 1,33 miliardy eur, ktorý pobúril časť Trebišovčanov, tamojšiu samosprávu či ekológov, sa tak bude zrejme po aprílových veľkonočných sviatkoch zaoberať ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. ČTK to dnes potvrdil krajský stavebný úrad.

Pozvánka na členskú schôdzu OZ TREBIŠOV NAHLAS

Vážená členka, vážený člen občianskeho združenia TREBIŠOV NAHLAS.
Predstavenstvo občianskeho združenia Vás  pozýva  na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční
22.3.2010 o 17.00 hod.
v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Trebišove.
 

Trebišovskí poslanci sa boja priškrtiť kohútik športu

Ľubomír Cibere. Vykričal kolegom, že nemajú odvahu prijať zásadné rozhodnutie.TREBIŠOV. Trebišovskí poslanci sa posekali na športoch. Ostrú diskusiu rozpútal znížený balík a rozdielne názory na jeho delenie. Isté je, že menšie športy z mestskej kasy nedostanú ani cent priamej dotácie. Balík 166-tisíc eur sa delil len medzi futbal, hokej a hádzanú. Poslancom dochádza, že finančne slabý Trebišov nemôže dotovať všetky športy. Rozhodnutie, kto pôjde z kola von, nepadlo. Poslanci aj mestskí manažéri sa toho boja ako čert kríža.

Podnikateľov v Trebišove lákajú mestské športoviská

TREBIŠOV. Manažment mesta sa bráni, že poslancom chce dávať čo najrýchlejšie informácie. S dôvetkom, že rozhodnutie je vždy na poslancoch. Naposledy takto "bez varovania" dostali na stôl až šesť tém mimo programu. Športovísk sa týkali až tri žiadosti o kúpu zimného štadióna, vybudovanie novej kogeneračnej jednotky na plavárni, či žiadosť o prenájom športovej haly.

Kniha o Tokaji poputuje po celom Slovensku

TREBIŠOV. Kniha Poklady slovenského Tokaja od Zemplínčanky Magdalény Haburovej bude putovať po celom Slovensku. V prestížnej súťaži Najkrajšia kniha roka 2009 získala tretie miesto. Súťaž pripravil Klub fotopublicistov pri Slovenskom syndikáte novinárov.

 

Nebezpečné PCB látky naďalej strašia Zemplín

V roku 2002 vyznačili aktivisti Greenpeace územie najviac kontaminované PCB látkami v okolí Chemka Strážske.STRÁŽSKE. Likvidácia nebezpečných polychlórovaných bifenylov (PCB látok) je v nedohľadne. Slovensko sa v poradí už s druhým veľkým projektom vracia na začiatok procesu ich likvidácie. Kto čakal, že po rokoch rečí o tom, že likvidácia PCB látok je prioritou štátu, budú už v Zemplíne odborníci aj s deštrukčnými technológiami, je fantasta.

 

Školáci a škôlkari pretavili svoju fantáziu do vesmíru

Škôlkarka Barborka Bodnárová nie je v rodine jediná, kto maľuje. Maľuje aj jej mamka a cenu v súťaži vyhral aj jej brat.TREBIŠOV. Do vesmíru, planét, mimozemšťanov či rakiet pretavili svoju fantáziu deti z celého Trebišovského okresu. Pomocou farieb ukázali ostatným svoj vlastný pohľad do sveta vesmíru. Celoslovenskú výtvarnú súťaž Vesmír očami detí v Trebišovskom okrese organizuje Regionálne osvetové stredisko (ROS). Je najstaršia svojho druhu. Má už 25 rokov.

 

Veľkopodnikateľ Vareha chcel kúpiť trebišovský štadión

Poslancom sa žiadosť nepozdávala. "Nemôžeme to predať za takú cenu. Už tu boli takí čarodejníci," poznamenal Jaroslav Papák (nez.).Navrhol, aby mesto rešpektovalo novelu zákona o majetku obcí (povinnosť predávať cez verejné obchodné súťaže - pozn. red.) "Pána Varehu treba upozorniť, že mesto takto konať nemôže, lebo platia zákony. Mesto zatiaľ žiadnu súťaž nevyhlásilo," dodal František Michalčík (Smer). Nechápal, prečo vedenie mesta žiadosť zaradilo do programu.

Obyvateľov Tokaja potešila správa o zaregistrovaní značky

Trebišovský okres: 61 voľných miest na 13 000 nezamestnaných!

Ľudia navyše nechcú za prácou cestovať. Príspevok na dochádzanie za prácou využilo len asi 500 Zemplínčanov. Miera nezamestnanosti je už vyše 24 %, no evidujú aj takých, ktorí našli odvahu a vďaka štátnej pomoci začali podnikať. Stále však platí, že nájsť si zamestnanie v tomto okrese je veľmi ťažké. „Istým riešením sú rekvalifikačné kurzy, ktorých bolo vlani 11,“ uviedla riaditeľka Mondíková. K zlej situácii v okrese pritom prispeli aj hromadné prepúšťania v trebišovskom regióne. Pomôcť by mohlo zriadenie sociálneho podniku.

Ďalšia kniha vďaka Rotary Clubu Trebišov

TREBIŠOV. Minulú nedeľu sa v Trebišove konala už druhá benefičná akcia pod záštitou Rotary Clubu Trebišov. Trebišovský hotel Zemplín sa premenil na aukčnú sieň a na chvíľu zastrešil umelecké diela najznámejších svetových i slovenských autorov. Medzi nimi sa objavili i mená ako Picasso, Dalí, Chagall, Martin Benka, Štefan Bubán či Mikuláš Galanda. Výťažok z aukcie nešiel na súkromné účely, ale na podporu vydania knihy Štefana Korčmaroša s názvom Sečovské obrázky.

J&T na elektrárni v Strážskom stále trvá

Areál Chemka. Skupine J&T sa zdá najvhodnejší pre energetické využitie.BRATISLAVA/PRAHA/STRÁŽSKE. O elektrárni v Strážskom ešte nie je rozhodnuté. Projekt buď schváli, alebo zamietne ministerstvo životného prostredia. Jana Kaplanová, hovorkyňa ministerstva, na margo štádia posudzovania projektu povedala, že jeho navrhovateľ momentálne "zabezpečuje vypracovanie správy o hodnotení". Až potom by malo ministerstvo rozhodnúť, či elektráreň v areáli Chemka povolí, alebo nie.

Greenpeace víta zamietnutie elektrárne v Trebišove

Podľa Greenpeace je rozhodnutie Krajského stavebného úradu v Košiciach dôležité aj z hľadiska ochrany klímy. Elektráreň v Trebišove by okrem iných škodlivín ročne vyprodukovala okolo štyroch miliónov ton oxidu uhličitého, čo je v čase, keď nás ohrozujú klimatické zmeny, nemysliteľné, povedala Zlatňanská. "S projektom nesúhlasia nielen občania Trebišova a environmentálne organizácie, ale aj množstvo úradov. Zoznam nesúhlasných stanovísk je naozaj veľmi dlhý. Dúfame, že aj po prípadnom odvolaní sa investora, spoločnosti Československá energetická spoločnosť, a.s., zostane rozhodnutie krajského stavebného úradu nezmenené a občania Trebišova si budú môcť konečne po dlhých rokoch ohrozenia projektom vydýchnuť,“ dodala Zlatňanská.

Stavebný úrad zamietol tepelnú elektráreň v Trebišove

Zamietavé rozhodnutie Krajského stavebného úradu víta Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS. Vníma ho ako  rešpektovanie odborných argumentov aktivistov a tiež rešpektovanie vôle občanov. "Odborne sme tri roky poukazovali na nevhodnosť umiestnenia uhoľnej elektrárne v intraviláne mesta. Najmä na jej negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľov Trebišova a širokého okolia," uviedol člen predstavenstva združenia Marián Kolesár.

Trebišov: Tepelná elektráreň nebude

„Keďže mesto je stále proti výstavbe, toto rozhodnutie sme uvítali. Oficiálne stanovisko nám však ešte nedoručili,“ povedal prednosta Mestského úradu v Trebišove Rastislav Petrovič. Stop elektrárni potešil aj predsedu združenia TREBIŠOV NAHLAS Gejzu Goreho: „Ľudia povedali hlasné nie, vážne nedostatky v štúdiách našli aj odborníci. Inú stratégiu energetickej samostatnosti Slovenska má aj ministerstvo hospodárstva.“ Iný názor má však miestny podnikateľ Vladimír Eperješi: „Zavážila demagogická kampaň a nie fakty o vyššej zamestnanosti a bezpečnosti elektrárne.“

Tlačová správa OZ TREBIŠOV NAHLAS

Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS víta toto rozhodnutie. Vnímame ho ako uznanie a potvrdenie našich odborných argumentov, ktorými sme tri roky poukazovali na nevhodnosť umiestnenia uhoľnej elektrárne v intraviláne mesta a najmä na jej negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľov Trebišova a širokého okolia. Odborné argumenty sa však presadili až po takých silných odmietavých prejavoch verejnej mienky, ktoré doteraz nemali v našom meste obdobu. Podpora podstatnej časti verejnosti občianskemu združeniu TREBIŠOV NAHLAS v úsilí o zabránenie umiestneniu elektrárne v meste bola rozhodujúcim faktorom, ktorý spôsobil, že sa na odborné argumenty    a na názory obyvateľov začalo v procese posudzovania pripravovanej stavby prihliadať.

KSÚ KOŠICE ZAMIETA NÁVRH NA UMIESTNENIE STAVBY NEZ TREBIŠOV

Krajský stavebný úrad v Košiciach dňa 22.februára 2010 oznámil verejnou vyhláškou rozhodnutie, v ktorom ZAMIETA návrh Československej energetickej spoločnosti a.s. na umiestnenie stavby „Nový energetický zdroj (NEZ) Trebišov“ – lokality A1 „Hlavné stavenisko“ a lokality A3  „Prístupy a prípojky na inžinierske siete“ v k.ú. Trebišov a k.ú. Milhostov.

Stavebný úrad zamietol tepelnú elektráreň v Trebišove

Ako uviedol, brali do úvahy aj petíciu proti výstavbe elektrárne, ktorú podpísalo okolo 9 000 občanov a aj vyše 3 500 pripomienok občanov. Doplnil, že záporné stanoviská dotknutých štátnych orgánov boli pre úrad záväzné. Platnosť stratilo aj osvedčenie pre nový energetický zdroj ČES. Zamietavé stanoviská k výstavbe novej tepelnej elektrárne v Trebišove dali Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov, Obvodný úrad Trebišov, SEPS, VSEa ďalšie štátne orgány. Proti sa postavilo mestské zastupiteľstvo i trebišovský primátor a zastupiteľstvá a starostovia dotknutých obcí. So stavbou nesúhlasilo ani ministerstvo hospodárstva.

Verdikt o elektrárni je pred spadnutím

tepelna_elektraren_s.jpgTREBIŠOV/KOŠICE. Verdikt o plánovanej tepelnej elektrárni v Trebišove je tesne pred spadnutím. Krajský stavebný úrad o ďalšom osude projektu rozhodne už začiatkom budúceho týždňa.  Potvrdil to prednosta úradu Martin Petruško. Veľký vplyv naň bude mať osvedčenie, ktorému práve dnes končí platnosť.

 

Cestujúcich v Trebišove víta dom hrôzy

Dom hrôzy. Detail vonkajšku budovy autobusky nepotrebuje komentár - dom hrôzy.TREBIŠOV. Ošarpaná fasáda, v interiéri ani jediná lavička pre cestujúcich. Obchodíky ani bufet tu nenájdete. Nie je tu nič, len toalety, smrad a zima. Tak vyzerá autobusová stanica v Trebišove. Cestujúci čakajú vonku. Zhodli sa, že budova pripomína skôr dom hrôzy ako miesto, ktoré má vítať návštevníkov mesta. V čom je problém? Budova patrí mestu, pozemky pod ňou SAD Michalovce. O usporiadaní vzťahov rokujú už roky. Bez výsledku. Doplácajú na to obyčajní ľudia.

Blika Trebišov neuspela na súde s predbežným opatrením

Kvôli sporom mesta a priemyselného parku sa v januári výroba v Blike na pár dní zastavila. Zamestnancom hrozila strata práce.TREBIŠOV. Už takmer mesiac trvá energetické provizórium v trebišovskom závode dánskeho investora Blika po tom, čo ho vlastník Priemyselného parku (PP) odpojil od trafostanice kvôli neprávnenému odberu elektriny. Okresný súd v Trebišove v týchto dňoch zamietol žiadosť investora na súdnu ochranu a vydanie predbežného opatrenia, čo pre TASR potvrdil dnes konateľ PP Jaroslav Kocák.

 

Nezamestnanosť v Trebišove hrozivo rastie

Riaditeľka úradu práce. Voči zriadeniu sociálneho podniku v Trebišove je skeptická.TREBIŠOV. Nezamestnanosť v Trebišove prudko rastie. Bez práce sú v meste stovky ľudí, pracovných miest je len pár. Mestskí poslanci zvažujú sociálny podnik. Riaditeľka trebišovského úradu práce úradu práce Jana Mondíková poslancom na mestskom zastupiteľstve vysvetlila, že o vytvorenie sociálneho podniku musí požiadať mesto, nie úrad. Zatiaľ niečo také v Trebišove však podľa nej nie je aktuálne.

Drevo zo zrušenej školy končí v chatrčiach osadníkov

Veď to nikto nepotrebuje. Rómovia odnášanie dreva z búračky považujú za normálnu vec, lebo ho vraj už aj tak nikto nepotrebuje. Oni hej.TREBIŠOV. Ruku k búracím prácam v areáli zrušenej školy na Komenského ulici "prikladajú" aj Rómovia z osady na Kraskovej ulici. Po svojom. Lákadlom je pre nich drevo na kúrenie. Z búraniska ho vláčia na rukách, na chrbte, lepšie vybavení na bicykloch či vozíkoch. Tvrdia, že im to dovolilo mesto. Pracovník sociálneho odboru Vladimír Kočiš to vylúčil. Na "pomoc" pri búračke má iný názov - krádež. Hovorca radnice Rastislav Petrovič to potvrdil. Vysvetlil, že mesto odvoz dreva z areálu nikomu nemôže povoliť ani zakázať, lebo pozemky mu už nepatria. Vlastní ich investor.

Polícia pochytala páchateľov, ktorí vylúpili zlatníctvo

"Prví štyria obvinení muži po predchádzajúcej vzájomnej dohode v sobotu okolo 08:25 v zlatníctve na ul. M. R. Štefánika v Trebišove lúpežne prepadli 50-ročného majiteľa a jeho 46-ročnú manželku. Keď títo z trezoru povykladali do vitrín tovar pozostávajúci z rôznych šperkov z bieleho a žltého kovu, vstúpili do predajne kuklami maskovaní muži, pričom obvinený Jozef Z. držal v ruke pištoľ. Majiteľ predajne sa pokúsil zapnúť poplašné signalizačné zariadenie, načo ho Jozef Z. fyzicky napadol, hodil k zemi a vytrhol registračnú pokladňu, ktorú na neho hodil. Zároveň mu hrozil, že ak bude klásť odpor, zbraň použije. Následne manželom prikázali ľahnúť si na zem a šperky pozhŕňali do pripravených tašiek.

Trojica zlodejov prepadla v Trebišove zlatníctvo

Lúpež sa stala dnes o 8:25. Trojica lupičov zaútočila v zlatníctve na jeho majiteľa a ukradla zlaté šperky vo vysokej hodnote. Dvoch lupičov - 29-ročného Jána a 21-ročného Matúša, oboch z Pezinka, polícia zadržala. Tretí je stále ne úteku. Podľa informácií Demjanovičovej, u dvoch zadržaných našli šperky v hodnote približne 33 tisíc eur. Polícia tiež zaistila tašku s ďalšími šperkmi, ich hodnotu ešte nevyčíslili.

Trebišovčanov trápia splašky a smrad

Nevedia si rady! Takmer 80 trebišovských domácností sa stalo rukojemníkmi v spore firmy vlastniacej potrubie a firmy, ktorej patrí prečerpávacia stanica. „Hoci potrubie patrí mne, splašky nemajú kde odtekať, lebo vlastníkom koncovej prečerpávacej stanice je iná firma. S jej bývalým vlastníkom som v súdnom spore,“ obhajuje sa správca kanalizácie Vladimír Eperješi.

 

Za smrť pilčíka hrozí mestu Trebišov pokuta

Smrť na cintoríne. Pilčík spadol pri orezávaní stromov.TREBIŠOV/KOŠICE. Pilčík, ktorý spadol v januári pri orezávaní stromu na trebišovskom cintoríne, zomrel. Technickým službám hrozí za jeho smrť pokuta minimálne 3 300 eur. Otáznik visí aj nad výškou odškodnenia pre rodinu nebohého muža. Súdna pitva preukázala, že muž mal v krvi alkohol. Košický Inšpektorát bezpečnosti pri práci zistil pochybenia na strane zamestnávateľa aj pilčíka. Chúlostivou záležitosťou sa zaoberá bezpečnostný technik, radnica aj vedenie Technických služieb.

Memorandum o spolupráci by malo pomôcť Tokajskému regiónu

TREBIŠOV. Presadzovanie jednotného označenia celej oblasti pod spoločnou značkou Tokaj, vybudovanie nadštandardných vzťahov v regióne, uplatňovanie koncepčného plánovacieho a rozhodovacieho procesu, skvalitnenie prostredia krajiny a skvalitnenie podnikateľského prostredia sú hlavné ciele Memoranda o spolupráci pri rozvoji Tokajskej vinohradníckej oblasti, ktoré dnes podpísal predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Zdenko Trebuľa so zástupcami združení regiónu.

V Sečovciach sa búria proti smradu z výrobne biohnojiva

SEČOVCE/TREBIŠOV. Na smrad majú všetci jediné slovo. Neznesiteľný! Projektu dali červenú. Taktiež samospráva aj hygienik. Konateľ Rokosanu Štefan Szöke oponuje, že obavy sú predčasné. Technológia je podľa neho navrhnutá tak, aby na maximum eliminovala zápachy.

Nemocnice v Michalovciach a Trebišove ovládne Smer

Výmeny aj v Trebišove. Do nových orgánov trebišovskej nemocnice boli navrhnutí, až na dve výnimky, samí Trebišovčania.TREBIŠOV/MICHALOVCE. Dozvuky výsledkov volieb do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na seba nenechali dlho čakať. V nemocničných akciovkách v Michalovciach a Trebišove, ktoré krajská samospráva zriaďuje, prebiehajú personálne zmeny. Riaditelia oboch už položili funkcie, nahradili ich ľudia poverení vedením. Personálne zemetrasenie otriasa aj predstavenstvami a dozornými radami oboch nemocníc. O návrhoch zmien, ktoré KSK zverejnil na svojej webstránke, budú krajskí poslanci rozhodovať už v pondelok. Ak ich schvália, obe zemplínske nemocnice ovládne Smer.

Trebišov má druhú najväčšiu koncentráciu Rómov

Mesto Trebišov má po košickom sídlisku Lunik IX druhú najväčšiu koncentráciu Rómov na Slovensku. V mestskej lokalite Ivana Krasku ich žije približne 3 500. Vo februári pred šiestimi rokmi tam prepukli násilnosti a rabovanie obchodov, po ktorých polícia zadržala desiatky ľudí.Aj keď v komunite pretrváva takmer stopercentná nezamestnanosť a vysoká miera sociálnej odkázanosti, samospráva podľa hovorcu trebišovského Mestského úradu Rastislava Petroviča v súčasnosti zásadné problémy v spolunažívaní Rómov a Nerómov nepociťuje.

Za nesprávne parkovanie pokutujú aj cez kalamitu

TREBIŠOV. Aj v čase záľah snehu na cestách a parkoviskách mestskí policajti v Trebišove rozdávajú pokuty za zlé parkovanie. Sťažovala sa na to jedna z vodičiek. Mestská polícia oponuje, že berú ohľad na mimoriadny stav a pokuty udeľujú len výnimočne. Vodička podľa nich prestrelila. Ona tvrdí opak.

 

Školákov vystriedali pilčíci a búrači

Lukratívne pozemky. Obsadili ich čaty pilčíkov a stavbárov.TREBIŠOV. Kontroverzný predaj pozemkov na Komenského ulici v Trebišove je spečatený. Do areálu nastúpili čaty pilčíkov a búračov. Ľudia sú zdesení. Neverili, že po proteste prokuratúry sa predaj pozemkov zrealizuje. Trápia ich aj desiatky stromov, ktoré padnú za obeť obrovským parkoviskám a horám betónu. Viceprimátor mesta Ľubomír Cibere (nez.) hovorí, že všetko je právne v poriadku. Prokuratúra vraj žalobu nepodala a mesto má povolenia na búranie a výrub stromov.

V Trebišove žiadajú lávku nad železničnou traťou

Oddelená štvrť. Je chronickým problémom, ktorý roky trápi ľudí.TREBIŠOV. Už tretiu petíciu obyvateľov oddelenej štvrte za železničnou traťou prijalo v januári mesto Trebišov. Ľudia sa ňou domáhajú urýchleného riešenia ich problémov. Podpísalo ju viac ako dvetisíc občanov Trebišova. Adresovali ju aj samosprávnemu kraju a železniciam. Potvrdil to hovorca trebišovskej radnice Rastislav Petrovič.

 

Sneh uväznil autá aj ľudí

Sečovčan Róbert. Bojoval so snehom ako lev. Autom sa z dvora napriek tomu vyjsť nedalo.ZEMPLÍNSKY REGIÓN. Bohatá snehová nádielka v spojení so silným nárazovým vetrom spôsobila komplikácie v celom zemplínskom regióne. Za kopcom Dargov, ktorý je vstupnou bránou do Zemplína, už vodiči sotva rozoznávali, kde je cesta a kde pole. Cestári boli v pohotovosti už od sobotného podvečera. Riešili neprejazdné úseky ciest v Trebišovskom aj Michalovskom okrese, skrížený kamión v Trhovišti, zapadnutý sypač pri Malom Ruskove či pohreb v Bačkove. Ľudí sneh uväznil v ich dvoroch.

Sneženie a silný vietor komplikuje situáciu na cestách okresu

TREBIŠOV - Husté sneženie a silný nárazový vietor komplikoval dnes prácu cestárov pri čistení komunikácií v okrese Trebišov, najmä pri zabezpečovaní prejazdnosti do okrajových obcí na juhu v Tokajskej oblasti.V okrese sa starajú o 500 kilometrov ciest, pričom nasadili všetkých 20 kusov techniky a štyri dodávateľské mechanizmy, informoval vedúci trebišovského strediska Správy ciest Košického samosprávneho kraja Branislav Bodnár.

Správa o výsledku kontroly NKÚ

Výsledky kontroly boli prerokované s primátorom mesta. Na odstránenie zistených nedostatkov bolo prijatých 12 opatrení, zameraných na odstránenie konkrétnych nedostatkov, ale aj zamedzenie postupov v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi v ďalšom období.NKÚ SR odporúča MZ prijať také účinné opatrenia, aby nedošlo k neplneniu záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na základe ktorej boli z prostriedkov EÚ poskytnuté mestu Trebišov finančné prostriedky na realizáciu projektu „Priemyselný park Trebišov“. Ďalej NKÚ SR odporúča mestu Trebišov vysporiadať v súčinnosti s dotknutými stranami vzniknutú situáciu týkajúcu sa priemyselného parku za účelom jeho ďalšieho prevádzkovania a využitia poskytnutých prostriedkov zo strany EÚ na jeho výstavbu.

Trebišov: Postavia múr, ktorým sa oddelia od Rómov

Trebišovčania z Kutnohorskej dostali od mesta výnimku na verejnom priestranstve ako východisko z núdze, lebo pri ich príbytkoch sa vraj kopia odpadky, fetuje a súloží.„Situácia bola už neúnosná! Výrastkovia v okolí bytovky ničili, čo sa dalo, sypali sem kopy odpadkov. Výnimkou nebolo ani fetovanie a pod vonkajšími schodmi do bloku dokonca aj súložili na matracoch,“ povedal jeden z nespokojných obyvateľov Mikuláš Maskaľ (70). S postavením zábrany na Kutnohorskej ulici na vlastné náklady už na jar súhlasila väčšina nájomníkov a výnimku dostali aj z oddelenia investičných činností mestského úradu.

V trebišovskej Blike trvá energetické provizórium

TREBIŠOV. V trebišovskom závode dánskeho investora Blika trvá energetické provizórium. Výroba po tom, čo vlastník Priemyselného parku (PP) Trebišov, spol. s r.o., odpojil 20. januára haly od distribučnej energetickej siete, beží len vďaka dvom mobilným generátorom, ktoré poskytla Východoslovenská energetika, a.s., Košice. Ako uviedol dnes pre TASR odborový predák Peter Ondovčík, produkcia sa po niekoľkodňovej odstávke rozbehla a vyexpedovali už aj prvé kamióny do zahraničia. Nemôžu však kvôli energetickému provizóriu pracovať všetky stroje naraz, preto prácu rozdelili aj na nočné zmeny.

Z prípadu Blika by mal byť škandál

Jej dánsky šéf Ole Kaack pred časom pre TREND povedal, že považuje niekdajšie rozhodnutie spoločnosti investovať na Slovensku, za chybu. Vraj – niektorá z pobaltských republík by bola lepšia. No O. Kaack sa nesťažuje. Obrátil firmu hore nohami a – to je druhá osobitosť Bliky  – za prenesenou výrobou presunul do Trebišova aj rozhodovanie o celej spoločnosti. Teraz zrejme poriadne ľutuje. Nejde o žiadneho superinvestora. Doteraz do svojho trebišovského biznisu dal zhruba 6,6 milióna eur. Ak sa zbalí, odskrutkuje stroje a presťahuje sa hoci do niektorej z pobaltských republík, okolie Trebišova príde o pracovné miesta v desiatkach, prinajlepšom perspektívne v stovkách. Iste to prežije. Ostáva veriť, že – napriek tomu, že zatiaľ kauzička okrem zainteresovaných nikoho nezaujíma, získa mesto i developer tamojšieho priemyselného parku poriadne zlú povesť. Nič iné si nezaslúžia.

Blika postupne obnovuje výrobu, doháňa zákazky

Ľudia sa mohli vrátiť do práce.TREBIŠOV. V spoločnosti Blika postupne obnovujú výrobu. Do práce sa po odstávke výroby mohlo vrátiť časť zo 60 zamestnancov. Úplné obnovenie zatiaľ nie je možné. Súvisí to s tým, že výroba čerpá energiu len z dvoch náhradných generátorov. Rokovania o normálnych dodávkach elektriny cez transformátor medzi mestom a vlastníkom parku stále pokračujú.

 

V trebišovskej Blike sa pokúšajú obnoviť výrobu

Mesto má problém. Osud trebišovského priemyselného parku zostáva otvorený.TREBIŠOV. Trebišovská spoločnosť Blika sa dnes pokúša o čiastočne obnovenie výroby po tom, ako ju musela prerušiť 20. januára po odpojení od elektrickej energie majiteľmi Priemyselného parku (PP), s.r.o., a vlastníkmi trafostanice. Ako spresnil pre TASR finančný riaditeľ Bliky Martin Belej, umožní im to náhradný generátor, ktorý firme poskytla Východoslovenská energetika. "Najprv však musíme prekontrolovať kvôli bezpečnosti práce stav strojných zariadení, pretože elektrinu nám odpojili za plného chodu," povedal Belej.

V Trebišove už druhý krát protestovali zamestnanci firmy BLIKA

Zúfalí ľudia z Bliky využili právo protestovať, aby upozornili na patový stav, v ktorom sa ocitli nevinne.Video z druhého protestného pochodu zamestnacov Blika

Zamestnanci spoločnosti Blika s.r.o., v ktorej museli 20. januára prerušiť výrobu v dôsledku odpojenia od dodávok elektrickej energie, dnes zorganizovali v Trebišove už svoj druhý protestný pochod.

 

Obnovenie výroby v Blike je stále v nedohľadne

Manažment mesta zvolal mimoriadne poslancov. Na zasadnutie prišli aj zamestnanci Bliky, aby si vypočuli, ako chce mesto patový stav riešiť.TREBIŠOV. Termín, kedy vlastník areálu priemyselného parku spoločnosti Blika umožní obnovenie dodávky elektriny, stále nie je jasný. Napriek mimoriadnemu zasadnutiu mestských poslancov. A napriek sérii rokovaní a stretnutí, ktoré boli cez víkend. V nedeľu to potvrdil hovorca magistrátu Rastislav Petrovič. Súbežne s rokovaniami medzi firmou Priemyselný park Trebišov, s. r. o., (PP TV) a mestom za účasti manažmentu Bliky vyvíjajú tlak aj samotní zamestnanci. V nedeľu ráno opäť protestovali pred domami konateľov.

Záhada zmiznutého krucifixu: Päťmetrový kríž „ukradol“ kováč!

