Trebišov Nahlas

sl1
TREBIŠOV
Mesto, na ktorom
nám záleží
sl2
TREBIŠOV
Mesto, kde máme
domov
sl3
Hnutie
TREBIŠOV NAHLAS
sl4
TREBIŠOV
Mesto, na ktorom
nám záleží
sl5
TREBIŠOV
Mesto, kde máme
domov
sl6
Hnutie
TREBIŠOV NAHLAS
sl7
TREBIŠOV
Mesto, kde máme
domov
FB

TREBIŠOV NAHLAS – Občasník 3/2018

_medium_obcasnik_trebisov_nahlas_03_2018.jpg

Bývanie a Bytový podnik

Ak si chcete postaviť dom, od mesta pozemok nekúpite

Primátor hrá pri bytovom podniku už štvrtý rok mŕtveho chrobáka

Čítať celý článok

Multifunkčné ihrisko na sídlisku JUH nebude!

_medium_multif._ihrisko_sidl._juh.jpg

Ešte vo februári tohto roku  komisia výstavby a majetku odporučila podanie žiadosti na výstavbu multifunkčného ihriska a poslanci komisie za TREBIŠOV NAHLAS navrhli jeho umiestnenie na sídlisku JUH. Následne poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 16.2.2018 schválili spolufinancovanie projektu "Multifunkčné ihrisko JUH" z rozpočtu mesta. Všetkých 18 prítomných poslancov hlasovalo ZA,  z toho 12 prítomných poslancov TREBIŠOV NAHLAS.

 

Multifunkčné ihrisko však na sídlisku JUH nebude! Žiadosť Mesta Trebišov nebola schválená. Poslanci Čižmár a Puci, ktorí sľubovali razantný ťah na vládu a bránu dotáciu z Úradu vlády nevybavili...

Čítať celý článok

Dočkajú sa Trebišovčania nového sedenia v kine?

_medium_01.jpg

Za bývalého vedenia mesta bolo s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu digitalizované Mestské kino Slávia, čo umožňuje premietať najmodernejšie formáty, vrátane 3D filmov v najvyššej kvalite. Následne bolo v pláne vymeniť staré nepohodlné sedadlá a vyriešiť kúrenie v kinosále. Terajšie vedenie mesta sa však k činu nemalo, tri roky nežiadalo o podporu tohto zámeru Audiovizuálny fond a pritom za tento čas bolo vyhlásených 6 výziev na projekty modernizácie kinosál. Navyše poslanci za TREBIŠOV NAHLAS opakovanie problém sedenia v kine interpelovali a navrhovali zapojiť sa do výziev.

 

Až v júni 2018 bola do komisií predložená požiadavka na predraženú projektovú dokumentáciu za 19 tisíc Eur na riešenie vykurovania MsKS. Na porovnanie – komplexný projekt rodinného domu stojí cca 5 tisíc Eur.

Čítať celý článok

Manažérske zlyhanie vedenia mesta stálo Trebišovčanov 17 tis. Eur!

_medium_euro_v_plameni.jpg

Mnohí si dobre pamätajú ako koncom minulého roka kolaboval v našom meste vývoz komunálneho odpadu, keď sa pokazili obe smetiarske autá. Bývalým vedením mesta boli  pripravené konkrétne riešenia a na zasadnutiach mestského zastupiteľstva mnohokrát zazneli od poslancov za TREBIŠOV NAHLAS upozornenia a odporúčania, lebo problémy s vývozom odpadu sa už dávno očakávali. „Manažéri“ mesta to však tri roky ignorovali! Nezáujem vedenia mesta o oblasť odpadového hospodárstva nakoniec vyvrcholil  zbytočnými výdavkami vo výške 17 tis. Eur! Taká je totiž suma, ktorú zaplatí mesto za prenájom smetiarskeho vozidla.

 

Kto za to ponesie zodpovednosť?! Alebo to zase zaplatia občania mesta vo zvýšených poplatkoch za vývoz odpadu?

 

Dodatok k zmluve o prenájme vozidla - TU

Čítať celý článok

Budovanie detských ihrísk v rokoch 2012 – 2014

_medium_2013_hodvabna-severna_03.jpg

Pozrite si FOTOALBUM

 

Bývalé vedenie mesta v rokoch 2012 až 2014 vybudovalo 11 nových detských ihrísk v týchto lokalitách:

Čítať celý článok

Podľa mestskej polície v trebišovskej osade psov netýrajú

_medium_psy_osada.jpg

„Počas preverovania  neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že v danom prípade  boli naplnené skutkové podstaty trestných činov  týrania alebo  zanedbania starostlivosti o zvieratá...“, napísal mimo iných výhovoriek Bc. Jindřich Sosna, zástupca zastupujúceho náčelníka (Trebišov totiž už tretí rok nemá riadne zvoleného náčelníka) Mestskej polície Trebišov - http://www.trebisov.sk/mestska-policia/zo-zapisnika/21255. Podľa trebišovskej mestskej polície bola asi reportáž  Kristíny Kövešovej – odvysielaná v relácii REFLEX vo štvrtok 19.4.2018 – vymyslená: http://videoarchiv.markiza.sk/video/reflex/cele-epizody/82424_reflex.

