Trebišov Nahlas

sl1
TREBIŠOV
Mesto, na ktorom
nám záleží
sl2
TREBIŠOV
Mesto, kde máme
domov
sl3
Hnutie
TREBIŠOV NAHLAS
sl4
TREBIŠOV
Mesto, na ktorom
nám záleží
sl5
TREBIŠOV
Mesto, kde máme
domov
sl6
Hnutie
TREBIŠOV NAHLAS
sl7
TREBIŠOV
Mesto, kde máme
domov
FB

Dočkáme sa novej autobusovej stanice a podchodu pod železnicou?

Marián Kolesár, primátor mesta Trebišov v rokoch 2011 – 2014 a bývalé vedenie mesta už od roku 2011 vyvíjali úsilie pri koordinácii kompetentných inštitúcií pre zlepšenie dostupnosti mestskej štvrte za železnicou, zveľadenie priestorového a funkčného využitia staničného námestia a to v spojitosti s plánovaným rozvojom integrovanej osobnej prepravy. Mesto v auguste 2012 dalo vypracovať urbanisticko-architektonickú štúdiu – „Trebišov – terminál integrovanej osobnej prepravy“. Štúdia bola podkladom pre ďalší spoločný postup zainteresovaných strán.  V dôsledku sústredeného spoločného úsilia Mesta Trebišov a Košického samosprávneho kraja vydalo Generálne riaditeľstvo Železníc SR v októbri 2012  Záväzný pokyn pre investorskú prípravu stavby - ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov. V rokoch 2013 a 2014 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Trebišove niekoľko stretnutí so zástupcami projekčnej firmy PRODEX, ŽSR, KSK a aj stretnutie s verejnosťou pri prejednávaní správy EIA – vplyvu stavby na životné prostredie. Súčasťou stavby má byť aj podchod pod koľajiskom s prepojením na Štúrovu ulicu, čo znamená spojenie mesta so štvrťou za železnicou. Predpokladajú sa investičné náklady vo výške 8,3 – 12,3 mil. €.


Výstavba terminálu mala začať už koncom roku 2014. Na Mestskom úrade v Trebišove sa vystriedalo vedenie, je polovica roku 2017 a veci sa nehýbu. Informácie od organizácii podieľajúcich sa na príprave projektu hovoria, že mesto sa k projektu stavia vlažne, dokonca že na mestskom úrade nie je s kým rokovať.

 

Stále teda zostáva otvorená otázka – Dočkajú sa Trebišovčania a hlavne obyvatelia štvrte za železnicou dlho očakávaného podchodu pod koľajiskom a nového staničného námestia? Stav je zatiaľ nezmenený – ošarpaná budova autobusovej stanice, ktorá už mala byť dávno zbúraná a ľudia pokutovaní za prechádzanie cez koľajnice.

 

FOTOALBUM

: 1.052
(C) 2018 TREBIŠOV NAHLAS & ¶M
Trebišovské aktuality