TREBIŠOV. Kolosálny posvätený kríž záhadne zmizol! V mestskom parku vzbudzoval pozornosť tri roky, veď meral až 5 metrov. Veriaci zostali zaskočení, nič o kríži nevedeli ani na radnici.  Mesto sa totiž o celý park súdi s občianskym združením, ktoré ho predtým zveľaďovalo. Novému Času sa podarilo zmiznutý kríž nájsť.

 

Zamestnanci trebišovskej Bliky protestovali v meste

TREBIŠOV. Do riešenia problémov, ktoré nastali po stredajšom odpojení dánskej Bliky v trebišovskom priemyselnom parku, vstúpil aj Odborový zväz KOVO. Kroky väčšiny zamestnancov dnes neviedli do práce, ale pred mestský úrad, domy konateľov, primátora a do ulíc mesta. Tichým protestom chceli upozorniť na vážny stav, ktorý môže pripraviť o prácu 60 živiteľov rodín. "Neberte nám prácu, sme živitelia rodín" či "Doplácame na to, za čo nemôžeme". To hlásali dnes transparenty na čele skupiny asi 50 zamestnancov Bliky. Ráno o siedmej v treskúcej zime so studeným severným vetrom začali svoj protestný pochod pred trebišovským magistrátom. Potom sa ľudia začali presúvať k domom konateľov firmy PP TV - Jaroslava Kocáka a Róberta Vysokého, ktorý je na ulici Gorkého.

Hromadné prepúšťanie nahlásila v Trebišove dánska Blika

Jeden z konateľov PP Jaroslav Kocák uviedol, že problém je oveľa zložitejší a dlhodobejší. Od zmluvy s mestom odstúpili vlani v októbri a so samosprávou majú kvôli situácii v priemyselnej zóne viacero sporov. Okrem nájomného od Bliky, ktoré konatelia považujú za dumpingové, je to, ako uviedol Kocák, aj neochota mesta podieľať sa na dofinancovaní projektu a údajne si neprávom privlastnilo aj istú časť majetku. Východisko vidí konateľ buď v novej dohode s mestom, alebo v zmluve s dánskym investorom o novom vyššom nájomnom.

Trebišovská Blika bez elektriny

Producenta kovového nábytku, dánsku firmu Blika, k tomu donútilo odstavenie dodávok elektrickej energie. Prívod prúdu jej prerušila spoločnosť Priemyselný park Trebišov. Jeho konateľ Róbert Vysoký tento radikálny krok zdôvodnil tvrdením, že dánska firma nemá právoplatnú nájomnú zmluvu. A to kvôli tomu, že developer odstúpil vlani v júni od nájomnej zmluvy na prenájom priemyselného parku, ktorú v roku 2004 uzavrel s mestom Trebišov. Samospráva formou podnájomnej zmluvy prenajala časť areálu Blike. Neexistencia vzťahu s mestom tak podľa R. Vysokého spôsobuje aj neplatnosť nájomnej zmluvy s dánskym investorom.

Odpoveď mesta Trebišov na list KSÚ v Košiciach k "NEZ"

Mesto Trebišov v odpovedi na doručené oznámenie z 21.12.2009 o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania spojeného s miestnym šetrením pre umiestnenie stavby "Nový energetický zdroj (NEZ) Trebišov t r v á na svojom záväznom stanovisku k vyššie uvedenej stavbe zo dňa  31.03.2009 a námietkach podaných k územnému konaniu zo dňa 17.03.2009.Zároveň požaduje rešpektovať nové záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove zo dňa 10.12.2009 a  ďalšie záporné stanoviská a námietky podané v rámci územného konania a  návrh na vydanie rozhodnutia o umietnení stavby v zmysle par.37 ods.4 stavebného zákona zamietnúť.

Dánskej firme v Trebišove vypli elektrinu, hrozí prepúšťanie

TREBIŠOV. Dánskej spoločnosti Blika, ktorá od roku 2007 vyrába v Trebišove kovové skrinky a dielenský nábytok, dnes majiteľ priemyselného parku vypol dodávky elektriny. Firma zastavila výrobu a hrozí, že prepustí všetkých 60 zamestnancov.

Nebezpečný chodník na trebišovskom nadjazde chcú oplotiť

Chodecký adrenalín. Chodník je úzky, sú na ňom stĺpy verejného osvetlenia a je bez oplotenia či zvodidiel. Chodec si na ňom v čase dopravných špičiek užije adrenalínu.Priechod cez  koľajište  pod nadjazdom  je  zakázaný. Ľudia, ktorí  zákaz porušia, musia  rátať s pokutou od železničných policajtov. Obyvatelia izolovanej štvrte sa cítia diskriminovaní. Sťažujú sa  už  roky, apelujú  na vedenie mesta,  písali aj petície. Mesto sa snažilo presadiť, aby  železnice vybudovali úrovňový priechod cez koľaje. Normy to neumožňujú.Výnimku na to neudelilo  ani ministerstvo  dopravy. Jedinou schodnou a legálnou cestou do centra preto zostáva chodník  cez nadjazd. A ten ľuďom z  oddelenej štvrte tiež poriadne dvíha adrenalín. Je úzky  a na  niektorých miestach cezeň idú stĺpy verejného osvetlenia. Nie je tu oplotenie ani zvodidlá. Chodcov, idúcich po ňom, teda od vozovky nič nechráni. Jedným slovom  -  nebezpečný. Sťažnosti  sa  množia.

V Trebišove si uctia obete leteckej katastrofy

Hejce.jpgTREBIŠOV. Pietny akt pri príležitosti štvrtého výročia leteckej tragédie na kopci Borsó pri maďarskej obci Hejce sa uskutoční v pondelok v Trebišove. V objekte 21. zmiešaného práporu položia o 10:00 vence pri pamätníku vojakom trebišovského práporu, ktorí zahynuli pri leteckom nešťastí v januári 2006.

Trebišovu hrozí nútená správa: Mesto môže položiť na lopatky

Na mesto Trebišov sa valí jedna pohroma za druhou. V rozpočte už počítajú aj s prehraným súdnym sporom o 69-tisíc €, no v hre sú aj oveľa vyššie sumy. Staré kauzy vzhľadom na priemyselný i andrássyovský park, parkoviská a predaj zrušenej školy sú vážnou hrozbou nútenej správy. Mesto môžu položiť na lopatky.

Okolo trebišovskej bytovky vyrastie plot. Natrvalo

Betonový plotTREBIŠOV. Okolo jednej z trebišovských bytoviek vyrastie plot. Požiadali o to nájomníci a vlastníci bytov. Dôvodia neporiadkom, ktorí im spôsobujú neprispôsobiví občania. Kontroverznou témou sa zaoberali poslanci. Odkúpenie pozemkov okolo bytovky nedovolili. Plotu, ktorý má chrániť majetok jej obyvateľov, však zelenú dali. V meste je to precedens.

Tatravagónka sa zlúčila s trebišovskou Vagónkou

Tatravagónka v TrebišovePOPRAD. Tatravagónka, a.s. Poprad a Vagónka, a.s. Trebišov sa zlúčili do jednej firmy. "V rámci zefektívnenia činností, ale aj úspor nákladov dvoch sesterských firiem došlo s účinnosťou k 30. decembru 2009 k zlúčeniu Tatravagónky, a. s. so sídlom v Poprade s Vagónkou, a. s. v Trebišove, ktorá k dátumu zlúčenia zanikla," informovala dnes SITA vedúca oddelenia PR a marketingu Tatravagónky.

Plesová sezóna otvorená

Plesovú sezónu v Trebišove otvoril v piatok 8. januára 1. benefičný ples Rotary clubu v Trebišove. Vyzdobený hotel Zemplín privítal viac ako 50 párov, ktorí strávili večer plný tanca, hudby a dobrej nálady. Okrem skvelej kapely hosťom večera bola aj mladá speváčka Kristína, ktorá zaspievala svoje najznámejšie hity .

Historická brána sa našla. U podnikateľa

Tentoraz sa odpovede dočkal priamo od primátora mesta Vladimíra Anďala (KDH): "Zápisnične zapísaná historická brána je v Ruskove u pána Eperješiho. Začal ju rekonštruovať." Podnikateľ je verejnosti známy z viacerých zákaziek pre mesto Trebišov, z ktorých niektoré poslanci kritizovali, ale aj ako obhajca tepelnej elektrárne či nájomca kanalizácie pre priemyselný park, s ktorou sú už dlhšie problémy a vec riešia súdy. Zaoberá sa aj umeleckým kováčstvom. Primátor dodal, že práce na oprave brány mesto už zastavilo: "Lebo sme neboli zmluvne dohodnutí na honorári." Podľa jeho slov mesto bránu plánuje previezť a uložiť v areáli Technických služieb: "Zistili sme, že máme aj iných majstrov na tieto veci.

Poslanci si podali riaditeľa trebišovského kultúrneho strediska

Poslanci si poriadne preklepli výdavkovú časť rozpočtu. Jaroslava Papáka (nez.) zarazili náklady na rekonštrukciu sociálnych zariadení pri estrádnej sále.V roku 2009 tu svietila suma 42 488 eur! "To je chyba, alebo je to naozaj?" opýtal sa. Prosba  reagoval, že je to  reálna suma, ktorá  sa preinvestovala. Argumentoval, že z nej zmodernizovali dve sociálne zariadenia aj s vedľajším obslužným priestorom. Papák len krútil hlavou – jeden záchod totiž vyšiel viac ako 20-tisíc eur!

Trebišovský poslanec žiada peniaze na kultúrne pamiatky

Mauzoleum grófa Júliuse Andrássyho v TrebišověTREBIŠOV. Vyčlenenie sumy na kultúrne pamiatky a väčšiu pozornosť výučbe regionálnych dejín žiada poslanec Ján Chovanec (nez.). Má pocit, že samospráva na to pri príprave rozpočtu zabúda. Poslanec, ktorý má encyklopedické znalosti z dejín mesta a je uznávaným historikom a archeológom, túto výučbu navrhol v minulosti vedúcemu odboru školstva Miroslavovi Tóthovi.

Poslanec presadil pomoc mesta trebišovskej nemocnici

Presadil to. František Michalčík za nemocnicu intervenoval už viackrát. Tentoraz sa mu pomoc presadiť podarilo.TREBIŠOV. Poslancovi Františkovi Michalčíkovi (Smer) sa podarilo presadiť, aby mesto finančne pomohlo trebišovskej nemocnici. Návrh už nebolo možné zakomponovať do schvaľovaného rozpočtu na rok 2010, ale presadil hlasovanie, aby pomoc nemocnici riešila už prvá zmena rozpočtu, plánovaná na január. Podporilo ho 22 kolegov.

Primátor Trebišova si dovolenku musí vyčerpať do volieb

Primátor sa naštval. Vladimír Anďal bol najskôr ticho. Neskôr Chovancovi jeho návrhy vykričal a označil ich za nezmyselné.TREBIŠOV. Primátor Trebišova Vladimír Anďal (KDH) si bude musieť dovolenku vyčerpať do konca svojho volebného obdobia. Uznesením ho k tomu zaviazalo mestské zastupiteľstvo. Návrh dával Ján Chovanec (nez.). Podporilo ho 20 poslancov. Primátor neprotestoval. Rozčúlil sa až pri ďalších návrhoch. Na Chovanca nakričal a odkázal mu: Kecáš!

Zrušenú milhostovskú škôlku už charita nechce

Trebišov spor prehral, musí zaplatiť takmer 70-tisíc eur

Odklepli to. Poslanci k téme veľa nedebatovali a úhradu 69-tisíc za prehru odklepli v rámci zmeny rozpočtu.TREBIŠOV. Po sporoch o parkoviská, zelený park a novších o predaji zrušenej školy či priemyselného parku, sa pod mestským rozpočtom našla aj zabudnutá časovaná bomba - súdny spor, o ktorom sa poslanci dozvedeli až na zasadnutí koncom minulého roka. Mesto spor prehralo, teraz musí zaplatiť takmer 70-tisíc eur. Vedenie mesta sa bráni, že to nie je jeho chyba. Dôvodí, že všetky veľké spory a kauzy pochádzajú z minulých volebných období a práve teraz končia.

Jahnátek: Projekt tepelnej elektrárne v Trebišove je nereálny

10 top prešľapov mesta Trebišov v roku 2009

Blog M.Osloviča: Obávam sa, že pesimizmus, beznádej a apatia budú prevládať aj v roku 2010. Tento rok bol živnou pôdou pre občiansku pasivitu a tá pravdepodobne bude kvitnúť aj v nasledujúcom roku. Ľudia sú už znechutení situáciou v meste, každému je už v podstate jedno ako to celé dopadne, lebo lepšie zajtrajšky sú až za horizontom udalostí. Mladí ľudia odchádzajú do iných miest (západ, zahraničie) a tam spoznávajú ten bolestivý kontrast. Tí, ktorým sa podarí zamestnať v Trebišove, postupne skĺznu do sklamania. Príjmu pravidlá hry a nakupovať chodia do Michaloviec, do Košíc za kultúrou a v lete na Šíravu. Do Trebišova chodia prespať, najesť sa a sem-tam posedieť v kaviarni. Starú známu vetu mladých: „V Trebišove nič nie je!“ , prijali všetci.

Za pyrotechniku mimo Silvestra hrozí v Trebišove pokuta

Ohňostroje a podobné akcie po novom podliehajú povoleniu mestského úradu. Žiadosť musíte dať najneskôr desať dní pred „akciou". VZN obsahuje aj reštrikčnú časť. Ak niekto nedodrží niektorý z jeho článkov, posúdi sa to ako priestupok a hrozí mu sankcia. Môže zaplatiť pokutu až do 33 eur.

Vianočný a novoročný pozdrav

Vážení priatelia,

blíži sa záver roku 2009. Dovoľte, aby sme sa Vám pri tejto príležitosti poďakovali za záujem o dianie v našom meste a najmä za prejavenie Vášho občianskeho názoru.

 

Prajeme Vám pokojné a radostné Vianoce a úspešný nový rok 2010.

Trebišovskí poslanci budú schvaľovať rozpočet

V programe rokovania sú aj rozpočty Technických služieb a Mestského kultúrneho strediska. Poslanci budú rokovať aj o návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení.

Verejná vyhláška KSÚ Košice

..oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy, organizáciám a známym účastníkom konania pokračovanie územného konania vo veci umiestnenia stavby ,,Nový energetický zdroj (NEZ) Trebišov", lokalita A1 - Hlavné stavenisko a lokalita A3 - Prístupy a prípojky na inžinierské siete v k.ú. Milhostov a súčastne upúšťa od ústneho pojednávania a určuje lehotu 15 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na uplatnenie námietok a pripomienok....

S tepelnou elektrárňou v Trebišove nesúhlasí úrad zdravotníctva

Podľa hnutia Greenpeace má však úrad už dostatok podkladov na to, aby stavbu zamietol."Upovedomíme o tejto skutočnosti účastníkov konania, dáme im možnosť vyjadriť sa, a potom rozhodneme," uviedla vedúca Odboru štátnej stavebnej správy Krajského stavebného úradu Zuzana Hudáková. Negatívne stanovisko úradu zdravotníctva však nemusí znamenať, že s výstavbou nebude stavebný úrad súhlasiť. Stanovisko totiž napríklad môžu  účastníci konania namietať, poznamenala Hudáková.

RÚVZ neodobril výstavbu tepelnej elektrárne v Trebišove

„Investor celý proces neustále naťahuje. So stavbou elektrárne nesúhlasí Ministerstvo hospodárstva SR, samotné mesto Trebišov, ale čo je najdôležitejšie, ani samotní obyvatelia Trebišova. Je načase, aby KSÚ rozhodol," dodala Zlatňanská. Projekt trebišovskej uhoľnej elektrárne je podľa  ochranárov kontroverzný aj pre jej vplyv na klimatické zmeny. Plánovaná prevádzka elektrárne by podľa nich znamenala významný nárast znečistenia ovzdušia v okolí Trebišova a zvýšila by celoslovenské emisie oxidu uhličitého o viac ako štyri milióny ton, čo je viac ako deväť percent Celkovo mala plánovaná uhoľná elektráreň v Trebišove ročne vyprodukovať aj približne 465.000 ton tuhých odpadov ako popolček, popol, škvara a prach z kotlov, tvrdia ochranári.

Ďalšie negatívne stanovisko k uhoľnej elektrárni v Trebišove

Vydaniu stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva predchádzalo niekoľkomesačné odďaľovanie zo strany investora, Československej energetickej spoločnosti, a.s. (ČES, a.s.). Napriek tomu, že ČES, a.s. niekoľkokrát požiadal o predĺženie lehoty na dodanie potrebných dokumentov, dodnes tak nespravil. Práve pre nedodanie všetkých vyžiadaných náležitostí vydal RÚVZ negatívne stanovisko. Stanovisko RÚVZ je už druhé v poradí, v marci tohto roku vydal negatívne stanovisko k stavbe aj Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu v Trebišove.

V Zemplíne môže vyrásť až deväť slnečných elektrární

ZEMPLÍNSKY REGIÓN. V rôznych častiach regiónu Zemplína môže vyrásť až deväť slnečných elektrární. Uviedol to projektový manažér spoločnosti Sunenergy Jaroslav Gorás ako reakciu na medializované informácie o projekte pri Svätušiach s výkonom 36 MW. Dodal, že ďalej ako Svätuše sú iné projekty spoločnosti a jej partnerov. Najďalej sú prípravy pri obci Tušice, kde sa už na jar začne výstavba slnečnej fotovoltaickej elektrárne s výkonom 1,6 MW. Ďalšie projekty s výkonmi 1 až 3 MW sú pri obciach Trebišovského, Michalovského aj Sobranského okresu. Najväčším po Svätušiach je zámer na 12 MW pri obci Nový Ruskov. Ten uspel aj v nedávnej naháňačke pri udeľovaní súhlasu od Slovenskej prenosovej a elektrifikačnej sústavy.

V okrese Trebišov chcú postaviť slnečnú elektráreň

Nie je nezvyčajné, že pri zahraničných slnečných elektrárňach sa pasú ovce a kozy.SVÄTUŠE. V okrese Trebišov zrejme vyrastie nová slnečná fotovoltaická elektráreň. Prešovská spoločnosť Sunenergy Slovakia, s.r.o. plánuje v katastrálnom území obce Svätuše postaviť slnečnú elektráreň za približne 165 mil. eur. Nová slnečná elektráreň by mala mať výkon 36 megawattov. Elektráreň by sa mala rozprestierať na ploche 109 hektárov, v extraviláne obce Svätuše.

Slovensko môže prísť o značku Tokaj

„Snažili sme sa nájsť s Maďarskom kompromis. Žiaľ, nepodarilo sa, keďže druhá strana kládla neustále neprijateľné podmienky v súvislosti s výmerou. Tokaj nie je otázkou výmery, ale skôr kvality. Myslím si, že každá členská krajina v Európskej únii by mala mať rovnaké práva a povinnosti. Komisia by to mala rešpektovať," povedala Dúbravská.

V Trebišove chcú postaviť polyfunkčný komplex za 17 mil. eur

Účelom navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzka polyfunkčného areálu v území, ktoré vykazuje veľký ekonomický potenciál pre uvažovanú činnosť. Konkrétne bude areál pozostávať z objektu obchodného centra Kaufland, objektu kde bude umiestnených 5 obchodných prevádzok, časti kde sa plánuje výstavba 3 polyfunkčných bytových jednotiek a parkoviska s kapacitou cca 387 parkovacích miest.

HK Trebišov dohrá sezónu vo svojom meste

Pôvodne sa zdalo, že seniorský hokej v Trebišove skončí a odsťahuje sa do Humenného.Predstavitelia mesta sa totiž nevedeli dohodnúť s  podnikateľom Petrom Černákom na nájomnej zmluve a ani odkúpení zimného štadióna. Zimný štadión spravujú Technické služby mesta Trebišov a  všetky záväzky súvisiace s jeho chodom napokon prebrala radnica.

Architektonické „zázraky“

Zobraziť obrázok v plnej veľkostiNa nezmyselné stavby v našom regióne sme si už ako-tak zvykli. Stávajú sa akousi zemplínskou tradíciou. Obmurované domy, zamurované podchody, čudesné prístavby či nanajvýš neefektívne riešenia nie sú u nás ničím výnimočným. Isto sa ani vy nestačíte čudovať, čo to tí stavitelia znova vymysleli. Preto som sa rozhodla zostaviť rebríček najnevhodnejších a najnezmyselnejších stavieb v našom okrese.

Uznesenie MsZ č. 102/2009 Priemyselný park - rokovanie o nájomnej zmluve

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove neschvaľuje návrhy nájomných zmlúv predložené Priemyselným parkom Trebišov, s. r. o., Trebišov. Žiada primátora mesta Trebišov ukončiť ďalšie rokovanie o podmienkach uzatvorenia nájomnej zmluvy medzi Priemyselný park Trebišov, s. r. o., Trebišov a Mestom Trebišov. Oznamuje Okresnému súdu Trebišov k sp. zn. č. k. 13C/95/2009 vo veci určenia neplatnosti odstúpenia od nájomnej zmluvy, že medzi účastníkmi konania nedošlo k mimosúdnej dohode a preto Mesto Trebišov žiada o vytýčenia termínu pojednávania. Ministerstvu hospodárstva SR a Agentúre SARIO, že v rámci poskytnutej časovej lehoty nedošlo k uzatvoreniu nájomnej zmluvy medzi Priemyselným parkom Trebišov, s. r. o., Trebišov a Mestom Trebišov.

Fiasko v trebišovskom priemyselnom parku

trebisov3_fleischerNajprv skvelé partnerstvo, potom tvrdý konflikt hroziaci veľkými stratami. O takomto scenári písal TREND v súvislosti s prešovským priemyselným parkom. Podľa podobného hrajú aktéri novšieho, trebišovského príbehu. Aj v ňom proti sebe stojí samospráva a lokálny developer. Spojil ich plán postaviť park za dotácie zo štrukturálnych fondov. Rozdelila neschopnosť udržiavať korektné vzťahy. Ak sa obe strany rýchlo nedohodnú, mestským financiám hrozí kolaps.

Prvoligové "áčko" v Trebišove končí, sťahuje sa do Humenného

Stačilo. Petr Černák mal už naťahovačiek a finančných strát dosť. 'Rizikový' trebišovský ľad vymenil za humenský, kam sťahuje prvoligový tím...TREBIŠOV. Mesto Trebišov sa s podnikateľom Petrom Černákom nedohodlo na nájomnej zmluve ani odkúpení zimného štadióna. Černák mestu v pondelok oznámil, že "áčko" na trebišovskom ľade končí a celý tím sťahuje do Humenného. V Trebišove zostanú deti. Informácie potvrdili obe strany. Od pondelka sú správcom štadióna opäť Technické služby. Záväzky, súvisiace s výrobou ľadu, chodom štadióna a nutnou rekonštrukciou musí prebrať mesto. Prispôsobiť tomu musí aj budúci rozpočet.

Mesto Trebišov verzus SAD

Areál autobusovej stanice. Pozemky vlastní dopravca, budovu mesto. Výsledok - budove chýba gazda.Medzimestské autobusy už v centre nechcú

 TREBIŠOV. Mesto Trebišov nechce, aby prímestské linky premávali cez centrum mesta. Argumentuje veľkou záťažou dopravy. Žiada michalovskú SAD, aby zastávky v meste využívala len pre mestskú hromadnú dopravu. Rokovali o tom mestskí poslanci. Dopravca sa návrhu nebráni. Hovorí však, že zmenu je možné urobiť len počas príprav nových cestovných poriadkov. Tie sa majú meniť začiatkom decembra, zásahy do nich už tento rok možné nebudú. Poslanci tiež žiadajú, aby dopravca a mesto konečne doriešili majetkovoprávne vzťahy k areálu hlavnej autobusovej stanice, ktorá chátra.

Poslanci pohoreli, mandát neobhájil ani primátor

Jediný. Z 10 trebišovských mestských poslancov sa do krajského parlamentu dostal len jediný – nezávislý Ivan Hrdlík.TREBIŠOVSKÝ OKRES. Trebišovský okres bude v krajskom parlamente zastupovať až 6 nových poslancov. Svoje mandáty z predošlého volebného obdobia obhájili len nezávislí poslanci Alžbeta Máteová a Štefan Duč. Pravica totálne pohorela, mandát nezískal ani neobhájil ani jediný jej zástupca. Osmička poslancov za okres bude kombináciou SMK, nezávislých a Smeru v pomere 3:3:2. Prekvapením je, že z 10 trebišovských mestských poslancov, ktorí kandidovali, sa do krajskej samosprávy prebojoval jediný – Ivan Hrdlík (nez.).

Niektorí volili, ale nevedeli koho

Mnohí Rómovia, ktorí v sobotu odvolili, nepoznali mená kandidátov, ktorým dali svoj hlas. Viacerí mali napísané čísla kandidátov na papierikoch, alebo na rukách. "Rómska komunita nie je v poriadku. Verím tomu, že urobia veľa preto, aby sme mali lepší život. Volil som i predsedu vlády. Volil som číslo 24 a 54. To je nejaký predseda vlády, neviem menovite. Nikto mi neporadil čísla. Mám ich vo svoje hlave. Viem, čo mám voliť," reagoval 48-ročný Miroslav Žiga."Treba voliť. Mám osem detí a bývam v jednoizbovej bunke," povedala 41-ročná Anna Pohlodková. Prečo prišla voliť a čo od toho očakáva, nevedela povedať.Aj v Trebišove mali zvážať niektorých Rómov k volebným miestnostiam. Oslovení voliči však odmietli, že by ich niekto podplatil.

Preverujú porušenie volebného zákona v Trebišove

volby1Jeden z kandidátov na poslanca za koalíciu opozičných strán v kraji žiada preveriť, či predznačené vzory volebných lístkov nie sú manipuláciou voličov. Tvrdí tiež, že materiály distribuovali do domácností v čase predvolebného moratória. Ďalší kandidát si podľa neho robil kampaň v nemocnici.

 

Škandál v Trebišove: Mestu hrozí nútená správa!

Priemyselný park v Trebišove smrdí škandálom! Z avizovaných 500 miest je len 50 a aj o tie môžu prísť. Vlastník areálu totiž po dlhu samosprávy na nájomnom stratil trpezlivosť a odstúpil od zmluvy. Spor sa tak skončí na súde. Porušením podmienok by mesto navyše malo štátu vrátiť dotáciu 5,5 mil. € a zrejme ho neminie nútená správa.

 

Lekári za ambulancie na trebišovských školách zaplatia viac

Lekári. Od 1. novembra im na školách zvýšia nájomné.TREBIŠOV. Lekári v Trebišove za prenájom ambulancií v priestoroch školských zariadení zaplatia viac. Poslanci pozmeňovací návrh kolegyne Anny Kleščinskej (KDH) schválili tesnou nadpolovičnou väčšinou. Návrh padol pri rokovaní o správe z komisie školstva. Tá odporučila zvýšenie príspevkov a návrh cien prenájmov nebytových priestorov v školách.

 

Trebišovský priemyselný park končí, na ťahu je štát

Chceli ustúpiť. Konatelia firmy boli ochotní ustúpiť pri nájomnom, pri nehnuteľnostiach ústup odmietli.TREBIŠOV. Priemyselný park v Trebišove končí. Samospráva a firma Trebišovský priemyselný park, s. r. o., sa nedohodli ani na mimoriadnom stretnutí začiatkom týždňa. Poslanci sa 16 hlasmi z 21 uzniesli, aby v sporoch rozhodli nezávislé súdy. O neúspechu rokovaní s firmou bude mesto informovať agentúru Sario aj ministerstvo hospodárstva. Na ťahu je štát - ten môže od mesta žiadať vrátenie dotácie 5,4 milióna eur. Právny a ekonomický dosah verdiktu poslancov všetci zainteresovaní len analyzujú.

Trebišov sa rozišiel so správcom parku

obr

Spoločnosť Priemyselný park Trebišov, v tom čase podnikajúca pod obchodným menom Business Company Žilina, mala vo vlastníctve priestory v areáli niekdajšej miestnej konzervárne. Mesto zobrala do partie pre to, že potrebovala získať zdroje na prípravu priemyselnej zóny. O dotácie z eurofondov sa totiž môžu uchádzať len samosprávy. Firma prenajala mestu vlastné pozemky na obdobie pätnástich rokov.Trebišov nakoniec získal dotáciu 5,4 milióna eur. Do parku však bolo, podľa konateľa firmy Priemyselný park Trebišov Jaroslava Kocáka, investovaných viac peňazí.

Priemyselnému parku v Trebišove hrozí kolaps

Mesto má problém. Osud trebišovského priemyselného parku zostáva otvorený.Mesto Trebišov a firma Trebišovský priemyselný park, s. r. o., sa sporia o priemyselný park, ktorý bol pred siedmimi rokmi ich spoločným projektom. Mal priniesť pracovné miesta. Opak je pravdou. V parku pracuje len asi 50 ľudí. Partneri sa už dlho nevedia dohodnúť na zmluvných vzťahoch. Vec skončila na súde. Ak sa nedohodnú, parku hrozí kolaps. Ak mesto park neudrží, hrozí, že bude musieť vrátiť štátnu dotáciu 5,4 milióna eur. Dnes sa stretnú poslanci, aby prerokovali otvorený list konateľov firmy.

