Trebišov Nahlas

sl1
TREBIŠOV
Mesto, na ktorom
nám záleží
sl2
TREBIŠOV
Mesto, kde máme
domov
sl3
Hnutie
TREBIŠOV NAHLAS
sl4
TREBIŠOV
Mesto, na ktorom
nám záleží
sl5
TREBIŠOV
Mesto, kde máme
domov
sl6
Hnutie
TREBIŠOV NAHLAS
sl7
TREBIŠOV
Mesto, kde máme
domov
FB

Čižmár obnovuje obnovené!

V najnovšom Mestskom INFOLISTE - č.2/2017 sa okrem iných zavádzajúcich článkov a klamstiev píše, že mesto začalo v máji 2017 s obnovou amfiteátra! Trebišovčania, ktorí majú otvorené oči a zdravý úsudok však vedia, že cigánstvo je súčasťou propagandy súčasného vedenia mesta už od predvolebnej kampane v roku 2014. Je to smutný fakt terajšieho diania v našom meste.

 

FOTOALBUM - postup prác pri obnove amfiteátra

Čítať celý článok

Čižmár nepotrebuje obnovovať historické dedičstvo nášho mesta?

Pamätáte sa na predvolebné sľuby súčasného primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a jeho pestrofarebného politického zlepenca, keď sľubovali občanom získavanie financií z cudzích zdrojov, využitie všetkých  eurofondových projektov a dotačných programov? Sľubovali razantný ťah na vládu a všetky inštitúcie, lebo oni to vedia lepšie ako Kolesár a spol. Pravda je však niekde inde.

 

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trebišove 24.4.2017 v časti Interpelácie sa poslanec Marián Kolesár  spýtal – „Ministerstvo kultúry pravidelne vyhlasuje dotačný program  Obnovme si svoj dom. Zapojilo sa naše mesto v tomto roku do tohto dotačného programu?“ Odpoveď primátora PhDr. Mareka Čižmára - „ Nie nezapojilo sa.“ (Interpelácia č.69/2017)

 

Kolesár však z dotačného programu Ministerstva kultúry – Obnovme si svoj dom čerpal financie v rokoch 2012, 20132014 a to aj bez sľubovaného ťahu na vládu, bránu a všetky inštitúcie.

Čítať celý článok

Aj v Trebišove sa skutok stal !!!

Až do zasadnutia mestského zastupiteľstva 24.4.2017 bol celý Trebišov presvedčený, že v našom meste nie je možné, aby poslanec s vedomím primátora prinútil zamestnanca mesta vykonať „únik“ údajov z mestského počítača a že reči o tom sú len osočovaním dobrého (bývalého) poslanca a ešte lepšieho (súčasného) primátora zo strany ich zlých (bývalých aj súčasných) neprajníkov. Po zasadnutí to už vyzerá tak, že na trebišovskom mestskom úrade nič nie je nemožné.

Čítať celý článok

Projekt  RePar – (Revitalizácia Pariča) je takmer pred ukončením

V trebišovskom parku finišujú práce na ukončení projektu RePar, na ktorý ešte v roku 2014 získalo mesto pod vedením primátora Mariána Kolesára príspevok z nórskych fondov vo výške 668.000 €. Okrem rekonštrukcie zrúcaniny hradu Parič projekt obsahoval rekonštrukciu chodníka od hlavnej brány k jazierku s použitím farbeného asfaltu a vybudovanie mlatového parkového chodníka okolo mauzólea po hrad Parič, s novými lavičkami, smetnými košmi a pod.

 

Realizáciu projektu zabezpečovalo už terajšie vedenie mesta a samotná výstavba sa zdržala takmer 2 roky. Na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa poslanci pýtali na dôvody meškania realizácie projektu a výhovorkou bolo zložité verejné obstarávanie, pri ktorom bol hlavným problémom farbený asfalt. Nakoniec v súťaži splnila všetky podmienky firma EURO-BUILDING a.s. Bratislava.  ktorá predložila aj najvýhodnejšiu cenovú ponuku. Zatiaľ je asfalt čierny, no je to len podkladová vrstva. Vrchná vrstva má byť z pigmentovaného asfaltu a má zdôrazňovať historický význam hlavného chodníka v parku.

 

FOTOALBUM

Čítať celý článok

BLIKA ušla, dlh 1 milión € ostal, primátor jej ho chcel odpustiť

Z trebišovského mestského priemyselného parku na Cukrovarskej ulici ušiel jediný tam vyrábajúci investor. BLIKA však k dnešnému dňu dlhuje mestu na nájomnom viac než 1 milión €. Na 4. zasadnutí mestského zastupiteľstva 29. marca 2017 sa rokovalo aj o návrhu Dohody o urovnaní medzi Mestom Trebišov a spoločnosťou BLIKA, s.r.o. Návrh dohody už po druhýkrát predložil mestskému zastupiteľstvu na schválenie pán PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta Trebišov. Urobil tak napriek tomu, že jeho prvý návrh dohody o urovnaní s BLIKOU v júli 2016 odmietli všetci poslanci.

