Trebišov Nahlas

sl1
TREBIŠOV
Mesto, na ktorom
nám záleží
sl2
TREBIŠOV
Mesto, kde máme
domov
sl3
Hnutie
TREBIŠOV NAHLAS
sl4
TREBIŠOV
Mesto, na ktorom
nám záleží
sl5
TREBIŠOV
Mesto, kde máme
domov
sl6
Hnutie
TREBIŠOV NAHLAS
sl7
TREBIŠOV
Mesto, kde máme
domov
FB

V Trebišove kolabuje už aj vývoz odpadu

_medium_dsc_0063.jpg

Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva bola diskusia aj o problémoch s vozidlami na zber komunálneho odpadu. Dôvodom bol najmä fakt, že počas „dušičkového“ týždňa na dva dni skolaboval v Trebišove vývoz odpadu. Príčinou boli vážne poruchy na oboch smetiarskych autách, ktoré majú Technické služby k dispozícii. Vozidlá sú už dávno po limite svojej životnosti, závažné poruchy sú takmer na dennom poriadku a udržiavať ich v prevádzke vyžaduje obrovské investície do drahých náhradných dielov a nesmierne pracovné nasadenie opravárov z Technických služieb a autorizovaných servisov.

Čítať celý článok

Trebišovčania, prajete si, aby Vás ochraňovala rómska polícia bez vzdelania a právomocí?

_medium_img_2343_u.jpg

Mnohí občania mesta tvrdia, že Trebišov sa mení na Cigánov. Zvýšený pohyb kontajneristov po celom meste tomu nasvedčuje. Chýbala už len rómska polícia, ktorej zriadenie navrhoval primátor. Poslanci mestského zastupiteľstva však boli proti. Rozhorčení činovníci z mestského úradu preto srdnato oslovili takmer všetky média so žiadosťou o zverejnenie informácie, že poslanci odmietli zriadenie miestnej poriadkovej služby.

Čítať celý článok

Další projekt pre Trebišov padol

_medium_repar_clanok_1.10.2017.jpg

Trebišovčania sú opäť sklamaní, pretože ďalšia žiadosť mesta o peniaze z eurofondov, tento raz na projekt „Obnova mestského parku v Trebišove“, bola neúspešná.

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove ešte v marci 2016 schválilo zámer obnovy historického parku a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Následne v  júli  2016 zastupiteľstvo schválilo aj dohodu o spolupráci na tomto projekte medzi mestami Trebišov a Sárospatak. Poslanci urobili pre úspech žiadosti všetko, čo bolo v ich možnostiach.

Čítať celý článok

Prioritou hnutia TREBIŠOV NAHLAS je aj riešenie problému komunikácii na sídlisku JUH

_medium_005.jpg

Ešte v roku 2014 dalo bývalé vedenie mesta vypracovať štúdiu pre investičný zámer mesta – Komunikácie sídliska JUH. Štúdia riešila prestavbu územnej časti sídliska JUH a vychádzala z úpravy dopravného riešenia obslužných komunikácií sídliska, návrhu prepojenia na neriešené plochy a vytvorenia vyššieho počtu nových parkovacích miest s bezpečnejšou prevádzkou a plochami pre parkovanie imobilných.

Kapacita parkovacích plôch by sa zvýšila z pôvodných 85 miest na navrhovaných 176 miest.

 

TREBIŠOV NAHLAS podporí prebudovanie ciest, chodníkov a parkovísk na sídlisku JUH.

 

Pozrite si FOTOGALÉRIU

Čítať celý článok

Dočkáme sa novej autobusovej stanice a podchodu pod železnicou?