Mestu Trebišov chýbajú peniaze

Ekonómovia navrhujú zobrať aj krátkodobý úverasi 230-tisíc eur aj na preklenutie začiatku roka 2010. Feďák vysvetlil, že začiatok roka je krízový, lebo mestám ešte neprichádzajú podielové dane, ale bežné výdavky hradiť musia. Uviedol, že podobný úver brali aj tento rok: "Asi 166-tisíc eur sme mali schválených, ale nevyčerpali sme to celé."

Elektráreň ani oceliarne v územnom pláne Trebišova nebudú

Plánovaná elektráreň sa do konceptu územného plánu nedostala. Poslanci schválili regulatívy pre energetický, chemický a hutnícky priemysel.TREBIŠOV. Tepelná elektráreň v koncepte nového územného plánu mesta Trebišov nebude. Rovnako sa sem nedostali ani iné výrobné činnosti, ktoré môžu spôsobiť znečistenie ovzdušia - oceliarne, chemičky a podobne. Pri schvaľovaní konceptu poslanci rokovali o pripomienkach spoločnosti ČES, a. s. a krajského stavebného úradu k regulatívom. S názorom úradu ani developera projektu tepelnej elektrárne sa nestožnili a regulatívy schválili.

Pozvánka na 11. mimoriadne zasadnutie MsZ

Dňa 9. novembra 2009, t.j. v pondelok o 14.00 h sa v obradnej miestnosti na Mestskom úrade v Trebišove uskutoční 11. mimoriadne zasadnutie MsZ. V programe je aj prerokovanie otvoreného listu poslancom MsZ od spoločnosti Priemyselný park Trebišov, s.r.o. zo dňa 29.10.2009. 

 

Kvôli spornému predaju hrozí Trebišovu ďalšia žaloba

Skončí to na súde. Sporný predaj zrušenej ZŠ Komenského skončí na súde. Vyhlásil to okresný prokurátor.TREBIŠOV. Kvôli spornému predaju pozemkov pod zrušenou ZŠ Komenského hrozí mestu Trebišov žaloba. Poslanci odmietli vyhovieť protestu okresnej prokuratúry, ktorá predaj označila za nezákonný. O verdikte hlasovali až štyrikrát! Prokurátor sa netajil, že ak mesto nedá veci do poriadku, vec postúpi nezávislému súdu. Po veľkých kauzách parkoviská, zelený park či priemyselný park ide o ďalšiu časovanú bombu, ktorá drieme pod mestskou kasou.

Nad trebišovským hokejom opäť visí Damoklov meč

Mesto nebolo kvôli kríze schopné vyrobiť ľad, čo by pre hokejový klub znamenalo zánik. Černák navrhol, aby mesto štadión dlhodobo prenajalo jeho spoločnosti Soil s tým, že zabezpečí výrobu ľadu a chod hokejového klubu. Už vtedy avizoval, že štadión bude potrebovať rekonštrukciu a že je ochotný investovať.Poslanci mu prenájom štadióna vo forme zmluvy o budúcej zmluve odobrili. Zmluva o nájme dodnes neexistuje. Poslanci sa k téme vrátili minulý týždeň - po troch mesiacoch provizória. Dva návrhy, ktoré pripravil Černák, dostali tesne pred rokovaním. Žiadali od vedenia mesta vysvetlenie.

O trebišovskú elektráreň sa bojuje na troch frontoch

Rušno okolo elektrárne. Dnes sa problémom budú nepriamo zaoberať mestskí poslanci, majú totiž prerokovať koncept územného plánu. (Ne)bude v ňom aj elektráreň?Dnes je to v rukách poslancov

O (ne)existenciu tepelnej elektrárne sa bojuje na troch frontoch. Už dnes problém dostanú na stôl trebišovskí poslanci pri rokovaní o koncepte územného plánu. Ešte pred Vianocami by mal o osude elektrárne rozhodnúť aj Krajský stavebný úrad v Košiciach. Treťou rovinou je Najvyšší súd, kam sa developer elektrárne údajne odvolal po prehre týkajúcej sa osvedčenia.

Podnikateľa možno nepotrestajú za streľbu na podsvetie

Streľba z roku 2003. V tomto obchode došlo ku krvavému incidentu. Súdy doteraz nerozhodli, či jeho majiteľ vraždil, alebo iba použil nutnú obranu.Musia zisťovať, či nešlo o nutnú obranu

 KOŠICE. Trest dvanásť rokov väzenia pre Andreja Hajaša z Trebišova za jeho konflikt s košickým podsvetím neplatí. Rozsudok Krajského súdu v Košiciach z júna minulého roku, podľa ktorého je rómsky podnikateľ vinný z vraždy, zrušil Najvyšší súd. Nižšiemu súdu prikázal, aby lepšie preskúmal, či nešlo o nutnú obranu.  

Stretnú sa poslanci Veľkých Kapušian a Trebišova

Vážnymi materiálmi sú Koncept územného plánu a Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Čaká ich aj prerokovanie rozpočtovej zmeny, správa o použití prostriedkov kapitálového účtu na úhradu splátok úverov a žiadosť o úver.

Pozvánka na 10.zasadnutie MsZ

Dňa 28. októbra 2009 t. j. v stredu o  10.00  hod sa uskutoční 10. riadne  zasadanie Mestského zastupiteľstva v Obradnej miestnosti  na Mestskom úrade v  Trebišove (na prízemí) , kde sa bude prejednávať Koncept územného plánu mesta Trebišov.

Na kruhák pri supermarkete sa poskladali Trebišovčania

TREBIŠOV. Mesto zaplatilo kruhák z vlastnej kasy. Jeho výstavbu ešte predražili prekládky inžinierskych sietí. Mestskí poslanci kritizujú, že dopravné riešenia pri supermarketoch vždy hradia obchodné reťazce. S výnimkou Trebišova.

V doprave pri trebišovskom Tescu je chaos

Nezvykli si, platia pokuty. Ako vidno, niektorí si značku buď nevšimnú, alebo ju ignorujú. Nákup v Tescu sa im tak môže predražiť o 30 eur.Kašlú na značku, platia pokuty 30 eur

TREBIŠOV. Na novú dopravnú situáciu, ktorá sa objavila pri supermarkete Tesco v Trebišove, si niektorí ešte nezvykli. Niektorí ďalej jazdia ako doteraz. Trestom je pokuta. Polícia si tu zarobí. Zástupkyňa košickej krajskej policajnej hovorkyne Jana Mésarová uviedla, že miesto z preventívneho dôvodu pravidelne monitorujú. Takmer vždy sa nájdu vodiči, ktorí porušia pravidlá. Previnilcov to stojí 30 eur.

Čerstvé kvety v čase krízy Trebišovčanov vytočili

"To má mesto toľko finančných prostriedkov, že v čase finančnej krízy vysadilo chryzantémy, ktoré určite neboli lacné?" ihneď reagoval na webovej stránke mesta v sekcii Občan sa pýta. Na druhý deň mu odpovedal primátor mesta Vladimír Anďal (KDH). Občanovi odpísal, že výsadba kvetov na kruhovom objazde "bola vykonaná formou bezplatnej pomoci pri skrášľovaní mesta".

Legálny prechod cez koľaje je v Trebišove v nedohľadne

TREBIŠOV. Ľubomír Vážny (nominant Smeru) v liste, ktorý magistrát dostal včera, argumentuje bezpečnosťou a tým, že samospráva vraj nevyčerpala všetky možnosti. Prednosta mestského úradu Rastislav Petrovič reagoval, že verdikt ministra rešpektujú, hoci ich sklamal.

Rómsku školu v Trebišove dostavajú z eurofondov

Malá škola, veľa detí. V tejto prízemnej budove sa tiesni 616 detí. Musia chodiť na dve zmeny.TREBIŠOV. Základnú školu na Kraskovej ulici, do ktorej chodia výhradne rómske deti, dostavajú a opravia na dve etapy. Už ukončenie prvej umožní, aby v škole zrušili dvojzmenné vyučovanie. Mesto Trebišov na tento účel získalo 1,4 milióna eur z eurofondov cez ministerstvo výstavby. Projekt je aktuálne vo fáze verejného obstarávania, stavebné práce sa majú začať v jari.

 

Zrušenú škôlku prenajmú za euro ročne

Prenájom za euro. Charita získala priestory škôlky bez súťaže, za euro a na neurčito.TREBIŠOV. Zrušenú materskú školu v Milhostove mesto prenajme na neurčito a za symbolické euro ročne! Bez výberového konania, ako to určuje novela zákona o majetku obcí, platná od 1. júla. Bez hľadania záujemcu, ktorý by ponúkol viac alebo bol vhodnejší. Rozhodla o tom trojpätinová väčšina poslancov. Zákon neporušili, len ho obišli - tým, že prenájom označili za "prípad hodný osobitného zreteľa".

Slovenských lekárov nahrádzajú Ukrajinci

Priekopníkom" je trebišovská nemocnica. Jej námestník Vladimír Dvorový potvrdil, že zamestnávajú už päť ukrajinských lekárov na detskom, chirurgickom a traumatologickom oddelení."Okrem odbornosti sme brali do úvahy minimálnu jazykovú bariéru a chuť pracovať. Vyberali sme ich veľmi starostlivo, hoci záujem mali mnohí," uviedol. Vysvetlil, že sú to takí istí lekári ako slovenskí, mnohí s atestáciami z odboru. Všetci museli absolvovať tortúru na ministerstve zdravotníctva: "Sú tri možnosti - priznali im 'len' titul MUDr., prípadne časť atestácií alebo aj celú." Vzhľadom na dobré skúsenosti prijmú aj ďalších Ukrajincov: "V dohľadnom čase na infekčné oddelenie, ďalších podľa potreby."

Trebišov chce rómskych policajtov

TREBIŠOV. Mesto Trebišov sa uchádza o grant na vytvorenie rómskej polície. Prednosta mestského úradu Rastislav Petrovič uviedol, že hliadky budú monitorovať hlavne osadu na Kraskovej ulici. Samospráva si od tohto zámeru sľubuje zvýšenie poriadku a bezpečnosti, ako aj prevenciu kriminality a jej zníženie.

Trebišovská plaváreň funguje

Napriek hrozbe zatvorenia plaváreň predsa len funguje.TREBIŠOV. Prenájom trebišovského zimného štadióna spoločnosti Soil, s. r. o., nepriamo pomohol aj plavárni. Mesto pôvodne kvôli kríze uvažovalo o jej uzavretí do odvolania, ale napokon ju verejnosti otvorilo. Pre Korzár to potvrdil prednosta magistrátu Rastislav Petrovič.  S dovetkom, že o ďalšom fungovaní plavárne do konca roka ešte budú rozhodovať poslanci.

Andrássyovci sa "vrátili" do kaštieľa

Jedinečné zábery. Dobové fotografie si možno pozrieť vo výstavnej sieni múzea na poschodí.TREBIŠOV. Slávny rod Andrássyovcov, ktorý storočia ovplyvňoval život v Trebišove a okolí, sa "vrátil" do svojho kaštieľa. Len symbolicky, cez vzácne dobové fotografie, ktoré približujú život príslušníkov šľachtického rodu. Jedinečnú výstavu Andrássyovci na Trebišovsku sa Vlastivednému múzeu, ktoré sídli v andrássyovskom kaštieli, podarilo pripraviť vďaka pomoci Rotary klubu Trebišov. Širokej verejnosti ju sprístupnili minulý týždeň. Stane sa súčasťou stálych expozícií múzea.

Mesto má fotky prominentov s fúrikmi

Každodenný obrázok. Tohto pána sme prichytili s fúrikom odpadu prikrytým konármi. Fotografie prominentov v podobnej situácii magistrát drží v trezore. Zatiaľ. Nekonečná čierna skládka
TREBIŠOV. Kým väčšina miest ľudí pri vstupe víta rôznymi tabuľami či dekoráciami, vstup do mestskej časti Trebišov, známej ako Paričov, "zdobí" niečo celkom iné. Čierna skládka. Zázračná. Jeden deň ju odstránia, na druhý deň je tam zase. Voči nespratníkom, ktorí sem nosia všetko, čo im doma prekáža, nielen z Paričova, ale aj iných častí mesta, je mesto bezmocné. Nepomáhajú pravidelné upozornenia poslancov ani opakované čistenie ľuďmi z Technických služieb. Mesto sa preto rozhodlo pritvrdiť. Miesto budú pravidelnejšie obchádzať mestskí policajti a čoskoro sem pribudne aj kamera.

Ľudia sa obávajú prisťahovania Rómov z Lunika IX

TREBIŠOV/SEČOVCE. Po Michalovciach sa aj v Trebišove a Sečovciach začali šíriť informácie o hromadnom sťahovaní Rómov z košického sídliska Lunik IX. Obe samosprávy to popierajú. Dôvodia, že prideleniu bytov obyvateľom s trvalým pobytom mimo týchto miest by muselo predchádzať prerokovanie v zastupiteľstvách. Tie o tom ale nerokovali.
 

Chaotická výstavba v Trebišove pokračuje

Táto drevená búdka vyrástla na jednej z novostavieb. Vraj je to výlez na strechu, ktorý stavebník rozšíril. Stavebný úrad to vyšetruje.TREBIŠOV. Chaotická výstavba v meste Trebišov pokračuje. Najnovším príspevkom do sumáru "búdkových" superstavieb je drevená búdka na jednej z novostavieb pri supermarkete Billa. Vyzerá ako päsť na oko a podnikateľ ju podľa všetkého postavil načierno. Opovážlivosť stavebníkov dlhodobo kritizujú poslanci a žiadajú systémové riešenie. Zákon je ale bezzubý a úrad bezmocný. Nedisciplinovaní stavebníci sa môžu "báť" akurát tak pokuty. Zo stavebných zákonov a stavebného úradu mesta si asi aj preto robia dobrý deň a stavajú, čo sa im zachce.

Tokaj bude cez víkend patriť širokej verejnosti

Hlavný program vinobrania bude v sobotu. "Snažili sme sa ho ladiť široko, aby si každý návštevník našiel svoje. Novinkou je plenér drevorezbárov, ktorí tvoria celý tento týždeň," uviedla riaditeľka ROS Beáta Kereštanová. Prvý folklórny blok sa začne už o jedenástej, o jednej popoludní domáce skupiny vystrieda košický Železiar, ochotníci z divadla "G", ktorí predvedú pasovanie za Rytiera tokajského strapca či ľudový rozprávač Jožko Jožka. Počas dňa vystúpia skupiny Stetson, River Stone a Drišľak, okolo piatej sa predstaví Tublatanka. Osvetári pripravili aj astronomické pozorovanie Jupitera či výstavu fotografií klubu FOA."Počas celého dňa budú otvorené všetky tokajské pivnice, kde ľudia môžu ochutnať to najlepšie, čo Tokaj zrodil. Samozrejmosťou je jarmok ľudových remesiel, kulinárske špeciality či vinárske súťaže.

Mestská rada v Trebišove bude mať o člena menej

TREBIŠOV. Mestská rada v Trebišove bude mať po novom o jedného člena menej. Poslanci návrh Rudolfa Hrdlíka (nez.), aby Jozefa Dragulu (SNS) v rade nahradil Jaroslav Papák (nez.), neschválili. Nezávislý iniciatívny klub tak bude mať v rade len dvoch členov - R. Hrdlíka a J. Gregu (SNS).

 

Trebišov skúsi projekty s Poľskom aj Ukrajinou

TREBIŠOV. Mesto Trebišov začne rokovania o spolupráci na spoločných projektoch s vedením Chelmského kraja v Poľsku a Vedecko-analytickým centrom na Ukrajine. Poslanecký zbor dal manažmentu mesta zelenú začať rokovania o cezhraničnej spolupráci.

 

Výtvarné práce žiakov ZŠ v Trebišove ku Dňu Zeme 2009

Regionálne osvetové stredisko v Trebišove, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj a Základná škola M. R. Štefánika Trebišov usporiadali výstavu výtvarných prác žiakov ZŠ venovanú Dňu Zeme 2009 pod názvom ATMOSFÉRA – OCEÁN, V KTOROM ŽIJEME.

 

Priechod cez koľaje nebude, ministerstvo výnimku nedá

Pomoc obyvateľom pred voľbami sľuboval primátor mesta Vladimír Anďal (KDH). Jeho futuristické "riešenie" vo forme výťahov, ktoré ľudí vyvezú na nadjazd a na opačnej strane dole, sa stalo zdrojom posmeškov. On sám neskôr priznal, že je to nereálne.Schodnejšou cestou boli rokovania so Železnicami SR, ktorým trať patrí. Ďalším futuristickým nápadom bolo predĺženie podzemného podchodu k perónom až na druhú stranu. Ukázalo sa drahé a z hľadiska miešania sa cestujúcej a ostatnej verejnosti ako nevhodné.

Priemyselné parky na východe nelákajú, viaceré sú prázdne

Bez investora je veľká časť priemyselného parku v Trebišove. Prenajímateľné výrobné haly v zóne majú 30.000 metrov štvorcových, aj po niekoľkých rokoch prevádzkovateľ parku ponúka na prenájom ešte dve tretiny ich rozlohy. V parku zatiaľ sídlia dve spoločnosti, dánsky výrobca úložných systémov Blika a strojárska spoločnosť Omnec.

Tanečná špička opäť príde len do Sečoviec

Prestížna medzinárodná súťaž. Bude už druhý rok za sebou len v Sečovciach.Trebišov prestížnu súťaž odmietol
SEČOVCE/TREBIŠOV. Medzinárodná tanečná elita, ktorá sa na budúci víkend chystá do Zemplína, opäť príde len do Sečoviec. Mesto Trebišov obíde už druhýkrát. Dôvodom odmietnutia prestížnej súťaže je kríza. Organizátor oboch plánovaných súťaží Jozef Múdry neskrýva sklamanie. Poukazuje na paradox, že len osemtisícové Sečovce súťaž opäť podporili a dvadsaťdvatisícový Trebišov nie, hoci kríza rovnako doľahla na obe mestá.

Kríza zamrazila platy úradníkov aj prijímanie nových

Kríza sa dotkla aj úradníkov. Od začiatku roka nedostali ani cent odmeny.TREBIŠOV. Ekonomická kríza prinútila aj trebišovskú samosprávu k výrazným škrtom v rozpočte. Kvôli výpadku asi milión eur zoškrtala výdavky verejnej správy, príspevky pre mestom riadené organizácie, kultúru, šport, sociálnu sféru aj školy. Prednosta úradu Rastislav Petrovič potvrdil, že kvôli kríze mestskí úradníci od začiatku roka nedostali ani cent odmeny. Dementoval tým kuloárne informácie, že manažment ešte v prvej polovici roka rozdával odmeny od buka do buka.

Pravda o (v) Trebišovskom parku VI.

1_res.JPGJe hanbou, že mamičky s deťmi nemôžu využiť  park, ktorý máme. Ja hanbou, že deti z materských škôl a  základných si nevypestujú vzťah k parku a prírode. Je hanbou, že sa musíme prizerať, ako to celé upadá. Je hanbou, že sa zodpovední tvária, akoby nič. Je hanbou, že niektori len sľubujú, ale rýchlo zabudnú. Nech nie je hanbou, že im to my, občania, budeme stále tolerovať.

Stromový masaker

Prednosta obvodného úradu Ľudovít Ružinský na otázku, či povolenie zrušili, spresnil, že zatiaľ nie. „Povolenie na výrub ešte zrušené nebolo, uskutočňuje sa konanie, v ktorom sme oboznámili účastníkov konania o žiadosti vodohospodárov, a dali sme im časový priestor, aby sa k tomu vyjadrili. Pretože v konaní o výrube sme zistili nepresnosti a upozornili sme na ne.“

Osud vysokej školy v Trebišove je stále otvorený

Primátor mesta Vladimír Anďal nevylúčil, že ak to s vysokou školou nevyjde, v priestoroch zriadia materskú školu. Rastislav Petrovič spolu s bývalým vedúcim konzultačného strediska Miroslavom Velgosom v snahe vyhnúť sa tejto "náhrade" opätovne začali rokovať aj s Prešovskou univerzitou o možnosti zachovať pre Trebišovčanov aspoň bakalárske štúdium.

Čaplovič začal prepúšťať ľudí blízkych SNS

Generálny riaditeľ sekcie kvality životného prostredia Pavol Tehlár a riaditeľ odboru ochrany ovzdušia Peter Solčanský dostali výpovede. Informoval o tom dnes internetový portál Hospodárskych novín www.hnonline.sk. Podľa agentúry TASR Dušan Čaplovič tiež ukončil spoluprácu aj s poradcom ministra životného prostredia Michalom Krnáčom.Obaja úradovali na Ministerstve životného prostredia SR a majú blízko ku koaličnej SNS, ktorej rezort životného prostredia odobral predseda vlády Robert Fico potom, čo sa s ním začali spájať kauzy s lacným prenájmom pozemkov, sporným predajom emisií a pre štát nevýhodnou likvidáciou popolčeka.

100 dní pred Kodaňou Slovensko nerieši ochranu klímy

Touto netradičnou formou chcú environmentalisti upozorniť na stanovisko rezortu, ktorý vydal súhlas s projektom výstavby troch veľkých uhoľných blokov v rámci plánovanej elektrárne v Trebišove.

 

Čaplovič kázal zrušiť skládku

Územné rozhodnutie pre skládku v rozpore s územným plánom mesta vydal krajský stavebný úrad pod vedením nominanta Smeru a zároveň vlastníka pozemkov pod skládkou Jána Mana mladšieho. „Ďalej ide pán Čaplovič aj v tom, že rozhodne o tom, že sa nebude stavať skládka odpadov v Pezinku," povedal  včera v STV premiér Robert Fico.„Všetci, ktorých som stretol v meste, brali ich vyjadrenia veľmi pozitívne a veríme, že to, čo hovoria, naozaj dodržia," tešil sa primátor Pezinka Oliver Solga.„Ak budú slová pána Čaploviča naplnené, rešpektovaný zákon a rozsudok Najvyššieho súdu, znamená to víťazstvo Pezinčanov a spravodlivosti. Verím, že tým skončí zdĺhavý príbeh o skládke," reagovala aj právnička iniciatívy Skládka nepatrí do mesta Zuzana Čaputová.

Chaotická výstavba v našom meste

Marek Oslovič - blog SME

Možno neskoro, ale predsa. Aj ja sa chcem vyjadriť k strašidlu, ktoré obchádza naše mesto. Ide o chaotické a pre mnohých nevkusné stavby, prestavby a prístavby. Prečítal som si množstvo komentárov na internete, vypočul tony nespokojných slov na túto tému a sám videl, čo sa stavia a kde sa stavia.

Pravda o (v) Trebišovskom parku V.

5_res.JPGNáš park je verejným miestom. Je teda pre každého a na jeho údržbu sa prostredníctvom daní skladajú všetci občania mesta. Čo však z toho, keď v parku rastie burina do pása, stromy sú povyvracané a na niektoré miesta majú občania nemožný prístup. Už roky sa vlečú ťahanice občianskeho združenia a mesta. Ambiciózny projekt ustrnul, všetko pomaly upadá a park sa vracia späť. Pýtam sa, kto je na vine.

Pravda o (v) Trebišovskom parku IV.

5_res_res.JPGKaždý návštevník parku sa chtiac - nechtiac stretne  s objektom bývalej reštaurácie s názvom Serenáda. Aký by to bol futbal bez pivka v chládku stromov. Ako malý som tak chodil so starým otcom. To všetko už je dávno minulosťou.

 

Slotov človek je zapletený aj v uhoľnej elektrárni

Pavol TehlárLoboval za súkromnú firmu

BRATISLAVA. Pavol Tehlár, človek blízky Jánovi Slotovi, je zapletený aj do ďalšej kontroverznej kauzy – výstavby uhoľnej elektrárne v Trebišove. Postaviť ju chce firma Československá energetická spoločnosť, ktorá má byť napojená podľa Greenpeace Slovensko na SNS. Poslanec za SNS Anton Korba, o ktorom sa uvažovalo ako o ministrovi životného prostredia, jej výstavbu aktívne podporuje. Pre agentúru SITA v máji Korba povedal, že výstavba elektrárne je výhodná pre trebišovský región a nemá naň negatívny ekologickývplyv.

Fico odvolá Turského, SNS prišla o rezort

Premiér Róbert Fico dnes po rokovaní s vedením SNS oznámil, že zajtra podá návrh na odvolanie ministra životného prostredia Viliama Turského (SNS). Zároveň rozhodol, že strane SNS odoberie ministerstvo životného prostredia. Dôvodom sú kontroverzné rozhodnutia nominantov SNS v čele ministerstva. Fico oznámil, že nového ministra už nenominuje SNS, ktorej post podľa koaličnej zmluvy patrí.

Mesto chce hlavnú ulicu opraviť z eurofondov

Napriek kríze a pesimistickým prognózam chce mesto Trebišov investovať do opravy hlavnej ulice.TREBIŠOV. Rekonštrukciu niektorých častí hlavnej trebišovskej Ulice M. R. Štefánika chce mesto zastrešiť cez eurofondy. Ak samospráva uspeje, musí z vlastnej kasy prispieť sumou asi 50-tisíc eur (1,5 mil. Sk). Tieto financie nepôjdu z tohtoročného, ale až z budúcoročného rozpočtu mesta. S ohľadom na to a možnosť získať od EÚ takmer milión eur poslanci podanie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku schválili 18 hlasmi.

Univerzita s otáznikmi

Primátor Vladimír Anďal uviedol, že rokovania s Trnavskou univerzitou narážajú na jej vysoké požiadavky, ktoré si mesto nemôže dovoliť: "Chcú, aby všetky náklady, čo je asi do 20-tisíc eur (600-tisíc Sk) ročne, hradilo mesto. S Ekonomickou univerzitou sa ešte rokuje." Pripustil, že v hre je aj plán "B" - mesto zvažuje, že tu zriadi materskú školu: "A priestory sa využijú."

Developer trebišovskej elektrárne prehral súd

Dá sa očakávať, že ministerstvo v obnovenom konaní osvedčenie pre výstavbu energetického zdroja nevydá. „Rešpektujeme rozhodnutie súdu a budeme postupovať v zmysle stratégie energetickej bezpečnosti Slovenska,“ reagoval hovorca ministra Branislav Zvara. Vlani na jeseň schválená stratégia s elektrárňou, ako neúčelnou, nepočíta. „Je to veľmi priaznivá správa, s ktorou sme nerátali,“ komentoval rozsudok Gejza Gore, šéf občianskeho združenia Trebišov Nahlas, ktoré rozbehlo proti elektrárni kampaň. Developer sa ešte nerozhodol, či sa odvolá. „Nemáme v ruke rozhodnutie súdu, po jeho preštudovaní uvidíme, čo ďalej,“ povedal HN Viliam Dubovický, projektový manažér elektrárne.

Hygienik dal za pravdu Trebišovčanom, ČES prehral súd!

Hlavný hygienik Ivan Rovný v ňom dal za pravdu obyvateľom Curkovarskej ulice, ktorí namietali neprimeraný zásah do svojich práv. ÚVZ po preskúmaní stanoviska RÚVZ skonštatoval, že "nepostupoval správne". To, že RÚVZ podmienil súhlasné posudky k elektrárni so zrušením obytnej zóny na Cukrovarskej, Rovný vyhodnotil ako konanie "nad rámec právomocí".Za "zavádzajúce a ničím nepodložené" označil odôvodnenie RÚVZ, že nepožadoval dopadovú štúdiu na obyvateľov Cukrovarskej ulice, lebo "investor akceptoval jeho požiadavku". Na adresu nedostatočného vyhodnotenia zdravotných rizík hygienik uviedol, že rozpory medzi posudkom MUDr. Koppovej v EIA a protiposudkom RNDr. Jižíka môžu súvisieť so spornou hodnovernosťou vstupných údajov, ktoré posudzovatelia čerpali z rozptylovej štúdie. K tej sa hygienik vyjadriť nemôže, urobiť tak môže len rezort životného prostredia.

Súd zamietol sťažnosti proti prehodnoteniu výstavby elektrárne v Trebišove

Obnovu konania ČES napadla na súde, so žalobou však neuspela, pretože súd dnes vyhlásil, že MH SR pri vyhlásení obnovy konania postupovalo v súlade so zákonom. Verdikt súdu zatiaľ nie je právoplatný, účastníci sporu sa môžu do 15 dní voči nemu odvolať. MH SR vydalo k projektu výstavby elektrárne rozhodnutie - Osvedčenie o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky SR. Práve platné osvedčenie je nevyhnutným dokumentom pre vydanie územného a ďalších rozhodnutí.

