Trebišov Nahlas

sl1
TREBIŠOV
Mesto, na ktorom
nám záleží
sl2
TREBIŠOV
Mesto, kde máme
domov
sl3
Hnutie
TREBIŠOV NAHLAS
sl4
TREBIŠOV
Mesto, na ktorom
nám záleží
sl5
TREBIŠOV
Mesto, kde máme
domov
sl6
Hnutie
TREBIŠOV NAHLAS
sl7
TREBIŠOV
Mesto, kde máme
domov
FB

TREBIŠOV NAHLAS – Občasník 2/2018

_medium_obcasnik_trebisov_nahlas_2_2018.jpg

Kultúra a šport

 

Máme pripravených niekoľko návrhov v oblasti kultúry a športu, ktoré by za priaznivých okolností bolo možné v krátkom čase pretaviť do projektov a tieto začať realizovať:

  • nové sedenie a kúrenie v divadelnej sále (kinosále) mestského kultúrneho strediska,
  • návrat kultúrnych podujatí so špičkovými slovenskými aj zahraničnými umelcami,
  • rozšírenie príležitostí pre spoločenské tance vo všetkých vekových kategóriách,
  • návrat mládežníckych diskoték DiscoTrebiShow do diskosály v starej KaSS,
  • ďalšie detské ihriská najmä na sídliskách,
  • nahradenie existujúceho skejtparku novým a väčším,
  • väčší počet športov v mestskom športovom klube mládeže,
  • zníženie energetickej náročnosti mestských kultúrnych a športových zariadení,
  • nový náter strechy zimného štadióna.

 

Máme víziu a nápady, poznáme realizovateľné riešenia, ale najmä – vieme to urobiť!

: 281
(C) 2018 TREBIŠOV NAHLAS & ¶M
Trebišovské aktuality