Marián Kolesár, primátor mesta Trebišov v rokoch 2011 – 2014 a bývalé vedenie mesta už od roku 2011 vyvíjali úsilie pri koordinácii kompetentných inštitúcií pre zlepšenie dostupnosti mestskej štvrte za železnicou, zveľadenie priestorového a funkčného využitia staničného námestia a to v spojitosti s plánovaným rozvojom integrovanej osobnej prepravy. Mesto v auguste 2012 dalo vypracovať urbanisticko-architektonickú štúdiu – „Trebišov – terminál integrovanej osobnej prepravy“. Štúdia bola podkladom pre ďalší spoločný postup zainteresovaných strán.  V dôsledku sústredeného spoločného úsilia Mesta Trebišov a Košického samosprávneho kraja vydalo Generálne riaditeľstvo Železníc SR v októbri 2012  Záväzný pokyn pre investorskú prípravu stavby - ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov. V rokoch 2013 a 2014 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Trebišove niekoľko stretnutí so zástupcami projekčnej firmy PRODEX, ŽSR, KSK a aj stretnutie s verejnosťou pri prejednávaní správy EIA – vplyvu stavby na životné prostredie. Súčasťou stavby má byť aj podchod pod koľajiskom s prepojením na Štúrovu ulicu, čo znamená spojenie mesta so štvrťou za železnicou. Predpokladajú sa investičné náklady vo výške 8,3 – 12,3 mil. €.

Čítať celý článok

Pohár trpezlivosti pretiekol...

Už tretí rok pokračuje za mestské peniaze podsúvanie zavádzajúcich informácii a dokonca až vyslovených klamstiev v mestskom Infoliste o minulej i súčasnej činnosti ľudí z hnutia TREBIŠOV NAHLAS. Toto sústavné, organizované a pravidelne sa opakujúce nekalé konanie vedenia mesta malo svoju dohru na 7. zasadnutí mestského zastupiteľstva 26.6.2017. Primátor bol v priamom prenose usvedčený z klamstiev. Na požiadavku poslancov za hnutie TREBIŠOV NAHLAS, aby buď predložil dôkazy potvrdzujúce poslancami spochybnené informácie uvedené v Infoliste, alebo aby sa verejne ospravedlnil, primátor nereagoval. Dôkazy predložiť nemohol, lebo neexistujú, a na ospravedlnenie sa nezmohol.

Čítať celý článok

Čižmár obnovuje obnovené!

V najnovšom Mestskom INFOLISTE - č.2/2017 sa okrem iných zavádzajúcich článkov a klamstiev píše, že mesto začalo v máji 2017 s obnovou amfiteátra! Trebišovčania, ktorí majú otvorené oči a zdravý úsudok však vedia, že cigánstvo je súčasťou propagandy súčasného vedenia mesta už od predvolebnej kampane v roku 2014. Je to smutný fakt terajšieho diania v našom meste.

 

FOTOALBUM - postup prác pri obnove amfiteátra

Čítať celý článok

Čižmár nepotrebuje obnovovať historické dedičstvo nášho mesta?

Pamätáte sa na predvolebné sľuby súčasného primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a jeho pestrofarebného politického zlepenca, keď sľubovali občanom získavanie financií z cudzích zdrojov, využitie všetkých  eurofondových projektov a dotačných programov? Sľubovali razantný ťah na vládu a všetky inštitúcie, lebo oni to vedia lepšie ako Kolesár a spol. Pravda je však niekde inde.

 

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trebišove 24.4.2017 v časti Interpelácie sa poslanec Marián Kolesár  spýtal – „Ministerstvo kultúry pravidelne vyhlasuje dotačný program  Obnovme si svoj dom. Zapojilo sa naše mesto v tomto roku do tohto dotačného programu?“ Odpoveď primátora PhDr. Mareka Čižmára - „ Nie nezapojilo sa.“ (Interpelácia č.69/2017)

 

Kolesár však z dotačného programu Ministerstva kultúry – Obnovme si svoj dom čerpal financie v rokoch 2012, 20132014 a to aj bez sľubovaného ťahu na vládu, bránu a všetky inštitúcie.

Čítať celý článok

— 2 —
(C) 2018 TREBIŠOV NAHLAS & ¶M
Trebišovské aktuality