Výstavbu elektrárne v Trebišove opäť posúdi štát

Kontroverzný projekt tepelnej elektrárne, ktorú chce v Trebišove postaviť Československá energetická spoločnosť (ČES), môže ministerstvo hospodárstva (MH) posúdiť znova.Rozhodol o tom dnes Krajský súd v Bratislave, zatiaľ neprávoplatne. Ministerstvo už vydalo osvedčenie potrebné pre stavbu elektrárne. Neskôr však na žiadosť trebišovskej samosprávy konanie o dokumente obnovilo, čo namietal investor. Súd žalobu investora, kde spoločnosť žiadala zrušenie rozhodnutia ministerstva, dnes zamietol. Spoločnosť sa zrejme voči verdiktu odvolá, prípad tak poputuje pred Najvyšší súd.

Elektráreň v Trebišove opäť posúdi štát, rozhodol súd

Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS, ktoré protestuje proti umiestneniu elektrárne neďaleko obytnej zóny, rozhodnutie súdu potešilo. Dúfajú, že podobne v prípade odvolania rozhodne aj Najvyšší súd. "Predpokladáme, že ministerstvo bude pokračovať v obnove konania a že osvedčenie o výstavbe energobloku bude ČES odobrané," povedal ČTK Gejza Gore z TREBIŠOV NAHLAS.

V kauze Slánske lesy vypovedal vnuk grófa Károlyiho

Trebišovský podnikateľ Milan I., notár z Veľkých Kapušian Ferdinand O. a bývalý riaditeľ Správy katastra v Trebišove Pavol P. dnes pred senátom Krajského súdu v Banskej Bystrici opakovane vyhlásili, že sú nevinní a žiaden trestný čin nespáchali. Odmietli obžalobu v kauze Slánske lesy, podľa ktorej ich prokurátor stíha za trestné činy podvodu a falšovania verejných listín. Odmietli tvrdenie žalobcu, že ako organizovaná skupina v roku 1998 pripravili Slovenskú republiku a ďalších vlastníkov približne o šesť a pol tisíca hektárov lesných a iných pozemkov v hodnote viac ako 1,3 miliardy korún.

Pravda o (v) Trebišovskom parku III.

VstupZväčša platí, že prvý dojem je veľmi dôležitý. Platí to o prírodných scenériách, stavbách, umeleckých dielach. Ale o našom parku nie. Skúste sa vžiť do kože turistu mesta, alebo návštevníka, ktorý po dlhých rokoch zavítal opäť do rodiska.  Chcete ísť do parku a vstupujute doň cez hlavnú bránu. Počkať? Cez akú bránu? Je to tak. Náš hlavný vstup do parku pripomína prázdnu dieru do starého tunela. Ošarpaný chodník pri kostole sa vinie  vedľa neudržiavanej trávy, starých lavičiek a čo je horšie - chýba nám už roky stará kovovová brána:  To sa ešte stále opravuje?  Nejako dlho? A kedy sa vráti na svoje miesto? Vráti sa vôbec?

Dni mesta Trebišov 2009

Mesto Trebišov Vás srdečne pozýva na každoročnú akciu  ,,Dni mesta Trebišov", ktoré sa uskutočnia v dňoch 14. - 15. augusta 2009 v Mestskom parku v  Trebišove. Súčasťou akcie bude vystúpenie folklórnych a speváckych súborov z okolia a množstvo predajných stánkov.

 

Pripomienky ku „Konceptu riešenia územného plánu mesta Trebišov“

Mesto Trebišov je orgánom územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len "stavebný zákon") a zverejnilo koncept riešenia územného plánu. Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS podalo dňa 6.8.2009 na Mestský úrad v Trebišove svoje pripomienky ku „Konceptu riešenia územného plánu mesta Trebišov“.

Košický kraj má 1. prípad prasacej chrípky

Trebišovská nemocnica. Pacientka v nej pobudla šesť dní, nemala žiadne komplikácie.Nakazila sa žena z okresu Trebišov
TREBIŠOV/KOŠICE. Prvý prípad chrípky A (H1N1), tzv. prasacej, bol potvrdený už aj v Košickom kraji. Nakazila sa ňou žena z okresu Trebišov. Námestník trebišovskej nemocnice pre liečebno-preventívnu starostlivosť Vladimír Dvorový pre Korzár uviedol, že hoci sa ochorenie preukázalo, 28-ročná žena mala len ľahké príznaky a po šiestich dňoch ju mohli prepustiť domov.

Sociálny podnik na východe skončil

Časť nákladov refundujeme ešte v priebehu tohto mesiaca, zvyšok po predložení ďalších dokladov. Dohodli sme sa na spoločnom odstúpení od zmluvy," povedala riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Úradu práce v Trebišove Terézia Mochnacká. Príčinou meškania platieb boli podľa nej chýbajúce doklady k vyúčtovaniu.

Pravda o (v) Trebišovskom parku II.

6_res_res.JPGDnes sa vrátim k nášmu amfiteátru. Už predtým som písal, že je definitívne mŕtvy. Stále, keď okolo neho prechádzam, tak ma  zabolí a je mi smutnejšie. Pomyslím si, že ho radšej už mali úplne odstrániť, rozbúrať a zvyšky odniesť niekde ďaleko. Nech v našej pamäti ostane taký, aký bol, a nie, aký je teraz -  rozbitý a hrozný. Skutočnosť je iná,  polorozpadnuté stavby, konštrukcia a torzá lavičiek strašia naďalej. Smutný koniec - mŕtvolu amfiteátra nemá kto odpratať!

Pravda o (v) Trebišovskom parku I.

BLOG M.Osloviča:  Počas toho ma oslovovali ľudia a súhlasili s tým, že situácia je alarmujúca. Z roka na rok, z mesiaca na mesiac, z týždňa na týždeň a zo dňa na deň je náš park čoraz viac ničený a zničený. Nestačí len na pár dní počas osláv Dní mesta Trebišov park poupratovať, usmievať sa, tváriť sa noblesne a potom ďalšie dlhé mesiace sa mlčky prizerať nivelizácii. Ani ma veľmi nezaujíma spor mesta a občianskeho združenia. Chcem len, ako každý občan, aby náš park bol čistý, svieži, bez odpadkov, buriny, obmedzení, plotov a nebezpečných ľudí vo dne i v noci. My si to zaslúžime!

Hokej zachránili: Mesto štadión prenajme

Petr Černák. Prenájom štadióna spoločnosti Soil umožní začatie prípravy ľadu.Trebišovské deti si vybojovali ľad
TREBIŠOV. Protest detí, ktoré sa spolu s rodičmi a fanúšikmi hokeja minulý utorok zhromaždili pred magistrátom, zabral. Pomocnú ruku mládežníkom podal košický podnikateľ Petr Černák. Navrhol, aby mesto štadión prenajalo jeho spoločnosti Soil. Zámer predstavil vedeniu mesta, mestskej rade aj poslancom. Tí to odobrili. Odklepli aj výnimku zo zákona o majetku obcí, ktorý od 1. júla prikazuje na prenájmy a predaje majetku robiť verejné obchodné súťaže. Stotožnili sa s tým, že ide o "prípad hodný osobitného zreteľa". Hokejisti budú mať ľad pripravený do konca budúceho týždňa.

Architekt v meste Trebišov

BLOG M.Osloviča: Schválili návrh pána poslanca Chovanca a v Trebišove budeme mať  mestského architekta. Neskoro!  Prišli s tým, ako sa hovorí - s krížikom po funuse. V čase, keď je mesto už tak zohyzdené budovmi a drevenýmibúdami, že sa vlastne už ani nepodobá na ten starý Trebišov.  V podstate už ostalo len fakt pár trávnatých plôch a už ani nie je kde postaviť nejakú  budovu.  Všetko je prepchaté a obsadené. Už ostáva jedine búrať alebo vyklčovať a rúbať.

Trebišov bude mať architekta. Konečne!

Konečne uspel. Ján Chovanec konečne po dvoch rokoch boja uspel - poslanci podporili jeho návrh prijať architekta.TREBIŠOV. Boj Jána Chovanca (nezávislý), ktorý dlhodobo kritizoval nevkusný vzhľad centra mesta, sa skončil. Po dvoch rokoch sa mu podarilo presvedčiť kolegov, aby podporili prijatie architekta mesta. Koncepciu výberu má mesto pripraviť do konca augusta. Chovanec, ktorý je predsedom komisie výstavby, bol lídrom pri kritike nekoncepčnej a chaotickej výstavby. Opakovane kritizoval nevkusné prístavby pri Berehove, Bille, nevhodne riešené budovy pri gymnáziu a pod. Vždy žiadal, aby mesto prijalo architekta. Nikdy nezískal dosť hlasov, aby to presadil. Až teraz.

Vyšetrovateľa obvinili z prípravy vraždy!

Personálne čistky. Trebišovskou políciou otriasa personálne zemetrasenie.TREBIŠOV/BRATISLAVA. Škandál! V radoch trebišovskej polície zložky ministerstva vnútra objavili ďalšiu čiernu ovcu. Denníku Korzár sa podarilo zistiť, že minulý štvrtok zatkli vyšetrovateľa Eduarda S. Ide už o druhý prípad za posledných pár týždňov! Ešte 12. júna zatkli jeho kolegu Ondreja M. Kým prvého policajta obvinili z brania úplatku, tento je podozrivý z prípravy vraždy.

 

Školu chcú zatepliť z eurofondov

V bode rôzne o pláne mesta informoval prednosta úradu Rastislav Petrovič. Vysvetlil, že sa chcú uchádzať o nenávratný príspevok od ministerstva výstavby v rámci programu Šetrime energiou: "Ak by sme uspeli, peniaze by sme chceli použiť na zateplenie a výmenu okien na Základnej škole Komenského 2." Poslanci schválili, aby mesto predložilo žiadosť a zabezpečilo realizáciu projektu v prípade schválenia prostriedkov. Tiež odklepli, že mesto na projekt prispeje 5%, čo znamená asi 61 400 eur.

Nemocnica ani vedci nedostanú ani cent

 Na to reagoval Čičatko argumentom, že už nemocnici prispeli na vybavenie: "Ale nesúhlasíme, aby sme dali peniaze na bežnú údržbu nemocnice, ktorá patrí KSK." Kopka ho doplnil, že 5-tisíc eur nemocnici prednedávnom dala firma, ktorá stavala Tesco: "Nemocnica je zase v červených číslach. Preto si myslím, že nech si to páni v nemocnici, ktorí berú primerané platy, berú na seba!"

Pri Trebišove bude stáť 100 najkrajších stavieb sveta

Všetky práce sú vytvorené v mierke 1:50 a podľa Eperješiho je veľmi problematické získať nejaké konštrukčné podklady k stavbám. Veľkým problémom preňho však je nájsť typickú stavbu, ktorá by mohla reprezentovať Slovensko. „Akýkoľvek návrh a nápad prijmem," uviedol.

Deti protestovali, aby zachránili hokej

Bojovali deti aj dospelí. Za záchranu hokeja prišli protestovať malí aj veľkí. Ich heslá hovorili, prečo.Trebišovský primátor čelil kritike
TREBIŠOV. Nehádžte nás cez palubu, Neberte nám ľad, Hokej je lepší ako drogy... Tieto heslá v rukách detí dominovali pondelkovému protestu pred trebišovským magistrátom. Bol reakciou na vyhlásenie, že ľad tento rok nebude, čo by znamenalo zánik tohto športu v meste. Manažéri mesta dôvodili, že na ľad nie sú peniaze kvôli kríze. Čelili ostrej kritike. Ľudia im odkázali, že nemajú šetriť na mládeži, ale na sebe. Stretnutie sa nezaobišlo bez invektív, pískania a tlieskania. Sľubu, že ľad bude, sa ľudia nedočkali ani po hodine. Len sľubu, že o tom budú rokovať poslanci. Budúcu stredu. Ľad potrebujú od soboty.

V Trebišove sa konal protest proti odstávke hokejového štadióna

Trebišov (TASR) – Asi 150 nespokojných ľudí v utorok protestovalo pred Mestským úradom v Trebišove proti odstávke tamojšieho zimného štadióna. Občania si priniesli aj transparenty s heslami ako Neberte nám ľad, Hokej je lepší ako drogy, Farizejstvo je cesta do pekla či jednoducho Chceme hokej.
 

POZVÁNKA

Rodičia hráčov a priaznivci hokeja pozývajú fanúšikov ľadového hokeja a širokú športovú verejnosť na verejné zhromaždenie na záchranu Trebišovského hokeja. Stretnutie sa koná dňa 21.7.2009 - utorok o 16.30 hod. pred Mestským úradom v Trebišove.

Za pozemky v Hrani dostanú 670 eur

TREBIŠOV. Za 670 eur navrhlo mesto Trebišov predať poľnohospodársku pôdu v katastri obce Hraň. Niektorým poslancom sa to zdalo primálo. Magistrát dôvodil, že cena je adekvátna tamojším podmienkam. Argumentom za predaj bolo aj to, že mesto pôdu nemá ako využiť. Navyše, o tom, že ju vlastní, sa dozvedelo, až keď prišla žiadosť o jej predaj.

Výstavba elektrárne v Trebišove

Reportáž rádia Regina

Československá energetická spoločnosť chce i napriek protestom občanov a samosprávy pokračovať v projekte výstavby uhoľnej elektrárne v Trebišove. Pripomeňme, že v utorok 14. júla mal rozhodnúť Krajský súd v spore, ktorý vedie táto spoločnosť s Ministerstvom hospodárstva. Predmetom sporu je to, že Ministerstvo zrušilo platnosť ním vydaného osvedčenia, ktoré je dôležitým dokumentom na vydanie územného rozhodnutia. Investor na súdne pojednávanie neprišiel a s médiami nekomunikuje. Borisovi Urbančíkovi poskytol rozhovor manažér celého projektu elektrárne.

Hokejisti zostanú bez ľadu! Rodičia chystajú protesty

 Vzniknutý stav považujú zo strany mesta za podraz. Sú sklamaní, zúfalí a bezmocní: "V takejto situácii sme ešte neboli. Je pár dní pred začiatkom prípravy a my nevieme, čo ďalej. Ak ľad nebude, hokeju v Trebišove hrozí zánik!" vyhlásil Kohutiar. Podľa neho mesto týmto verdiktom "mladých hokejistov vyženie do ulíc". Hokejisti cítia aj diskrimináciu oproti ostatným športom: "Keď vznikol vážny finančný problém, mesto by malo všetky športy posudzovať rovnako a rovnako aj pristupovať k ich financovaniu či obmedzeniu dotácií a finančnej pomoci. Je nespravodlivé, že sa to dotkne len nás." Patovú situáciu kriticky hodnotia aj rodičia. Kohutiar potvrdil, že chystajú protestné zhromaždenie pred trebišovským magistrátom: "Bude v utorok (zajtra – pozn. red.). Budú žiadať vysvetlenia a hľadať riešenia."

GREENPEACE: Skutočná cena uhlia

Celý proces – resp.spracovateľský reťazec – od ťažby cez spaľovanie až po ukladanie na skládky a v niektorých prípadoch rekultiváciu, má extrémny dopad na životné prostredie, zdravie ľudí asociálnu štruktúru komunít žijúcich v blízkosti baní, elektrární a skládok odpadov. Tento proces vážne narušuje ekosystémy a kontaminuje zdroje pitnej vody. Produkuje ďalšie skleníkové plyny, ako napr. oxid dusíka, metán, aj jedovaté chemikálie ako ortuť a arzén.  Unikajúci kvapalný odpad ničí rybie násady a poľnohospodárstvo, a tým aj živobytie ľudí. Priamo prispieva k zdravotným problémom a chorobám, ako je napr. pneumokonióza (zaprášenie pľúc). Žiadne tieto náklady cena uhlia nezohľadňuje, a preto sa hovorí o tzv. externých nákladoch (externalitách) .Externé náklady nevyhnutne platí spoločnosť – často jej najchudobnejší členovia.

ENERGETIKA: Súd nerozhodol v kauze ČES a ...

Krajský súd Bratislava ani v utorok nevyniesol konečný verdikt v kauze ČES a plánovanej výstavby trebišovskej uhoľnej elektrárne. „Na dnešnom pojednávaní sa zúčastnili všetky zainteresované procesné strany. Súd odročil pojednávanie na 11. augusta a vtedy vynesie rozsudok, ktorý bude hotový aj v písomnej podobe a odovzdaný procesným stranám, takže bude zároveň aj doručený,“ povedal hovorca KS Bratislava Pavol Adamčiak. Odpadne tak tridsaťdňová lehota na písomné vyhotovenie rozsudku.Verdikt bratislavského krajského súdu, na ktorom ČES napadla rozhodnutie ministerstva hospodárstva za to, že mu odobralo osvedčenie o súlade zámeru s energetickou koncepciou štátu a nariadilo nové konanie, môže dať červenú výstavbe uhoľnej tepelnej elektrárne v Trebišove. Organizácia Greenpeace vyhlásila, že rozsudok súdu v neprospech ČES značne zníži šance developera na výstavbu.

Rozsudok vyhlásia až 11. augusta

Ako ďalej hovorca ozrejmil, v tomto súdnom spore ide o žalobu o preskúmanie rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR z 25. februára 2008, ktorým rezort hospodárstva nariadil obnovu konania vo veci vydania osvedčenia o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky SR z 19. februára 2007 na výstavbu energoblokov na výrobu elektrickej energie žiadateľovi ČES.

O osude elektrárne môže rozhodnúť aj verdikt súdu

Na verejnom prerokovaní 18. marca umiestnenie stavby pripomienkovalo 3 500 ľudí. Namietali kladné stanoviská Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) a Obvodného úradu životného prostredia (ObÚŽP) v Trebišove k projektu. Kvôli tomu KSÚ konanie prerušil a vyžiadal si vyjadrenia nadriadených orgánov - Krajského úradu životného prostredia (KÚŽP) a Úradu verejného zdravotníctva. KÚŽP stanovisko ObÚŽP zmenil a doplnil. Úrad verejného zdravotníctva zatiaľ mlčí. Prednosta Martin Petruška včera pre Korzár uviedol, že konanie je stále prerušené: "Úrad verejného zdravotníctva vyjadrenie k napadnutému stanovisku Regionálneho úradu v Trebišove stále neposlal. Práve dnes (včera - pozn. red.) sme im posielali písomnú urgenciu. Žiadame, aby nám do 10 dní oznámili, ako rozhodli, keďže 60-dňová lehota už uplynula."

Oznam - prerokovanie Konceptu ÚP mesta

Prerokovanie KONCEPTU ÚPN mesta z výkladom za účasti spracovateľa ÚPN mesta Trebišov sa uskutoční dňa 14.07.2009 o 16:00 hod. v zasadačke mestského úradu v Trebišove. Koncept ÚPN mesta Trebišov je uložený k nahliadnutiu na mestskom úrade v Trebišove, každý pracovný deň od 8.00hod do 15.30 hod.

GREENPEACE: Súd môže rozhodnúť o plánovanej elektrárne v Trebišove

"Osvedčenie je jedným z dôležitých dokumentov na vydanie územného rozhodnutia. Ak súd rozhodne proti investorovi, konanie o vydaní osvedčenia bude obnovené. Na jeho vydanie však investor v súčasnosti nespĺňa potrebné podmienky“, povedala Andrea Zlatňanská z Greenpeace Slovensko. Aj napriek tomu, že žalobcom je spoločnosť ČES, na tri predošlé pojednávania sa jej predstavitelia nedostavili. Podľa environmentálnych aktivistiek sudkyňa krajského súdu oznámila, že na ďalšom pojednávaní, ktoré bude 14. júla rozhodne aj bez účasti žalobcu ČES. "Investor sa snaží neúčasťou na súde, ktorý sám inicioval, len predlžovať celý proces. Je to neseriózne konanie. Jedným z hlavných problémov celého osvedčenia je pripojenie elektrárne na rozvodovú sieť. Momentálne nie je jasné kam by sa elektráreň pripojila, a plány investora nie sú v súlade so Stratégiou energetickej bezpečnosti Slovenska“, dodala Zlatňanská. Československá energetická spoločnosť a.s., pripravuje výstavbu uhoľnej elektrárne v Trebišove s výkonom 885 MW (uhoľné bloky 3x240 MW a paroplynový cyklus 165 MW). V súčasnosti je proces v štádiu územného konania. "Proti výstavbe elektrárne sa vyjadrilo mesto Trebišov a záporné stanoviská už vydali aj niektoré ďalšie úrady," uviedla Szabová z Greenpeace.

Súd môže rozhodnúť o plánovanej elektrárni v Trebišove

Súd môže budúci týždeň rozhodnúť o osude plánovanej elektrárne v Trebišove. V utorok sa totiž už po štvrtýkrát uskutoční súdne pojednávanie medzi Ministerstvom hospodárstva SR a investorom plánovaného projektu výstavby uhoľnej elektrárne v Trebišove –Československou energetickou spoločnosťou, a.s. (ČES, a.s.). "V prípade, že súd rozhodne v prospech ministerstva, znamenalo by to, že možnosť vystavať elektráreň by sa výrazne znížila," informovala agentúru SITA hovorkyňa Greenpeace Slovensko Lucia Szabová.

Najvyšší súd konštatoval v prípade pezinskej skládky procesné pochybenia

Najvyšší súd SR (NS SR) skonštatoval v prípade pezinskej skládky viaceré procesné pochybenia, informovala dnes agentúru SITA právnička z občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta Zuzana Čaputová. Ako tiež uviedla, súd konštatoval chyby v podkladoch, konkrétne spochybnil zákonnosť posudzovania vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA. Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR, ktorý majú Pezinčania od štvrtka na stole, sa rušia povolenia skládky odpadov v Pezinku pre nezákonnosť a vec sa vráti na nové konanie Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP). Rozhodnutia o povolení skládky vydala SIŽP v roku 2008. "Ak by sa v novom konaní SIŽP pridržiavala zákonov a rozsudku Najvyššieho súdu SR, nemôže skládku v Pezinku povoliť,“ konštatovala Čaputová.

Kontroverzný predaj areálu skúma prokuratúra

Primátor V. Anďal sa bránil: "Ja som sa pýtal prokurátora - procedurálne sme nepochybili." To, o akom vyjadrení prokuratúry hovoril, nie je jasné. Hovorca Krajskej prokuratúry Milan Filičko potvrdil len to, že trebišovská okresná prokuratúra eviduje podnet jednej z firiem, ktoré boli pri kúpe pozemkov neúspešné: "V podnete žiada prokuratúru, aby preskúmala postup pri prijímaní uznesenia mestského zastupiteľstva.

Pezinskú skládku bude vyšetrovať Európska únia

PEZINOK. Kauzou pezinskej skládky sa bude zaoberať Európska komisia. Ako agentúru SITA dnes informovala Zuzana Čaputová z občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta, komisia začne predbežné vyšetrovanie povolenia kontroverznej skládky odpadov. "Je to pre nás skvelá správa. Po doručení rozsudku Najvyššieho súdu SR budeme o ňom Európsky parlament informovať. Napriek tomu, že nám dal Najvyšší súd SR za pravdu, má prešetrovanie petície Európskym parlamentom stále zmysel," konštatovala.

Poslanci zablokovali predaj pozemkov ČES-u

List na KSÚ obhajoval primátor V. Anďal: "My sme už niekoľkokrát žiadali KSÚ o predĺženie lehoty na rozhodnutie. Nie je to nič mimoriadne, aby nerozhodli medzitým. Koordinujeme sa tak, aby všetko bolo v zmysle uznesenia (proti elektrárni - pozn. red.). Teraz je znova aktívny ČES, oslovuje poslancov, netajíme to."

Tuning párty Trebišov

TREBIŠOV. Milovníci upravených áut sa môžu tešťi na Tuning párty, ktorá sa koná 10. - 12. júla v Trebišove na letisku smerom na Nový Majer. V piatok budú od 18. hod. voľné šprinty, spanilá jazda mestom, večerný program, diskotéka, súťaže pre verejnosť, o najkrajšie osvetlené auto a Miss mokré tričko. Sobota bude od 9.30 hod. patriť meraným šprintom, prezentácii áut, Miss Tuning a rôznym súťažiam, vrátane gumovania. V nedeľu od 10. hod. sa začnú slalomy.

Trebišov stratil akademickú pôdu, bojuje o ďalšiu

Podľa našich informácií v Trebišove študovali externisti, ktorí na štúdium finančne prispievali vo forme daru. Ten putoval na špeciálny účet, zriadený mestom Trebišov a v plnej výške sa vracal na financovanie činnosti pobočky. Nový zákon všetko zmenil. Po novom financie putujú na fakulty, ktoré rozhodujú o ich ďalšom rozdelení. To spečatilo osud mnohých pobočiek a konzultačných stredísk univerzít na celom Slovensku. Vrátane trebišovskej.

Staré úlohy nového ministra

Skutočnosť je pre nás zatiaľ nelichotivá nielen v tejto environmetálnej oblasti, a tak na nového ministra životného prostredia čaká dopracovanie viacerých kľúčových právnych noriem súvisiacich s rezortom. Zmeny sa predpokladajú v riešení problematiky starých environmentálnych záťaží, očakáva sa odmietnutie všetkých plánov na ťažbu uránu na Slovensku, ako aj výstavby uhoľných elektrární v Trebišove a Strážskom, či obmedzovanie výstavby nových skládok i spaľovní.

Slovensko: Dohovor "proti" účasti verejnosti na rozhodovaní?

Občania, ktorí si chcú chrániť svoje zdravie, sa dokonca niekedy stretávajú aj s vyhrážkami a musia čeliť rôznym mafiánskym praktikám. Napríklad viacerí občania Trebišova, ktorí boli kvôli svojmu odporu proti výstavbe uhoľnej elektrárne v Trebišove vystavení vyhrážkam smrťou, preto radšej upustili od všetkých svojich aktivít. Napokon, ak sa aj občania dostanú pred súd a domáhajú sa nápravy nezákonnosti, súdy sú veľmi pomalé a neefektívne.

NESTLÉ LIL Tour sa sťahuje na východné Slovensko

Ako po minulé roky tak aj v ročníku 2009 privíta centrum Južného Zemplína a zároveň  vstupná brána do Tokajskej oblasti okresné mesto Trebišov pretekárov najmasovejšieho inline podujatia v strednej Európe NESTLÉ LifeInLine Tour 2009. 

Pokračuje zastrašovanie odporcov tepelnej elektrárne

Zástupca ČES Viliam Dubovický sa dištancuje od všetkých prejavov zastrašovania. "Doposiaľ nám všetci vyčítali, že málo komunikujeme. Teraz nám zase vyčítajú, že chodíme medzi ľudí a diskutujeme o prospešnosti projektu pre región," uviedol pre TASR. Dodal, že sa stretáva aj s poslancami MsZ, navštívil aj mestskú radu aj vedenie mesta.

Odporcov elektrárne opäť zastrašujú, tentokrát krvavým potkanom!

„Ukazuje sa, že niekto má evidentný záujem na tom, aby aktívni občania Trebišova boli ticho. To, že zastrašovanie pokračuje a dokonca takýmto brutálnym spôsobom je neprijateľné. V normálnej krajine musia mať ľudia šancu verejne vyjadriť svoj názor a zúčastňovať sa verejných procesov bez toho, aby sa museli následne báť o svoju bezpečnosť“, povedala Ing. Andrea Zlatňanská, energetická kampanierka Greenpeace Slovensko.

Odporcov elektrárne v Trebišove zastrašujú

V pondelok 15. júna vystúpil Gore opäť verejne. Na neformálnom pracovnom stretnutí poslancov mestského zastupiteľstva (MZ) hovoril o možnom predaji pozemkov investorovi NEZ Československej energetickej spoločnosti (ČES). Na tomto stretnutí sa ukázalo, že niektorých poslancov MZ v Trebišove osobne doma navštívil zástupca investora. Nasledujúci deň ráno našiel Gore krvavý odkaz na aute. Predseda OZ TREBIŠOV NAHLAS podal v tejto súvislosti trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

V Trebišove pokračuje zastrašovanie aktivistov

Zámer ČES vybudovať v blízkosti mesta novú elektráreň sa stretáva s masívnym odporom obyvateľov a rôznych organizácií a združení, ktoré sa obávajú negatívneho dopadu elektrárne na životné prostredie v okolí Trebišova a na tokajskú vinohradnícku oblasť. Proti výstavbe je aj samospráva. Ich aktivity podporuje aj Greenpeace Slovensko. Mesto Trebišov s veľkou podporou miestnych obyvateľov veľmi otvorene deklarovalo, že na svojom území uhoľnú elektráreň nechce. Dúfame, že pod vplyvom manipulácie a zastrašovania svoj názor nezmenia.

KORUPCIA: Trebišovský policajt a prokurátor zadržaní pri preberaní úplatku

Príslušníci policajných jednotiek zadržali v piatok 12. júna vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Trebišove a prokurátora Okresnej prokuratúry, tiež z tohto mesta. Informácie potvrdila Silvia Miháliková z Komunikačného odboru Kancelárie ministra vnútra.

ČES "obchádza" poslancov, Goremu "doručili" potkana bez hlavy!

Okolo príprav výstavby tepelnej elektrárne je opäť dusno. Primátor mesta Vladimír Anďal (NEKA) na pondelok zvolal poslancov na "neformálne pracovné stretnutie". Jednou z tém mala byť elektráreň. Ako vyplynulo z diskusie, zástupca spoločnosti ČES, a. s., V. Dubovický navštevuje poslancov. Viacerí to potvrdili. Potvrdil to aj sám Dubovický. Tvrdí, že sa snaží "vysvetliť celý problém elektrárne každému osobne".