Čítať celý článok

Obnova zničeného amfiteátra začala v roku 2011

_medium_amfiteater_tf.jpg

Primátor sa v mestských infolistoch chváli, že začal s obnovou amfiteátra. Celé mesto však vie, že obnova amfiteátra sa začala už v roku 2011; ktorým slovom treba nazvať tie zavádzajúce informácie? Nie každý si ale pamätá, že návrat kultúry na amfiteáter sa začal brigádou TREBIŠOV NAHLAS, keď bola vyčistená zarastená plocha hľadiska.

Pozrite si FOTOALBUM

Čítať celý článok

TREBIŠOV NAHLAS – Občasník 2/2018

_medium_obcasnik_trebisov_nahlas_2_2018.jpg

Kultúra a šport

 

Máme pripravených niekoľko návrhov v oblasti kultúry a športu, ktoré by za priaznivých okolností bolo možné v krátkom čase pretaviť do projektov a tieto začať realizovať:

 • nové sedenie a kúrenie v divadelnej sále (kinosále) mestského kultúrneho strediska,
 • návrat kultúrnych podujatí so špičkovými slovenskými aj zahraničnými umelcami,
 • rozšírenie príležitostí pre spoločenské tance vo všetkých vekových kategóriách,
 • návrat mládežníckych diskoték DiscoTrebiShow do diskosály v starej KaSS,
 • ďalšie detské ihriská najmä na sídliskách,
 • nahradenie existujúceho skejtparku novým a väčším,
 • väčší počet športov v mestskom športovom klube mládeže,
 • zníženie energetickej náročnosti mestských kultúrnych a športových zariadení,
 • nový náter strechy zimného štadióna.

 

Máme víziu a nápady, poznáme realizovateľné riešenia, ale najmä – vieme to urobiť!

Čítať celý článok

Rekonštrukcie ciest a iné prvky v doprave v rokoch 2011 – 2014

_medium_policia_33.jpg

Pozrite si FOTOALBUM

 

V období rokov 2011-2014 sa každoročne opravovali výtlky na cestách a opravili sa aj súvislé úseky  ciest:

 • M. R. Štefánika – úsek od kruhového objazdu pri Jednote po ZŠ M. R. Štefánika, v rámci projektu „Revitalizácia verejného priestranstva“
 • Letná
 • M. R. Štefánika – úsek  pred políciou (od Soc. poisťovne po MsÚ)
 • J. Husa
 • Čsl. Armády

 

Opravili sa prepadnuté časti (ul. Gorkého, ul. 29. augusta).

Kvôli väčšej plynulosti dopravy sa vybudovali nové odbočovacie pruhy na 4 križovatkách na ulici M. R. Štefánika.

Boli nasvietené 4 priechody pre chodcov moderným LED osvetlením na ul. M. R. Štefánika a ul. Komenského.

Vyznačil sa cyklochodník na ul. M. R. Štefánika – vodorovné aj zvislé dopravné značenie.

Vymenené boli stovky dopravných značiek, inštalované boli dopravné zrkadlá, merače rýchlosti (Milhostov).

Bola inštalovaná prvá nabíjacia stanica pre elektromobily v širokom okolí.

Boli inštalované nové stojany na bicykle.

V spolupráci s Košickým samosprávnym krajom bola spracovaná úvodná štúdia stavby TIOP (Terminál Integrovanej Osobnej Prepravy), ktorej súčasťou bude aj podchod pod koľajiskom, ktorý zabezpečí lepšie spojenie s časťou mesta za koľajami.

Čítať celý článok

Obnova nádvorí sídlisk v rokoch 2013 – 2014

_medium_snp_15.jpg

Pozrite si FOTOALBUM

 

V rokoch 2013 – 2014 sa opravovali nádvoria sídlisk Sever, MIER, Jána Husa – sever a sídliska SNP.  Rekonštruovali sa cesty, chodníky a budovali sa nové parkovacie miesta.

Čítať celý článok

— 1 —
(C) 2018 TREBIŠOV NAHLAS & ¶M
Trebišovské aktuality