Čítať celý článok

Príjem 2. zástupcu primátora Trebišova zisťuje kontrola: Poberá multifunkčný Puci plat neoprávnene? 

Príjem druhého zástupcu primátora Trebišova Róberta Puciho, ktorý je aj poslancom NR SR (Smer-SD), je zahalený rúškom tajomstva! Mestský poslanec Marián Kolesár odhalil, že Puciho nadriadený, primátor Marek Čižmár, mu v rozpore so zásadami odmeňovania vypláca plat. Na výkon funkcie totiž nie je plne uvoľnený, ale len na 30 %.

Čítať celý článok

Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS sa zapojilo do akcie Hodina Zeme 2017

Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. Zhasnutím svetla na 60 minút vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás.

 

Symbolické vypínanie svetiel na 1 hodinu, na Hodinu Zeme, v sobotu, 25. marca 2017, od 20:30 do 21:30, je poznávacím znakom celej kampane. Mnohé obce a mestá sa do Hodiny Zeme každoročne zapájajú zhasínaním svojho verejného osvetlenia na málo frekventovaných úsekoch, hotely, firmy, predajne, bary a iné budovy a zariadenia vypínajú svoje reklamy, osvetlenie budov, či zbytočné lasery na strechách.

 

Do Hodiny Zeme sa môžu zapojiť aj jednotlivci, a to zhasnutím osvetlenia vo svojej domácnosti.

 

Vypnutie osvetlenia je len symbolické, vyjadruje vieru v nejakú pozitívnu zmenu. Hodina Zeme však už nie je o jednej hodine ročne. Pomôcť našej planéte môžete vo svojom každodennom živote.

 

Zapojiť sa môžete aj Vy! V sobotu, 25. 3. 2017 o 20:30 miestneho času na hodinu, Hodinu Zeme, zhasnite svetlá vo svojej domácnosti, či firme a pridajte sa tak k miliarde ľudí po celom svete, k celosvetovej elite.

 

Oficiálna stránka Hodiny Zeme - TU

Čítať celý článok

Oznam poslancov TREBIŠOV NAHLAS k neplánovanému zasadnutiu MsZ

Primátor mesta zvolal na piatok 24.3.2017 neplánované 3. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ). Opäť to bol jednostranný krok bez konzultácie s poslancami, bez dohody o najvhodnejšom termíne a tým bez zabezpečenia uznášaniaschopnosti zasadnutia MsZ. Poslanci za hnutie TREBIŠOV NAHLAS, ktorí majú na všetkých plánovaných zasadnutiach MsZ takmer 100% účasť sa kvôli neodkladným povinnostiam nemôžu v dostatočnom počte zúčastniť neplánovaného zasadnutia MsZ v termíne 24.3.2017 a rovnaká situácia bola aj 20.3.2017. Kancelárii primátora a na vedomie aj všetkým poslancom MsZ bol preto zaslaný oznam s návrhom nového termínu, ktorý vyhovuje väčšine poslancov Mestského zastupiteľstva v Trebišove.

Čítať celý článok

Trebišovčania sa mohli prechádzať už druhú jar po nových chodníkoch v parku

Nové vedenie mesta Trebišov sedí na svojich stoličkách už vyše dvoch rokov a žiaľ viaznu aj práce na projektoch, pre ktoré boli získané peniaze už pred niekoľkými rokmi. V roku 2014 ešte za primátorovania Mariána Kolesára mesto získalo príspevok z nórskych fondov vo výške 668.000 € na projekt RePar – Revitalizácia Pariča. Okrem rekonštrukcie zrúcaniny hradu Parič projekt zahŕňa rekonštrukciu chodníka od hlavnej brány k jazierku s použitím farbeného asfaltu a vybudovanie mlatového parkového chodníka okolo mauzólea po hrad Parič, s novými lavičkami, smetnými košmi a pod. Nové vedenie mesta však začalo hlavnú stavebnú časť projektu realizovať až po takmer 2 rokoch od získania príspevku a to tesne pred tohtoročnou zimou. Dokončenie projektu bolo odložené na apríl 2017. V máji by sa teda Trebišovčania konečne mohli prejsť po nových chodníkoch v parku.

 

FOTOALBUM

Čítať celý článok

— 2 —
(C) 2018 TREBIŠOV NAHLAS & ¶M
Trebišovské aktuality