Výzva poslancov nezabrala. Primátor predaj podpísal!

Primátor. Právo veta nevyužil.TREBIŠOV. Výzva poslancov Jaroslava Papáka (nezávislý), Jozefa Čičatka (Smer) a ako sa ukázalo, aj Jána Chovanca (nez.), zostala nevypočutá. Primátor Vladimír Anďal (KDH) nimi navrhované právo veta pri predaji pozemkov pod zrušenou školou Komenského nevyužil. Hovorca magistrátu Rastislav Petrovič včera potvrdil, že uznesenia z minulotýždňového mimoriadneho zastupiteľstva primátor podpísal. Papák avizuje, že dá podnet na prokuratúru. Čičatko chce kontroverzný predaj opätovne otvoriť na budúcom zastupiteľstve. Chovanec sa cíti oklamaný.

Chcú zastaviť nevýhodný predaj

Vyzývajú primátora, aby použil veto.

Poslanci Jaroslav Papák a Jozef Čičatko, ktorí ako jediní hlasovali proti predaju, sa zhodli, že primátor by tak urobiť mal. "Ide zjavne o predaj nevýhodný pre mesto. Navyše, počas schvaľovania došlo k procesným chybám. Čo dôležitejšie môže byť dôvodom na vetovanie? Vyzývam pána primátora, aby uznesenie nepodpísal," odkázal Jaroslav Papák.

Mesto Trebišov prerobí státisíce eur!

Od 156- do 306-tisíc eur (4,7 - 9,2 mil. Sk) prerobí mesto na predaji pozemkov pod zrušenou ZŠ na Komenského ulici! Tak rozhodlo zastupiteľstvo 15 hlasmi poslancov. Tí schválili predaj pozemkov spoločnosti, ktorá ponúkala najnižšiu cenu.Poslanci odklepli predaj spoločnosti, ktorá dávala najmenej
TREBIŠOV. Od 156- do 306-tisíc eur (4,7 - 9,2 mil. Sk) prerobí mesto na predaji pozemkov pod zrušenou ZŠ na Komenského ulici! Tak rozhodlo zastupiteľstvo 15 hlasmi poslancov. Tí schválili predaj pozemkov spoločnosti, ktorá ponúkala najnižšiu cenu. Oponenti kritizujú netransparentnosť tendra a zvláštnosti okolo rozhodovania a hlasovania. Sporné pozadie výberu namieta aj neúspešný uchádzač. Žiada preskúmanie jeho zákonnosti. Vec bude musieť riešiť prokuratúra.

Staré úlohy nového ministra

Skutočnosť je pre nás zatiaľ nelichotivá nielen v tejto environmetálnej oblasti, a tak na nového ministra životného prostredia čaká dopracovanie viacerých kľúčových právnych noriem súvisiacich s rezortom. Zmeny sa predpokladajú v riešení problematiky starých environmentálnych záťaží, očakáva sa odmietnutie všetkých plánov na ťažbu uránu na Slovensku, ako aj vý¬stavby uhoľných elektrární v Trebišove a Strážskom, či obmedzovanie výstavby nových skládok i spaľovní.

Trebišov dá do bytov takmer 5 miliónov eur

Pribudne 120 bytov. V meste do dvoch rokov pribudne 120 štandardných aj nízkoštandardných bytov.TREBIŠOV. Z 33- na 67-tisíc eur zvýšili poslanci objem vlastných financií mesta na tohtoročnú bytovú výstavbu. Navýšenie súvisí s výstavbou vybavenosti k dvojici bytoviek na sídlisku Juh. V ostatných plánoch bytovej výstavby k navýšeniu položiek ani zmenám nedošlo. Poslanci návrh, ktorý predkladal primátor mesta, bez výhrad schválili. Celkovo mesto zainvestuje do bytovej výstavby v najbližších rokoch takmer 5 miliónov eur! Z vlastnej kasy musí vyčleniť len 131-tisíc eur. Zvyšok, teda úvery, splatí počas 30 rokov z nájomného za byty. 

Tesco otvorí v Trebišove nový hypermarket

V sobotu 13. júna v tomto meste otvorí hypermarket s predajnou plochou 3 000 metrov štvorcových. Podľa manažérky vonkajších vzťahov spoločnosti Oľgy Hrnčiarovej otvorenie nového obchodného centra prinesie viac ako 100 nových pracovných miest. Spoločnosť pri hypermarkete vybudovala aj podzemné parkovisko s kapacitou 270 osobných vozidiel. Hypermarket Tesco Trebišov je tretím obchodom, ktorý Tesco Stores SR otvára v tomto roku a jeho 73. obchodom v rámci Slovenska.

Z korupcie na bytovom družstve ostali 2 prípady

Korupčná kauza bývalého šéfa Okresného stavebného družstva v Trebišove, inžiniera Kolomana Kačinetza, smeruje do stratena. Osem rokov od začiatku súdneho procesu Krajská prokuratúra v Košiciach zistila, že väčšina prípadov, v ktorých podľa polície zobral úplatky, nie sú trestnými činmi. 

Najvyšší súd dal Pezinčanom za pravdu, zrušil povolenie na skládku

Občianska iniciatíva Skládka nepatrí do mesta zablokovala v apríli vjazd do areálu skládky v Pezinku.BRATISLAVA. Najvyšší súd dnes zrušil povolenie na spornú skládku komunálneho odpadu v Pezinku, proti ktorej obyvatelia mesta opakovane protestovali. Pre primátora Pezinka Olivera Solgu je dnešok významným dňom v dejinách Pezinka. "Po dlhej dobe je to dobrá správa pre Slovensko - nielen pre Pezinčanov, ale pre Slovensko, najmä pre samosprávy," povedal po skončení súdu Solga a dodal, že "dnes sa jednoznačne potvrdilo, že všeobecne záväzné nariadenia, ktoré vydáva samospráva - územné plány atď., ktoré schvaľuje zastupiteľstvo, treba jednoducho dodržiavať".

Najvyšší súd pojednávanie o pezinskej skládke odročil

Výstavba pezinskej skládky vzbudila veľký odpor u miestnych obyvateľov. Tí sa obrátili aj na Európsky parlament s petíciou, pod ktorú sa podpísalo viac ako 8000 ľudí. V nej upozorňujú na porušenie ich práv vyplývajúcich z Aarhuského dohovoru. Proti skládke aktivisti usporiadali tiež niekoľko protestov v Pezinku, pred Úradom vlády SR či ministerstvom životného prostredia.

Kontrakt prinesie stovky pracovných miest

Prvý prototyp. A. Beljajev za Vagónku a P. V. Baskakov, generálny riaditeľ Transkontajneru, prvý vagón symbolicky poslali na koľaje rozbitím fľaše šampanského.TREBIŠOV. Spolupráca spoločnosti Vagónka Trebišov, a. s., s Ruskými železničnými dráhami (RŽD) a jej dcérskou spoločnosťou Transkontajner prinesie okresu Trebišov stovky pracovných miest. Včera zástupcovia Vagónky predstavili zástupcom RŽD nový prototyp špeciálneho vagóna na prepravu kontajnerov Sggmrss 90. Alexej Beljajev, predseda predstavenstva spoločnosti Tatravagónka, ktorá je odvlani materskou firmou trebišovskej Vagónky, podpísal s ruskými partnermi prvé zmluvy na dodávku prvých 300 vagónov pre Transkontajner. Ten je dcérskou spoločnosťou RŽD. Slávnostného aktu sa zúčastnil premiér Róbert Fico aj minister dopravy Ľubomír Vážny.

Pezinská skládka bude v pondelok na Najvyššom súde

Po tom ako krajský súd zamietol žalobu občanov aj mesta Pezinok, obrátili sa všetci s odvolaním na Najvyšší súd SR. Ten v apríli 2009 žiadosti Pezinčanov vyhovel a zastavil prevádzkovanie skládky odpadov dovtedy, kým nerozhodne o veci samej, teda o zákonnosti jej povolenia. „Verejnosť sleduje vývoj tejto kauzy a mnoho ľudí, nielen Pezinčanov, je zvedavých na jej výsledok. Súd možno dá definitívnu bodku vo veci posúdenia zákonnosti povolenia skládky“, povedala Zuzana Čaputová z občianskej iniciatívy.

Vagónka Trebišov vyrobí 300 vagónov pre Rusko

TREBIŠOV. Prvý prototyp špeciálneho železničného vagóna na prepravu kontajnerov určeného pre Rusko v nedeľu vo Vagónke Trebišov, ktorá je dcérskou spoločnosťou Tatravagónky Poprad, prevzal prezident Ruských železničných dráh (RŽD) Vladimir Jakunin. Vďaka týmto dodávkam vznikne v trebišovskej Vagónke 300 nových pracovných miest.

ČEZ vypíná kvůli levnému proudu některé elektrárny

Klesající spotřeba elektřiny a rekordně nízké ceny proudu na burze zřejmě donutí ČEZ příští týden úplně vypnout na čtyři měsíce elektrárnu Dětmarovice, spalující černé uhlí.„Je to pravděpodobné, nemůžeme to vyloučit,“ řekl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Cena elektřiny je podle něj nyní tak levná, že je výhodnější nakoupit ji na burze než udržovat v chodu některé dražší elektrárny.Na nízký výkon může být stažena i výroba v hnědouhelných elektrárnách Chvaletice a Mělník. V jejich případě to ČEZ zdůvodňuje tím, že jde o pravidelnou „letní údržbu“. Ta však většinou probíhá až o prázdninách.„Je jasné, že když teď stojí elektřina na burze 30 až 35 eur za megawatthodinu, je těžké udržovat dražší elektrárny v chodu,“ řekl jeden z tuzemských obchodníků s elektřinou. ZDROJ: MF Dnes

Zelení vyzvali politické strany, aby deklarovali svoju víziu Európy

Podporujeme petičnú akciu Greenpeace proti ťažbe uránu, ako aj aktivity smerujúce k zastaveniu výstavby tepelnej elektrárne v Trebišove," uviedla. Na otázku TASR, či tieto dva projekty považuje Strana zelených za najväčší ekologický problém východného Slovenska, Budáčová odpovedala, že ťažba uránu aj výstavba elektrárne v Trebišove naštartovala odpor občanov. „Považujeme oba tieto problémy za východniarsky Pezinok. Ide o princíp a Strana zelených vždy podporovala a bude podporovať právo občanov rozhodovať o otázkach, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú," doplnila.

Greenpeace: „MŽP SR stagnuje. Rezort potrebuje ráznu zmenu!“

Zrejmý nesúlad deklarácií a skutočných krokov, ktoré v mene SR robili naši predstavitelia v oblasti ochrany klímy, škandalózne súhlasné stanovisko MŽP SR k projektu výstavby uhoľnej elektrárne v Trebišove, či zverenie odboru ochrany ovzdušia a zmeny klímy bývalému riaditeľovi vojenskej spravodajskej služby zostali bez adekvátnej politickej odpovede.

Rekreačné zariadenia v Trebišove zdražejú!

Všetko zdražie. Kúpanie, ale aj korčuľovanie bude v Trebišove po novom drahšie.Za kúpalisko zaplatia ako na Šírave
TREBIŠOV. Nový cenník služieb v rekreačných zariadeniach, ktorým sa poslanci zaoberali, zaokrúhlil ceny vstupného a zaviedol nové druhy permanentiek. V konečnom dôsledku však všetci zaplatia viac. A to neraz podstatne. Trebišov sa v mnohom stane najdrahším v Zemplíne. Vstup na letné kúpalisko vyjde rovnako ako na Zemplínskej šírave! Ani deti od 10 do 15 rokov naň nepôjdu zadarmo. Návrh poslanca Jaroslava Papáka (nezávislý), aby neplatili vstupné, neprešiel.

Trebišovská elektráreň: Oba domáce úrady potvrdili vlaňajšie súhlasy

Podľa informácie člena trebišovskej Mestskej rady Miroslava Halapina zástupca ČES viliam Dubovický mesto medzičasom opäť oslovil: ,,Ponúkli nám možnosť, že skládky presunú o 2 km ďalej.Neakceptovali sme to.Mesto,poslanci aj rada naďalej trvajú na pôvodnom stanovisku,potvrdenom už dvoma uzneseniami-s výstavbou elektrárne v tejto lokalite nesúhlasíme."Nesúhlas s umiestnením elektrárne okrem rezortu hospodárstva prejavil SPF a SEPS.Z Trebišova dal zamietavé stanovisko odbor civilnej ochrany a krízového riadenia na Obvodnom úrade v Trebišove.Proti sú tokajskí vinohradníci,občania aj vrcholní predstavitelia Maďarska.

SZ vyjadrila solidaritu s aktivistami na východe SR

Z podobných dôvodov Strana zelených žiada zastavenie výstavby tepelnej elektrárne v Trebišove. Plánovaná prevádzka elektrárne by znamenala podľa jej odporcov významný nárast znečistenia ovzdušia v okolí Trebišova a zvýšila by celoslovenské emisie oxidu uhličitého o viac ako deväť percent. Plánovaná uhoľná elektráreň v Trebišove by mala ročne vyprodukovať približne 465 000 ton odpadov (popol, škvara, prach z kotlov). Elektráreň chce postaviť firma Československá energetická spoločnosť a.s. Projekt presadzuje podľa ekologických aktivistov poslanec NR SR za SNS Anton Korba.

Aktivisti: Za elektrárňou v Trebišove stojí poslanec SNS

 Proti výstavbe elektrárne sú aj mimovládne organizácie. Svorne tvrdia: projekt je v rozpore s programovým vyhlásením vlády, s koncepciou energetickej bezpečnosti štátu, môže vážne ohroziť zdravie ľudí a spôsobiť nenapraviteľné škody v neďalekej tokajskej vinohradníckej oblasti.„Pre nás je viac ako podozrivé, že projekt podporuje ministerstvo životného prostredia, ktoré by malo mať voči nemu najväčšie výhrady," hovorí riadieľ Greenpeace Slovensko Juraj Rizman. „Nadprácu" podľa Rizmana robí aj krajský stavebný úrad v Košiciach, ktorý patrí pod ministerstvo výstavby a regio〜nálneho rozvoja. Obidva rezorty sú pod kuratelou SNS. A jediným poslancom, ktorý verejne podporil výstavbu elektrárne v Trebišove, je Anton Korba z SNS.

Rekonštrukcia bojov o priesmyk prilákala 15.000 divákov

DARGOV. Viac ako 15.000 divákov si dnes pozrelo rekonštrukciu bojov o Dargovský priesmyk, ktorú zorganizovali nadšenci z občianskeho združenia Cassovia Corp a retro Air z Košíc v katastri obce Dargov.
 

Súd spochybnil začiatok pezinskej skládky

Krajský stavebný úrad vylúčil aj ďalších účastníkov a v konaní tak ostal iba žiadateľ o povolenie skládky – firma Manovcov  Ekologická skládka. Úrad vzápätí pre skládku vydal územné rozhodnutie aj napriek tomu, že je zakázaná v územnom pláne mesta. Rozhodnutie nemohol nikto napadnúť, keďže toto právo majú len účastníci konania.

Aktivista vyhral prvý spor týkajúci sa pezinskej skládky

Žalobu podal Král takmer pred dvoma rokmi preto, lebo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR rozhodlo, že hoci je obyvateľom mesta Pezinok, územným rozhodnutím o skládke nemôže byť nijako priamo dotknutý na svojich právach, lebo nežije v jej bezprostrednej blízkosti. "Žalobca namietal, že umiestnením skládky približne 400 metrov od centra Pezinka utrpí ujmu na viacerých Ústavou zaručovaných právach. Ide predovšetkým o právo na súkromie, rodinný život a právo na priaznivé životné prostredie," spresnila Čaputová.

Súd zrušil napadnuté rozhodnutie vo veci pezinskej skládky odpadov

Krajský súd v Bratislave dnes rozhodol v spore, v ktorom žaloval občiansky aktivista a poslanec pezinského mestského zastupiteľstva Miroslav Král Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) SR. Ako pre TASR objasnila právna zástupkyňa žalobcu Eva Kováčechová, súd zrušil rozhodnutie rezortu z apríla 2007, v ktorom potvrdil rozhodnutie bratislavského krajského stavebného úradu, že žalobca nie je účastníkom správneho konania vo veci umiestnenia stavby skládky odpadov v Pezinku.

Spojenie izolovanej štvrte s mestom je v nedohľadne

Súčasný primátor Vladimír Anďal (KDH) si to dal aj do volebného programu. Nad výťahmi, spájajúcimi nadjazd so zemou, sa dnes ľudia smejú. Aj Anďal neskôr priznal, že táto možnosť nie je vhodná.
 
 

Poslanci predali areál za menej ako polovicu!

Primátor mu odkázal: "Bol si na klube, odsúhlasil si to. Nevykrikuj na mňa." Predaj obhajoval tým, že mesto musí platiť stráženie, nájomcovia sú v strate, je to pre mesto zbytočná príťaž a údajne sa tam zdržujú aj bezdomovci. "Boli dva kluby, nie je to taká akútna vec, aby sme sa rozvadili," ubral V. Anďal plyn.

Gymnazisti dávali Američanke otázky na telo

Projekt je aktuálne v procese územného konania. Ball dodala, že americká ambasáda sa zaujíma o dva podobné projekty na Slovensku, ktoré narazili na masívny občiansky odpor - skládku v Pezinku a trebišovskú elektráreň. Naznačila, že snaha získať informácie o genéze príprav výstavby, ekonomickom aj politickom pozadí projektu nie je jej osobnou aktivitou, ale o podrobnejšie informácie sa zaujímajú aj v USA.

Novým hlavným kontrolórom bude mestský poslanec

Poslanci verzus kandidáti. Jedenásť poslancov si zo 6 kandidátov (na opačnej strane sály) za kontrolóra zvolilo svojho kolegu.Rozdielom jediného hlasu sa novým hlavným kontrolórom stal mestský poslanec Jozef Dragula(SNS). Tento verdikt sa zrodil po takmer dvojhodinovej voľbe, ktorá sa musela konať dvojkolovo. Dragula sa kvôli nezlučiteľnosti funkcií po vyhlásení výsledkov vzdal mandátu aj funkcií v mestskej rade a komisiách. Novou tvárou nebude jeho náhradník - má ním byť bývalý viceprimátor a exposlanec Pavol Flaugnatti. Niektorí poslanci kritizujú, že ako poslanec volil, hoci bol už kandidátom.

Vyhlásenie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie ku kauze vybudovania elektrárne s technológiou spaľovania čierneho uhlia v Trebišove

Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, zložená zo zástupcov tretieho sektora a štátnej správy, sa na svojom rokovaní dňa 28.04.2009 v Bratislave, ktorému predsedal podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny D. Čaplovič, zaoberala okrem iného aj otázkou vybudovania elektrárne s technológiou spaľovania čierneho uhlia v Trebišove.

Požiar spôsobili vysoké otáčky turbíny

V tepelnej Elektrárni Vojany došlo k závažnému požiaru 14. apríla večer. Požiar vypukol na turbíne bloku č. 5. "Bola prekročená kritická hranica otáčok a došlo k požiaru. Bloky 5 a 6, oba s výkonom po 110 MW, boli okamžite odstavené a momentálne sú mimo prevádzky. Zodpovedné orgány a vnútorné oddelenia Slovenských elektrární stále preverujú príčiny vzniku poruchovej udalosti," vysvetlil hovorca Slovenských elektrární, a. s., Juraj Kopřiva.

Trebišovským kontrolórom chce byť 10 uchádzačov!

Poslanci. Volia aj odvolávajú kontrolóra.Obrovský záujem je o miesto nového hlavného kontrolóra mesta Trebišov. O lukratívny post, navyše s istotou na 6 rokov, má záujem neuveriteľných 10 uchádzačov! Nečudo, víťaz má šancu zarobiť 1 619 eur mesačne plus dvakrát ročne môže mať odmeny až do 2 915 eur. Ak mu to schvália poslanci.
 

EIA štúdia o spaľovni nebezpečného odpadu v Trebišove

Výstavba navrhovaného zariadenia Termická úprava nebezpečného odpadu zo zdravotníckych zariadení v areáli nemocnice v Trebišove zabezpečí organizované a kontrolované spracovanie produkovaného odpadu pre zvozovú oblasť – nemocničné zariadenia v Slovenskej republike.

Odvolali náčelníka mestskej polície. Bez udania dôvodu!

"Preto som sa na to spýtal primátora. Reagoval, že on sa tak rozhodol a odporučil mi, aby som si prečítal dôvodovú správu. Keď som oponoval, že tam dôvod odvolania chýba, dal technikovi príkaz, aby mi vypol mikrofón!" spomína Papák. Primátor následne nariadil hlasovanie. Z 23 poslancov boli 13 za, takže návrh prešiel.

Rozšírenie skladu minerálnych olejov v Trebišove

Zo štúdie EIA: Celá stavba ,,Rozšírenie skladu minerálnych olejov v Trebišove" bude vybudovaná na pozemku investora stavby, a to v jeho západnom pokračovaní. Situovanie nových nádrží vychádzalo jednak z nových priestorových návrhov navrhovateľa, ale najmä z možnosti a účelnosti zapojenia nových nádrží na jestvujúce technologické zariadenie skladu minerálnych olejov.

Vyhlásenie občianskeho združenia TREBIŠOV NAHLAS

Krajský stavebný úrad v Košiciach na ústnom pojednávaní dňa 18.3.2009 prerušil územné konanie vo veci umiestnenia tepelnej elektrárne v Trebišove. V tomto konaní boli predložené nesúhlasné stanoviská viacerých štátnych inštitúcii, námietky a nesúhlas Mesta Trebišov ako aj námietky viac ako 3500 prihlásených účastníkov konania.V posledných dňoch tlak na členov občianskeho združenia TREBIŠOV NAHLAS prerástol do otvoreného vyhrážania a zastrašovania. Tieto útoky jednoznačne súvisia s občianskym odporom proti umiestneniu elektrárne. Z dôvodu opodstatnených obáv o bezpečnosť svojich blízkych i svoju sme sa rozhodli nepokračovať v aktivitách namierených proti umiestneniu elektrárne v meste.Svoj občiansky postoj sme jasne vyjadrovali v priebehu dvoch rokov, konečné rozhodnutie a zodpovednosť je na pleciach štátnych úradov, samosprávy a politickej moci. 

 
V Trebišove, 23.3.2009                                                   Predstavenstvo občianskeho združenia
                                                                                               TREBIŠOV  NAHLAS

Zhoríš ako papier !

Zdá sa, že developerov z Československej energetickej spoločnosti (ČES, a. s.) podporuje „známa firma“ SNS, s. r. o. Je to totiž jediná relevantná politická strana, ktorá sa ústami poslanca NR SR Antona Korbu o zámere vyslovila kladne. No nielen to. Stavbu, ktorá zvýši celoslovenské emisie CO2 takmer o desať percent, emisie oxidu siričitého 25-násobne, oxidu dusíka 14-násobne, oxidu uhoľnatého 6-násobne a popolčeka dvojnásobne, podporuje a posúva ďalej ministerstvo životného prostredia vedené nominantom SNS. A nadriadeným orgánom Krajského stavebného úradu (KSÚ) v Košiciach, ktorý na žiadosť investora prebral územné konanie vo veci elektrárne od mesta Trebišov, je ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. Napriek pádu „nástenkového“ ministra Janušeka ho bude viesť ďalší nominant SNS.
„Počas verejného prerokovania zámeru v roku 2007 v Trebišove prišlo do sály mestského úradu s kapacitou šesťsto miest toľko ľudí, že sa nezmestili, väčšinou odporcov,“ hovorí riaditeľ slovenskej pobočky organizácie Greenpeace Juraj Rizman a pokračuje: „Zaujímavé bolo, že zámer neobhajoval najviac investor, ale Viera Husková z ministerstva životného prostredia. Mimochodom, už tam nepracuje.“

Kampaň proti výstavbe kontroverznej uhoľnej elektrárne v Trebišove bude pokračovať!

Trebišovčanov v tom nenecháme samých. Zastrašovaním nás nezastavili v minulosti a nezastavia nás ani teraz. Realizácia tohto projektu by znamenala výrazné zhoršenie kvality životného prostredia
v regióne a v celoslovenskom meradle zvýšenie emisií CO2 o takmer 10 percent. Tento projekt je zlý pre Trebišov aj pre celé Slovensko a my urobíme všetko čo bude v našich silách, aby sme legálnou cestou zabránili jeho realizácii,“ vyhlásil Juraj Rizman, riaditeľ Greenpeace Slovensko.Zástupcovia dvadsiatich environmentálnych mimovládnych organizácií združených v EKOFÓRE dnes prijali rozhodnutie, že poskytnú svoje kapacity na podporu kampane proti plánovanej uhoľnej elektrárni v Trebišove.

Vyhlásenie: Aj my sme Trebišovčania!

K signatárom vyhlásenia sa môžete pridať i Vy, a to prostredníctvom internetového denníka change|net.sk tu.
 
 

Združenie Trebišov nahlas bude mať aj naďalej podporu Strany zelených

„Strana zelených s poľutovaním prijíma fakt, že občania, ktorí dva roky bojovali proti výstavbe neekologickej elektrárne, dostávajú do svojich schránok výhražné listy,“ konštatuje predseda Strany zelených Peter Pilinský. Kvôli listom sa aktivisti začali obávať o svoje rodiny. „Naša strana už dlhodobo upozorňuje na absolútnu nevhodnosť výstavby uhoľnej elektrárne v obytnej zóne Trebišova.

Tlačová konferencia po zasadnutí Republikového predstavenstva ĽS – HZDS

Chápem aj to, že miestni aktivisti sa vzdali pod nejakým nátlakom. Viem, že hľadali nejaké cesty ku mne, nejako sme sa nestretli, len pred mojou návštevou v Trebišove. Bol a zostáva negatívny aj z hľadiska hospodárskeho, aj z hľadiska ekologického. Nie je to dobre premyslený projekt. Ktorá skupina politická za tým stojí, ako si to pretláča, to už pri vašej šikovnosti o zdroje informácií nebudete mať problém.

Zastrašovaním ďalej zájdeš?

SNS je totiž jediná relevantná politická strana, ktorá ústami poslanca NR SR pána Korbu túto stavbu verejne podporila. Po vyhláseniach pána poslanca zrazu veľa vecí dáva logiku. Nikoho už neprekvapí, že súhlasné stanovisko k elektrárni, ktorá by v prípade realizácie zvýšila slovenské emisie CO2 o 10 percent dalo práve Ministerstva životného prostredia SR vedené nominantmi SNS. A zvláštny už nie je ani fakt, že nadriadeným orgánom Krajského stavebného úradu v Košiciach, ktorý prebral rozhodovanie vo veci obecným organánom a dnes vedie celé územné konanie a vydáva záväzné stanovisko, je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, na čele ktorého stojí ďalší z nominantov SNS.

Hlasná pošta

Lazaretská 12, 811 08 Bratislava. Túto adresu treba použiť, ak chce niekto aj do SME poslať výhražnú obálku s popolom, akú dostali aktivisti z iniciatívy TREBIŠOV NAHLAS bojujúci proti výstavbe elektrárne v strede ich mesta a novinárka Korzára, ktorá o tom písala. Neznáma firma ČES chce postaviť elektráreň, ktorá najskôr nedostane povolenie na zapojenie do prenosovej sústavy, pričom so stavbou nesúhlasia okrem obyvateľov, samosprávy či tokajských vinohradníkov údajne ani HZDS a Smer. „Sme proti tejto elektrárni. Stojíme na strane ľudí v Trebišove,“ povedal v októbri 2008 Fico.

Slovenská klimatická koalícia podporuje trebišovských aktivistov

„Dianie v Trebišove je vážnym signálom pre orgány činné v trestnom konaní aj pre samotné Ministerstvo vnútra SR. V demokratickej krajine, kde fungujú základné občianske práva a slobody, sú násilné vyhrážky vážnym negatívnym znamením pre našu spoločnosť.“ Uviedol Pavol Široký, koordinátor Slovenskej klimatickej koalície (o.z. ZA MATKU ZEM), „Chceme, aby nám rozkazovali mafiánske praktiky, alebo naša spoločnosť nekompromisne podporí právo občanov na zdravé životné prostredie?“, dodal Pavol Široký.Mrzí nás rozhodnutie občianskeho združenia „TREBIŠOV NAHLAS“, ktoré bojuje proti výstavbe elektrárne, že sa v utorok 24. marca rozhodlo na základe výhražných listov ukončiť svoje aktivity. Plne však toto rozhodnutie aktivistov združenia chápeme. Slovenská klimatická koalícia zároveň vyjadruje maximálnu podporu všetkým jednotlivcom a organizáciám, ktoré aktívne bojujú proti výstavbe elektrárne.

