Trebišov Nahlas

sl1
TREBIŠOV
Mesto, na ktorom
nám záleží
sl2
TREBIŠOV
Mesto, kde máme
domov
sl3
Hnutie
TREBIŠOV NAHLAS
sl4
TREBIŠOV
Mesto, na ktorom
nám záleží
sl5
TREBIŠOV
Mesto, kde máme
domov
sl6
Hnutie
TREBIŠOV NAHLAS
sl7
TREBIŠOV
Mesto, kde máme
domov
FB

Pohár trpezlivosti pretiekol...

Už tretí rok pokračuje za mestské peniaze podsúvanie zavádzajúcich informácii a dokonca až vyslovených klamstiev v mestskom Infoliste o minulej i súčasnej činnosti ľudí z hnutia TREBIŠOV NAHLAS. Toto sústavné, organizované a pravidelne sa opakujúce nekalé konanie vedenia mesta malo svoju dohru na 7. zasadnutí mestského zastupiteľstva 26.6.2017. Primátor bol v priamom prenose usvedčený z klamstiev. Na požiadavku poslancov za hnutie TREBIŠOV NAHLAS, aby buď predložil dôkazy potvrdzujúce poslancami spochybnené informácie uvedené v Infoliste, alebo aby sa verejne ospravedlnil, primátor nereagoval. Dôkazy predložiť nemohol, lebo neexistujú, a na ospravedlnenie sa nezmohol.


Na zasadnutí sa poslanci pri jednotlivých bodoch programu aktívne vyjadrovali k predloženým materiálom a celé zasadnutie trvalo 10 hodín. Keďže však poslanci nemajú možnosť kontrolovať informácie šírené prostredníctvom Infolistu od primátora k obyvateľom, na protest proti vymysleným obvineniam odmietli na tomto zasadnutí  hlasovať o primátorových návrhoch, lebo v danom čase a za daných okolností by sa spolupráca s klamárom rovnala kolaborácii. Poslanci tak upozornili verejnosť na primátorove praktiky, keď sa lož stáva jeho pracovnou metódou a realitu často prekrúca a prezentuje ju v rozpore so skutočnosťou.

: 598
(C) 2018 TREBIŠOV NAHLAS & ¶M
Trebišovské aktuality