V súvislosti s elektrárňou v Trebišove sa vyhrážajú aj regionálnej novinárke

Aj polícia v Trebišove nám potvrdila, že spojí vyšetrovanie týchto troch prípadov kvalifikovaných ako trestný čin vyhrážania,“ doplnila Krútka. Krajský stavebný úrad v Košiciachna rokovaní dňa 18. marca prerušil územné konanie vo veci umiestnenia tepelnej elektrárne v Trebišove. V tomto konaní boli predložené nesúhlasné stanoviská viacerých štátnych inštitúcií, námietky a nesúhlas mesta Trebišov, ako aj námietky viac ako 3500 prihlásených účastníkov konania. Zámer Československej energetickej spoločnostivybudovať v blízkosti mesta novú elektráreň sa stretáva s masívnym odporom obyvateľov a rôznych organizácií a združení, ktoré sa obávajú negatívneho dopadu elektrárne na životné prostredie v okolí Trebišova a na tokajskú vinohradnícku oblasť. Proti výstavbe je aj samospráva.

Anonym sa snaží umlčať aj novinárku

ob.jpgTREBIŠOV. Nervozita v súvislosti s projektom výstavby tepelnej elektrárne v Trebišove sa stupňuje. Po dvoch členoch predstavenstva občianskeho združenia TREBIŠOV NAHLAS dostala výhražnú poštovú zásielku aj redaktorka denníka Zemplínsky korzár Lýdia Vereščaková.
 


Aktivisti dostali listy s popolom a výstrahou!

TREBIŠOV/MARTIN. Okolo plánovanej trebišovskej elektrárne začína byť poriadne horúco. Členom OZ TREBIŠOV NAHLAS, ktoré je baštou občianskeho odporu proti umiestneniu elektrárne, sa niekto otvorene vyhráža!  Začiatkom marca za čudných okolností horelo auto projektového manažéra elektrárne Viliama Dubovického. Mafiánske praktiky vtedy médiá spojili s odporcami elektrárne. Predstavenstvo OZ TREBIŠOV NAHLAS včera ráno vydalo vyhlásenie, že v aktivitách už nebudú pokračovať. Motívom je podľa predsedu Gejzu Goreho "tlak na členov združenia, ktorý prerástol do otvoreného vyhrážania a zastrašovania." K bližším dôvodom sa odmietol vyjadriť. Dôvodil obavami o bezpečnosť. Polícia potvrdila: Členovia OZ dostali výhražné listy!

Aktivisti vzdali boj proti elektrárni, boja sa vyhrážok

"Nevieme, kto je za týmito hrozbami, nevieme posúdiť ich váhu a to, čo môže nasledovať," uviedol Gore. Predstavenstvo združenia pre obavy o bezpečnosť svojich členov a ich rodín rozhodlo, že jeho aktivisti už proti elektrárni nebudú verejne vystupovať. V minulosti združenie napríklad rozbehlo proti elektrárni petičnú akciu, pod ktorú zozbieralo 11.000 podpisov.

Aktivisti proti elektrárni zastavujú činnosť, boja sa o život

TREBIŠOV. Udalosti okolo plánovanej výstavby tepelnej elektrárne v Trebišove naberajú nový rozmer. V posledných dňoch tlak na členov občianskeho združenia (OZ) TREBIŠOV NAHLAS prerástol do otvoreného vyhrážania a zastrašovania. Tieto útoky jednoznačne súvisia s občianskym odporom proti umiestneniu elektrárne. Pre opodstatnené obavy o bezpečnosť svojich blízkych i svoju sme sa rozhodli nepokračovať v aktivitách namierených proti umiestneniu elektrárne v meste," povedal pre TASR predseda občianskeho združenia Gejza Gore.

Chcú umlčať Trebišov nahlas

Proti výstavbe sa zdvihla mohutná vlna odporu obyvateľov mesta, ktorí založili občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS. S umiestnením stavby nesúhlasí samospráva mesta a okolitých obcí, výrobcovia tokajského vína a ministerstvo hospodárstva. V rámci územného konania vyjadrili výhrady aj Slovenský pozemkový fond a Slovenská elektrizačná prenosová sústava.
 

Občianski aktivisti vzdali boj proti elektrárni, boja sa vyhrážok

Obálky dostali členovia združenia v predchádzajúcom týždni, otvorili však len jednu z nich. Listy boli podľa Goreho doručené v čase, keď košický Krajský stavebný úrad zorganizoval v Trebišove verejné prerokovanie plánu na výstavbu elektrárne. Vyhrážky voči členom združenia začala vyšetrovať polícia. "Obálky budú zaslané na expertízne skúmanie, polícia vec vyšetruje ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu," uviedla policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Trebišovskí aktivisti proti elektrárni čelia vyhrážkam

V médiách sa objavila správa, že občianske združenie a ja sme spájaní s výbuchom áut v Trebišove. Obvinili nás z mafiánskych metód a spájania s neidentifikovateľnými záujmovými skupinami.
 
 

Námietky k vydaniu územného rozhodnutia vo veci NEZ

Mesto Trebišov ako účastník konania v zmysle §34 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ﴾stavebný zákon﴿ v znení neskorších predpisov predkladá k umiestneniu navrhovanej stavby tieto  n á m i e t k y :

Elektráreň pripomienkuje až 3 500 ľudí!

TREBIŠOV. Až 3 270 ľudí, ktorí sa prihlásili do územného konania o umiestnení tepelnej elektrárne! Ďalšie desiatky, čakajúce na vstup do pojednávacej sály. Napätie, hádky, podpisovanie zoznamov účastníkov. Tak sa včera ráno o  deviatej na pôde trebišovského magistrátu začalo ústne pojednávanie o  umiestnení elektrárne v areáli bývalého cukrovaru. Stenu sály, do ktorej sa dostali len niektorí účastníci konania, zdobil nápis "Všetci vieme, o čo ide!"

Trebišovčania protestovali proti elektrárni

Proti protestovali včera pred budovou mestského úradu ochranári z Greenpeace, ale aj aktivisti za jej výstavbu, ktorí argumentovali najmä tvorbou nových pracovných miest. "Neboli to Trebišovčania,“ povedal pre HN Gejza Gore, predseda občianskeho združenia Trebišov Nahlas, ktoré stojí na čele kampane proti výstavbe. Gore odhaduje, že územné konanie môže trvať i niekoľko mesiacov.

Elektráreň v centre Trebišova - odporcovia aj zástancovia sa stretli na úrade

Krajský stavebný úrad v Košiciach zaplavili pripomienky občanov k projektu výstavby tepelnej elektrárne v Trebišove. Z 3500 účastníkov konania o umiestnení stavby sa do zasadačky mestského úradu, kde bolo včera pojednávanie, dostalo len 250. Účasti sa domáhali ďalšie desiatky Trebišovčanov, ktorí chceli podať pripomienky na pojednávaní.

Tajné rokovanie v Trebišove: Úradníci nechcú uhoľnú elektráreň!


O krok bližšie k uhoľnej elektrárni? Síce kontroverzná megastavba opäť rozohnila jej zástancov aj odporcov, elektráreň zrejme dostane zelenú.
 

Úrad začal územné konanie na výstavbu elektrárne

Podľa názoru občianskeho združenia Krajský stavebný úrad v Košiciach sám spochybnil svoju suverénnosť v rozhodovaní tým, že vo svojich odôvodneniach jedenásť mesiacov tvrdil, že stavba sa musí umiestniť ako celok a nakoniec súhlasil, že predmetom územného konania bude iba hlavná stavba, tak ako to od začiatku požadovala ČES a.s.. Tento postup KSU nám neposkytuje záruky objektívneho rozhodovania v ďalších štádiách územného konania.

Pripomienky účastníka konania predložené na  KSÚ Košice

 Pripomienky účastníkov územného konania vo veci umiestnenia 880 MW uhoľnej elektrárne v meste Trebišov - v prílohe skrátená, aj podrobná verzia pripomienok, predložených krajskému stavebnému úradu. Do dnešného dňa  (17.3.09) podalo pripomienky 3592 občanov Trebišova a blízkeho okolia.
 

NEZ Trebišov- oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním

Dňa 18.3.2009 ( streda) o 9:00  na Mestskom úrade v Trebišove prebehne ústne pojednávanie k NEZ. Zúčastniť sa môžu všetci občania, ktorí sa považujú za účastníkov územného konania vo veci výstavby uhoľnej elektrárne v Trebišove. Upozorňujeme účastníkov, aby si priniesli so sebou občiansky preukaz.
 

Predaj autobusovej stanice vrátili do komisií

TREBIŠOV. Žiadosť spoločnosti Senátor, ktorá prevádzkuje reštauráciu v budove autobusovej stanice, v poslaneckom zbore opäť neprešla. Radní ju vrátili do komisií. Spoločnosť už viackrát žiadala o doriešenie vlastníckych vzťahov k priestorom autobusovej stanice, keďže do časti z nich v posledných rokoch investovala.

TREBIŠOV: Bude mať možno geotermálnu elektráreň

V Trebišove sa snaží iná spoločnosť postaviť aj tepelnú elektráreň za 1,33 miliardy eur (40 miliárd korún). Zámer Československej energetickej spoločnosti však naráža na silný odpor samosprávy, ekológov a časti občanov.

Trebišovská Vagónka neprepúšťa. Naopak, chystá nábory!

Len od začiatku roka Vagónka Trebišov prijala 68 zamestnancov, čím zabezpečila prevádzkovú potrebu." Spoločnosť na svojej webstránke aktuálne ponúka ďalšie pracovné miesta zváračov. Tajbošová vysvetlila, že tu momentálne dokončujú výstavbu novej výrobnej haly: "Nábor v najbližších mesiacoch je viac ako aktuálny, nakoľko bude potrebné zabezpečiť prevádzku.

V Trebišove postavia geotermálnu elektráreň

Slovenská spoločnosť e.Neo z Bratislavy chce na východe krajiny postaviť prvú slovenskú geotermálnu elektráreň. Malo by ísť o zdroj využívajúci horúcu zemskú vodu, s výkonom okolo 20 megawattov a s možnosťou sekundárneho a terciárneho využitia odpadového tepla. Celková výška investície do vrtov a výstavby energobloku sa odhaduje na viac ako päťdesiat miliónov eur, čo je viac než pol druha miliardy korún. Elektráreň bude fungovať na americkú technológiu.

Pripomienky proti elektrárni môže vzniesť každý

OZ TREBIŠOV NAHLAS promptne zareagovalo a už 2. marca zorganizovalo v kinosále Mestského kultúrneho strediska stretnutie členov a sympatizantov združenia. „Chceli sme svojich členov informovať o tejto situácii a oboznámiť ich s ďalším postupom,“ vysvetlil Gore. Pre všetkých, ktorí sa cítia dotknutí na svojich právach umiestnením elektrárne, pripravilo vedenie OZ list. Ten im umožní stať sa účastníkom konania.

Žiadosť o predĺženie lehoty za účelom vydania záv. stanoviska

Vzhľadom na rozsah projektovej dokumentácie navrhovanej investície je potrebné porovnať grafickú a textovú časť tejto dokumentácie s grafickou a textovou  časťou projektovej dokumentácie predloženej k územnému konaniu. Z dôvodu časovej náročnosti tohto úkonu nebolo možné pri nahliadnutí do spisu zodpovedne posúdiť súlad platnej územnoplánovacej dokumentácie s navrhovanou investíciou.Z uvedeného dôvodu V á s   ž i a d a m e o predĺženie lehoty na vydanie nášho záväzného stanoviska o 60 dní odo dňa ústneho konania spojeného s miestnym šetrením a predloženie projektovej dokumentácie k územnému konaniu.

Výzva na prihlásenie účastníka konania

V stredu 18. marca 2009 o 9.00 hod. sa uskutoční vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Trebišove pojednávanie.Bude to pre občanov posledná príležitosť osobne vyjadriť svoj nesúhlas s umiestnením elektrárne. Ak sa prihlásite za účastníkov konania, príďte, prosím, na toto pojednávanie. Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.

Prihláška za účastníka územného konania 

Ako účastník konania o umiestnení stavby „Nový energetický zdroj (NEZ) Trebišov“ predkladám pripomienky ku konaniu, ktoré sú prílohou tohto oznámenia.( tlačivo oznámenia v prílohe článku) Vyplnené a podpísané tlačivo môžete odovzdať do 15.3.2009 na notárskom úrade JUDr.Paškovej alebo JUDr.Seleckej.

Pomôžte zastaviť výstavbu uhoľnej elektrárne v Trebišove

Organizácia Greenpeace, miestne občianske združenie „TREBIŠOV NAHLAS“ a predstavitelia mesta Trebišov dlhodobo protestujú proti kontroverznému plánu postaviť v blízkosti centra mesta veľkú uhoľnú elektráreň. Územné konanie o spornej výstavbe elektrárne momentálne vedie Krajský stavebný úrad v Košiciach a to napriek oficiálnemu nesúhlasu mesta.

Podporte občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS poukázaním 2% z dane

Postup pre fyzické a právnické osoby  a vyhlásenie pre zamestnancov na poukázanie sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane.

 

Detí rapídne pribúda, škola nestačí

TREBIŠOV. Do preplnenej základnej školy na Kraskovej ulici sa tento rok zapísalo ďalších 110 detí, čo je najviac v meste. Do prízemnej budovy pritom chodí už 616 žiakov. Kvôli nedostatku priestorov aj v 3. tisícročí chodia do školy na dve zmeny. Odbor školstva roky upozorňoval, že podľa demografického vývoja počet detí bude stále narastať. Vlani priznal, že do roku 2013 sa má vyšplhať až na tisíc! Žiaľ, projekt na zväčšenie kapacity školy čaká na svoj deň "D" už sedem rokov. Prednosť dostali iné. Vedúci odboru školstva M. Tóth pripúšťa, že situácia je naďalej neúnosná.

Pomôžte zastaviť výstavbu uhoľnej elektrárne v Trebišove

Podporte občanov Trebišova a ochranárov! Môžete sa zapojiť jednoduchým vypísaním Vašich údajov, a list s výzvou na zastavenie tejto stavby bude automaticky odoslaný predstaviteľom Krajského stavebného úradu v Košiciach, ktorí budú v najbližších týždňoch rozhodovať o osude spornej stavby – a v podstate aj o zdravotnom stave a životnom prostredí tísícov obyvateľov Zemplína.

Pojednávanie o elektrárni bude za zavretými dverami

TREBIŠOV/KOŠICE. Pojednávanie o umiestnení elektrárne nebude prístupné verejnosti. Potvrdil to prednosta Krajského stavebného úradu Martin Petruško. Poverená vedúca odboru investícií a výstavby Iveta Verešová dodáva, že pri žiadosti o predĺženie lehoty na vydanie stanoviska k elektrárni mesto neuspelo.
 

Odpoveď KSÚ na žiadosť mesta o predĺženie lehoty vo veci NEZ

Dňa 26. februára bola na Mestský úrad v Trebišove doručená odpoveď KSÚ na žiadosť o predĺženie lehoty vo veci "Nový energetický zdroj Trebišov.
  

Nové predajne zasahujú do mestských pozemkov

TREBIŠOV. "Búdková" výstavba v meste Trebišov pokračuje. Po prílepkoch pri obchodnom dome Berehovo pribudli ďalšie architektonické skvosty pred supermarketom Billa. Ten spoza nich už takmer nevidno. Navyše, časť stavieb stojí "načierno". Ukázalo sa totiž, že podnikatelia nové predajne postavili aj na pozemkoch, ktoré im nepatria! Sú mestské. Stavebný úrad zasiahol a všetci dostali pokuty. Poslanci riešili dilemu - aby bolo možné "čiernu" časť stavieb dodatočne zlegalizovať, rozhodovali, či pozemky predajú.

Nervozita okolo elektrárne sa stupňuje

Pravdepodobne stovky účastníkov bude mať územné konanie o umiestnení stavby nového energetického zdroja v Trebišove. Pripomienkami Trebišovčania reagujú na výzvu občianskeho združenia TREBIŠOV NAHLAS, aby vyjadrili nesúhlas s výstavbou najväčšej tepelnej elektrárne s technológiou spaľovania uhlia v strednej Európe, ktorú chce v intraviláne mesta postaviť Československá energetická spoločnosť (ČES).

VNÚTRI ČES JE SPOR O AKCIE

TREBIŠOV. Proti pokračovaniu príprav výstavby elektrárne v Trebišove protestuje aj Greenpeace. Jediný, kto projekt obhajuje, je jeho developer, spoločnosť ČES. Výstavbu vníma ako možný liek na finančnú krízu. Argumentuje množstvom pracovných miest, ktoré pri tom vzniknú. K sporným otázkam projektu ale pristupuje vyhýbavo. Jednou z nich je aj to, že územné konanie na žiadosť developera vedie Krajský stavebný úrad. Greenpeace zdôrazňuje, že o projekte by malo v prvom rade rozhodovať mesto, ktorého sa najviac dotýka a ktorého obyvatelia budú znášať jeho dôsledky.

List MVDr. Júliusa Seleckého predsedovi vlády

Na záver sa vrátim k našej ústave, ktorú som si doposiaľ ctil a bol som na ňu hrdý. Dnes je pre mňa jeden bezcenný brak, ktorý mi nezaručuje právo na zdravé životné prostredie, právo na ochranu zdravia. Právo voliť tam nemusí byť vôbec, lebo osoby, ktoré si zvolím v komunálnych voľbách nemajú právo a moc chrániť moje záujmy, a v parlamentných voľbách zvolené špičky exekutívy nevedie, nemôžu, alebo nechcú dodržať, čo sľúbili.

Greenpeace sa pýta, komu prospeje stavba elektrárne v Trebišove

Obyvatelia mesta Trebišov aj samotné mesto veľmi otvorene deklarovali, že vo svojom meste uhoľnú elektráreň nechcú. Slovensko nepočíta s touto elektrárňou ani vo svojej energetickej politike a minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek zdôraznil, že je proti výstavbe elektrárne v Trebišove. Pýtame sa teda, komu okrem investora by prospela výstavba tejto elektrárne,“ povedala líderka Greenpeace pre energetiku Andrea Zlatňanská.

Staré úlohy nového ministra

 Skutočnosť je pre nás zatiaľ nelichotivá nielen v tejto environmetálnej oblasti, a tak na nového ministra životného prostredia čaká dopracovanie viacerých kľúčových právnych noriem súvisiacich s rezortom. Zmeny sa predpokladajú v riešení problematiky starých environmentálnych záťaží, očakáva sa odmietnutie všetkých plánov na ťažbu uránu na Slovensku, ako aj výstavby uhoľných elektrární v Trebišove a Strážskom, či obmedzovanie výstavby nových skládok i spaľovní.

Porušovanie práv verejnosti

 MVO: Občan a demokracia upozorňuje na porušovanie práv verejnosti. Verejnosť sa nebude môcť zúčastňovať na povoľovaní pripravovaných projektov s významným dopadom na zdravie a životné prostredie, znemožní im to, podľa združenia, novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Trebišovu chcú ponúknuť teplo zo zeme

Lacnejšie a ekologické teplo.Teplo možno využiť na vykurovanie domácností, podnikov, skleníkové hospodárstvo, ohrev objektov na chov hospodárskych zvierat či nádrží pre chov rýb. Spoločnosť avizuje, že dokáže cenu tepla skresať zo súčasných 23-25 eur na 13-16 za GJ. Grinč dodal, že existujú príklady z EÚ, kde sa takto rozbehol komerčný chov rýb, vodných rias či vodných živočíchov. Firma nevylučuje možnosť využiť teplo aj na vykurovanie kúpaliska.

Keď je mesto bezmocné

Napriek rozhodnutiu, že v Trebišove sa žiadna elektráreň stavať nebude. O veci mesta rozhodol vyšší orgán, hoci nie je zvykom, aby krajský stavebný úrad prijímal prvostupňové nariadenia namiesto dotknutej obce. Legislatíva to samozrejme, ako už býva zvykom, povoľuje.Samotné územné konanie sa dotýka len umiestnenia hlavnej stavby. Československá energetická spoločnosť, ktorá stavbu realizuje, chce riešiť posúdenie napojenia na skládky odpadov či prívod vody neskôr.

Mesto hľadá nového kontrolóra

Tí, ktorí splnia kritériá, budú zaradení ako kandidáti. Voľby mesto vyhlásilo na 29. apríla. Prezentáciu uchádzačov určilo dopoludnia, tesne pred konaním mestského zastupiteľstva. Každý bude mať 5 minút. Voľby budú tajné, úspešný uchádzač musí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov poslancov. Poslanci voľby vyhlásili 15 hlasmi. Tiež zrušili uznesenie o rozsahu činnosti hlavného kontrolóra, ktoré ich predchodcovia schválili ešte v roku 1992. Jeho agendu a právomoci totiž medzičasom vyriešila novela zákona o obecnom zriadení.

Pozvánka pre členov a sympatizantov občianskeho združenia

Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS nesúhlasí s postupom KSÚ a je presvedčené, že toto rozhodnutie KSÚ je v rozpore s duchom stavebného zákona, nakoľko KSÚ chce rozhodnúť len o umiestnení hlavnej stavby. Posúdenie napojenia na elektrosústavu, skládky odpadov, prívodu technickej vody z Ondavy chce ČES, a.s. riešiť samostatnými územnými konaniami v neskoršom období a KSÚ s týmto postupom súhlasí.. 

Projekt odmietanej elektrárne je vo finále

Developerom projektu je Československá energetická spoločnosť Košice, ktorá ho chce dotiahnuť do konečnej fázy a predať investorovi. Pred rokom prešiel zámer procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie a získal súhlas ministerstva životného prostredia. O jeho dotiahnutie do konca sa však vedie tvrdý boj. Územné konanie bolo minulý rok prerušené, ministerstvo hospodárstva odňalo developerovi rozhodnutie o súlade projektu s energetickou koncepciou štátu a začalo ho odznova posudzovať. Proti nemu je významná časť miestnej verejnosti, vedenie mesta, rezort hospodárstva, občianski aktivisti, ekologické hnutia i susedný tokajský región vrátane maďarskej strany. Elektráreň odmietla vlani na jeseň vláda, keď ju nezaradila do koncepcie energetickej bezpečnosti ako neúčelnú.

Krajský stavebný úrad dal megaprojektu na Zemplíne zelenú

Protesty občanov Trebišove proti výstavbe najväčšej tepelnej elektrárne na Slovensku v ich meste neboli vypočuté.Projekt za 1,33 miliardy euro /40 milárd Sk/ už dostal zelenú od krajského stavebného úradu, ktorý začal územné konanie.Proti elektrárni spaľujúcej uhlie pritom neprotestovali len Trebišovčania, ale aj Maďarsko, ktoré leží 15 kilometrov ďalej.

Žiadosť o predĺženie lehoty na vydanie stanoviska mesta k NEZ

Mesto Trebišov požiadalo Krajský stavebný úrad v Košiciach o predĺženie lehoty na vydanie stanoviska mesta k NEZ o 60 dní.
 
 
 

V tieni uhoľných komínov

 Je im jedno i to, že v prípade jej postavenia veľa najmä mladých ľudí stratí záujem o bývanie v meste, a že sa radšej pred hrozbou elektrárne poberú kade-ľahšie. Nezaujíma ich ani to, že tento projekt je úplne nezmyselný, umiestnenie elektrárne nelogické a zbytočné, a že len o 15 km ďalej stojí tepelná elektráreň Vojany, ktorá sa má obnovovať. Kompetentných zrejme zaujíma len jedna vec. Ako veľa na tomto projekte zarobia.Hovorí sa, že žijeme v právnom štáte a demokratickej republike, no niekedy sa mi to zdá ako obyčajné klišé. O elektrárni, ktorá má stáť v našom meste, rozhoduje košický úrad, ktorý zrejme názor Trebišova a jeho obyvateľov vôbec nezaujíma. Ministerstvá výstavby a životného prostredia s výstavbou uhoľnej elektrárne, znečisťujúcej celé mesto i Tokajskú oblasť, jednohlasne súhlasia. Nie je to  irónia? Nemalo by Ministerstvo životného prostredia vlastne chrániť životné prostredie?

Žiadosť o vydanie nariadenia o uložení predbežného opatrenia

Predmetom nariadenia predbežného opatrenia má byť prerušenie územného konania vo veci umiestnenia stavby „Nový energetický zdroj ﴾NEZ﴿ Trebišov“ v k.ú. Trebišov a v k.ú. Milhostov, ktoré podal navrhovateľ ČES, a.s. , Hlavná 51, Košice na Krajský stavebný úrad v Košiciach dňa 28.03.2008 ako vecne a miestne príslušnému orgánu štátnej správy na základe vyhradenia si právomoci I. stupňového stavebného úradu do doby vydania rozhodnutia o obnove konania vo veci vydania osvedčenia o súlade investičného zámeru pre ČES, a.s. , Hlavná 51, Košice.

TREBIŠOV: Mesto nesúhlasí s konaním o umiestnenie elektrárne

KSU oznámením o začatí konania signalizuje, že sa stotožňuje s prístupom ČES a nebude v konaní riešiť stavbu ako celok. Tým vlastne poruší svoje vlastné predchádzajúce rozhodnutia a vytvorí pre ČES výhodnejšiu pozíciu v ďalších územných konaniach, v ktorých budú riešiť umiestnenie ostatných nadväzujúcich objektov,“ uviedol Gore. Bez týchto objektov by elektráreň nebola funkčná.

Projekt elektrárne postúpil do ďalšieho levelu

S posunutím projektu do ďalšej fázy nesúhlasí OZ TREBIŠOV NAHLAS. "Ak úrad začal konanie, znamená to, že musel zmeniť názor," myslí si predseda združenia Gejza Gore. Naráža na výhradu, ktorú k projektu malo nielen združenie, ale aj Krajský stavebný úrad: "Spoločnosť ČES v návrhu žiadala o začatie územného konania len na samotnú stavbu elektrárne. Bez ohľadu na to, že stavba nemôže fungovať bez pripojení na elektrifikačnú sústavu, plyn, vodu, cesty, kanalizáciu atď. ČES žiadal, aby tieto fázy projektu boli predmetom samostatných územných konaní." Združenie to považuje za špekulatívnu stratégiu, ktorej cieľom bolo začať stavať: "Keď už vloží do projektu peniaze, ostatné štátne orgány sa stanú jeho rukojemníkmi." Pripomína, že takéto "rozkúskovanie" projektu, ktorému sa hovorí salámový efekt, nie je ani v súlade so zákonom. "KSÚ s tým vtedy nesúhlasil a žiadal jedno územné konanie o stavbe ako celku. To, že začal konať už teraz, dokazuje opak."

Elektráreň Trebišov: ide do tuhého

Proti je aj ministerstvo hospodárstva. Minister Ľubomír Jahnátek(Smer) viackrát proklamoval, že nepodporí tento projekt. Elektráreň nie je zahrnutá v koncepcii energetickej bezpečnosti Slovenska, navyše, Slovenské elektrárne majú v pláne rekonštruovať elektráreň v neďalekých Vojanoch.„Stavať tepelnú elektráreň v Trebišove je absolútny nezmysel. Ministerstvo hospodárstva urobí všetko preto, aby nebola postavená,“ povedal vlani v rozhovore pre SME  minister Jahnátek.

Tepelná elektráreň v Trebišove má opäť bližšie k výstavbe

"Návrh spoločnosti je kompletný, vo veci začneme konanie a nariadime tiež ústne pojednávanie," uviedla Hudáková. Stavebný úrad začal konanie po jedenástich mesiacoch od predloženia žiadosti. Ak by úrad výstavbu schválil, investora by čakalo ešte získanie stavebného povolenia. Na stavebnom konaní sa môžu zúčastniť dotknuté samosprávy či ďalšie subjekty. Ich pripomienky však úrad nemusí rešpektovať.

Košický stavebný úrad začal konanie o elektrárni v Trebišove

Zámer spoločnosti ČES vybudovať v blízkosti mesta novú elektráreň sa stretáva s masívnym odporom obyvateľov a rôznych organizácií a združení, ktoré sa obávajú negatívneho dopadu elektrárne na životné prostredie v okolí Trebišova a na tokajskú vinohradnícku oblasť. Proti výstavbe je aj samospráva.

Verejná vyhláška KSÚ Košice

Nový energetický zdroj /NEZ/ Trebišov - oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním.
 

Výnimoční architekti, výnimočné miesta...

10022009111.jpgMáme tu všetko, čo by v okresnom meste nemalo chýbať. Ako reprezentačne však naše mesto vyzerá, to je už iná otázka. Možno otázka pre našich architektov, ktorí budujú naše mesto, jemne povedané,  trochu nezvyčajne, alebo pre správcov nášho mestského parku, ktorý už roky pustne a chátra a napriek desiatkam návrhov a projektov na jeho obnovu zostáva v úbohom stave.

Album k článku: Výnimoční architekti, výnimočné miesta... 

Terénni sociálni pracovníci v Trebišove majú kanceláriu priamo v rómskej osade

Za najdôležitejšiu však považuje prácu v poradnom zbore primátora mesta, kde riešia problematiku Rómov v Trebišove. „Okrem mňa sú v poradnom zbore ďalší piati Rómovia, pričom jeden z nich je aj poslancom mestského zastupiteľstva. Pravidelne sa s primátorom mesta stretávame raz do mesiaca a informujeme ho, čo a kde je potrebné riešiť. Oproti minulým rokom je to určite veľký posun v prístupe samosprávy k rómskej otázke,“ vyhlásil Zajac.

Mesto: Odpady riešime my

Spor sleduje aj mesto Trebišov, lebo ovplyvňuje aj chod priemyselného parku, na ktorý získalo 5,6 milióna eur (168 mil. korún) od štátu. Počas sporu sa ukázalo, že mesto nepostavilo ČOV. Prednosta mestského úradu Rastislav Petrovič vysvetlil, že peniaze po konzultácii so SARIO využili na haly. Pripustil, že park má zmluvu s VEPI na odčerpávanie odpadových vôd - spor VEPI vs Donna preto ovplyvňuje aj park. Petrovič aj poverený vedúci správy priemyselného parku Miroslav Eliáš minulý týždeň pripustili, že mesto už muselo zasiahnuť. "Vlastník pozemkov, firma Trebišovský priemyselný park, koncom roka ukončila s VEPI zmluvu. Likvidáciu odpadových vôd mesto dočasne rieši objednávkou fekálov cez Mestský bytový podnik. Ten má zmluvu na ich odoberanie s VVS," povedal prednosta. Objemy odpadových vôd ani frekvenciu vývozu ale nevedeli upresniť. "Podľa potreby, systém je nový, ale monitorujeme ho, tvrdí Eliáš. Priznal, že vývoz fekálov hradí mesto!

BOJ O ČERPAČKU V TREBIŠOVE POKRAČUJE

Prečerpávačka patrí Donne. VEPI si ju od nej prenajala pred 3 rokmi. VEPI mala prečerpávať odpady aj pre firmy, domácnosti a park. VEPI mala zmluvu s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou (VVS) na odoberanie splaškov do verejnej kanalizácie. Problémy sa začali vlani vo februári, keď Donne vytopilo prevádzku. Na jej upozornenia VEPI nereagovala, preto jej Donna dala výpoveď. Medzičasom sa zistilo, že VEPI dlhuje VVS a vodári ju chcú odpojiť. To sa stalo koncom apríla 2008. VEPI ale Donnu zažalovala a žiadala súd aj o predbežné opatrenie, aby mohla stanicu ďalej prevádzkovať. Získala ho, ale keď chcela Donna firme stanicu odovzdať, konateľ VEPI V. Eperješi na preberanie neprišiel. Zistilo sa tiež, že stanica je vykradnutá. Eperješi nechodil ani na pojednávania. Spor, resp. nefunkčná čerpačka, ohrozovali priemyselný park, čo priznalo aj mesto Trebišov. Eperješi spôsob prečerpávania vôd bez funkčnej čerpačky do zaplombovanej verejnej kanalizácie nevedel vysvetliť.

Hľadajú nového šéfa investícií

Iveta Sabaková viedla odbor výstavby dlhé roky. Po nástupe nového poslaneckého zboru a primátora musela absolvovať s ostatnými vedúcimi výberové konanie. Konalo sa v júni 2007, Sabaková v ňom uspela. Výsledky práce jej odboru ale boli často pod paľbou kritiky poslancov - v súvislosti s nejasnosťami okolo príprav tepelnej elektrárne, pri rôznych stavbách, investíciách či výruboch stromov v meste. Magistrát si jej kvality, prehľad a skúsenosti cenil natoľko, že nevyvodil žiadne sankcie. Poslednou kvapkou, ktorá zavážila, bola predražená architektonická štúdia na Areál vodných športov. Poslanci museli na tento účel začiatkom októbra pri zmene rozpočtu odklepnúť takmer 19-tisíc eur (571-tisíc korún) navyše. Žiadali vysvetlenie. Primátor Vladimír Anďal vtedy tvrdil, že Sabaková mala podpísať dodatok, ktorým sa štúdia rozšírila o práce navyše. Tvrdil, že to urobila bez jeho vedomia.

Pod petície proti elektrárni sa podpísalo viac ako 10-tisíc ľudí

Občianske združenie (OZ) STOP trojuholníku smrti zozbieralo viac ako štyritisíc podpisov obyvateľov obcí, ktorých by sa kvôli odkalisku Poša priamo dotkla výstavba uhoľnej elektrárne v Strážskom. Ďalších 6-tisíc Zemplínčanov vo svojej petícii žiada - Zastavme ďalšie znečisťovanie Zemplína!
 

Aktivisti zaslali premiérovi petíciu Stop trojuholníku smrti

STRÁŽSKE. Vyše desaťtisíc občanov Zemplína sa podpísalo pod petíciu STOP trojuholníku smrti, ktorá je namierená proti výstavbe uhoľnej tepelnej elektrárne v Strážskom, a paralelnú petíciu Zastavme znečisťovanie Zemplína.
 

Knihu pokrstili šesťputňovým aszú

TREBIŠOV. Tokajské víno, vyrábané oxidatívnou metódou, je jedinečný nápoj bohov, ktorý si z vŕškov na juhovýchode Slovenska kedysi vozievali ruskí cári aj francúzski králi. Popísalo sa o ňom množstvo odbornej literatúry, ale publikácií, ktoré by ukázali svetu poklady podzemia, bolo žalostne málo. Tento dlh odstránili novinárka Magda Haburová, rodáčka z Veľkej Tŕne, a mladý košický fotograf Tomáš Čižmárik publikáciou Poklady slovenského Tokaja.

Realita parku v Trebišove

Marek OslovičPark v meste Trebišov je zúbožený. Takmer ako aj ostatné miesta. Od revolúcie veľká väčšina budov len chátra a historické, či prírodné poklady už dávno nie sú výkladnou skriňou mesta. Má ešte mesto vôbec čo ukázať?
 
 

Vietor v plánovacej dokumentácii

TREBIŠOV. Ani jedna alternatíva konceptu územného plánu nebude rátať s novým energetickým zdrojom, alias elektrárňou. Na rokovaní to potvrdila Ivetu Sabaková z odboru výstavby na mestskom úrade. Viacerí poslanci majú v etapách spracovania plánu stále chaos. Niektorým sa nepozdávala príliš stručná dôvodová správa k pripravenému uzneseniu. Keďže ju považovali za nedostatočnú, žiadali presné a jasné vysvetlenie, o čom vlastne rokujú a rozhodujú.

Pozemok Slovenskej pošte predali za polovicu

Navyše by mesto prišlo o ďalšiu zeleň v tejto časti centra. Na predaj preto väčšinou hlasov uvalili moratórium. O mesiac na to rozhodli o opaku pozemky mali ísť na dražbu. Overili sme si, že žiadna sa nekonala. Pozemky sú dodnes mestské.
 

Na trebišovské námestie je cesta zarúbaná

TREBIŠOV. Osud podchodu v Dome služieb na Severnom námestí je spečatený. Zamurovali ho. Prednosta mestského úradu Rastislav Petrovič potvrdil, že tento krok iniciovalo mesto ako prevenciu výtržníctva a kriminality. Obyvateľom mesta, ako aj podnikateľom na poschodí Domu služieb "bezpečnostný" múr spôsobuje problémy. Ak sa potrebujú dostať za budovu a späť, musia obísť nielen Dom služieb, ale absolvovať poriadnu obchádzku, ktorá spája dve paralelné ulice. Budovy medzi nimi sú totiž nalepené jedna na druhej.

Stokrát meraj a raz rež

Rekonštrukcia Severného námestia v TrebišoveNelogický urbanizmus, chýbajúce oko architekta a benevolentný stavebný úrad. Tak hodnotí takzvanú výstavbu v meste Trebišov mnoho Trebišovčanov. O turistoch a náhodných okoloidúcich ani nehovoriac. Po "búdkovom" Berehove sa syndróm nekoordinovaných prílepkov presunul aj na vedľajšie pozemky pred Billou. Tú bez ladu a skladu zakrývajú stavby rôznej veľkosti, výšky a hĺbky. Trebišovčania len krútia hlavami nad "skvele premyslenou" intenzifikáciou výstavby, ako sa novostavbám vo všeobecnosti nadáva. Jednoducho, nech žijú Búdkovce.

Greenpeace víta zákon o environmentálnych záťažiach

Na bilančnej tlačovej konferencii, ktorá sa konala 15. januára, minister životného prostredia Ján Chrbet(SNS) uviedol, že za kľúčové právne normy považuje zákon o odpadoch, zákon o obaloch a zákon o starých environmentálnych záťažiach.

V Trebišove hľadajú lupiča zo stávkovej kancelárie

Neznámy páchateľ vylúpil dnes ráno o 08:40 stávkovú kanceláriu na ulici Komenského v Trebišove. Päťdesiatročná vedúca mu otvorila po tom, čo jej oznámil, že jej prišiel odovzdať dokumentáciu k revízii elektrorozvodov.
 

Trebišov predáva areál práčovne

TREBIŠOV. Areál zaniknutého mestského podniku Práčovňa a čistiareň, s. r. o., mesto ponúka na odpredaj. Na svojej wesbtránske zverejnilo verejnú obchodnú súťaž. Za trojicu pozemkov s rozlohou 3 530 m2, administratívnu, prevádzkovú budovu, kotolňu a prípojky vody a kanalizácie žiada minimálne 254 265,42 eur (7,66 milióna korún). Podľa prednostu trebišovského mestského úradu Rastislava Petroviča na toľko ocenil areál súdny znalec.

Práčovňa skončila, nech žije práčovňa 

Lýdia VEREŠČAKOVÁ
Nedá sa zabudnúť na trochu pridlhú agóniu mestskej práčovne. Nad jej stratami zatvárali oči dva poslanecké zbory za sebou! Povedať dosť nekonečnému vykrývaniu jej miliónových strát z peňazí všetkých Trebičovčanov bolo asi politické rozhodnutie. A pri politike je ekonomika na vedľajšej koľaji.
 

Trebišovskú plaváreň uzavreli

S vysvetlením, že regulačný stupeň 8. ktorý bol vyhlásený, neprináša dostatočný efekt, lebo nie všetci veľkoodberatelia ho dodržujú." Po konzultácii s vedením mesta znížili v piatok výkon tepelných zariadení na plavárni o 70 %: "Upozornili sme na to aj podnikateľov, ktorí prevádzkujú v objekte plavárne reštauráciu a saunu." Plaváreň je preto až do odvolania pre verejnosť uzavretá

Ľudia kupujú všetko, čo vyrába teplo

Ľudia hneď po troch kráľoch začali vo veľkom kupovať elektrospotrebiče, ktoré vyrábajú teplo. Potvrdil to majiteľ najväčšej trebišovskej predajne Elektro Štefan Sýkora: "Všetky spotrebiče, ktoré vyrábajú teplo, máme vypredané. Podľa informácií zákazníkov, ktorí ich u nás hľadajú, už tento tovar nemajú ani u konkurencie v Trebišove." Potvrdil, že počas stredy a štvrtka vypredali celé skladové zásoby

Zemplínčanom hrozí, že budú mrznúť

Od plynu je závislý aj najväčší výrobca tepla v Trebišove Bytový podnik, s. r. o. Trebišov. Jeho riaditeľ Ján Šipoš vysvetlil, že dodávajú teplo pre 4-tisíc domácnosti a viaceré nebytové priestory v meste. "Sme závislí na plyne. Situáciu by som nedramatizoval, verím, že sa dohodnú," povedal na margo Rusko-Ukrajinského sporu. V Trebišove je zatiaľ vykurovanie domácnosti zabezpečené bez obmedzení.

Korčuliari vzali na euro s humorom

Ilustračné foto, ŠtartfotoTREBIŠOV. S humorom a trpezlivosťou vzali prechod na euro športovci, ktorí sa rozhodli po Novom roku využiť služby zimného štadióna. Úsmevom sa obrnila aj pracovníčka pri pokladni. Druhého januára sa začalo verejné korčuľovanie. Aj pár minút po pol piatej bola miestnosť pri pokladni plná, hoci inokedy to "odsýpalo" on line. Ľudia špekulovali, čo sa deje. 

Novoročný pozdrav obyvateľom Trebišova

Vážení spoluobčania,
 
dovoľte, aby sme Vám v mene občianskeho združenia TREBIŠOV NAHLAS poďakovali
za podporu, zameranú proti umiestneniu tepelnej elektrárne v meste a vyjadrili presvedčenie
že ani v nadchádzajúcom roku Vám nebude osud nášho mesta ľahostajný.
 
V novom roku Vám prajeme pevné zdravie, veľa síl a šťastia v pracovnom i súkromnom živote.
 
S úctou 
Predstavenstvo občianskeho združenia TREBIŠOV NAHLAS

Súťaž na vybudovanie severného námestia ?!

Spoločnosť Bussines company s.r.o v spolupráci s mestom Trebišov pripravuje vyhlásenie verejnej anonymnej urbanistickej súťaže na riešenie námestia Romana v Trebišove...
 
 

Sklad minerálnych olejov-rozšírenie kapacít

Rozšírenie kapacít skladu minerálnych olejov o 4 nové nádrže na motorovú naftu, vrátane dobudovania súvisiacich objektov.

Trebišovskí hasiči mali pernú sobotu

"Auto bolo odstavené na krajnici neďaleko križovatky Komárov na hlavnej ceste E 79 medzi Trebišovom a obcou Veľaty. Pasažieri v ňom neboli. V čase príchodu jednotky už bolo celé v plameňoch. Hasenie požiaru komplikoval silný vietor, preto sme na miesto vyslali aj druhé auto s hasičmi."

Väčšinu Slovákov znepokojuje postoj štátu k developerom

BRATISLAVA. Väčšinu Slovákov znepokojuje neschopnosť štátu zabrániť developerským firmám pri nelegálnej devastácii životného prostredia.
 
 

40 MILIÓNOV DO MESTSKEJ KASY NEPRITEČIE

TREBIŠOV. Predaj pozemkov v areáli zrušenej ZŠ Komenského 1 je nateraz pasé. Mesto sa s víťazom tendra, firmou Vranovská tehelňa, s. r. o., nedohodlo ani po polroku naťahovačiek. Prednosta trebišovského mestského úradu Rastislav Petrovič avizuje, že uznesenie o predaji pozemkov budú musieť poslanci zrušiť. Proces, ktorý trval viac ako rok a pol, neprinesie tento rok do mestskej kasy ani korunu.
 

Programový rozpočet mesta Trebišov na roky 2009 - 2011

Programový rozpočet mesta Trebišov pre roky 2009 - 2011 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe zmeny pohľadu na rozpočet jeho funkciu a obsah.Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v meste Trebišov je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy pre najbližšie 3 roky.
ZDROJ: www.trebisov.sk

Chýbajú niekomu v Trebišove pieskoviská a detské ihriská?

BLOG:Marek Oslovič-V parku sú hojdačky  v dezolátnom, drevo je zhnité, pieskovisko je minulosťou, kovové konštrukcie uvoľnené (ak tam ešte nejaké sú), lavičky nejestvujú a keď - sú to len kamenné kostry, okolie je zarastené  pŕhľavou, trávou, kríkmi. Nehovoriac už, že  niektorí občania tam vykonávajú osobnú potrebu. Výhovorky všetci poznáme – kradne sa, ľudia tam nechodia, nie sú peniaze na údržbu a tak ďalej.

Nové VZN už v eurách

"Veď ustupujeme tým, ktorí žijú zo sociálnych dávok. Keď už, tak maximálne 50 percent," rozohnil sa poslanec Peter Bačkovský (SDKÚ). Primátor tvrdí, že od týchto ľudí sa dá "získať maximálne 30 percent". Vysvetlil fungovanie inštitútu osobitného príjemcu: "Cieľom je efektívne hospodárenie s nárokovateľnými dávkami." Tvrdí, že tieto rodiny bude mesto kontrolovať:

Ne(chcená) elektráreň

Zdroj: týždenník Farmár, č. 32
Československá energetická spoločnosť (ČES) so sídlom v Košiciach má eminentný záujem postaviť v Trebišove jednu z najväčších tepelných elektrární na Slovensku. Predchádzajúce vedenie mesta dalo investícii predbežne zelenú, súčasné zloženie radnice i obyvatelia mesta sú však proti. V máji občania spísali petíciu, v júli mesto vydalo zamietavé stanovisko k správe o hodnotení navrhovanej činnosti, aj k umiestneniu stavby. ČES sa bráni tiež, a tak sa rozkrútil kolotoč protestov a žalôb. Bitka argumentov pokračuje...

KSÚ rozhodol o nepriznaní postavenia účastníka územného konania

Krajský stavebný úrad v Košiciach dňa 25.11.2008 nepriznal Ing. Gejzovi Goremu postavenie účastníka územného konania vo veci umiestnenia stavby „Nový energetický zdroj Trebišov“ v k.ú Trebišov a k.ú. Milhostov.
 

Akcia Greenpeace pod štítom Rysov!

Vyzývame však Vládu SR, aby nezostalo len pri slovách! Projekty budovania nových tepelných elektrární napríklad v Trebišove, či v Strážskom, by zvýšili slovenské emisie skleníkových plynov minimálne o 15 percent. Hlavnou prioritou slovenskej politiky ochrany klímy a prvým konkrétnym krokom Slovenska by preto malo byť zastavenie týchto kontroverzných projektov,“ konštatoval Ing. Karel Polanecký z Greenpeace.

Informačný list Občianskeho združenia TREBIŠOV NAHLAS

Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS vydalo v týchto dňoch informačný list v náklade 6.500 výtlačkov, ktorý je distribuovaný poštou v meste Trebišov a v obciach Vojčice a Nový Ruskov. Informačný list v PDF formáte nájdete v prílohe.

Rozhodnutie KSÚ Košice o prerušení územného konania stavby NEZ Trebišov – dokument v plnom znení

Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS v rámci zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadalo Krajský stavebný úrad Košice o sprístupnenie rozhodnutia č. 2008/00644-PK-2, ktorým KSÚ Košice prerušuje územné konanie a vyzýva ČES a.s. na doplnenie dokladov potrebných pre posúdenie umiestnenia stavby NEZ Trebišov.

Ďalšia červená tepelnej elektrárni

Podľa zápisníc zo zastupiteľstva bola prvým záujemcom o pozemky s rozlohou asi 3,7 hektára firma VEPI, zastúpená Vladimírom Eperješim. Chcel obecné pozemky odkúpiť a využiť na chov koní. Na zasadnutí 19. septembra poslanci jeho žiadosť odložili. OZ TREBIŠOV NAHLAS už vtedy upozorňovalo na možný súvis s tepelnou elektrárňou. Firma VEPI totiž developerovi projektu, spoločnosti ČES, počas územného konania už dávala súhlas na napojenie sa na "jej" kanalizáciu v areáli bývalého cukrovaru. Aktivisti predpokladali, že aj pri kúpe pozemkov v Novom Ruskove spolupracuje s ČES-om a pravým účelom odkúpenia pozemkov nie je chov koní, ale sprostredkovanie kúpy pre developera.

Greenpeace vyzýva k zastaveniu uhoľných projektov

V prípade Slovenska je nutnou podmienkou obmedzenia emisií skleníkových plynov zastavenie zámerov výstavby nových uhoľných elektrární.

 

KSÚ Košice opätovne prerušil územné konanie vo veci NEZ Trebišov

Krajský stavebný úrad v Košiciach rozhodnutím č. 2008/00644-PK-2 zo dňa 10.11.2008 opätovne prerušil na dobu 60 dní územné konanie o umiestnení stavby „Nový energetický zdroj Trebišov“ a vyzval navrhovateľa Československú energetickú spoločnosť a.s. Košice na doplnenie dokladov.
 

Na spor mesta a združenia doplácajú Trebišovčania

Jaroslava Kocáka predstavy mesta pobúrili. Pripomenul, že celú váhu starostlivosti park za 6 rokov prenájmu nechávalo na združenie a keď bolo treba zaplatiť spoluúčasť na projekte, odmietlo investovať do vlastného majetku. Prístup mesta vníma ako macošský: „Park mu treba len na oslavy a zvyšok roka sa oň nezaujíma." Park podľa Kocáka aktuálne nikto nekosí, nekontroluje a rastú v ňom čierne skládky: „V konečnom dôsledku na to doplácajú hlavne občania." Dohodu s mestom ohľadne prebratia projektu vylučuje. Trvá na tom, aby rozhodol súd.

POZNÁMKA: V úlohe rukojemníkov

Čo vám zostáva? Ustúpiť, alebo? Zvyšok Trebišovčania poznajú. Nevedomky sa stali rukojemníkmi sporu o niečo, čo patrí všetkým. Jeden rok ich čaká strážený ostrovček, tento rok mali smrad v parku. Napokon to združenie zabalilo, mesto reagovalo žalobou. Isté je, že nikto nechce ustúpiť. A žiaľ aj to, že stav parku sa vracia na začiatok - opäť nemá gazdu. Ale stále platí, že patrí všetkým. Vždy im patril, len „soudruzi z NDR někde udělali chybu." A keď ju „soudruzi" rýchlo nenapravia, na následky sporu o niečo, čo patrí všetkým, sa všetci aj poskladajú...

ČES nedostal od Nového Ruskova súhlas!

V piatok 14.novembra 2008 sa konalo 16. zasadanie obecného zastupiteľstva. Hneď v úvode sa ujali slová členovia občianského združenia Trebišov-Nahlas . Po diskusií obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie ,ktorým vyjadrilo nesúhlas s odpredajom pozemku v k.ú. Trebišov a takisto vyjadrilo nesúhlas s uložením potrubí pre ČES a.s. , pre pripravovanú elektráreň.

Koncert Verejnosť 2008 prezentoval kauzy z celého Slovenska

november, revolúcia, spomienka

Stretnutie Verejnosť 2008 - Za slušnosť a zákonnosť v tejto krajine spojilo úsilie aktivistov, ktorí sa angažujú v známych slovenských občianskych kauzách. Podľa Juraja Smatanu zastupujúceho Ekofórum - sieť mimovládnych a ochranárskych a občianskych združení, v kauzách, ktoré boli prezentované, má verejnosť ešte možnosť vyhrať.

Fekály vypúšťali na chránenom území!

TREBIŠOV. Nejasnosti okolo čerpania dažďových, odpadových a priemyselných vôd z priemyselného parku v Trebišove preverujú úrady aj polícia. Magistrát problémy priznáva, riešenie ešte nenašiel. Problémy s odpadom ohrozujú aj chod parku. Nie je vylúčené, že bude nutné jeho prevádzku obmedziť či pozastaviť.
 
 

KOMENTÁR - Keď dôjdu kompromisy

Priemyselný park je samá záhada. Pre pochopenie jeho fungovania sa musíme vrátiť na začiatok. Takže: Business company má pozemky, mesto nie. Mesto môže získať 168 miliónov na park s 5% účasťou. Prichádza kompromis: a pozemkoch firmy investuje mesto (resp. štát), firma nájde investorov. Keďže peňazí ujo štát nedal dosť, prichádza úprava projektov.

Koncert Verejnosť 2008 spojí občianske iniciatívy

Spoločný míting občianskych aktivistov, hudobníkov a osobností 17. novembra 1989, Verejnosť 2008 - Za slušnosť a zákonnosť v tejto krajine, bude prezentovať úsilie verejnosti, ktorá sa angažuje v známych slovenských občianskych kauzách.

Verejnosť 2008 za slušnosť a zákonnosť v tejto krajine

Pretože občianski aktivisti, ktorí sa mimo dohľadu centrálnych médií stretávajú s aroganciou moci, vedia veľmi dobre, ako chutí moc aj na inej ako centrálnej úrovni, začínajú sa - 19 rokov po novembri 1989 - dávať dokopy, vzájomne informovať a podporovať. Pretože nech to znie akokoľvek poplašne, kauzy ako Tichá a Kôprová dolina, premena národného parku na centrum cestovného ruchu, neželané skládky v blízkosti obydlí, ťažba uránu a zlata na Slovensku, tepelná elektráreň na východnom Slovensku, nezákonné vyrubovanie stromov a lesíkov takmer v každom meste, búranie pamiatok v rozpore s rozhodnutiami obecných samospráv (alebo aj s ich požehnaním proti vôli občanov), diaľnice budované na protiústavných základoch.

Mesto znížilo rozpočet o takmer 100 miliónov!

Podľa Petroviča takmer 60-miliónový rozdiel súvisí najmä s nezrealizovaným predajom pozemkov pod zrušenou ZŠ na Komenského ulici. Tender na kupca ešte pred pol rokom vyhrala spoločnosť Vranovská tehelňa s ponukou 1 600 korún/m2. Poslanci odpredaj schválili v máji. Mesto malo za pozemky zinkasovať asi 40 miliónov korún. Dodnes sa tak nestalo. Zlyhali aj predaje ďalších pozemkov, plánovaných na predaj napr. pri Zimnom štadióne a pod.

Pozemky developera elektrárne ožili

K obrovskej jame, ktorá vznikla minulý týždeň na pozemkoch developera tepelnej elektrárne, spoločnosti ČES, sa nikto nehlásil. Stavbu preveroval aj Obvodný úrad životného prostredia. Mestský úrad v Trebišove, ktorý je príslušným Stavebným úradom tvrdil, že investora "stavby" nepoznajú. A tiež to, že o žiadne povolenie nikto úrad nežiadal!

Hrozba epidémie na východe: Túlavé psy roznášajú choroby

V trebišovskej osade popri viac ako štyritisíc obyvateľoch žije v žalostných podmienkach aj tisíc, väčšinou podvyživených a chorých psov. Túlavé a choré zvieratá priamo ohrozujú najmä deti, v osade hrozí riziko rozšírenia parazitov, dokonca epidémia žltačky i smrteľnej besnoty.

Rozsudky a judikáty týkajúce sa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a práva na informácie

Rozsudok Najvyššieho súdu SR 6 Sž 73/01 ( Ľ. T. vs. Úrad jadrového dozoru SR )  výťah z rozsudku: Najvyšší súd rozhodol, že povinné osoby sa nemôžu spoľahnúť len na vyhlásenie podnikateľa o tom, že informácia je jeho obchodným tajomstvom, ale musia skúmať, či požadovaná informácia naozaj spĺňa všetky znaky obchodného tajomstva. Pri takomto posudzovaní nejde o tzv. meritórne rozhodovanie o predmete obchodného tajomstva, ale o posúdenie predbežnej otázky, na ktoré je povinná osoba oprávnená. Až po takomto dôkladnom zistení môžu odoprieť sprístupnenie informácie z dôvodu, že ide o obchodné tajomstvo. Z rozsudku vyplýva, že ak informácia označená za obchodné tajomstvo nespĺňa súčasne všetky znaky obchodného tajomstva, bola za obchodné tajomstvo označená neoprávnene. Súd ďalej vyslovil, že povinné osoby musia tiež skúmať, či nie je splnená podmienka obmedzenia ochrany obchodného tajomstva podľa § 10 ods. 2 infozákona - ak sa informácia týka závažného vplyvu na zdravie ľudí, svetové kultúrne a prírodné dedičstvo, životné prostredie, znečisťovania životného prostredia, používania verejných financií alebo nakladania s majetkom štátu alebo obce, musí byť sprístupnená, aj keď je obchodným tajomstvom. Z rozsudku tiež vyplýva, že ak povinná osoba vykonáva zo zákona kontrolu a dozor nad určitými skutočnosťami, má informácie o kontrolovaných skutočnostiach k dispozícii a je ich povinná sprístupňovať.

ČES a.s. Košice a jej obchodné tajomstvo

Československá energetická spoločnosť a.s. Košice listom vyzýva Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS, aby zo svojej internetovej stránky bezodkladne stiahlo zverejnené písomnosti (rozhodnutia, štúdie, stanoviská, vyjadrenia a súhlasy dotknutých orgánov, výzvy, listy a ďalšia korešpondencia) týkajúce sa projektu „Nový energetický závod Trebišov“. ČES a.s. tieto písomnosti pokladá za svoje obchodné tajomstvo.

V zemplínskej Yazaki prepúšťať neplánujú

MICHALOVCE/TREBIŠOV. Spoločnosť Elektroconnect vyrába v Trebišove kábelové zväzky do luxusných automobilov BMW, bentley, rolls royce, jaguar, lamborghini a audi. Koncom septembra firma avizovala, že v rámci rozbiehajúcich sa projektov plánuje prijať sto nových zamestnancov. "Prijímanie nových zamestnancov je zatiaľ pozastavené," uviedla vedúca personálneho oddelenia Michaela Hustá. Dodala, že prepúšťanie terajších zamestnancov ani obmedzenie prevádzky nateraz neplánujú.

Spor ovplyvňuje priemyselný park, aj elektráreň

img
 TREBIŠOV. Vepi má na základe zmluvy cez stanicu prečerpávať a odvádzať odpadové vody z okolia, vrátane priemyselného parku. Vepi tiež vydala spoločnosti ČES súhlas s napojením plánovanej tepelnej elektrárne na "jej" verejnú kanalizáciu. Tento súhlas ČES potrebuje pri územnom konaní. Vepi si údajne neplnila povinnosti, Donna jej preto 26. februára vypovedala nájomnú zmluvu. Vepi za to Donnu zažalovala. Vodári ešte 29. apríla dokonca Vepi odpojili od verejnej kanalizácie kvôli nevyplateným faktúram. Na tvári miesta sme si overili, že stanica je nefunkčná. Spôsob prečerpávania odpadu a miesto, kam ich Vepi odvádza, sú neznáme. Majiteľ Vepi Vladimír Eperješi tvrdí, že všetko je v poriadku.

Rómsky kráľ Farkaš podporuje pripravované zhromaždenie proti biede

Podľa hovorcu ÚRS Mikuláša Horvátha v Trebišove pripravujú zhromaždenie po tom, čo im nepovolil zorganizovať ho 13. septembra starosta obce Leles v Trebišovskom okrese. "Dúfam, že mesto nám nebude robiť problémy a pokojné zhromaždenie povolí," dodal.

Komisia začala proti Slovensku konanie za porušovanie práv verejnosti

Vládni poslanci zrušili napríklad aj účastníctvo združení obyvateľov, ktoré by sa chceli zapojiť napr. do povoľovania ťažby uránu v Jahodnej pri Košiciach, ťažby zlata v Kremnici alebo do povoľovania plánovanej uhoľnej elektrárne v Trebišove. Spojenie obyvateľov obce do združenia bolo pritom často jedinou možnosťou, ako sa ľudia mohli stať účastníkmi úradného povoľovania a ako mohli chrániť svoje zdravie a životné prostredie.

Cintoríny sa chystajú na víkendový nával

ZEMPLÍNSKY REGIÓN. Cintoríny v regióne Zemplína sa pripravujú na sviatok Všetkých svätých. Na mnohých už dušičková atmosféra sála z každého kúta. Jej vyvrcholenie sa očakáva počas víkendu. Správcovia pietne miesta vykosili, na cintorínoch platí sviatočný režim. Niektoré budú otvorené nepretržite. Na prehustenú dopravu budú dohliadať mimoriadne hliadky štátnej a mestskej polície.

Každoročné vianočné trhy v Trebišove

OZNAM: Každoročné vianočné trhy v Trebišove sa uskutočnia v dňoch 17-18 decembra 2008 na ulici  Milana Rastislava Štefánika v Trebišove. Nedajte si ujsť príležitosť ochutnať tradičné  sviatočné špeciality.
 

Vznikol nový portál SLOVENSKO NAHLAS

Myslím si, že aj Trebišov a ich elektráreň si tu nájde svoje miesto. V každom regióne sa nachádza či už malý, alebo veľký kostlivec. Sem s nimi. Suhlasim s Vami. Chceme sa zamerat z velkej casti na regionalnu politiku, pretoze media jej venuju malo pozornosti.Ak mate informacie o ktore sa chcete s nami podelit mozete nam napisat na redakcia@slovenskonahlas.sk. www.slovenskonahlas.sk . Novú stránku OZ v Pezinku nájdete na www.pezinoknahlas.sk

Schválená stratégia energetickú bezpečnosť nezvýši

Dokument počíta s novoinštalovaným výkonom v uhoľných elektrárňach na úrovni 1130 MW. Spracovateľ pritom nepočíta s predpísaným obmedzením emisií skleníkových plynov z veľkých zdrojov, ktoré požaduje pripravovaná európska legislatíva. Pozitívnym prvkom v tomto smere je iba odmietnutie projektu uhoľnej elektrárne v Trebišove. Vláda však počíta s novými elektrárňami, ktoré nie sú presne špecifikované.

Hromadné utrácanie sa nepreukázalo

Pôvodným zameraním karanténnej stanice Veterinárius na okraji mestského parku je postarať sa o zabehnutých psov a mačky, kým si ich nevyzdvihne majiteľ. Hrdlík s mestom na tento účel podpísal zmluvu. Za spomínané služby mu mesto z rozpočtu prispieva 125-tisíc korún ročne. Rokmi sa však pôvodný účel posunul inde. Psíkov, ktorých sa majitelia zbavia, anonymne ich pohodia pred bránu stanice, alebo ich ako nepohodlných prinesú na utratenie, pribúda. Pochádzajú z Trebišova, aj okolitých dedín.

Deti vyčistili areál, aj vzácny lesík 

Steny ZŠ vo Vojčiciach budú zdobiť nové exponáty. K oceneniam čoskoro pribudnú certifikát a vlajka Zelená škola. Okrem zberu papiera a plastov sa žiaci zapojili do projektu Na skládky nie sme krátki! Usporiadali environolympiádu, zvíťazili v súťaži Sčítanie vtáctva zimnej záhrady, roznášali nálepky s textom Nechceme reklamu, sadili okrasné kry. Vyčistili vzácny lesík Bisce. Aj vďaka tomu sa v roku 2008 stal národnou prírodnou rezerváciou.

Hygienik zakázal prevádzku internátnej školy

Odborné učilište internátne (OUI) vo Viničkách je už druhý týždeň zavreté. Zákaz na jeho prevádzku vydal okresný hygienik na základe kontroly. Tá zistila, že škola začala fungovať bez povolenia hygienikov! Kontrolóri zistili aj viacero nedostatkov.
 

Nezmysly na infotabuliach mätú návštevníkov

TREBIŠOV. Ani viac ako rok po upozornení poslanca Ján Chovanca mesto neodstránilo infotabule, na ktorých sú uvedené nezmysly. Na minulotýždňovom rokovaní poslancov preto svoje upozornenie zduplikoval. Pripomenul aj nezmysly na webstránke mesta.
 

Otváranie ihriska sprevádzal protest proti elektrárni

Premiér deklaroval, že strana túto investíciu nepodporuje: "Sme proti tejto elektrárni. My budeme predovšetkým dohliadať na zákonnosť tohto procesu a budeme musieť brať na zreteľ aj petíciu občanov." Povedal, že po osobnej návšteve Trebišova pochopil, že elektráreň je príliš blízko obydlí: "Stojíme na strane ľudí v Trebišove." Fico pripustil politický kontext projektu na rôznych úrovniach štátnych orgánov, ktoré o ňom rozhodujú. Na niektorých má svojich ľudí práve Smer: "Ak to pôjde cez inštitúcie, kde máme nominantov, my sa budeme riadiť energetickou stratégiou, ktorú schválila vláda. V nej bolo jasne napísané, že táto elektráreň nevyhovuje v tom, čo stratégia očakáva od Slovenska."

Trebišovská elektráreň na vláde neprešla

Bratislava: S tepelnou elektrárňou v Trebišove štát nepočíta. Pre Korzár to uviedol Branislav Zvara, hovorca ministerstva hospodárstva.To bolo predkladateľom Návrhu stratégie energetickej bezpečnosti SR, ktorou štát stanovuje priority energetiky do budúcnosti.

Vláda odmietla trebišovskú elektráreň

Energetika. Kontroverzný projekt napadli občania i rezort hospodárstva.
Projekt novej tepelnej elektrárne v Trebišove odmietla vláda v koncepcii energetickej bezpečnosti, ktorú včera schválila. Hovorí o ňom ako o neúčelnom. Napriek tomu, že bol zo všetkých aktuálnych energetických projektov najďalej a napriek tomu, že na energetickú sebestačnosť je potrebné investovať do elektroenergetiky v najbližších pätnástich rokoch vyše dvadsať miliárd eur. 

ENERGETIKA: MH nepočíta s výstavbou tepelnej elektrárne v Trebišove

BRATISLAVA 15. októbra (SITA) - Ministerstvo hospodárstva SR nesúhlasí s výstavbou novej tepelnej elektrárni v Trebišove. Ako uviedol po stredajšom rokovaní vlády minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek, výstavba tejto tepelnej elektrárne nie je zahrnutá ani do Stratégie energetickej bezpečnosti Slovenska, ktorú schválila vláda. "Táto elektráreň nie je nevyhnutá, pretože 38 kilometrov od Trebišova sa predpokladá s rekonštrukciou tepelnej elektrárne Vojany. Takže s Trebišovom sa neráta," povedal Jahnátek.Podľa ministra proti výstavbe tepelnej elektrárne v Trebišove hovorí aj fakt, že by sa nachádzala veľmi blízko obytných štvrtí. "Investori veľmi nelogicky chcú umiestniť túto elektráreň zhruba 300 metrov od obydlí občanov Trebišova s čím ministerstvo hospodárstva nemôže súhlasiť. Možnú výstavbu tohto zdroja som konzultoval aj s veľkými energetickými spoločnosťami, ktoré pôsobia aj na Slovensku, a každý krúti hlavou, že nejaký investor chce v takej blízkosti obytných domov inštalovať taký obrovský energetický blok," konštatoval Jahnátek.

Elektráreň na želanie?

Blog:Mária Dudičová. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) požiadalo začiatkom októbra, aby sa z pripomienok k Návrhu stratégie energetickej bezpečnosti SR vypustili informácie o nereálnosti výstavby tepelnej elektrárne v Trebišove. Upravená verzia podľa želaní ministerstva hovorí už o niečom inom. Výstavba zrazu nereálnou nie je. V celej kauze sa má po novom vychádzať z rozhodnutia povoľovacieho orgánu. Tým nie je nikto iný, než spomínané ministerstvo. Ak vydá stanovisko, ktoré bude hovoriť o tom, že elektráreň nie je škodlivá, výstavbe už nič nezabráni. Veď ak je MŽP za, prečo by s výstavbou nesúhlasili aj ostatní?

Združenie podozrieva ministerstvo z tendenčnosti

LÝDIA VEREŠČAKOVÁ
O osude tepelnej elektrárne, ktorú navrhuje postaviť spoločnosť ČES v Trebišove, bude dnes rokovať vláda. Od nej záleží, či sa dostane do Návrhu stratégie energetickej bezpečnosti SR. Na stole sú dva protichodné návrhy Jahnátkovho (Smer) ministerstva hospodárstva a Chrbetovho (SNS) ministerstva životného prostredia.

Trebišovčania sa chcú dovolávať spravodlivosti u orgánov EÚ

TREBIŠOV. Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS, ktoré bojuje proti výstavbe uhoľnej tepelnej elektrárne, pripravuje sťažnosť, ktorú chce podať na Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie Európskej komisie v Bruseli a Komisii európskych spoločenstiev. Agentúru SITA o tom dnes informoval predseda združenia Gejza Gore. Sťažnosť týkajúcu sa nesplnenia povinností vyplývajúcich z práva spoločenstva chcú podať preto, lebo majú obavy, že sa svojho práva a spravodlivosti na Slovensku nedovolajú.

Trebišovčania sa odvolávajú proti rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave

Tlačová správa OZ TREBIŠOV NAHLAS

V marci 2008 podalo 247občanov žalobu na Ministerstvo životného prostredia SR o preskúmanie jeho postupu v súvislosti s posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA) navrhovanej činnosti Nový energetický zdroj Trebišov.
Krajský súd v Bratislave dňa 20.8.2008 vydal uznesenie, ktorým konanie vo veci zastavil. Podľa názoru občanov rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci a preto podali v zákonnej lehote proti nemu  odvolanie.

Kauza pozemkov pre cintorín naberá obrátky

 Napokon sme sa všetci zhodli na tých 600 korunách. Septembrové rokovania boli rovnaké," opisuje priebeh stretnutí 68-ročný Jozef Cifranič. Podľa neho rokovania neboli ťažké: "Preto nás šokovalo, keď sme po celom Slovensku boli predstavení ako nejakí biznismeni a vydierači. Pošpinili naše mená."

Otvorený list OZ TREBIŠOV NAHLAS poslancom obce Nový Ruskov 

Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS zaslalo poslancom obecného zastupiteľstva obce Nový Ruskov otvorený list, v ktorom ich vyzýva aby nesúhlasili s odpredajom obecných pozemkov, ktoré by v budúcnosti mohli byť využité na účely výstavby tepelnej elektrárne v Trebišove.

Poslanec obvinil manažment z navýšenia ceny za pozemky

Poslanci po mesačnom time oute odklepli vyčlenenie financií na výkup pozemkov na rozšírenie cintorína. Na rozdiel od rokovania koncom augusta väčšina zmenila na vec názor.
TREBIŠOV. Diskusia sa nezaobišla bez napätej konfrontácie. Poslanec Jaroslav Papák( NEKA) obvinil manažment mesta, že spôsobil zvýšenie ceny pozemkov. Primátor, viceprimátor, prednosta aj šéf veľkého klubu Jozef Čičatko (Smer) to unisono vylúčili. Papák im napriek tomu neverí.

Elektrárne chcú postaviť vo Vojanoch paroplyn

BRATISLAVA.  Slovenské elektrárne, a.s. (SE) plánujú v Elektrárni Vojany postaviť paroplynový cyklus (PPC). Ako sa uvádza v podnikovom mesačníku Slovenská energetika, v súčasnosti spoločnosť vykonáva geologický prieskum dotknutého územia v rámci projektovej prípravy výstavby novonavrhovaného paroplynového cyklu. Nový PPC by mal mať výkon zhruba 400 megawattov (MW). Výšku investície do výstavby paroplynu elektrárne zatiaľ nespresnili.

Ministerstvo presadzuje elektráreň v Trebišove, ignoruje protesty občanov

MŽP sa zapojilo aj do súdneho procesu na Krajskom súde Bratislava, na ktorý sa ČES obrátila v júni tohto roku so žalobou proti ministerstvu hospodárstva a žiada zrušiť jeho rozhodnutia o obnove konania o osvedčení. Žalobca ČES k žalobe priložil stanovisko ministerstva životného prostredia. Pritom MŽP nie je účastníkom súdneho sporu, ani si jeho stanovisko nevyžiadal súd.

Stanovisko OZ TREBIŠOV NAHLAS k aktivitám MŽP

Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS vydalo dňa 6. 10.2008 vyjadrenie k aktivitám Ministerstva životného prostredia vo veci trebišovskej tepelnej elektrárne.
 

Logistické centrum Trebišov- Koronč

Mesto Trebišov na úradnej tabuli oznámilo verejnosti, že navrhovateľ  REALINVEST, spol. s r.o., Čsl. Armády 1045/36, Trebišov predložil na posúdenie zámer „Logistické centrum Trebišov - Koronč“.

Zároveň mesto oznámilo, že prerokovanie Zmien a doplnkov č. II., lokalita Starý Koronč územného plánu sídelného útvaru Trebišov sa uskutoční v čase od 01.10.2008 do 30.10.2008.
Prerokovanie Zmien a doplnkov č. II. územného plánu sídelného útvaru Trebišov s výkladom za účasti spracovateľa zmien a doplnkov sa uskutoční dňa 22.10.2008 o 16,00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Trebišove.

Okolie Sečoviec čistili aj Belgičania

PrevziaťDesiatky vriec odpadu z brehov Bačkovského potoka a Trnávky vyzbierali dobrovoľníci počas akcie Clean up the World (Vyčistime svet).
SEČOVCE/VIŠŇOV. Zámer zapojiť čo najviac ľudí z okolia tokov nevyšiel. Zo Sečoviec prišli len traja dobrovoľníci! Zvyšok boli Košičania, Vojčičania, ba aj Belgičania.
 

Pezinčania vyzvali premiéra, aby zasiahol proti skládke

BRATISLAVA. Pezinskí aktivisti žiadajú vo výzve, pod ktorú sa podpísalo viac ako 8600 ľudí, premiéra Roberta Fica, aby zasiahol v prípade výstavby skládky odpadov neďaleko mesta.
"V kauze pezinskej skládky došlo k hrubému porušeniu zákonov. Slovensko zároveň vysiela nebezpečný signál aj o porušovaní medzinárodných dohovorov do celej Európy," uvádza sa vo výzve, ktorú TASR poskytol Jaroslav Pavlovič z občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta.

V Trebišove zlikvidovali únik výbušného dechtového oleja

„Krátko po deviatej večer sme dostali hlásenie, že zo železničnej cisterny uniká nebezpečná chemická látka. Vyslaná jednotka vybavená dýchacími prístrojmi a ochrannými chemickými oblekmi po vypnutí elektriny vrátane trolejového vedenia a vytýčení ochranného pásma v okruhu 250 metrov od podozrivej cisterny zistila, že cez poškodený ventil uniká dechtový olej, ktorý je výbušný,“ informoval dnes ráno agentúru SITA dôstojník operačného strediska HaZZ Trebišov Jozef Boršoš.

Tokajské vinobranie nebolo len o víne

Medzitým pendlovali autobusy z Čerhova medzi Veľkou a Malou Tŕňou a Viničkami, aby návštevníkov doviezli do pivníc miestnych vinárov. Vynárali sa z pivničiek, kochali sa pohľadom po okolí a znova zostupovali za ochutnávkami toho najlepšieho, čo tento kraj ponúka. Večerný ohňostroj možno aj niektorým unikol, pretože ako správne tušili, miestni vinári nesklamali. "Viete, čo je zvláštne? Tí ľudia vás stretnú prvýkrát a vy sa pri nich cítite ako u najbližšej rodiny. Aj sa vyžalujete, aj sa posmejete. Pre mňa je Tokajské vinobranie terapia," povedal nám jeden z návštevníkov.

Štát prenajme Rusom terminál na východe Slovenska

Slovensko chce prenajať Ruským železniciam nákladný železničný terminál v Dobrej v okrese Trebišov neďaleko slovensko-ukrajinských hraníc. Počíta s tým zmluva o budúcej zmluve na prenájom a spoločné využívanie terminálu v Dobrej, ktorá bola podpísaná vo štvrtok.

Obnova konania-argumenty Mesta Trebišov

Mesto Trebišov nemalo k dnešnému dňu predložený na posúdenie „Investičný zámer NEZ – Trebišov“ ako dokumentáciu potrebnú pre zaujatie stanoviska. Stanovisko zo dňa 26. 05. 2006 bolo vydané k podnikateľskému zámeru na základe štúdie - Trebišov – Nový energetický zdroj 3x200 MW + PPC 165 MW. Podkladom na vydanie nášho stanoviska je preto Zámer vypracovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre plánovanú činnosť.

Uznesenie MsZ č. 078/2008 k stanovisku MsZ k obnovenému konaniu k NEZ Trebišov

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove  n e s ú h l a s í  s investičným zámerom Československej energetickej spoločnosti, a. s. Sečovce zrealizovať výstavbu tepelnej elektrárne s celkovým výkonom 885 MW v objekte bývalého Potravinárskeho kombinátu na Ul. Cukrovarskej v Trebišove z dôvodu, že..

Elektroconnect rozširuje výrobu

Zahraničný investor posilňuje svoje pozície v Trebišove. Spoločnosť Elektroconnect, s. r. o., ktorá vyrába kábelové zväzky do automobilov BMW, Bentley, Rolls Royce, Jaguar, McLaren, Lamborghini a Audi plánuje v decembri 2008 s nábehom nových projektov vytvoriť v Trebišove ďalších 50 pracovných miest. V priebehu budúceho roka by sa mal súčasný počet pracovníkov ešte zdvojnásobiť.

MEGAAKCIA V TOKAJI: Vinobranie otvorí vínne pivnice

Tokajské pivnice otvoria o deviatej. O pol desiatej obcou Čerhov prejde "živá pozvánka" v podobe sprievodu folkloristov, prvý blok folklórnych vystúpení sa začne v športovom areáli o jedenástej pod názvom Zempľinska maňira. O jednej popoludní naň nadviaže galaprogram slávností, nazvaný Ta u nas vitajce.

HAVÁRIA V HRIADKOCH - Mladý motorkár prežil

Jeho motorka ležala pri ceste asi 100 metrov od miesta zrážky. Pri ceste sa váľala aj prilba, kusy motorky a všade pobehovali policajti. Obďaleč sa zo šoku spamätával traktorista: "Odbočoval som z vedľajšej cesty. Zrazu som ho zbadal, šiel obrovskou rýchlosťou. Ubrzdiť som už nestihol. Ani on. Dostal šmyk a preletel popod traktor aj s motorkou."

Môj milovaný Trebišov

Prvá vec, ktorá na naše malé mestečko na Zemplíne upútala pozornosť celého Slovenska, bola tepelná elektráreň. Možno sa pýtate aká, pretože už o nej pár mesiacov nebolo veľmi počuť. Bola to tá elektráreň, ktorú plánovali (aspoň dúfam, že to môžem použiť v minulom čase, lebo u nás nikdy neviem s čím znova prídu) postaviť prakticky v centre mesta. Úplne nezmyselný plán, ktorým opäť raz niekto demonštroval svoju moc a dôležitosť. Myslím, že týmto „geniálnym“ plánom demonštroval najmä svoju hlúposť. Ale aj na to sme si už zvykli. O elektrárni som už dlhšie nič nezačula, a tak rozmýšľam, kto a čo vlastne plánuje. Nechám sa prekvapiť, no keď uvidím po meste pochodovať buldozéry, určite sa rýchlo spamätám a so mnou i zvyšok mesta.

Zabil sa mladý motorkár

 "Motorkár predbiehal auto, narazil do neho zozadu, hodilo ho aj s motorkou do stĺpa verejného osvetlenia a odtiaľ ho vymrštilo cez opačnú stranu dvojprúdovky za zvodidlá ku koľajniciam. Motorka ešte aj potom samovoľne jazdila asi 150 metrov. Pozrite, ako je ďaleko," vysvetľovala staršia pani.

Nevyužitý potenciál trebišovského fitnescentra

Z pera bloggera: Trebišovské fitnescentrum v športovej hale je v poslednom čase hojne navštevované. Životný štýl moderných Európanov doľahol aj na obyvateľov mesta Trebišov. Všade na nás dýcha zdravý štýl. Počujeme o ňom v televízii, rozprávajú sa o ňom naše lokálne celebrity, odporúčajú ho renomovaní odborníci, čítame o ňom temer vo všetkých časopisoch.

Tokajské vinobranie

Na 26. 28. septembra pripravuje Regionálne osvetové stredisko v Trebišove v spolupráci s producentami tokajských vín a denníkom Korzár Tokajské vinobranie. Predchádzať mu budú živé pozvánky v Košiciach v stredu o 16.45 hod. na Hlavnej ulici, v Trebišove vo štvrtok o 16.hod. na ul. M. R. Štefánika. Hlavný program, spojený s ochutnávkou vín v tokajských viniciach bude sobotu od 9. do 19. hod. Hostí do srdca Tokajskej oblasti privezie Parný expres.

Odporcovia oslovili J&T

Marián Boka z petičného výboru petície Zastavte ďalšie znečistenie Zemplína! pre KORZÁR povedal, že od marca tohto roku svoj odpor voči výstavbe elektrárne v Strážskom potvrdilo zapojením sa do ich petície už 8-tisíc obyvateľov. "Pochádzajú prevažne z Michaloviec, obcí stredného Zemplína, ale zapojili sa aj Humenčania," povedal.

Fico: Piaty blok v J. Bohuniciach zrejme postavia Francúzi

Isté už podľa neho je, že francúzske spoločnosti nám budú stavať iné zdroje elektrickej energie, ktoré však Fico nekonkretizoval. "S najväčšou pravdepodobnosťou u nás Francúzi ale postavia tepelnú elektráreň v blízkosti Novák," povedal premiér po pracovnom obede s francúzskou hlavou štátu.

Trebišovský park ustrnutý na polceste

Pohľad blogera: Tento článok odzrkadľuje neútešný stav parku mesta Trebišov. Jeho osud sa podobá osudu mnohých iných zelených plôch menších miest. Nie sú vítané, odsúvajú sa na vedľajšiu koľaj a sú dobré akurát tak na predvolebné kampane.

Rokovania o Tokaji stroskotali na neústupčivosti Maďarska

"Výsledkom je," tvrdí vedúca delegácie, "že na Slovensku spĺňame všetky podmienky na výrobu tokajských vín rovnako ako v Maďarsku a máme totožnú metodiku pre klasifikáciu tokajských honov. Našou výhodou je, že sme Tokaj vyrábali takzvanou oxidatívnou metódou a máme zachovanú odrodovú skladbu, ktorú sme nemenili a najmä sme nepripustili spriemyselnenie výroby tokajských vín na Slovensku."

Pezinčania pošlú skládku do Bruselu

Vinárov prišli povzbudiť mnohé slovenské osobnosti, ako aj zástupcovia niektorých samospráv s podobným osudom. Napríklad Trebišovčania bojujú proti elektrárni v ich meste či Devínčania, ktorí nesúhlasia s výstavbou sídliska v ich mestskej časti.

Združenie park vráti, škody si uplatní súdne

TREBIŠOV. Prezident združenia Jaroslav Kocák uviedol, že platnosť odstúpenia od zmluvy s mestom nadobudla právoplatnosť 5. septembra. Tvrdí, že mesto pre dohodu neurobilo nič a cesta späť je už nemožná. Združenie plánuje mestu šesť rokov spravovania parku spočítať do koruny. Mesto pripravuje právne kroky, aby zabránilo škodám. Postup združenia považuje za unáhlený.

V Trebišove pripravujú výstavbu 78 nových nájomných bytov

Pri výbere dodávateľa stavebných prác bude rozhodovať ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, pričom cenu a zmluvné pokuty majú relatívnu váhu po 50 %. Záujemcovia o získanie tejto zákazky môžu požiadať o súťažné podklady do 12. septembra, lehota na predkladanie ponúk je 6. októbra a na otváranie obálok s ponukami 7. októbra 2008. Podmienkou účasti v súťaži je dosiahnutie obratu v rokoch 2005 až 2007 v celkovej výške minimálne 360 mil. Sk (11,95 mil. €).

Pozvánka na XIII.ročník Tokajských malotŕňanských vinobraneckých slávností

Program podujatia XIII.ročníka Tokajských malotŕňanských vinobraneckých slávností.
 
 

Trebišovskí Rómovia pripravujú na sobotu demonštráciu

Kritizoval, že vláda vyčlenila pre sociálne podniky 400 miliónov korún (13,28 mil. €), no na východné Slovensko nedala nič. „Aj mi dokážeme urobiť sociálny podnik, nech nám ministerstvo dá sto miliónov korún (3,32 mil. €) a my vytvoríme sto pracovných miest a ľudia budú spokojní,“ vyhlásil Horváth. Doložil, že aj Okresný úrad práce v Trebišove sa ľahostajne stavia k riešeniu tohto problému a riaditeľka podľa jeho názoru neurobila všetko, čo mohla, aby pomohla riešiť tieto problémy.

Združenie Trebišov nahlas podporuje protesty Pezinčanov

"Plne podporujeme požiadavky obyvateľov Pezinka, ktoré sú nám blízke vzhľadom k obdobným problémom obyvateľov našich miest. Bezohľadnosť investorov, neobjektívnosť a povrchnosť štátnych orgánov pri posudzovaní zámerov výstavby skládky v Pezinku ako aj tepelnej elektrárne v Trebišove prinášajú obyvateľom oboch miest vážne problémy,“ uviedol Gore.

POZNÁMKA: Záchodová kultúra

Trebišove je samé prekvapenie. Potom, čo poslanci nechceli odklepnúť 3 milióny na cintorín, sa mestu zdá priveľa aj 100-tisíc. Aj napriek tomu, že je to investícia do propagácie mena mesta po celej Európe. Spája sa priamo s ospevovaním tanečnej súťaže, kde sa stretla svetová špička.
 

Svetová tanečná špička Trebišov obíde

Pre 22-tisícové mesto vraj bola prestížna medzinárodná súťaž pridrahým špásom: "Vlani to bolo neplánované, nebolo to ani v rozpočte, schvaľovalo sa to dodatočne. Mesto to stálo priveľa, cez 100-tisíc." Podľa neho tradícia nezanikne: "Zvažujeme delegovať jej organizáciu na Mestské kultúrne stredisko, ktoré je na to prispôsobené. Tento rok to však nebude.

Chrbet s Greenpeace hovoril aj o ťažbe uránu

 Zazneli aj kritické názory na projekty uhoľných elektrární na východe Slovenska, ako aj žiadosť o posúdenie vplyvov na životné prostredie v prípade Jadrovej elektrárne Mochovce," uviedol hovorca.
 
 
 

Stanovisko k Oznámeniu o vypracovaní ÚP územného celku KSK

Mesto Trebišov zaslalo Krajskému úradu životného prostredia v Košiciach dňa 5.8.2008 Stanovisko k Oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu "Územný plán veľkého územného celku Košického kraja - Zmeny a doplnky 2009. Vo vyššie uvedenom dokumente Mesto Trebišov vyjadruje nesúhlas s výstavbou "Nového energetického zdroja Trebišov."

Oznámenie o strategickom dokumente KSK

Stanoviť v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a ustanovení dotknutých zákonov pre územie Košického kraja (v rozsahu zmien a doplnkov) zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania  územia (úprava formulácie regulatívov v záväznej časti a aktualizácia údajov v smernej časti ).Navrhnúť nové možnosti funkčného a priestorového usporiadania územia pre rozvoj v oblasti hospodárstva,infraštruktúry,rekreácie a cestovného ruchu (zapracovanie investičných zámerov,ktoré prešli procesom posudzovania podľa zák.č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a výstupy z územnoplánovacích podkladov,ktorých obstarávateľmi sú KSK a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a dalších schválených koncepčných a strategických dokumentov regionálneho a celoštátneho charakteru.